Antwoorden op het Google Creative-examen

Hulpgids om de Google Creative-certificering te behalen. Alle mogelijke echte examenvragen met 100% correcte en geverifieerde antwoorden. Download onderstaand bestand als je alle mogelijke examenvragen met antwoorden en gratis updates nodig hebt.

Hieronder vindt u enkele vragen uit het eigenlijke certificeringsexamen. Maak kennis met de examenvorm.

Waar bevinden zich de dynamische profielen?

 • Op het tabblad ‘Dynamische content’ naast de naam van de adverteerder
 • Op het tabblad ‘Advertentiemateriaal’ tijdens de weergave van dynamisch advertentiemateriaal
 • Op het tabblad ‘Items’ onder ‘Accountgegevens’
 • In ‘Adverteerders’ onder ‘Adverteerderskoppeling’

Welke twee kolommen zijn vereist in een feed? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Unieke ID
 • Doorklik-URL
 • Koptekst
 • Rapportlabel

Hoe kan een blad met dynamische voorbeelden worden verwijderd uit een Studio-profiel?

 • Verwijder het blad met voorbeelden
 • Open het blad met voorbeelden en klik op ‘Ongedaan maken’
 • Bewerk de rechten voor het blad met voorbeelden
 • Archiveer het blad met voorbeelden

Welke twee methoden kunnen worden gebruikt om dynamische gegevens aan een element in het advertentiemateriaal te koppelen? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Binding in Google Web Designer
 • Binding in Campaign Manager
 • Aangepaste JavaScript-macro
 • Aangepaste Floodlight-variabelen

Welke twee voorbeeldtypen kunnen worden gebruikt om een dynamisch voorbeeld te genereren? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Filteren op dynamische criteria
 • Filteren op rij-ID
 • Filteren op naam feedelement
 • Filteren op rapportagelabel

Welke actie moet worden uitgevoerd wanneer u meerdere afbeeldingen heeft ter ondersteuning van verschillende formaten advertentiemateriaal binnen één profiel?

 • De afbeeldingen uploaden naar de itembibliotheek om de verschillende formaten advertentiemateriaal te genereren
 • Eén feed maken per advertentieformaat
 • Eén feed maken en filteren op dimensies voor advertentiemateriaal
 • Eén afbeelding gebruiken zodat Studio automatisch het formaat aanpast

Welke stappen moeten er worden genomen onder ‘Gegevens beheren’ om een nieuwe feed te uploaden naar het Studio-profiel?

 • Selecteer ‘Nieuw profielveld’ en geef een naam op in het tekstveld
 • Selecteer ‘Nieuwe feed’ en klik op ‘Import starten’
 • Selecteer ‘Nieuwe content’ en vervolgens ‘Contentbron’, klik op ‘Import starten’
 • Selecteer een bestaande bron en update de content met de nieuwe feed

Uit welke bron is de dynamische content afkomstig die door Echo-remarketing wordt gebruikt?

 • Aangepaste Floodlight-variabelen
 • Een feed
 • De code voor advertentiemateriaal
 • Dynamische regels

Wat zijn twee voordelen van het gebruik van dynamisch advertentiemateriaal in Studio? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Mogelijkheid om verschillende content binnen één advertentiemateriaalitem te testen
 • Mogelijkheid om verschillende advertentie-indelingen binnen één advertentiemateriaalitem te testen
 • Mogelijkheid om verschillende formaten binnen één advertentiemateriaalitem te testen
 • Mogelijkheid om slechts één advertentiemateriaalitem per advertentieformaat te maken en te distribueren

Met welke optie in het dropdownmenu kunt u een voorbeeld weergeven van advertentiemateriaal op een lege pagina?

 • Aangepaste URL
 • Lege pagina
 • Voorbeeldwebsite
 • Op het scherm

Met welke profielinstelling kan Studio meer dan één rij koppelen in het geval van een vertoning?

 • Aantal
 • Dependent Selection (Afhankelijke selectie)
 • Profielveld
 • Automatisch filter

Welke functie gebruikt met de hand gecodeerd advertentiemateriaal wanneer een feed een kolom met dynamische doorklik-URL’s bevat?

 • Enabler.exitOnQuery()
 • Enabler.exit()
 • Enabler.clickthrough()
 • Enabler.exitOverride()

Welke drie componenten zijn beschikbaar in Google Web Designer? Selecteer drie antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Kaarten
 • Tellers
 • YouTube-videospeler
 • Tikgebied

Aan welke tag moet de html5-enabler worden toegevoegd in het html-bestand van advertentiemateriaal?

 • div
 • body
 • head
 • script

Welke stappen moeten er worden genomen in het gedeelte ‘Dynamische content’ om een dynamisch profiel te maken?

 • Wijs de html5-bestanden voor het advertentiemateriaal toe aan de adverteerder en klik op ‘Dynamisch profiel maken’
 • Klik onder de adverteerder op ‘Nieuw profiel’, update de naam en klik op ‘Maken’
 • Voeg via het gedeelte ‘Code genereren’ de dynamische enablercode toe aan het advertentiemateriaal
 • Ga naar Studio Campaign, upload dynamisch advertentiemateriaal en klik op ‘Opslaan’


Examen doen is geen training. Meerdere pogingen zullen je niet sterker maken.

Slaag binnen enkele minuten voor de certificeringsexamens met onze antwoordlijsten. En focus op het verbeteren van je praktische vaardigheden.Welke stappen moeten worden uitgevoerd om de juiste dynamische voorbeelden te genereren als er wordt gefilterd op dimensies van advertentiemateriaal?

 • Selecteer alle formaten van het advertentiemateriaal en klik op ‘Toepassen’
 • Voer het formaat van het advertentiemateriaal in en klik op ‘Toepassen’
 • Voer de formaten van advertentiemateriaal in als door komma’s gescheiden waarden, selecteer de bijbehorende formaten van het advertentiemateriaal en klik op ‘Toepassen’
 • Voer één formaat van advertentiemateriaal in, selecteer het advertentiemateriaal voor dat formaat en klik op ‘Toepassen’

Welke stap moet worden uitgevoerd voordat een uitbreiding op het volledige scherm wordt gestart?

 • Controleren of de enabler is geïnitialiseerd
 • De grootte van het scherm bepalen
 • Een koppeling tot stand brengen met uw dynamische feed
 • Een gebruiksvriendelijk laadprogramma toevoegen

Met welk niveau voor gebruikerstoegang is lees- en schrijftoegang mogelijk om een dynamisch profiel en een feed te maken of te bewerken?

 • Contentlezer
 • Contentschrijver
 • Contenteigenaar
 • Gebruiker van dynamische inhoud

Wanneer een item in de itembibliotheek is geselecteerd, welke drie onderdelen worden dan weergegeven in het gedeelte met itemdetails? Selecteer drie antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Een voorbeeld van het afzonderlijke item
 • Het dynamische pad
 • Advertentiemateriaal dat het item gebruikt
 • Itemdimensies

Wanneer moet de code van ‘Stap 4: Code genereren’ worden aangeroepen door met de hand gecodeerd dynamisch advertentiemateriaal?

 • NADAT de Enabler is geïnitialiseerd, maar VOORDAT dynamische content wordt geopend
 • NADAT de Enabler is geïnitialiseerd en NADAT dynamische content is geopend
 • VOORDAT de Enabler is geïnitialiseerd en dynamische content is geopend
 • VOORDAT de Enabler is geïnitialiseerd en NADAT dynamische content is geopend

Welk type advertentiemateriaal wordt binnen een reeks randen weergegeven en vouwt de content van een website niet uit en dekt deze content niet af?

 • Banneradvertentiemateriaal
 • Interstitial-advertentiemateriaal
 • Uitbreidbare advertentie
 • Zwevend advertentiemateriaal

Welke twee gegevenstypen worden NIET ondersteund als dynamische elementen? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Tekst
 • Html5-animaties
 • Numerieke breuken
 • Getallen met decimalen

Welke functie moet er worden gebruikt tijdens de fase ‘Regels beheren’ wanneer u werkt aan een profiel met een gerangschikte combinatie van regels?

 • Geoptimaliseerde roulatie
 • Gewogen roulatie
 • Opeenvolgende roulatie en regels met voorrang
 • Regels met voorrang

Welke methode voor aangepaste lettertypen wordt NIET ondersteund voor dynamische tekst?

 • Lettertypen die zijn geüpload met een advertentie in Studio
 • Lettertypen die zijn toegevoegd aan de itembibliotheek en gekoppeld aan advertentiemateriaal in Studio
 • Lettertypen die zijn geladen vanuit Google Fonts
 • Lettertypen die zijn opgeslagen op een File Transfer Protocol (ftp)

Met hoeveel Studio-profielen kan dynamisch advertentiemateriaal worden gekoppeld?

 • 3
 • 1
 • 2
 • Onbeperkt

Welke twee mogelijkheden zijn er met bladen met dynamische voorbeelden? Selecteer twee antwoorden.

 • Selecteer alle juiste antwoorden
 • Extern delen met belanghebbenden zonder Studio-toegang
 • Meerdere dynamische voorbeelden tegelijk importeren via .csv
 • Bewerken binnen het blad met voorbeelden
 • Mogelijkheid om te downloaden en te delen als pdf-bestand

Welke waarden zijn opgenomen in de targetingkolom van een remarketingfeed?

 • De cookiewaarden van de adverteerder
 • Floodlight-doelgroeplijst-ID’s
 • Cookiewaarden van derden
 • Vrije variabelen (‘u-var’) voor Floodlight-waarden

In welk gedeelte van Studio worden afbeeldingen en video’s voor advertentiemateriaal opgeslagen?

 • Advertentiemateriaal
 • Beheer
 • Dynamische content
 • Items

Welke drie vensters moeten in de html-code worden opgenomen om een uitbreidbare advertentie te maken? Selecteer drie antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Hoofdvenster
 • Uitgevouwen
 • Automatisch uitgevouwen
 • Samengevouwen

Wat meten tellers in Studio?

 • Het aantal keren dat er een actie wordt ondernomen binnen advertentiemateriaal
 • Verstreken tijd tijdens interactie met een advertentiemateriaalelement
 • Het aantal gebruikers dat geen interactie met advertentiemateriaal heeft gehad
 • Hoelang videoadvertentiemateriaal is afgespeeld

Welke twee targetingtypen worden ondersteund in Studio voor dynamisch advertentiemateriaal? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Targeting op taal
 • Geografische targeting
 • Doelgroeptargeting
 • Apparaattargeting

Welke twee typen advertentiemateriaal zweven boven een webpagina of vullen een volledig mobiel scherm? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Interstitial-advertentiemateriaal
 • Banneradvertentiemateriaal
 • Uitbreidbare advertentie
 • Zwevend advertentiemateriaal

Welke twee opties moeten ’true’ (waar) zijn voor gebruik van open optimalisatie? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Er moet meer dan één rij in de feed in aanmerking komen om te worden weergegeven
 • De dynamische feed moet een rij bevatten met ‘optimaliseren’ in de cel
 • Bij ‘Stap 3: Regels beheren’ moet de roulatie worden ingesteld op ‘Geoptimaliseerd’
 • Slechts één rij in de feed moet in aanmerking komen om te worden weergegeven

Hoe kan een Studio-profiel worden bewerkt zonder dat dit invloed heeft op de actieve campagne?

 • De feed opnieuw transformeren
 • Een conceptversie maken van het profiel
 • De feed bewerken
 • Een nieuw profiel maken met behulp van de bestaande feed

Welke drie roulatie-instellingen zijn beschikbaar in Studio? Selecteer drie antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Willekeurig
 • Gewogen
 • Geoptimaliseerd
 • Opeenvolgend

Wat is de maximale bestandsgrootte van de itembibliotheek per upload voor videobestanden?

 • 80 MB
 • 100 MB
 • 50 MB
 • 60 MB

Welke twee variabelen kunnen worden gebruikt om de roulatie van dynamisch advertentiemateriaal te optimaliseren? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Aangewezen gewichten
 • Klikfrequentie (CTR, click-through rate)
 • Vertoning-tot-weergavepercentage
 • Doorklikconversiepercentage

In welke producten worden dynamische targetingsleutels gemaakt?

 • Studio
 • Display & Video 360
 • Search Ads 360
 • Campaign Manager

Met welke dynamische strategie kan de planning van het weergave-interval voor dynamisch advertentiemateriaal worden ingeschakeld?

 • Dynamische targetingsleutels
 • Plaatsings-ID voor Campaign Manager
 • Gewogen roulatie
 • Planning van start- en einddatum

In welk gedeelte van Studio kunnen gebruikers advertentiebestanden uploaden en beheren?

 • Advertentiemateriaal
 • Beheer
 • Dynamische content
 • Items

Wat zijn drie voorbeelden van filteren op dimensies van advertentiemateriaal? Selecteer drie antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Dynamische campagnes kunnen worden geschaald naarmate er meer formaten van advertentiemateriaal worden toegevoegd
 • Het wordt mogelijk om bladen met voorbeelden in alle formaten te extraheren zonder het formaat van advertentiemateriaal te specificeren in ‘Stap 5: Voorbeeld’
 • Er kunnen minder kolommen worden gebruikt, waardoor er minder dynamische reactiegegevens van de advertentieserver naar het advertentiemateriaal worden verzonden
 • Formaten van advertentiemateriaal kunnen eenvoudiger worden verwijderd uit en toegevoegd aan de feed

Welke drie typen advertentiemateriaal zijn toegestaan bij VPAID-advertentiemateriaal? Selecteer drie antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Interstitial
 • Banner
 • Uitvouwbaar tot volledig scherm
 • Html5 niet-lineair

Via welk gedeelte in Studio wordt gebruikerstoegang beheerd?

 • Advertentiemateriaal
 • Dynamische content
 • Items
 • Beheer

Wat is de juiste notatie voor de geotargeting van een locatie in een feed?

 • Los Angeles,Californië
 • Los Angeles,Californië,Verenigde Staten
 • Los Angeles,Verenigde Staten,Californië
 • Los Angeles,Verenigde Staten

Welke functie kan worden gebruikt om meerdere kolommen in een feed één voor één te targeten?

 • Voorrang voor roulatie
 • Traffickingregels
 • Voorrang voor feeds
 • Regels met voorrang

Welke actie wordt uitgevoerd wanneer items worden geüpload naar het gedeelte ‘Advertentiemateriaal’?

 • Items worden gekopieerd naar de itembibliotheek
 • Advertentiemateriaal gaat naar Campaign Manager voor trafficking
 • Het formaat van de items wordt automatisch aangepast
 • Items worden gedeeld met alle adverteerders in het Studio-account

Welke twee elementen in advertentiemateriaal kunnen dynamisch zijn? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Type advertentiemateriaal
 • Rand van advertentie
 • Tekst
 • Doorklik-URL’s

Waaraan geeft optimalisatie de prioriteit wanneer dit wordt gebruikt voor dynamisch advertentiemateriaal?

 • Het best presterende advertentiemateriaal in Campaign Manager
 • De best presterende rijen in de feed
 • De best presterende kolommen in de feed
 • De best presterende plaatsing in Campaign Manager

Welk teken wordt gebruikt om ID’s van elkaar te scheiden als er verschillende Campaign Manager-ID’s binnen één cel van een feed worden getarget?

 • Puntkomma (;)
 • Komma (,)
 • Sluisteken (|)
 • Procentteken (%)

Via welke functie kunnen gebruikers een dynamisch veld maken zonder een feed te hoeven uploaden?

 • Feedplanning
 • Profielveld
 • Filteren op ID van feedrij
 • Constant Matching (Overeenkomstige constante)

Welke dynamische strategie gebruikt een naamgevingsconventie om Campaign Manager-ID’s te vervangen?

 • Dynamische targetingsleutels
 • Gegevens doorgeven
 • Remarketing
 • Display & Video 360-regelitems filteren

Wat is de maximale bestandsgrootte van de itembibliotheek per upload voor niet-videobestanden?

 • 20 MB
 • 10 MB
 • 15 MB
 • 5 MB

Welke methode wordt het vaakst gebruikt om de dynamische content voor advertentiemateriaal te definiëren?

 • Spreadsheet
 • Campaign Manager
 • Code binnen het advertentiemateriaal
 • Externe API

Wat is in de dynamische workflow, nadat de gegevens en regels zijn beheerd, de volgende stap om dynamisch advertentiemateriaal op te stellen?

 • Het voorbeeldblad controleren
 • De code genereren
 • Het advertentiemateriaal publiceren naar Campaign Manager
 • De rapportagedimensies instellen

Wanneer moet het dynamische advertentiemateriaal worden geüpload naar Studio?

 • NADAT u de feed en het Studio-profiel heeft gemaakt, maar VOORDAT u het profiel publiceert
 • NADAT de feed is gemaakt en het Studio-profiel is gepubliceerd
 • NADAT de feed is gemaakt, maar VOORDAT het Studio-profiel is gemaakt en gepubliceerd
 • NADAT u het blad met voorbeelden heeft gemaakt, maar VOORDAT u de feed en het Studio-profiel maakt

Welke twee instellingen bepalen de dynamische content die de advertentieserver selecteert om naar het advertentiemateriaal te sturen? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Code binnen het advertentiemateriaal
 • Roulatie-opties in Studio
 • Targetingregels in Studio
 • Rapportagedimensies in Studio

Welke twee video-indelingen kunnen worden gemaakt als rich media in Studio? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • YouTube TrueView
 • Video Ad Serving Template (VAST)
 • In-banner video MPU
 • Video Player-Ad Interface Definition (VPAID)

Met welke tool kan er een voorbeeld van advertentiemateriaal worden weergegeven op mobiele apparaten die zijn gelinkt aan een Studio-account?

 • QA Helper-extensie
 • Google Web Designer
 • IAB VAST-tagtool
 • Creative Preview-app

In welk gedeelte van Studio kunnen gebruikers dynamische profielen maken en beheren?

 • Items
 • Beheer
 • Dynamische content
 • Advertentiemateriaal

Wanneer een gebruiker een dynamisch voorbeeld genereert en de foutmelding ‘Voorbeeldweergave niet mogelijk omdat u geen standaardadvertentiemateriaal heeft ingesteld of omdat de toegepaste filters niet overeenkomen met feedrijen’ ontvangt, wat is dan de eerste stap die moet worden genomen om het probleem te verhelpen?

 • Controleren of de juiste parameters voor feedfilters zijn toegepast in het voorbeeldvenster
 • De feed opnieuw transformeren
 • De feed opnieuw uploaden
 • Controleren of de feed is voltooid zonder waarschuwingen

Welke twee Campaign Manager-kenmerken kunnen worden gebruikt als filter in een dynamische feed? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Plaatsings-ID
 • Floodlight-ID
 • Canonieke geolocatie
 • Site-ID

Wat is het minimum aantal uitstappunten dat is vereist voor advertentiemateriaal?

 • 3
 • 1
 • 0
 • 2

Welk veldtype wordt gebruikt voor Data Pass-targeting in een dynamisch profiel?

 • Aangepaste waarde
 • ID van Display & Video 360-regelitem
 • Remarketingwaarde
 • Site-ID voor Campaign Manager

twee methoden kunnen worden gebruikt om dynamisch advertentiemateriaal voor Studio te maken? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Google Web Designer
 • Adobe Edge Animate
 • Handgecodeerde html + JavaScript
 • Bibliotheken zoals jQuery of CreateJS

Wat is de meest efficiënte manier om één kop te targeten naar tien verschillende doelgroep-ID’s in een feed?

 • Tien rijen en tien kolommen toevoegen met een doelgroep-ID in elke rij en kolom
 • Tien door komma’s gescheiden doelgroep-ID’s toevoegen aan één cel
 • Tien rijen toevoegen met een verschillende doelgroep-ID in elke rij
 • Tien kolommen toevoegen met een verschillende doelgroep-ID in elke kolom

Welke typen items kunnen worden gebruikt in Studio? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • .tiff
 • .webp
 • .eps
 • .webp

Waar bevindt zich het dynamische pad voor een item?

 • In het gedeelte ‘Details’ van het geselecteerde item
 • In het gedeelte ‘Advertentiemateriaal’
 • Op de pagina ‘Accountoverzicht’
 • In het gedeelte ‘Algemene informatie’