Google Analytics voor gevorderden-examen

Antwoorden op het Google Analytics voor gevorderden-certificeringsexamen. Alle mogelijke echte examenvragen met 100% correcte en geverifieerde antwoorden. Download onderstaand bestand als je alle mogelijke examenvragen met antwoorden en gratis updates nodig hebt.

Hieronder vindt u enkele vragen uit het eigenlijke certificeringsexamen. Maak kennis met de examenvorm.

Als u de standaard Google Analytics-trackingcode installeert op pagina’s met verschillende domeinen, telt Analytics de gebruikers en sessies afzonderlijk.

 • Waar
 • Niet waar

Hoe wordt in Google Analytics een URL genoemd die gegevensparameters voor rapportage doorgeeft?

 • Een tag
 • Een hit
 • Een dimensie
 • Een statistiek

Wanneer verstuurt de Google Analytics-trackingcode een hit voor paginaweergave naar Analytics?

 • Telkens wanneer een gebruiker op een video klikt
 • Telkens wanneer een gebruiker een artikel aan zijn winkelwagentje toevoegt
 • Telkens wanneer een gebruiker op een website zoekt
 • Telkens wanneer een gebruiker een webpagina laadt

Wanneer verstuurt de Google Analytics-trackingcode een gebeurtenis-hit naar Analytics?

 • Telkens wanneer een gebruiker een actie uitvoert waarvoor paginaweergaven worden bijgehouden
 • Telkens wanneer een gebruiker een reservering maakt op een boekingssite
 • Telkens wanneer gebruikers een afspraak aan hun agenda toevoegen
 • Telkens wanneer een gebruiker een actie uitvoert waarvoor gebeurtenissen worden bijgehouden

Wat gebruikt Google Analytics om nieuwe en terugkerende bezoekers van elkaar te onderscheiden? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Een browsercookie
 • Artificial intelligence
 • Een willekeurig toegewezen unieke ID
 • Een opeenvolgende unieke ID

Wat gebeurt er wanneer een gebruiker de Analytics-browsercookie wist? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Analytics informeert de gebruiker dat deze een nieuwe Analytics-cookie moet instellen
 • Analytics kan de gegevens over het gebruikersgedrag niet koppelen aan gegevens die eerder zijn verzameld door de trackingcode
 • De eerstvolgende keer dat er een bijgehouden pagina in de browser wordt geladen, stelt Analytics een nieuwe unieke ID en browsercookie in
 • Analytics herkent terugkerende gebruikers automatisch

Google Analytics herkent standaard terugkerende gebruikers die meerdere sessies en verschillende browsers en apparaten gebruiken.

 • Waar
 • Onwaar

Na hoeveel minuten treedt er in Google Analytics standaard een sessietime-out op?

 • 5
 • 15
 • 30
 • 60

Welke functie moet u gebruiken als u gegevens naar Google Analytics wilt verzenden via een apparaat dat is verbonden met internet, zoals een verkooppuntsysteem?

 • Gegevens importeren
 • Browsercookies
 • Het netwerkprotocol
 • Het Measurement Protocol

Als het afspelen van een video is gedefinieerd als een gebeurtenisdoel, hoeveel doelconversies worden er dan in Google Analytics vastgelegd als een video drie keer in dezelfde sessie wordt afgespeeld?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Welke van de volgende zijn doeltypen in Google Analytics? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Bestemming
 • Winkelwagentje
 • Pagina’s/schermen per sessie
 • Duur

Als gegevens door middel van een filter worden uitgesloten van een weergave, kunnen deze binnen 30 dagen worden hersteld.

 • Waar
 • Niet waar

Welke van deze typen bereik kunt u gebruiken voor dimensies en statistieken?

 • Het bereik Gebeurtenisniveau, Sessieniveau of Transactieniveau
 • Het bereik Locatieniveau, Duurniveau of Gebruikersniveau
 • Het bereik Hitniveau, Sessieniveau of Gebruikersniveau
 • Het bereik Gebeurtenisniveau, Duurniveau of Transactieniveau

Wat is de volgorde van stappen wanneer u een meetplan definieert?

 • Bedrijfsdoelstellingen > KPI’s > belangrijke acties
 • KPI’s > belangrijk acties > bedrijfsdoelstellingen
 • Belangrijke acties > KPI’s > bedrijfsdoelstellingen
 • Bedrijfsdoelstellingen > belangrijke acties > KPI’s

Wat zijn macroconversies in een meetplan?

 • De statistische gegevens die worden gebruikt om het succes van een bedrijf te meten
 • De belangrijkste acties die gebruikers op een website uitvoeren om de gestelde bedrijfsdoelen te bereiken
 • De secundaire acties die gebruikers op een website uitvoeren in aanloop naar de belangrijkste acties
 • Een lijst met sneltoetsen voor meettaken in Google Analytics


Examen doen is geen training. Meerdere pogingen zullen je niet sterker maken.

Slaag binnen enkele minuten voor de certificeringsexamens met onze antwoordlijsten. En focus op het verbeteren van je praktische vaardigheden.Welke functie moet u instellen als u gegevens van twee websites met verschillende URL’s wilt verzamelen in één Google Analytics-property?

 • Geavanceerde filters
 • Cross-domein tracking
 • Gebeurtenissen bijhouden
 • Aangepaste dimensies

Filters kunnen met terugwerkende kracht worden toegepast op alle gegevens die al zijn verwerkt.

 • Waar
 • Niet waar

Welk filter kunt u toepassen als u een weergave wilt bekijken die alleen gegevens voor gebruikers uit de VS en Canada bevat?

 • Filter 1: VS opnemen > Filter 2: Canada opnemen
 • Filter 1: Canada opnemen > Filter 2: VS opnemen
 • Filter 1: VS en Canada opnemen
 • Filter 1: Europa en Azië uitsluiten

Als u de gegevens in rapporten wilt weergeven op basis van gebruikerscategorieën, zoals de status Brons, Goud en Platina, welke Google Analytics-functie moet u dan instellen om deze gegevens te verzamelen?

 • Gebeurtenissen bijhouden
 • Aangepaste statistiek
 • Aangepaste dimensie
 • Aangepast filter

Wat moeten statistieken en dimensies gemeenschappelijk hebben als u ze wilt koppelen?

 • Dezelfde maker
 • Dezelfde aanmaakdatum
 • Dezelfde weergave
 • Hetzelfde bereik

Als u een aangepaste dimensie wilt maken voor lidmaatschapsstatus (zoals waarderingsniveau), welk bereik past u dan toe?

 • Hit
 • Product
 • Sessie
 • Gebruiker

In welke rapporten kunnen aangepaste dimensies worden gebruikt? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Als primaire dimensies in standaardrapporten
 • Als secundaire dimensies in standaardrapporten
 • Als primaire dimensies in aangepaste rapporten
 • Als aangepaste statistieken in aangepaste rapporten

Als een aangepaste dimensie actief is, voor welke gegevens heeft dit dan gevolgen?

 • Voor gegevens die zijn verzameld voordat de aangepaste dimensie werd toegepast
 • Voor gegevens die zijn verzameld nadat de aangepaste dimensie werd toegepast
 • Voor alle gegevens in de property
 • Voor geen van de gegevens in de property

Welke functie gebruikt u als u het aantal reacties wilt verzamelen dat gebruikers op een webpagina hebben gepost?

 • Aangepast filter
 • Aangepaste dimensie
 • Aangepaste statistiek
 • Aangepaste melding

Welk bereik kunnen aangepaste statistieken hebben? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Hit
 • Product
 • Sessie
 • Gebruiker

Welke vier parameters kunt u in een gebeurtenis-hit opnemen voor de rapportage?

 • Categorie, Actie, Label, Totale gebeurtenissen
 • Categorie, Actie, Label, Unieke gebeurtenissen
 • Categorie, Actie, Label, Waarde
 • Gebeurtenis, Categorie, Actie, Label

Als een gebruiker tijdens één sessie drie keer dezelfde video bekijkt waarvoor gebeurtenissen worden bijgehouden, hoeveel unieke gebeurtenissen worden er dan geteld?

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

Voor welke van de volgende groepen kunt u gegevens analyseren door segmenten op rapporten toe te passen? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Gebruikers tussen de 25 en 34 jaar die hun browser hebben ingesteld op Spaans
 • Gebruikers die een webpagina hebben bezocht en vervolgens een video hebben bekeken
 • Gebruikers die hebben gereageerd op socialmedia- of e-mailcampagnes
 • Gebruikers die kinderen hebben jonger dan achttien jaar

Welke criteria kunt u gebruiken om aangepaste segmenten te maken? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Dimensies
 • Statistieken
 • Sessiedatums
 • Reeksen gebruikersacties

Hoeveel segmenten kunnen er tegelijkertijd worden toegepast?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Segmenten worden toegepast voorafgaand aan een steekproef. Daarom wordt er geen steekproef van gesegmenteerde gegevens genomen.

 • Waar
 • Niet waar

Welk rapport geeft gegevens weer die per kanaal zijn gesegmenteerd?

 • Segmentering
 • Bron/medium
 • Kanalen
 • Attributie

In welk kanaal worden Google Ads- en Google Marketing Platform-campagnes gegroepeerd die worden weergegeven in het Google Display Netwerk?

 • Betaalde zoekresultaten
 • Organische zoekresultaten
 • Direct
 • Display

Welk rapport analyseert welke webpagina’s het meeste verkeer en de sterkste betrokkenheid genereren?

 • Het rapport ‘Actieve gebruikers’
 • Het rapport ‘Engagement’
 • Het rapport ‘Alle pagina’s’
 • Het rapport ‘Frequentie en geschiedenis’

Aan welke bron(nen) wordt alle conversiecredit toegewezen wanneer in Google Analytics het ’laatste klik’-attributiemodel wordt gebruikt?

 • Eerste marketingactiviteit
 • Laatste marketingactiviteit
 • Eén ondersteunde conversie
 • Alle ondersteunde conversies

Aan welke kanalen kunnen multi-channel trechterrapporten conversies toewijzen? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Verwijzingen op websites
 • Betaalde en organische zoekresultaten
 • Aangepaste campagnes
 • Televisiekanalen

Wat schrijft Google Analytics aan een kanaal toe dat voorafgaand aan de uiteindelijk interactie heeft bijgedragen aan een conversie?

 • Primaire conversie
 • Ondersteunde conversie
 • De attributie ‘voorlaatste klik’
 • De attributie ’laatste klik'

Welk rapport gebruikt u om de gebruikers te zien die de afgelopen dag of de afgelopen zeven, veertien of dertig dagen een sessie zijn gestart?

 • Rapport Gebruiksanalyse
 • Rapport ‘Actieve gebruikers’
 • Rapport ‘Gebruikersstroom’
 • Rapport ‘Gedragsoverzicht’

Welk rapport gebruikt u als u een doelgroep wilt groeperen op basis van acquisitiedatum en vervolgens de statistische gegevens voor het gedrag over een reeks weken wilt vergelijken?

 • Het rapport Gedragsoverzicht
 • Rapport ‘Actieve gebruikers’
 • Rapport ‘Gebruikersstroom’
 • Het rapport Cohortanalyse

Welke mogelijkheden hebben aangepaste rapporten? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Meerdere dimensies in hetzelfde rapport gebruiken
 • Een rapport met aangepaste statistieken maken
 • Een aangepaste dimensie als een primaire dimensie gebruiken
 • Een rapport maken met data-driven-attributie

In welk type aangepast rapport ziet u een statische sorteerbare tabel met gegevensrijen?

 • Verkenner
 • Platte tabel
 • Kaartoverlay
 • Draaitabel

Wanneer worden er geen gegevens in een aangepast rapport weergegeven? (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Wanneer er een filter wordt gebruikt dat alle gegevens wegfiltert
 • Wanneer het aangepaste rapport niet wordt gedeeld met gebruikers in dezelfde weergave
 • Wanneer er dimensies en statistieken met een verschillend bereik worden gebruikt
 • Wanneer er te veel dimensies in het aangepaste rapport zijn toegepast

Wat is remarketing in Google Analytics?

 • Wanneer gebruikers een website voor de eerste keer bezoeken en een conversie genereren
 • Wanneer gebruikers getargete advertenties te zien krijgen om ervoor te zorgen dat ze een website opnieuw bezoeken en om een conversie te stimuleren
 • Wanneer Google Analytics een nieuwe gebruiker niet kan onderscheiden omdat deze de browsercookie heeft verwijderd
 • Wanneer een gebruiker een beschikbaar product van een concurrent koopt

Wat moet eerst worden ingeschakeld als u remarketing in Google Analytics wilt inschakelen? (Selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Rapportagefuncties voor advertenties
 • Demografie en interesses
 • Koppelen van Google Ads- of Display & Video 360-accounts
 • Aangepaste dimensie

Welke remarketingdoelgroepen kunnen worden gedefinieerd in Google Analytics? (Selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Gebruikers die een specifieke pagina op een website hebben bezocht
 • Gebruikers die een video hebben afgespeeld op een website
 • Gebruikers die een bepaalde taal spreken
 • Gebruikers die via Google Zoeken naar een product hebben gezocht

Voor welke Google-property’s kan remarketing relevante advertenties weergeven? (Selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Google Display Netwerk
 • Google Sites
 • Mobiele apps
 • Google Zoeken

Hoe lang kan een gebruiker maximaal worden opgenomen in een remarketingdoelgroep?

 • 120 dagen
 • 180 dagen
 • 365 dagen
 • 540 dagen

Welke Google Analytics-gegevens kunnen worden gebruikt om een remarketingdoelgroep te definiëren? (Selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Vooraf gedefinieerd segment
 • Aangepast segment
 • E-mailadres van gebruiker
 • Gebruikers die nooit uw website hebben bezocht

Hoeveel gebruikerscookies zijn er nodig om een doelgroeplijst in aanmerking te laten komen voor Google Ads-zoekadvertentieremarketing?

 • 100
 • 1000
 • 2000
 • 5000

Welke gebruikers kunnen worden getarget met dynamische remarketing om ervoor te zorgen dat ze een website opnieuw bezoeken? (Selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn)

 • Gebruikers die een gunstige productreview hebben gepost
 • Gebruikers die een pagina met zoekresultaten op een website hebben bekeken
 • Gebruikers die pagina’s met productdetails hebben bekeken
 • Gebruikers die hun winkelwagentje hebben verlaten

Waaraan moet Google Ads worden gekoppeld als u dynamische remarketing wilt instellen voor een detailhandelbranche?

 • Het Google Search Center
 • Het Google Analytics Center
 • Het Google Merchant Center
 • Het Helpcentrum van Google

Wat moet er eerst worden gemaakt in Google Analytics om dynamische remarketing in te kunnen stellen?

 • Aangepast segment
 • Aangepaste statistiek
 • Aangepaste dimensie
 • Aangepast rapport