Antwoorden op het Search Ads 360-examen

Hulpgids om de Google Search Ads 360-certificering te behalen. Alle mogelijke echte examenvragen met 100% correcte en geverifieerde antwoorden. Download onderstaand bestand als je alle mogelijke examenvragen met antwoorden en gratis updates nodig hebt.

Hieronder vindt u enkele vragen uit het eigenlijke certificeringsexamen. Maak kennis met de examenvorm.

Welke twee typen campagnes worden door mogelijkheden voor biedstrategieën geanalyseerd? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Handmatige campagnes voor Gemini
 • Handmatige campagnes voor Google Ads
 • Handmatige campagnes voor Bing Ads
 • App-campagnes voor Google Ads

Welke stap moet worden uitgevoerd om te controleren of een template voor voorraadbeheer entiteiten heeft gemaakt?

 • Filteren op fouten in het rapportagedashboard
 • Een uitvoerend rapport maken zonder filters
 • De voortgangsbalk van de template controleren
 • Een filter van het type ‘Template-ID voor voorraad’ toepassen

Welke drie functies kan een oproeptrackingpartner gebruiken om gegevens naar Search Ads 360 te verzenden? Selecteer drie antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Search Ads 360 API
 • Vrije variabelen
 • Bulksheets
 • Campaign Manager API

Welke drie engines worden ondersteund door de Search Ads 360 API? Selecteer drie antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Bing
 • Ask.com
 • Gemini
 • Google Ads

Welke rechten zijn nodig om een adverteerder te maken?

 • Gebruiker van adverteerder (bewerkingsrechten)
 • Beheerder van bureau
 • Alleen-lezen
 • Adverteerder met leesrechten

Hoe vaak worden Google Ads-, Bing Ads- en Baidu-gegevens vernieuwd in Search Ads 360?

 • 6 uur
 • 8 uur
 • 2 uur
 • 4 uur

Welke drie wijzigingen kan een gebruiker instellen met geplande bewerkingen? Selecteer drie antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Biedingen verlagen voor zoekwoorden tijdens weekenden
 • Elke maandag om zeven uur ’s ochtends biedingen verhogen voor zoekwoorden
 • Een nieuwe biedstrategie activeren
 • Advertenties of zoekwoorden op een bepaald moment activeren

Welke twee conversiebronnen kunnen worden gerapporteerd in aangepaste kolommen? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Google Ads-conversietrackers
 • Bing-conversietrackers
 • Gemini-conversietrackers
 • Floodlight

Van welk niveau kunnen de instellingen NIET worden bewerkt via bulksheets? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Campagne
 • Netwerk
 • Adverteerder
 • Advertentiegroep

Welk kenmerk kan worden gebruikt om via de Campaign Manager API offline conversies voor betaalde zoekresultaten te uploaden?

 • Campagne-ID
 • Zoektype
 • GCLID
 • Zoekwoord

Op welke drie niveaus kunnen geautomatiseerde regels worden ingesteld? Selecteer drie antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Zoekwoorden
 • Engines
 • Campagnes
 • Bureau

Welke conversiegegevens kunnen worden geüpload via bulksheets?

 • Google Ads-conversiegegevens
 • Gegevens van aangepaste Floodlight-variabelen
 • Offline conversiegegevens
 • Google Analytics-doelgegevens

Welke twee functies kunnen worden gebruikt om offline conversiegegevens te uploaden naar een zoekwoord-ID van Search Ads 360? Selecteer twee antwoorden.

 • Selecteer alle juiste antwoorden
 • Campaign Manager API
 • Google Ads API
 • Search Ads 360 API
 • Bulksheets

Welke twee gebruikerstypen kunnen de conversie-API activeren? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Beheerder van bureau
 • Gebruiker van bureau
 • Gebruiker van adverteerder
 • Beheerder van adverteerder

Voor welke twee taken kunnen bulksheets worden gebruikt? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Formulekolommen bulksgewijs genereren
 • Offline conversies uploaden
 • Labels maken
 • Gegevens van aangepaste Floodlight-variabelen uploaden


Examen doen is geen training. Meerdere pogingen zullen je niet sterker maken.

Slaag binnen enkele minuten voor de certificeringsexamens met onze antwoordlijsten. En focus op het verbeteren van je praktische vaardigheden.Wat is het standaard toeschrijvingsmodel voor Floodlight?

 • Laatste vertoning
 • Eerste interactie
 • Laatste klik
 • Eerste klik

Welke twee wijzigingen kunnen tijdens de eerste week van een actieve biedstrategie de impact op de leerperiode potentieel beïnvloeden? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Maximum bod in de instellingen voor de biedstrategie met 40% verlagen
 • Het biedportfolio verkleinen met één slecht presenterend zoekwoord
 • Het CPA-doel van de biedstrategie met 60% verlagen
 • Het biedportfolio uitbreiden met twee nieuwe zoekwoorden

Wat gebeurt er wanneer een engine wordt onderbroken?

 • Actieve campagnes worden onderbroken
 • Advertentiegroepen en zoekwoorden worden onderbroken
 • Alle campagnes zijn onderbroken
 • De synchronisaties worden vanuit de engine onderbroken

Welke functie kan worden gebruikt om gegevens voor de aangepaste Floodlight-variabele te bewerken?

 • Search Ads 360 API
 • Google Ads API
 • Bulksheets
 • Teksteditor

Voor welke twee engines kunnen campagnes alleen worden gekopieerd binnen hetzelfde engine-account? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • adMarketplace
 • Bing Ads
 • Social
 • Yahoo! Japan

Op welke twee niveaus kunnen URL-templates worden ingesteld? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Campagnes
 • Adverteerder
 • Engine
 • Bureau

Wat zijn twee belangrijke verschillen tussen labels en bedrijfsgegevens wat betreft de functionaliteit?

Selecteer alle juiste antwoorden

 • De mogelijkheid om statistieken in een draaitabel te plaatsen op basis van aangepaste zakelijke dimensies
 • De mogelijkheid om te rapporteren op campagneniveau
 • De mogelijkheid om items die geschikt zijn voor bieden te onderbreken
 • De mogelijkheid om een bedrijfsagenda bij te voegen

Welke instelling moet worden toegepast op een Floodlight-tag waarmee offline conversiegegevens worden doorgegeven?

 • Primaire bron is offline
 • Primaire bron is de detailhandel
 • Dynamische tag
 • Alleen afbeeldingstag

Welke twee soorten doelen kunnen worden getarget in biedstrategieën? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Bedrijfsgegevens
 • Opbrengst
 • Winstmarge
 • Conversie

Welke drie modifiers kunnen worden geautomatiseerd door een biedstrategie? Selecteer drie antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Bodaanpassingen voor vertoningspercentage in zoeknetwerk
 • Bodaanpassingen voor mobiel
 • Bodaanpassingen voor remarketingdoeleinden
 • Bodaanpassingen voor locatietargets

Wanneer een Search Ads 360-adverteerder wordt gekoppeld aan Campaign Manager, welk product stelt dan de tijdzone in?

 • Search Ads 360
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager
 • Elk product gebruikt een eigen tijdzone

Welke twee filters zijn beschikbaar in het rapport voor wijzigingsgeschiedenis? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Campagne
 • Type wijziging
 • Aanmaakdatum
 • Geo

Welke twee kolomcategorieën worden weergegeven in formulekolommen? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Enginestatistieken
 • Aanmaaktijd
 • Conversiestatistieken
 • Verton.aand. Zoeken

Voor minimaal hoeveel uur sluiten gebeurtenissen voor gegevensuitsluiting gegevens uit?

 • 24 uur
 • 8 uur
 • 4 uur
 • 2 uur

Als een engine-account is ingesteld op een andere valuta dan die van de adverteerder, in welke valuta worden de statistieken dan weergegeven wanneer het bereik is ingesteld op engineniveau?

 • De valuta van de adverteerder
 • De valuta voor facturering
 • De valuta van de engine
 • De valuta van de advertentiegroep

Welke twee typen Floodlight-activiteitsgroepen kunnen worden ingesteld? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Teller
 • Dimensie
 • Waarde
 • Verkoop

Stel dat er een Search Ads 360-adverteerder met een andere valuta dan die van de gekoppelde Campaign Manager-adverteerder wordt toegevoegd, door welk product wordt dan de valuta voor die Search Ads 360-adverteerder ingesteld?

 • Elk product gebruikt een eigen valuta
 • Display & Video 360
 • Search Ads 360
 • Campaign Manager

Welke actie moet worden gebruikt om een conversiekenmerk door te geven (zoals de verzendkosten)?

 • ‘Aangepaste Floodlight-variabele’ instellen via de relevante engine-frontend
 • Een aanvullende Floodlight-tag instellen en de verzendkosten doorgeven via het veld voor opbrengst
 • ‘Aangepaste Floodlight-variabele’ instellen als een statistisch gegeven
 • ‘Aangepaste Floodlight-variabele’ instellen via bulksheets

Wat gebeurt er wanneer autotagging is ingeschakeld?

 • Er wordt voor alle Google Ads-campagnes een geplande bewerking gemaakt
 • Er wordt een Google Klik-ID gerapporteerd in het rapport over budgetfasering
 • Er wordt een Google Klik-ID aan alle URL’s van bestemmingspagina’s toegevoegd
 • Er wordt een label aan alle Google Ads-campagnes toegevoegd

Welke configuratie-instelling elimineert dubbele conversies tussen adverteerders?

 • Teller
 • Gedeelde Floodlight-configuratie
 • Actie
 • Opbrengst

Welke twee methoden kunnen worden gebruikt om een uitvoerend rapport te verzenden naar een gebruiker zonder toegang tot Search Ads 360? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Dagelijks bestand op gedeelde sFTP zetten
 • Een gedownload pdf-/Excel-bestand verzenden
 • Een link naar een gedeelde versie van het gegenereerde rapport verzenden
 • Uitvoerende rapporten kunnen niet worden verzonden naar een gebruiker die geen toegang tot Search Ads 360 heeft

Wat betekent het wanneer de knop ‘Synchronisatie stoppen’ grijs wordt weergegeven?

 • De synchronisatie past updates toe.
 • De engine is van het type Anders.
 • De synchronisatie is voltooid.
 • Het engine-account is onderbroken.

Wie heeft toegang tot een rapportageweergave wanneer deze wordt opgeslagen?

 • Alle gebruikers binnen die adverteerder
 • Geen gebruikers binnen die adverteerder
 • Gebruikers binnen die adverteerder selecteren
 • Alleen gebruikers met bewerkingsrechten binnen die adverteerder

Waarmee moeten Search Ads 360-adverteerders linken in Campaign Manager wanneer Campaign Manager niet als advertentieserver wordt gebruikt?

 • Uitgever
 • Campagne
 • Plaatsing
 • Adverteerder

Hoelang duurt het voordat de biedstrategie de biedingen hervat op zoekwoorden wanneer biedingen op zoekwoorden in een biedstrategie handmatig worden overschreven?

 • 12 uur
 • 1 uur
 • 24 uur
 • 6 uur

Welk niveau moet worden gebruikt om de prestaties van een biedstrategie te evalueren?

 • Biedstrategie
 • Afzonderlijk zoekwoord
 • Afzonderlijke campagne
 • Afzonderlijke advertentie

Welk functie kan worden gebruikt om te rapporteren over een specifieke Floodlight-conversie?

 • Aangepaste statistiek
 • Aangepaste dimensie
 • Aangepaste kolom
 • Bedrijfsgegevens

Welke drie URL’s worden gebruikt om een bestemmingspagina te testen? Selecteer drie antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Regel
 • Origineel
 • Experiment
 • Controle

Welke functie wordt gebruikt om niet-ondersteunde advertentietypen bij te houden waarvoor een eigen bestemmingspagina kan worden opgegeven of om campagnes bij te houden die worden gepromoot op het Google Display Netwerk of op Gmail?

 • Placeholder-zoekwoord
 • Bedrijfsgegevens
 • Regels
 • Bestemmingspaginatest

Welke twee typen uploads kunnen worden uitgevoerd via een sFTP-eindpunt? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Bulksheets
 • Conversies
 • Google-zoekgeschiedenis
 • Feeds van voorraadbeheer

Welke twee beperkingen kan een adverteerder selecteren voor biedstrategieën die zijn gebaseerd op conversies? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Positie
 • Vertoningspercentage
 • Max. CPA
 • Winst

Aan welke drie vereisten moet worden voldaan om een advertentietekst te kunnen testen? Selecteer drie antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Advertenties mogen slechts één advertentieteksttest tegelijkertijd bevatten
 • Minimum aantal vereiste vertoningen voor elke advertentiegroep
 • Elke advertentie mag slechts één URL van bestemmingspagina bevatten
 • Alle zoekwoorden en engines moeten worden onderbroken

Welke drie items kunnen door een biedstrategie worden overwogen tijdens de optimalisatie van een volledig biedportfolio? Selecteer drie antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Advertentiegroepen
 • Bureau
 • Zoekwoorden/productgroepen
 • Campagnes

Welke soort biedstrategie wordt ondersteund door de prognosetool?

 • Positie
 • Conversies of opbrengst
 • Max. klikken
 • Regels

Wat zou de reden kunnen zijn dat Voorraadbeheer geen wijzigingen in een campagne aanbrengt?

 • Bewerkingen van de instellingen voor de advertentieroulatie
 • Handmatige bewerkingen van de zoekwoord-URL-templates
 • Handmatige bewerkingen van de campagnenaam of -status
 • Bewerkingen van de campagnebiedingen of biedstrategieën

Welke Floodlight-tag meet aankopen en opbrengst op een website?

 • Transactie
 • Teller
 • Opbrengst
 • Actie

Als een engine-account is ingesteld op een andere tijdzone dan die van een adverteerder, welke tijdzone wordt dan door Floodlight-statistieken weergeven wanneer het bereik is ingesteld op adverteerdersniveau?

 • De tijdzone van de engine
 • Greenwich Mean Time (GMT)
 • De tijdzone van de adverteerder
 • De tijdzone van Campaign Manager

Welke functie voeren ValueTrack-parameters uit?

 • Automatisch synchroniseren met Google Tag Manager
 • Dynamisch informatie invoegen
 • Aangepaste datumsegmentatie maken
 • Aanvullende conversietypen bijhouden

Met hoeveel conversiegeschiedenis moet er rekening worden gehouden wanneer u een CPA-, ERS- of ROAS-doel instelt voor een biedstrategie?

 • 3 maanden
 • 3-4 weken
 • 2 weken
 • 1 week

Welke twee conversiebronnen kunnen worden geselecteerd in biedstrategieën? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Floodlight
 • Google Analytics
 • Bing Universal Event Tracking
 • Google Tag Manager-doelen

In welke volgorde moeten nieuwe entiteiten worden gemaakt (ervan uitgaande dat er nog geen campagnes bestaan)?

 • Zoekwoord > Campagne > Advertentiegroep
 • Zoekwoord > Advertentiegroep > Campagne
 • Advertentiegroep > Zoekwoord > Campagne
 • Campagne > Advertentiegroep > Advertentie > Zoekwoord

Welk biedstrategiedoel moet worden gebruikt om een aangepaste strategie met meerdere ERS-, ROAS- en CPA-doelen te maken?

 • Geavanceerde targeting
 • Positie
 • Conversie
 • Klikken

Welke drie functies kunnen worden gebruikt om offline conversiegegevens te integreren? Selecteer drie antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Google Data Studio
 • Search Ads 360 API
 • sFTP
 • Bulksheets

Welk toeschrijvingsmodel wordt gebruikt om credit toe te wijzen aan de laatste klik op een betaalde zoekadvertentie voorafgaand aan een conversie?

 • Positiegebaseerd
 • Eerste interactie
 • Laatste interactie met betaalde zoekresultaten
 • Gegevensgestuurd

Wat wordt er weergegeven op het tabblad ‘Laatste synchronisatie’? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Het tijdstip waarop de synchronisatie is uitgevoerd
 • Een lijst met fouttypen
 • Het aantal fouten tijdens de synchronisatie
 • Een lijst met aangepaste campagnes

Met welke statistische gegevens wordt een schatting gemaakt van het aantal conversies waarmee het gedrag van gebruikers op verschillende apparaten en in verschillende omgevingen wordt gemeten?

 • klikken
 • Statische gegevens voor meerdere omgevingen
 • bezoeken
 • kosten

Wat is de Search Ads 360-accounthiërarchie?

 • Bureau > Adverteerder > Engine > Campagne > Zoekwoord
 • Adverteerder > Engine > Campagne > Zoekwoord
 • Bureau > Zoekwoord > Engine > Campagne > Zoekwoord > Advertentiegroep > Advertentie
 • Bureau > Adverteerder > Engine > Campagne > Advertentiegroep > Advertentie > Zoekwoord

Waar kan een opgeslagen internetzoekopdracht worden gevonden?

 • Klik in het menu aan de rechterkant op Toeschrijving en vervolgens op Internetzoekopdracht
 • Klik in het menu aan de rechterkant op Adverteerdersinstellingen en vervolgens op Internetzoekopdracht
 • Klik in het menu aan de linkerkant op Budgetbeheer en vervolgens op Internetzoekopdracht
 • Klik in het menu aan de linkerkant op Downloads en vervolgens op Internetzoekopdracht

Welke drie frequenties kunnen worden gepland voor rapporten? Selecteer drie antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Maandelijks
 • Per uur
 • Dagelijks
 • Wekelijks

Welke twee segmenten kunnen NIET worden toegepast op rapportagegegevens? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Bedrijfsgegevens
 • Toeschrijvingsmodel
 • Apparaattype
 • User ID

Welke twee methoden kunnen worden gebruikt om conversiekenmerken via een Floodlight-activiteit, zoals modeltype, kleur en productiejaar, door te geven? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Een aangepaste dimensie instellen in Google Analytics
 • Het is niet mogelijk om conversiekenmerken door te geven
 • Een aangepaste Floodlight-variabele als een dimensie instellen in Search Ads 360
 • Een aangepaste Floodlight-variabele instellen in Google Tag Manager

Welke twee wijzigingen mag een beheerder van een adverteerder aanbrengen in het adverteerdersaccount? Selecteer twee antwoorden.

Selecteer alle juiste antwoorden

 • Alle adverteerders binnen een bureau bewerken
 • Adverteerderscomponenten bewerken
 • Gebruikerstoegang tot de adverteerders van een bureau verwijderen
 • Adverteerdersinstellingen bewerken