Examen voor het beheer van muziekrechten

Antwoorden op het examen voor het beheer van muziekrechten op YouTube. Alle mogelijke echte examenvragen met 100% correcte en geverifieerde antwoorden. Download onderstaand bestand als je alle mogelijke examenvragen met antwoorden en gratis updates nodig hebt.

Hieronder vindt u enkele vragen uit het eigenlijke certificeringsexamen. Maak kennis met de examenvorm.

Hoe kun je het verband tussen auteursrechtwetgeving en content op YouTube het beste beschrijven?

 • Auteursrecht is niet belangrijk op YouTube.
 • De advocaten van YouTube handelen auteursrechtschendingen op YouTube af. Gebruikers hoeven dit dus niet te doen.
 • De tools en beleidsregels van YouTube zijn bedoeld om het auteursrecht van rechthebbenden te beschermen en gebruikers die zich niet aan deze regels houden, ondervinden daar gevolgen van.
 • Alles wat op YouTube wordt geüpload, wordt beschouwd als een origineel werk. Daardoor worden auteursrechten nooit geschonden.

John heeft veel inspiratie en schrijft wat akkoorden en teksten voor een nieuw nummer. Onder welk type auteursrecht valt zijn werk?

 • Geluidsopname
 • Muziekcompositie
 • Muziekvideo
 • Geen van bovenstaande Zijn nummer wordt pas beschermd door auteursrecht als het op YouTube is geüpload.

Linda produceert een video waarin ze een nummer zingt dat John heeft geschreven en ze uploadt de video naar YouTube. Welke van de onderstaande uitspraken is juist?

 • Linda heeft de rechten op de muziekvideo en de geluidsopname, maar John heeft de rechten op de originele muziekcompositie.
 • Linda heeft de rechten op alle content in de video omdat het een afgeleid werk is.
 • John heeft de rechten op alle content in de video omdat de video er niet zou zijn als hij het nummer niet had geschreven.
 • Linda heeft alleen de rechten op de geluidsopname. John heeft de rechten op de muziekcompositie en de video.

Van welke van de volgende bronnen kun je muziek gebruiken om auteursrechtschending op YouTube te voorkomen?

 • De audiobibliotheek van YouTube
 • Creative Commons
 • Publiek domein
 • Alle bovenstaande

Linda uploadt haar cover van een nummer van John op YouTube, maar Content ID claimt de cover en de video wordt geblokkeerd. Wat had Linda moeten doen voordat ze de video uploadde?

 • Ze had John toestemming moeten vragen om zijn nummer op te nemen.
 • Ze had John moeten vermelden in de beschrijving van de video.
 • Ze had het nummer moeten aanpassen zodat Content ID geen overeenkomst kon vinden.
 • Geen van bovenstaande Content ID blokkeert covers automatisch op YouTube.

Ryan vindt de baslijn van het nummer van een populaire artiest leuk en wil die baslijn in zijn eigen video gebruiken. Hij weet niet zeker of hij de rechten heeft om de baslijn te gebruiken. Wat moet hij eerst doen?

 • Een advocaat raadplegen.
 • De video uploaden op YouTube en afwachten wat er gebeurt.
 • Contact opnemen met zijn YouTube-partnervertegenwoordiger.
 • De video uploaden en de artiest taggen in de reacties.

Nicky uploadt een video waarin ze de nieuwe muziekvideo van een artiest beoordeelt. In haar video gebruikt ze een clip van de muziekvideo. Content ID claimt haar video namens de platenmaatschappij van de artiest. Wat kan Nicky doen?

 • Akkoord gaan met de claim en het beleid van de platenmaatschappij laten toepassen op de video.
 • De claim betwisten als de platenmaatschappij en de uitgever toestemming hebben gegeven om de clip te gebruiken.
 • De clip van de muziekvideo uit haar video verwijderen.
 • Alle bovenstaande

Brenda werkt bij een uitgever en beheert de compositierechten van het bedrijf op YouTube. Het bedrijf is wereldwijd eigenaar van de compositierechten op nummer XYZ, maar heeft alleen een licentie met YouTube in de VS en Canada. Waar moet Brenda het eigendom voor nummer XYZ op YouTube claimen?

 • Alleen in de VS en Canada.
 • Overal, behalve in de VS en Canada.
 • Wereldwijd.
 • Nergens.

Tygo werkt bij een platenmaatschappij en beheert de inkomsten die de maatschappij genereert op YouTube. Wat kan Tygo gebruiken om inkomsten te genereren met covers van gebruikers die geluidsopnamen van de platenmaatschappij gebruiken?

 • Content ID-overeenkomsten
 • Verwijdering wegens auteursrechtschending
 • Waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten
 • De YouTube Analytics API

Welke tool is alleen beschikbaar voor muziekpartners die toegang hebben tot Content ID?

 • YouTube Studio
 • Content Manager/CMS
 • Analytics for Artists
 • Audiobibliotheek

Elizabeth heeft een muziekuitgeverij en wil dat een paar medewerkers de compositie-items van het bedrijf op YouTube beheren. Ze wil dat Ron, haar directe ondergeschikte, toezicht houdt op de toegang tot de items door de medewerkers. Hoe kan Elizabeth dit het beste bereiken in Content Manager (CMS)?

 • Elizabeth kan Ron beheerderstoegang geven en rollen met beperktere toegangsrechten maken voor de andere medewerkers.
 • Elizabeth kan Ron toegang geven als contenteigenaar en de andere medewerkers beheerderstoegang geven.
 • Elizabeth kan Ron toegang geven als kanaalbeheerder en de andere medewerkers toegang geven als contenteigenaar.
 • Elizabeth kan een e-mailalias met beheerderstoegang maken die alle medewerkers kunnen gebruiken.

Welke van de volgende stellingen is juist?

 • YouTube Studio en Content Manager (CMS) bevatten beide Analytics om de prestaties van je content bij te houden.
 • CMS staat voor Content Management System.
 • In YouTube Studio kun je content beheren voor één kanaal.
 • Alle bovenstaande

Welk van onderstaande antwoorden is een muziekitemtype?

 • Compositieaandeel
 • Web
 • Film
 • Televisieaflevering

Hoe kun je het verband tussen items en video’s op YouTube het beste beschrijven?

 • Elk item op YouTube bevat een of meer video’s.
 • Elke video op YouTube bevat een of meer items.
 • Video’s en items zijn hetzelfde.
 • Video’s bevatten metadata en items bevatten referenties.

Je legt aan een nieuwe collega uit hoe ze informatie over rechten moet aanleveren op YouTube en ze vraagt jou wat een item is. Hoe kun je dat het beste beschrijven?

 • Een item is één nummer op een album.
 • Een item is video- of audiocontent die Content ID gebruikt om overeenkomsten te vinden.
 • Een item is een container met informatie die staat voor auteursrechtelijk beschermde content op YouTube.
 • Een item is de originele songtekst.


Examen doen is geen training. Meerdere pogingen zullen je niet sterker maken.

Slaag binnen enkele minuten voor de certificeringsexamens met onze antwoordlijsten. En focus op het verbeteren van je praktische vaardigheden.Anna werkt bij een uitgever en moet items aanleveren op YouTube voor het werk van een songwriter. Welke informatie moet ze aanleveren?

 • Metadata, eigendomsinformatie, claimbeleid en relaties die aan geluidsopname-items zijn gekoppeld.
 • Metadata, referenties en relaties die aan geluidsopname-items zijn gekoppeld.
 • Referenties, songteksten en eigendomsinformatie.
 • Metadata, geluidsopnamen en claimbeleid.

Hugo werkt bij een platenmaatschappij en moet items aanleveren voor het nieuwe album van een artiest. Welke informatie moet hij aanleveren?

 • Metadata, eigendomsinformatie en overeenkomstbeleid.
 • Referenties, songteksten en eigendomsinformatie.
 • Metadata, muziekcomposities en overeenkomstbeleid.
 • Metadata, referenties, eigendomsinformatie en overeenkomstbeleid.

Wie is ervoor verantwoordelijk dat de eigendomsinformatie voor een item op YouTube juist is?

 • Google
 • Advocaten van YouTube
 • Contentbeheerders en rechthebbenden
 • De gebruikers die video’s met het betreffende item uploaden

Het bedrijf waar Melanie werkt, is eigenaar van een item in Noord-Amerika, maar ze denkt erover om het eigendom wereldwijd te claimen om de advertentieopbrengsten van het item te maximaliseren. Waarom is dit een slecht idee?

 • Omdat YouTube video’s met dit item in de territoriums buiten Noord-Amerika automatisch zal blokkeren.
 • Omdat het claimen van eigendom in territoriums waar het bedrijf geen eigenaar is van het item kan leiden tot foutieve claims, waardoor de samenwerking van het bedrijf met YouTube kan worden beëindigd.
 • Omdat YouTube automatisch inkomsten zal genereren uit video’s die het item bevatten in Noord-Amerika.
 • Geen van bovenstaande

Uitgever X claimt 50% eigendom van een compositieaandeel-item, terwijl uitgever Z 60% eigendom claimt. Beide uitgevers hebben hun compositieaandeel-item aan hetzelfde geluidsopname-item in Frankrijk gekoppeld. Hoe noem je de situatie waarin deze twee partners zich bevinden?

 • Belangenverstrengeling
 • Geschil over een claim
 • Verwijdering wegens auteursrechtschending
 • Eigendomsconflict

Daniël krijgt van zijn baas de vraag om uit te zoeken waarom het nieuwe album van een artiest minder inkomsten genereert op YouTube dan eerdere albums. Daniël ontdekt dat er allerlei conflicten zijn over het eigendom van items die zijn aandacht nodig hebben. Welke van de volgende antwoorden is GEEN goede manier om deze conflicten op te lossen?

 • De conflicten verifiëren in het rapport Itemconflict of in de lijst Problemen in Content Manager (CMS).
 • Onjuiste eigendomsinformatie bewerken.
 • Contact opnemen met de andere eigenaren en hen vragen om onjuiste eigendomsinformatie te updaten.
 • De items verwijderen en opnieuw aanleveren.

Welke stelling over het aanleveren van referenties is juist?

 • Referenties kunnen van elk YouTube-kanaal komen.
 • Onduidelijke geluidsopnamen en beats uit het publieke domein kunnen als referentie worden aangeleverd.
 • Referenties moeten materiaal van derden bevatten.
 • Referenties mogen alleen materiaal bevatten dat eigendom is van de rechthebbende.

Platenmaatschappij A en platenmaatschappij B hebben referenties aangeleverd die deels hetzelfde materiaal bevatten, terwijl ze elk eigenaar zijn van andere items. Welke situatie doet zich nu voor en hoe kunnen ze dit oplossen?

 • Een referentie-overlapping. YouTube neemt contact op om het probleem op te lossen.
 • Een referentie-overlapping. De platenmaatschappij die de meest recente referentie heeft aangeleverd, moet de overlapping oplossen in de lijst Problemen.
 • Een eigendomsconflict over referenties. Eén platenmaatschappij moet het item opnieuw aanleveren met andere informatie over het itemeigendom.
 • Een geschil. De platenmaatschappij die als eerste reageert mag de referentie gebruiken.

David moet referenties aanleveren op YouTube voor het nieuwe album van een artiest. Zijn bedrijf heeft één muziekvideo gemaakt voor het album, maar de andere nummers hebben nog geen officiële video. Welk soort referentiemateriaal moet hij aanleveren voor de items van het album?

 • Een muziekvideo voor het muziekvideo-item en geluidsopnamen voor de andere nummers.
 • Een geluidsopname voor de muziekvideo en muziekvideo’s voor de andere nummers.
 • Eén lange geluidsopname voor het hele album.
 • Eén video met alleen beeld voor het hele album.

Mandy levert het nieuwe album van een artiest aan op YouTube. Na het uploaden claimt Content ID de video’s en wordt het beleid toegepast dat het bedrijf waar Mandy werkt heeft ingesteld voor de content. Hoe noem je dit soort claims?

 • Geüpload door gebruiker
 • Door gebruikers gegenereerde content (UGC)
 • Geüpload door partner
 • Handmatig

Ralf werkt bij een platenmaatschappij en beheert de compositieaandeel-items van een songwriter op YouTube. Artiest A moet alle claims die het bedrijf van Ralf indient tegen zijn covervideo’s betwisten omdat hij een licentie heeft om covers te maken van nummers uit hun catalogus. Wat moet Ralf doen om deze claims in de toekomst te voorkomen?

 • Een handmatige campagne maken die de video’s van artiest A target.
 • Alle nieuwe claims automatisch laten doorsturen voor handmatige beoordeling.
 • Een verwijderingsverzoek vanwege auteursrechtschending indienen voor de covervideo’s van artiest A.
 • Het kanaal van artiest A op een witte lijst zetten.

Platenmaatschappij A heeft meerdere referentiebestanden met content van derden aangeleverd en dat leverde veel ongeldige claims op. Hoe snel moet platenmaatschappij A de ongeldige claims oplossen?

 • Binnen 60 dagen.
 • Nooit, de claims worden vanzelf opgelost.
 • Zo snel mogelijk.
 • Pas als platenmaatschappij A een officiële waarschuwing van YouTube krijgt.

Georgina uploadt een video met een mashup van meerdere nummers, waaronder een hitsingle van artiest B. Content ID claimt de video van Georgina namens de platenmaatschappij van artiest B. Georgina betwist de claim en de platenmaatschappij stelt de claim opnieuw in. Georgina vindt nog steeds dat de claim ongeldig is en reageert hierop. Hoe kun je dit claimscenario het beste beschrijven?

 • Door een gebruiker geüploade claim waar de gebruiker bezwaar tegen heeft gemaakt.
 • Door een gebruiker geüploade claim waar de eiser bezwaar tegen heeft gemaakt.
 • Door een partner geüploade claim die de gebruiker heeft betwist.
 • Door een partner geüploade claim die de eiser heeft betwist.

Welk van de volgende antwoorden beschrijft nauwkeurig het verband tussen een geclaimde video en claimbeleid?

 • Content ID past een overeenkomstbeleid toe op claims die door partners zijn geüpload.
 • Content ID past een uploadbeleid toe op claims die door partners zijn geüpload.
 • Content ID past een uploadbeleid toe op claims die door gebruikers zijn geüpload.
 • Content ID past een blokkeringsbeleid toe op claims die door gebruikers zijn geüpload.

Uitgever Y wil de inkomsten die hij op YouTube genereert met het werk van songwriter C maximaliseren. Welk beleid moet de uitgever toepassen op de items van songwriter C?

 • Monitoren
 • Blokkeren
 • Inkomsten genereren
 • Alle bovenstaande

Bart legt aan een nieuwe collega uit hoe YouTube beleid toepast op een video die door meerdere items is geclaimd, te beginnen met het meest beperkende beleid. Wat is de juiste volgorde van de beleidslijnen?

 • Monitoren, blokkeren, inkomsten genereren.
 • Blokkeren, monitoren, inkomsten genereren.
 • Inkomsten genereren, monitoren, blokkeren.
 • Blokkeren, inkomsten genereren, monitoren.

Het nieuwe album van een artiest is online uitgelekt. Platenmaatschappij D wil voorkomen dat gebruikers in Spanje tracks van dit album kunnen uploaden naar YouTube. Welk van de volgende antwoorden beschrijft het aangepaste beleid dat platenmaatschappij D maakt?

 • Door gebruikers geüploade video’s in Spanje blokkeren als een gebruikersvideo voor minder dan 5% overeenkomt.
 • Door gebruikers geüploade video’s in Spanje monitoren als een visueel referentiebestand voor meer dan 50% overeenkomt.
 • Door gebruikers geüploade video’s in Spanje blokkeren als een audioreferentiebestand voor meer dan 95% overeenkomt.
 • Door partners geüploade video’s in Spanje monitoren als een audioreferentiebestand voor meer dan 5% overeenkomt.

Waarom moet platenmaatschappij Z alle waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten bijhouden voor de kanalen van al hun artiesten?

 • Zelfs één waarschuwing kan al tot beëindiging van je account leiden.
 • Als de platenmaatschappij meerdere waarschuwingen krijgt, kan dit gevolgen hebben voor de toegang tot bepaalde functies.
 • Kanalen kunnen geen actie ondernemen bij waarschuwingen tegen hun account.
 • Partnerwaarschuwingen op YouTube vervallen nooit.

Hans betwist een Content ID-claim van uitgever X op zijn covervideo. Wat kan uitgever X NIET doen?

 • De claim opnieuw instellen
 • Het geschil intrekken
 • De claim vrijgeven
 • Verwijdering wegens auteursrechtschending

Uitgever X besluit een verwijderingsverzoek vanwege auteursrechtschending in te dienen als reactie op de covervideo van Hans. Wat kan Hans beter NIET doen?

 • Een verweer indienen om te zorgen dat de video op YouTube blijft staan.
 • Contact opnemen met uitgever X om te vragen of ze het verzoek willen intrekken.
 • Accepteren dat de video wordt verwijderd.
 • De video verwijderen en opnieuw uploaden met een andere titel.

Platenmaatschappij Z en platenmaatschappij Y claimen een item in hetzelfde territorium, maar platenmaatschappij Z heeft Blokkeren ingesteld als overeenkomstbeleid en platenmaatschappij Y heeft Monitoren ingesteld als overeenkomstbeleid. Welk beleid past YouTube toe zolang de partners het eigendomsconflict nog niet hebben opgelost?

 • Blokkeren
 • Monitoren
 • Inkomsten genereren
 • Zowel blokkeren als monitoren

Sandra heeft geen overeenkomstbeleid geselecteerd voor een territorium waar ze eigenaar is van item A. Welke invloed heeft dit in een scenario met meerdere claims waarbij een andere partner wereldwijd Inkomsten genereren heeft ingesteld als beleid voor een ander item, item B?

 • De video genereert inkomsten in het territorium van Sandra.
 • De video wordt gemonitord in het territorium van Sandra.
 • De video wordt geblokkeerd in het territorium van de andere partner.
 • De video wordt pas op YouTube weergegeven als Sandra een beleid instelt.

Content ID claimt een video met item X en item Y. De items zijn van twee verschillende eigenaren. Voor item X is in Frankrijk ‘Inkomsten genereren’ ingesteld als beleid en voor item Y is wereldwijd ‘Monitoren’ ingesteld als beleid. Welk beleid wordt toegepast op de video in Frankrijk?

 • Inkomsten genereren
 • Blokkeren
 • Geen beleid
 • Monitoren

Platenmaatschappij W heeft net de rechten gekocht op een catalogus van 10.000 nummers. Welke van de volgende leveringsmethoden voor items is in dit geval het minst geschikt?

 • Pakket-uploader
 • De basisinterface van YouTube.com
 • DDEX
 • SFTP of Aspera-dropbox

Platenmaatschappij W wil de DDEX-feed gebruiken om de metadata van hun items te updaten. Welke van de onderstaande stappen is belangrijk om als laatste te doen om uploadfouten te voorkomen?

 • De metadata valideren
 • Itemlabels toevoegen
 • Aangepaste ID’s toevoegen
 • Compositieaandeel-items koppelen aan geluidsopnamen

Wat moeten platenmaatschappijen wel aanleveren op YouTube terwijl uitgevers dat meestal niet hoeven?

 • Items
 • Referenties
 • Metadata
 • Informatie over de eigenaar

Patrick werkt bij een platenmaatschappij en legt aan een nieuwe collega uit hoe je het werk van een artiest moet aanleveren op YouTube. De nieuwe collega vraagt aan Patrick of de nummers waar geen muziekvideo’s van zijn ook moeten worden aangeleverd. Wat moet Patrick daarop antwoorden?

 • Ja, want als een andere gebruiker het nummer eerder aanlevert op YouTube, wordt die persoon de rechthebbende.
 • Ja, dit worden dan art-tracks. Deze zijn heel belangrijk om inkomsten te genereren en de bekendheid te vergroten op YouTube en YouTube Premium.
 • Nee, want alleen officiële muziekvideo’s horen op YouTube.
 • Nee, want Content ID kan geen nummers zonder muziekvideo claimen.

Welke twee zaken moet uitgever Z aan elkaar koppelen bij aanlevering om te zorgen dat Content ID video’s kan claimen namens de uitgever?

 • Geluidsopnamen en muziekvideo’s
 • Muziekvideo-items en art-tracks
 • Compositieaandeel-items en geluidsopname-items
 • Compositieaandeel-items en art-tracks

Platenmaatschappij E heeft een interne app ontwikkeld die grote hoeveelheden YouTube-gegevens over hun artiesten verzamelt. Waar haalt platenmaatschappij E deze gegevens waarschijnlijk vandaan?

 • BigQuery
 • Content ID
 • De YouTube Reporting API
 • Content Manager/CMS

De baas van Vanessa vraagt welke tool zij zou gebruiken voor een nieuw gegevensproject. Vanessa raadt BigQuery aan. Wat houdt het project waarschijnlijk in?

 • De inkomsten van twee kanalen vergelijken.
 • De inkomsten vergelijken voor één item.
 • Op vaste tijden veel rapporten overzetten en die gegevens opslaan.
 • Gegevens overzetten tussen twee contenteigenaren.

Sander beheert de rechten op nummers voor meerdere artiesten. Wat kan hij wel doen met Content Manager (CMS) wat hij niet kan doen met Analytics in YouTube Studio?

 • Het itembeleid van de kanalen die hij beheert vergelijken.
 • De itemprestaties van verschillende video’s vergelijken
 • De kijktijdprestaties van verschillende video’s vergelijken.
 • Het verkeer naar verschillende video’s van een artiest vergelijken.

Opbrengstrapporten voor abonnementen bieden muziekpartners inzicht in hun inkomsten uit welke bron?

 • Livestreams
 • Betaalde abonnementen op YouTube Premium en YouTube Music
 • Lidmaatschappen
 • Video’s zonder muziek op YouTube

Uitgever X en uitgever Z zijn in verschillende territoriums eigenaar van hetzelfde item. Wiens verantwoordelijkheid is het dat beide uitgevers de juiste hoeveelheid inkomsten genereren met het item?

 • Uitgever X
 • Uitgever Z
 • Uitgever X en Z moeten dit samen afstemmen
 • YouTube

Renée vermoedt dat sommige items van het bedrijf geen inkomsten genereren omdat een ander bedrijf eigendom heeft geclaimd in dezelfde territoriums. Welk rapport kan ze gebruiken om uit te zoeken of haar vermoeden klopt?

 • Rapport van referentiebestanden
 • Rapport Advertentieopbrengst
 • Conflictrapport
 • Claimrapport

Welke van de volgende opties maakt GEEN deel uit van het Content ID-afstemmingsproces?

 • Referenties
 • DDEX
 • Middelen
 • Claims