Google Analytics 360-certificeringsexamen

Antwoorden op het Google Analytics 360-certificeringsexamen. Alle mogelijke echte examenvragen met 100% correcte en geverifieerde antwoorden. Download onderstaand bestand als je alle mogelijke examenvragen met antwoorden en gratis updates nodig hebt.

Hieronder vindt u enkele vragen uit het eigenlijke certificeringsexamen. Maak kennis met de examenvorm.

Welke van de volgende functies zijn alleen beschikbaar voor Analytics 360-property’s? Selecteer drie antwoorden.

 • Rapportageoverzicht
 • Aangepaste tabellen
 • Aangepaste trechters
 • Aangepaste dimensies en statistieken

Wat is een unieke functie van property’s voor rapportageoverzicht?

 • BigQuery-export
 • Rapport Bronproperty’s
 • Rapport Gebruikersstroom
 • Rapport ‘Inzicht in doelgroep’

Welke functies moeten worden geconfigureerd binnen de weergaven van de nieuwe overzichtsproperty? Selecteer drie antwoorden.

 • Filters
 • Gebeurtenissen
 • URL-queryparameters uitsluiten
 • Doelen

Welke beweringen over aangepaste trechters zijn juist? Selecteer drie antwoorden.

 • Aangepaste trechters worden gevuld met historische gegevens.
 • Aangepaste trechters mogen een willekeurig aantal fasen bevatten.
 • Fasen in aangepaste trechters kunnen zijn gebaseerd op pagina’s of gebeurtenissen.
 • Eén fase kan meerdere regels bevatten.

Wat was in de aangepaste trechter hieronder het percentage gebruikers dat de trechter verliet tussen fase 1 en fase 2?

 • 94,88%
 • 5,12%
 • 26,78%
 • 69,47%

Wanneer wordt er een steekproef genomen van Analytics 360-rapporten?

 • Wanneer een rapport een dimensie met een hoge kardinaliteit bevat.
 • Wanneer een standaardrapport meer dan zes maanden aan gegevens bevat
 • Wanneer een ad-hocquery de steekproefdrempel voor sessies overschrijdt.
 • Wanneer een standaardrapport de steekproefdrempel voor sessies overschrijdt.

Waaraan kunt u zien dat uw rapport de rijlimiet heeft overschreden?

 • U ziet een bericht waarin wordt gemeld dat het rapport niet is gebaseerd op 100% van de sessies.
 • U ziet ‘(overige)’ als een rij voor de primaire dimensie in uw rapport.
 • ‘Volledige rapporten’ is beschikbaar als exportoptie.
 • U kunt niet meer dan 5000 rijen weergeven in de gebruikersinterface.

Wat is een belangrijk voordeel van aangepaste tabellen in vergelijking met volledige rapporten?

 • Aangepaste tabellen bieden ondersteuning voor ad-hocanalyses met rapporten in de Google Analytics-gebruikersinterface
 • In aangepaste tabellen kunt u meer gegevens uit het verleden weergeven die niet op een steekproef zijn gebaseerd.
 • Aangepaste tabellen hebben een hogere rijlimiet dan volledige rapporten.
 • Aangepaste tabellen kunnen worden gepland voor dagelijkse weergave

Wat is BigQuery?

 • Tool voor gegevensvisualisatie
 • Datawarehouse
 • Tool voor dynamische optimalisatie
 • Service voor gegevensoverdracht


Examen doen is geen training. Meerdere pogingen zullen je niet sterker maken.

Slaag binnen enkele minuten voor de certificeringsexamens met onze antwoordlijsten. En focus op het verbeteren van je praktische vaardigheden.Wat zijn de voordelen van het gebruik van BigQuery om Analytics 360-gegevens te analyseren? Selecteer drie antwoorden.

 • U heeft toegang tot gegevens op hitniveau.
 • U kunt zoekopdrachten uitvoeren op de volledige paden van gebruikers naar een pagina.
 • U kunt snel dashboards en diagrammen maken die gemakkelijk te delen zijn.
 • U kunt Analytics 360-gegevens delen met gegevens uit andere bronnen.

Welke rapportagedoelen kunnen in BigQuery worden bereikt maar niet in de interface van Google Analytics? Selecteer twee antwoorden.

 • Analyse en visualisatie van bron/mediumwaarden voor alle websitegebruikers.
 • Rapportage over tarieven voor e-commercetransacties voor elk merk van uw bedrijf.
 • Rapportage over tijdsduur tussen gebeurtenissen die in meerdere sessies plaatsvinden.
 • Rapportage over door gebruikers gevolgde paginaweergavepaden die niet op een steekproef zijn gebaseerd.

Wat moet er worden gemaakt voordat de BigQuery-integratie met Analytics 360 wordt voltooid?

 • Gegevenstabel
 • Google Drive
 • BigQuery API
 • Google Cloud Platform-project

Welke van de volgende velden zijn beschikbaar in BigQuery wanneer het schema van BigQuery Export wordt gebruikt?

 • Aangepaste dimensies, bestemmingspagina, hitnummer, klant-ID
 • Klikken, vertoningen, hitnummer, klant-ID
 • Aangepaste kanaalgroepen, bestemmingspagina, tijd op pagina
 • Aangepaste dimensies, hitnummer, klant-ID

Waarom kunnen dbm- of cpm-sessies die worden vermeld in het rapport dat wordt gegenereerd via Alle verkeer > Bron/medium, afwijken van het aantal sessies dat wordt vermeld in de rapporten die worden gegenereerd via Acquisitie > Google Marketing Platform > Display & Video 360? Selecteer twee antwoorden.

 • In het rapport dat wordt gegenereerd via Alle verkeer > Bron/medium, staan geen view-through-sessies.
 • Het rapport dat wordt gegenereerd via Alle verkeer > Bron/medium, maakt gebruik van het Google Analytics-attributiemodel (GA-model). De rapporten die worden gegenereerd via Acquisitie > Google Marketing Platform > Display & Video 360, maken daarentegen gebruik van het Campaign Manager-attributiemodel (CM-model).
 • De rapporten die worden gegenereerd via Alle verkeer, maken gebruik van de periode die is ingesteld in Google Analytics. In de rapporten die worden gegenereerd via Acquisitie > Google Marketing Platform > Display & Video 360, staan rapportsessies die hebben plaatsgevonden tijdens de overzichtsperiode.
 • Er wordt mogelijk een steekproef genomen van het rapport dat wordt gegenereerd via Alle verkeer > Bron/medium. De rapporten die worden gegenereerd via Acquisitie > Google Marketing Platform > Display & Video 360, worden altijd volledig weergegeven.

Wat betekent het oogpictogram in het conversiepadelement Display in het rapport dat wordt gegenereerd via Conversies > Multi-channel trechters > Beste conversiepaden?

 • Doorklikinteractie
 • Display-advertentievertoning
 • Data-driven-interactie
 • Offline interactie met advertentie

Welke typen conversies kunnen, wanneer uw property eenmaal is geïntegreerd met Campaign Manager, Display & Video 360 of Search Ads 360, worden vermeld in de rapporten die worden gegenereerd via Conversies > Multi-channel trechters? Selecteer drie antwoorden.

 • E-commercetransacties en Doelen uit Google Analytics
 • Floodlight-tellers
 • Floodlight-verkopen
 • Google Ads-conversies

Wat is de bron/het medium voor Display & Video 360-sessies als uw property is geïntegreerd met zowel Display & Video 360 als Campaign Manager en autotagging is ingeschakeld?

 • DCM-DBM/CPM
 • DFA-DBM/CPM
 • DBM/CPM
 • DFA/CPM

Een gebruiker ziet een van uw Campaign Manager-advertenties. De volgende dag navigeert de gebruiker naar uw site via een e-mailcampagne. Hoe wordt de sessie gerapporteerd in het rapport Campaign Manager > Campagnes?

 • Doorkliksessie
 • View-through-sessie
 • Een doorkliksessie en een view-through sessie
 • De sessie wordt niet gerapporteerd in het rapport Campaign Manager > Campagnes

Welke van de volgende redenen zouden u aanleiding geven discrepanties te verwachten tussen Campaign Manager-klikken en Campaign Manager-doorkliksessies in Google Analytics? Selecteer drie antwoorden.

 • Klikken en vertoningen worden rechtstreeks uit Campaign Manager geïmporteerd en sessies worden gerapporteerd wanneer de gebruiker de site bezoekt vanuit een Campaign Manager-campagne.
 • Het is mogelijk dat een Campaign Manager-adverteerder verkeer naar meerdere webproperty’s leidt.
 • U heeft het volgende ingeschakeld: ‘Handmatige tagging (UTM-waarden) toestaan om autotagging (DCLID-waarden) te overschrijven voor rapportage-integratie van Campaign Manager en Display & Video 360’.
 • Klikken en sessies worden door verschillende systemen verschillend geregistreerd.

Welk rapport gebruikt u om inzicht te krijgen in hoe in het Display Netwerk interacties over het volledige aankooppad aan conversies bijdragen?

 • Ondersteunde conversies
 • Vertraging
 • Padlengte
 • Gedragsstroom

Als de integratie met Campaign Manager is voltooid, waar kunt u dan Campaign Manager-dimensies gebruiken in Google Analytics? Selecteer drie antwoorden.

 • Aangepaste segmenten
 • Secundaire dimensies
 • Aangepaste rapporten
 • Aangepaste dimensies

Welke statistiekgroep selecteert u in het rapport dat wordt gegenereerd via Acquisitie > Google Marketing Platform > Campaign Manager > Campagnes om Google Analytics-sessies naast Campaign Manager-vertoningen en -klikken weer te geven?

 • Sitegebruik
 • Klikken
 • Floodlight
 • E-commerce

Wat zijn de voordelen van het gebruik van autotagging voor de integratie met Campaign Manager? Selecteer drie antwoorden.

 • Biedt extra advertentiedimensies
 • Neemt het risico weg op fouten die bij handmatige tagging kunnen worden gemaakt
 • Het is niet meer nodig om handmatige tags te onderhouden
 • Vergroot de recentheid van gegevens

Als u liever de handmatige tagwaarden voor uw Campaign Manager-verkeer ziet, welke functie bewerkt u dan in Google Analytics?

 • Handmatige tagging (UTM-waarden) toestaan om autotagging (DCLID-waarden) te overschrijven voor rapportage-integratie van Campaign Manager en Display & Video 360.
 • Handmatige tagging (UTM-waarden) toestaan om autotagging (GCLID-waarden) te overschrijven voor integratie van Google Ads en Search Ads 360.
 • De integratie van Campaign Manager-rapportage inschakelen.
 • Kostengegevens uitschakelen in de Campaign Manager-integratie.

Welk kanaal bevat sessies uit Display & Video 360 wanneer de standaarddefinities voor kanaalgroepering en DCLID-autotagging worden gebruikt?

 • Betaalde zoekresultaten
 • Referral
 • Display
 • Direct

Als de integratie met Display & Video 360 is voltooid, waar vindt u dan de Display & Video 360-rapporten in Analytics 360?

 • In het navigatiemenu aan de linkerkant onder ‘Aangepast rapport’
 • In het navigatiemenu aan de linkerkant onder ‘Acquisitie’ en dan ‘Google Marketing Platform’
 • In het beheergedeelte onder ‘Producten koppelen’
 • Selecteer ‘Display & Video 360’ in de accountkiezer

Welke van de volgende opties kunt u binnen één aangepast rapport gebruiken? Selecteer twee antwoorden.

 • De dimensies Bestemmingspagina en DV360-adverteerder (GA-model)
 • De dimensies Bestemmingspagina en DV360-adverteerder (CM-model)
 • De dimensie Bron/medium en de statistiek DV360-vertoningen
 • De dimensie DV360-advertentiemateriaal (CM-model) en de statistiek Gem. sessieduur

Hoe kunt u in Google Analytics doelgroepen maken op basis van Display & Video 360-dimensies? Selecteer twee antwoorden.

 • Door een doelgroep te maken op basis van een bestaand segment.
 • Door naar Beheerder > Property > Doelgroepdefinities te gaan.
 • Door een doelgroep te maken op basis van een tabelfilter voor een Display & Video 360-rapport.
 • Door een doelgroep vanuit Display & Video 360 te importeren in Google Analytics.

Welke van de volgende opties kunnen met de Display & Video 360-integratie worden uitgevoerd? Selecteer drie antwoorden.

 • Een remarketinglijst maken met gebruikers met zichtbare vertoningen van een specifieke Display & Video 360-site.
 • Een remarketinglijst maken met gebruikers die afkomstig zijn van een specifieke Display & Video 360-site en items aan hun winkelwagentje hebben toegevoegd.
 • Een ‘vergelijkbare doelgroep’-remarketinglijst maken die gebruikers target met doorkliksessies van een specifieke Display & Video 360-invoegopdracht.
 • Een doelgroep maken op basis van een fase van uw aangepaste trechter en de doelgroep voor remarketing delen met Display & Video 360.

Wat zijn de voordelen van de integratie met Search Ads 360-rapportage? Selecteer drie antwoorden.

 • Search Ads 360-dimensies zijn beschikbaar in segmenten.
 • Search Ads 360-gegevens zijn beschikbaar in de rapporten die worden gegenereerd via ‘Multi-channel trechters’ en ‘Attributie’.
 • Meer rapporten over organisch verkeer via zoekmachines.
 • Een nieuwe set Search Ads 360-rapporten onder Acquisitie > Google Marketing Platform.

Met autotagging zorgt u ervoor dat verkeer van uw Search Ads 360-advertenties consistent wordt opgenomen in een standaard kanaalgroepering. Welke standaard kanaalgroepering is dat?

 • Sociaal
 • Display
 • Betaalde zoekresultaten
 • Organisch zoeken

Welke van de volgende opties worden gebruikt om ROAS te berekenen? Selecteer twee antwoorden.

 • Winstmarges
 • Advertentiebudget
 • Bodlimieten
 • Opbrengst

Welk Search Ads 360-rapport en welke statistiek bekijkt u wanneer u wilt weten welke algemene zoekwoorden resulteren in een sterk engagement bij uw site? Selecteer twee antwoorden.

 • Bouncepercentage in Search Ads 360-rapporten met boomdiagrammen
 • Inkomsten in rapporten voor Search Ads 360-campagnes
 • % nieuwe sessies in Search Ads 360-rapporten voor zoekwoorden
 • Bouncepercentage in Search Ads 360-rapporten voor zoekwoorden
 • Acquisitie > Google Ads-rapporten
 • Acquisitie > Alle verkeersrapporten
 • Acquisitie > Google Marketing Platform > Search Ads 360-rapporten
 • Dit detailniveau is alleen beschikbaar in de gebruikersinterface van Google Ads.