Examen voor eigendom van YouTube-inhound

Antwoorden op het examen voor eigendom van YouTube-inhound. Alle mogelijke echte examenvragen met 100% correcte en geverifieerde antwoorden. Download onderstaand bestand als je alle mogelijke examenvragen met antwoorden en gratis updates nodig hebt.

Hieronder vindt u enkele vragen uit het eigenlijke certificeringsexamen. Maak kennis met de examenvorm.

Hoe wordt het auteursrecht toegepast op een video met een filmrecensie?

 • Het kan als redelijk gebruik worden beschouwd als een korte clip uit de film wordt gebruikt om commentaar te leveren op het plot of de personages.
 • Er mag geen materiaal worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de acteurs met gesproken tekst.
 • Er mag videomateriaal worden gebruikt, zolang het geluid is uitgeschakeld.
 • Er mag onbeperkt materiaal worden gebruikt, zolang maar wordt vermeld dat het een filmrecensie betreft.

Wat kan er gebeuren als je referentie onduidelijke content bevat?

 • Dit kan leiden tot foutieve claims.
 • Content ID dempt het audiogedeelte.
 • Content ID verwijdert de referentie.
 • Het itemtype wordt geconverteerd naar ‘web’.

Wat is een voorbeeld van een itemtype dat geen muziek is?

 • Muziekvideo
 • Compositie
 • Geluidsopname
 • Film

Hoe wordt het auteursrecht toegepast op een cover van een nummer?

 • De cover wordt beschouwd als een collectief werk. Toestemming van de contentcreator is niet nodig.
 • De cover wordt als een reproductie beschouwd en je hebt mogelijk toestemming nodig van de oorspronkelijke creator voordat je de cover mag gebruiken.
 • Auteursrecht is van toepassing op nieuwe muziekvideo’s, maar niet op geluidsopnamen van covers.
 • Het auteursrecht geldt niet omdat de cover niet is vastgelegd in een tastbare uitdrukkingsvorm.

Hoe kan een beheerder bepalen of gebruikers de opbrengstrapporten kunnen zien?

 • Dit kan niet. Alle Analytics-functies zijn beschikbaar voor iedereen die is ingelogd.
 • De partnermanager op de hoogte stellen van de rapportagevoorkeuren.
 • Gebruikers via e-mail uitnodigen om contenteigenaar te worden.
 • Opbrengstgegevens uitsluiten van een gebruikersrol.

Wat is een itemtype?

 • MPAA-onderscheiding
 • Web
 • IMDB-referentie
 • Filmtrailer

Hoelang heeft een eiser de tijd om te reageren als een Content ID-claim wordt betwist?

 • 48 uur
 • 60 dagen
 • 30 dagen
 • Een week

Wat kun je doen om partnerwaarschuwingen vanwege auteursrechtklachten te voorkomen?

 • Alle geüploade video’s markeren als originele content
 • Inkomsten genereren uitschakelen op alle kanalen
 • Een Creative Commons-licentie toevoegen voor alle geüploade content
 • Zorgen voor goede interne controle en je kanalen training geven

Met welke twee beleidsvormen kun je inkomsten genereren met alle door gebruikers geüploade video’s, maar ervoor zorgen dat video’s die door partners zijn geüpload niet beschikbaar zijn op je kanaal?

 • Uploadbeleid = inkomsten genereren, overeenkomstbeleid = blokkeren
 • Uploadbeleid = geen, overeenkomstbeleid = blokkeren
 • Uploadbeleid = blokkeren, overeenkomstbeleid = inkomsten genereren
 • Uploadbeleid = monitoren, overeenkomstbeleid = inkomsten genereren

Welke drie statistieken kunnen je helpen bij de analyse van je prestaties?

 • Geografie, demografie en kijktijd
 • Weergaven, ondertiteling en opbrengst
 • Apparaat, weergaven en afspeellocatie
 • Reacties, weergaven en kijktijd

Hoe gaat YouTube om met geldige schendingsmeldingen van auteursrechteigenaren?

 • De informatie over de schending wordt onmiddellijk gedeeld met de plaatselijke politie zodat de persoon in kwestie kan worden vervolgd.
 • Aan de homepage van het kanaal van de uploader wordt een badge toegevoegd, zodat hij te herkennen is als misbruiker van auteursrechtelijk beschermde video’s.
 • Elk kwartaal wordt er een overzicht gepubliceerd en gedeeld van accounts die auteursrechtelijk beschermd materiaal hebben geüpload.
 • De video wordt van de site verwijderd en de gebruiker die de video heeft geüpload, krijgt een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht.

Wat gebeurt er als een contenteigenaar een referentiebestand deactiveert?

 • Nieuwe uploads van gebruikers worden nog wel gecontroleerd op overeenkomsten, maar het overeenkomstbeleid wordt gewijzigd in ‘monitoren’.
 • Het referentiebestand wordt dertig dagen lang gedeactiveerd en controles op overeenkomsten worden opgeschort.
 • Alle eerdere claims tegen het referentiebestand worden vrijgegeven, maar nieuwe uploads van gebruikers worden nog wel gecontroleerd op overeenkomsten.
 • Nieuwe door gebruikers geüploade content die overeenkomt met het referentiebestand, wordt niet meer geclaimd.

Je hebt een referentiebestand geplaatst dat hetzelfde geluids-, video- of audiovisueel materiaal bevat als een referentiebestand dat eerder door een andere partner is geplaatst. Wat is het resultaat?

 • Er gebeurt in dit geval niets.
 • De referentie-overlapping wordt weergegeven, zodat je het probleem kunt verhelpen.
 • Het referentiebestand wordt toegewezen aan de partner met de meeste kanaalabonnees.
 • Het oudere referentiebestand overschrijft het nieuwere referentiebestand.

Wat is een effectieve strategie om auteursrechtproblemen op YouTube te voorkomen?

 • Alleen originele content uploaden
 • Minder dan tien seconden van het werk van andere mensen gebruiken
 • Alle claims betwisten die tegen je content zijn ingediend
 • Video’s verwijderen nadat je een waarschuwing voor het schenden van auteursrecht hebt ontvangen

Welke Content ID-stap moet een partner als eerste zetten nadat hij de rechten heeft geverifieerd?

 • Geüploade content markeren die mogelijk inbreuk maakt op het auteursrecht
 • Referentiemateriaal naar YouTube sturen dat het eigendom van de content weerspiegelt
 • Het materiaal omzetten in een eigendomsrechtelijk beschermde video-indeling
 • De claiminstellingen bekijken en beheren

Welke statistiek biedt het meeste inzicht in de prestaties van een kanaal?

 • Reacties
 • Kijktijd
 • Apparaten
 • Demografie

Stel je voor dat iemand een video met auteursrechtelijk beschermd materiaal naar YouTube wil uploaden. Wat gebeurt er als de auteursrechteigenaar een beleid heeft ingesteld om uploads van gebruikers te blokkeren?

 • De video wordt binnen tien werkdagen van de site verwijderd.
 • De video wordt gemarkeerd voor verwijdering wegens auteursrechtschending.
 • De video wordt beschouwd als een schending van de servicevoorwaarden van YouTube.
 • De video is niet beschikbaar voor weergave in de gebieden die door de auteursrechteigenaar zijn opgegeven.

Wanneer kan een account toegang krijgen tot Content Manager?

 • Als het veel content of meerdere kanalen beheert.
 • Als het parodiërende video’s of covervideo’s maakt en verwijderingen vanwege auteursrechtschending wil voorkomen.
 • Als het zich aansluit bij een Multi-Channel Network, vooral als het een internationaal netwerk is.
 • Als het een YouTube-partner is geworden en de kanaalopbrengst moet beheren.

Welke juridische bescherming is van toepassing op merknamen, motto’s en logo’s?

 • Privacy
 • Patent
 • Handelsmerk
 • Redelijk gebruik


Examen doen is geen training. Meerdere pogingen zullen je niet sterker maken.

Slaag binnen enkele minuten voor de certificeringsexamens met onze antwoordlijsten. En focus op het verbeteren van je praktische vaardigheden.Na hoeveel dagen verloopt een claim die in behandeling is?

 • Na 60 dagen
 • Na 45 dagen
 • Nooit
 • Na 30 dagen

Een gebruiker betwist een claim voor muziek die in een video op de achtergrond wordt afgespeeld. Wat gebeurt er met de betwiste claim als je ‘Opnieuw activeren’ selecteert?

 • De gebruiker die de content heeft geüpload, ontvangt een melding voor het schenden van de gebruiksvoorwaarden.
 • De claim wordt weer actief en het partnerbeleid wordt op de video toegepast.
 • De claim wordt gehandhaafd, maar op ‘geen’ ingesteld.
 • De claim wordt naar een extern beoordelingscomité gestuurd voor een handmatig onderzoek.

Als je geschillen bekijkt, zie je een betwiste claim van een gebruiker die de video heeft geüpload met een geldige licentie. Wat moet je doen?

 • De claim verwijderen
 • De claim vrijgeven en het segment uitsluiten van overeenkomsten
 • De claim vrijgeven
 • De claim opnieuw instellen

Welk patroon zien kanalen die inkomsten genereren met content vaak aan het begin van een nieuw kalenderjaar?

 • Minder weergaven
 • Een toename in kijktijd
 • Een sterke stijging in de totale opbrengst
 • Een daling in de opbrengst uit advertenties

Welke drie dimensies kunnen je laten zien waar de kijktijd vandaan komt?

 • Geografie, ondertiteling en opbrengst
 • Apparaat, weergaven en afspeellocatie
 • Taal, kijktijd en demografie
 • Geografie, apparaat en taal

Hoe wordt auteursrecht toegepast op remixes of mashups?

 • Ze worden beschouwd als originele werken en dus bezit jij het auteursrecht.
 • Ze worden beschermd door redelijk gebruik en dus heb je geen toestemming nodig van de oorspronkelijke contentmakers.
 • Ze zijn niet opgenomen in de huidige auteursrechtwetgeving en dus is het onduidelijk.
 • Juridisch gezien worden ze beschouwd als afgeleide werken en dus heb je mogelijk toestemming nodig van de oorspronkelijke contentmakers.

Iemand heeft een van jouw video’s naar YouTube geüpload. Wat is er vereist om een verwijderingsverzoek vanwege auteursrechtschending in te dienen?

 • De gebruiker die de video heeft geüpload, moet toegeven dat hij auteursrechtelijk beschermd materiaal heeft gebruikt.
 • Als auteursrechthouder of gevolmachtigde moet je een volledige melding van auteursrechtschending indienen.
 • Iedereen kan een video markeren, waarna een melding van auteursrechtschending wordt gestuurd naar de persoon die de video heeft geüpload.
 • Je advocaat moet bij een rechtbank een formeel verzoek indienen.

Welke twee beleidsinstellingen activeren de volgende opties: inkomsten genereren met geüploade content op je kanaal en alle uploads van gebruikers monitoren?

 • Hier is een aangepast beleid voor nodig.
 • Uploadbeleid = inkomsten genereren, overeenkomstbeleid = monitoren
 • Uploadbeleid = monitoren, overeenkomstbeleid = inkomsten genereren
 • Uploadbeleid = monitoren, overeenkomstbeleid = geen

Stel dat er ten onrechte een verwijderingsverzoek wegens auteursrechtschending is gegeven voor content die naar YouTube is geüpload. Wie kan de melding intrekken?

 • Degene die de melding oorspronkelijk heeft ingediend.
 • De persoon die de video heeft geüpload.
 • Het is niet mogelijk om de melding in te trekken.
 • Een externe arbiter voor auteursrechtschendingen.

Welke gevolgen heeft het als je een verkeerd overeenkomstbeleid of helemaal geen beleid voor je items hebt ingesteld?

 • Dit kan leiden tot een beleidsgeschil met een andere contenteigenaar.
 • Dit kan ertoe leiden dat je het opnieuw uploaden van je auteursrechtelijk beschermde materiaal niet meer kunt beheren en er geen inkomsten meer mee kunt genereren.
 • Dit kan ertoe leiden dat je kanaal een partnerwaarschuwing krijgt.
 • Dit kan ertoe leiden dat je de privacy-instellingen van je video niet meer kunt aanpassen.

Waarom is het belangrijk om mogelijk ongeldige referentiecontent te controleren?

 • Om te kijken of de content de Content ID-richtlijnen naleeft
 • Om referentie-overlappingen op te lossen
 • Om te reageren op geschillen van een andere contenteigenaar
 • Om waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten te voorkomen

Wat is de laatste stap bij het gebruik van de pakketuploader?

 • Op de knop Valideren klikken
 • Metadatabestanden uploaden via UI
 • Mediabestanden slepen en neerzetten
 • Het pakket verwerken

Welke uitdrukkingsvorm wordt auteursrechtelijk beschermd?

 • Korte zinnen
 • Namen
 • Titels
 • Literaire werken

Via welke weg kunnen auteursrechteigenaren een verzoek indienen om content te verwijderen die inbreuk maakt op het auteursrecht?

 • Escalatie bij de partnermanager
 • Een melding via het webformulier voor auteursrechtschending
 • De auteursrechtschool van YouTube
 • Het beoordelingsdashboard voor creators

YouTube ontvangt een juridische kennisgeving om een video te verwijderen die zonder de toestemming van een auteursrechteigenaar door een creator is geüpload. Wat ontvangt de creator?

 • Een document om bezwaar in te dienen
 • Een melding om het geschil op te lossen op straffe van een geldboete
 • Een waarschuwing voor mogelijke accountbeëindiging als de auteursrechtschending wordt voortgezet
 • Instructies om contact op te nemen met de auteursrechteigenaar om een licentie te verkrijgen

Waarom is het belangrijk dat je referenties zorgvuldig kiest?

 • Om ervoor te zorgen dat gebruikersvideo’s zorgvuldig worden geclaimd, zodat je je content kunt beheren.
 • Je kunt je referentie niet aanpassen nadat deze is gemaakt.
 • Referenties worden geweigerd als ze content van derden bevatten.
 • Om te bepalen voor welke talen je het eigendom hebt.

Wat is een voordeel van het filteren van gegevens voor analyse?

 • Je kunt informatie verbergen die niet relevant is.
 • Je kunt gegevens samenvoegen in handige groepen.
 • Je kunt statistische uitschieters snel identificeren.
 • Je kunt sorteren op de mate van belangrijkheid.

Een partner besluit met een monitoringsbeleid video’s te claimen die door gebruikers zijn geüpload. Tot welke gegevens van de video heeft de partner toegang?

 • De kijktijd (in minuten), opgeteld bij het totaal van het account
 • Het aantal weergaven van de video, opgeteld bij de weergaven van de eigen geüploade versie van de video
 • De opbrengst van advertenties die bij de video worden getoond
 • De Analytics-gegevens van de video

Waar houden Amerikaanse rechtbanken rekening mee als ze redelijk gebruik beoordelen?

 • De toevoeging van een link naar de oorspronkelijke content in de metadata
 • Vermelding van de naam van de oorspronkelijke creator in beeld
 • Doel en aard van het gebruik
 • De opname van een disclaimer

Met welke functie of welk filter kun je onderzoeken waarom twee video’s met dezelfde lengte verschillende waarden voor kijkersloyaliteit hebben?

 • Periode
 • Filteren
 • Groepen
 • Vergelijking

Partner BritFlix is eigenaar van een film in het Verenigd Koninkrijk. Jouw bedrijf is eigenaar van een tv-programma waarin een clip uit de film voorkomt en je bedrijf maakt een referentie. Wat moet je met het referentiebestand doen?

 • Het referentiebestand in het Verenigd Koninkrijk deactiveren
 • Eigendom toevoegen aan het item van BritFlix
 • Het deel met de filmclip niet opnemen
 • De referentie gebruiken, maar de advertentieopbrengst delen

Hoe helpt YouTube bij het beheer van de rechten voor content die je naar het platform uploadt?

 • Door juridisch advies te geven bij geschillen over geüploade content
 • Door lijsten te maken van personen die namens jou als pleitbezorger kunnen optreden
 • Door een controleteam in te zetten om alle geüploade content handmatig te inspecteren
 • Door technologieën zoals Content ID te ontwikkelen, waarmee je op grote schaal rechten kunt beheren

Wie kan jou toestemming geven voor het gebruik van delen van een andere video die je op YouTube hebt gezien?

 • De auteursrechteigenaar van de oorspronkelijke video en alle daarin gebruikte werken
 • Zolang het oorspronkelijke werk in de video wordt vermeld, is er geen toestemming nodig
 • Als een video naar YouTube is geüpload, geeft Content ID toestemming
 • De eigenaar van het kanaal waarnaar de video is geüpload

Een gebruiker betwist een claim, waarbij hij verwijst naar de richtlijnen voor redelijk gebruik/redelijke distributie. Wat gebeurt er als je ‘Vrijgeven’ selecteert voor de betwiste claim?

 • De claim wordt op inactief gezet en je overeenkomstbeleid wordt niet toegepast.
 • De claim wordt vrijgegeven en het beleid wordt gewijzigd in ‘Monitoren’.
 • De claim wordt naar de wachtrij ‘Vrijgegeven claims’ verplaatst.
 • De claim krijgt de status ‘in behandeling’ totdat de gebruiker reageert.

Waar bestaat een item uit?

 • Intellectueel eigendom, auteursrechtmeldingen
 • Eigendom, claims, video’s
 • Metadata, eigendom, referentiemateriaal, overeenkomstbeleid
 • Referentiemateriaal, advertentie-indelingen

Wat zijn de gevolgen als je de claimoptie ‘Blokkeren buiten eigendom’ selecteert?

 • Je video wordt verborgen op je kanaal.
 • Andere partijen kunnen geen eigendom toevoegen aan je item in gebieden waar je geen eigenaar bent.
 • Alle gebruikersvideo’s die zijn geclaimd tegen het item zijn niet meer beschikbaar in gebieden waar je geen eigenaar bent van het item.
 • Je video is niet meer beschikbaar in landen waar je geen eigenaar bent van het item.

Welke stelling over Content ID is waar?

 • Content ID geeft kijkers de mogelijkheid schadelijke of gevaarlijke content te markeren.
 • Content ID scant alle uploads en verwijdert de delen die het auteursrecht schenden.
 • Content ID is alleen beschikbaar voor kanalen met meer dan een miljoen abonnees.
 • Content ID geeft auteursrechteigenaren de mogelijkheid uploads met auteursrechtelijk beschermde content te blokkeren, monitoren of er inkomsten mee te genereren.

Een partner wil zijn itembibliotheek op YouTube in groepen ordenen. Welke functie raad je hiervoor aan?

 • Campagnes
 • Aangepast beleid
 • Itemlabels
 • Referentietags

Wanneer wordt een gebruikersvideo door Content ID gescand om te kijken of er overeenkomsten zijn met ingediend referentiemateriaal?

 • Als er een advertentie bij de video is geplaatst
 • Nadat de video meer dan duizend keer is bekeken
 • Alleen wanneer de video voor het eerst wordt geüpload en gepubliceerd
 • Wanneer de video wordt geüpload en daarna met tussenpozen

Welke uploadmethode wordt aangeraden om een paar video’s per week te uploaden of te updaten?

 • Secure File Transfer Protocol (SFTP)
 • De webupload-interface in Creator Studio
 • YouTube API
 • Aspera-dropbox

Hoe kan het auteursrechtcentrum van YouTube helpen met auteursrechtkwesties?

 • Het bevat tools waarmee je direct video’s kunt verwijderen die de wet overtreden.
 • Het geeft advies over je video’s.
 • Het biedt hulpmiddelen voor het beheer van auteursrecht en geeft antwoord op veelgestelde vragen.
 • Het brengt je in contact met de persoon die de video in kwestie heeft geüpload.

Hoe wordt auteursrecht toegepast op een cover van een nummer?

 • Bij het uitvoeren van een cover heb je nog steeds toestemming van de songwriter of componist nodig.
 • Je moet wat tekst in je cover veranderen om auteursrechtproblemen te vermijden.
 • Een cover wordt beschouwd als een transformatief werk en dus heb je geen toestemming nodig van de oorspronkelijke contentmaker.
 • Een cover wordt beschermd door redelijk gebruik en dus heb je geen toestemming nodig van de oorspronkelijke contentmaker.

Een collega van je weet niet wat YouTube met ‘item’ bedoelt. Hoe zou je deze term omschrijven?

 • Een item is de drager van informatie over een stuk intellectueel eigendom.
 • Een item is een video die naar een kanaal is geüpload.
 • Een item is het beleid dat wordt toegepast op een video, stuk muziek of compositie.
 • Een item is de link tussen een video op YouTube en de bijbehorende geldwaarde.

Twee partners voegen allebei wereldwijd eigendom toe voor een item dat geen muziek is en stellen het beleid ‘Inkomsten genereren’ in. Wat gebeurt er met het item?

 • Het item krijgt een conflictstatus. Het beleid van beide partners om inkomsten te genereren wordt niet toegepast in de overlappende gebieden.
 • Alleen de partner die als eerste het eigendom van het item heeft toegevoegd, ontvangt de wereldwijde opbrengst.
 • Het item genereert inkomsten namens beide partners. De opbrengst wordt gelijkmatig verdeeld.
 • Alleen de partner die als laatste het eigendom heeft toegevoegd, ontvangt de wereldwijde opbrengst.

Wat is een vereiste voor het gebruik van SFTP of de Aspera-dropboxmethode?

 • Het uploaden van meer dan 100 video’s per maand
 • Continu meer dan 100.000 abonnees hebben.
 • Het plaatsen van video’s in HD-resolutie
 • Het verstrekken van een SSH-sleutel aan je accountmanager

Waarom zou je items updaten als je eigendomsrechten in sommige gebieden zijn gewijzigd?

 • Om ervoor te zorgen dat de nieuwe eigenaar toegang heeft tot verlopen claims van de vorige contenteigenaar.
 • Om ervoor te zorgen dat je item-ID overeenkomt met je eigendom.
 • Om eigendomsconflicten over items te verminderen omdat je niet meer beschikt over de rechten en je je beleid in die gebieden niet meer kunt toepassen.
 • Om het mogelijk te maken dat meerdere partijen het eigendom van een webitem in hetzelfde gebied delen.

Wat is een voordeel van contentbeheer met SFTP of de Aspera-dropboxoplossing?

 • Geen technische kennis vereist
 • De hoge videokwaliteit
 • De schaalbaarheid
 • Offline schijfimport

Een verwijderingsverzoek wegens auteursrechtschending is ingetrokken door de auteursrechteigenaar. Wat gebeurt er als gevolg hiervan?

 • De video wordt hersteld maar er kunnen geen inkomsten mee worden gegenereerd.
 • De eiser kan in de toekomst geen verwijderingsverzoeken wegens auteursrechtschending meer indienen.
 • De waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht krijgt de status ‘in behandeling’.
 • De waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht wordt verwijderd uit het account van de gebruiker.

Stel dat je veel videocontent hebt die je via YouTube wilt beheren. Welke stappen zou je nemen om je content op YouTube te beschermen?

 • Claims indienen als je meldingen krijgt over contentovereenkomsten
 • Referentiebestanden uploaden en Content ID inschakelen
 • Digitale vingerafdrukken maken en machtigingen instellen
 • Je items valideren met Videobeheer

Er is een geautomatiseerde Content ID-claim gemaakt voor een video die door een gebruiker is geüpload. De gebruiker betwist de claim. Welke optie zou jij, als auteursrechteigenaar van de video, kiezen als je je rechten op de betwiste content niet meer wilt laten gelden?

 • Herstellen
 • Vrijgeven
 • Verwijderen
 • Terugzetten

Je hebt een eigendomsconflict over een item, omdat je per ongeluk hebt aangegeven dat je eigenaar bent voor Canada. Wat moet je doen?

 • Contact opnemen met de andere itemeigenaar voor een update
 • Je itemeigendom voor Canada verwijderen
 • Het rapport Eigendom downloaden en sorteren op Canada
 • Je eigendom bewerken als je inkomsten wilt genereren

Wat is het voordeel van auteursrechtbeheer op YouTube voor contenteigenaren?

 • Ze kunnen een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht indienen als het geautomatiseerde systeem een mogelijke schending heeft gemarkeerd.
 • Ze kunnen inkomsten genereren met door gebruikers gemaakte content waarin auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt gebruikt.
 • Ze kunnen piratensites van internet verwijderen.
 • Ze kunnen snel maximaal honderd video’s verwijderen met het speciale verwijderingsformulier.

In welk kijktijdrapport kun je zien waar op internet kijkers je content vinden?

 • Afspeellocaties
 • Geografie
 • Verkeersbronnen
 • Apparaten

Welke uitdrukkingsvorm wordt niet auteursrechtelijk beschermd?

 • Kanaaltrailer
 • Videotitel
 • Geïmproviseerde comedy-video
 • Tekenfilms

Wat gebeurt er als je een betwiste claim langer dan dertig dagen in je wachtrij laat staan?

 • Er gebeurt niets, want een claim mag voor onbepaalde tijd in je wachtrij staan.
 • De claim wordt met nog eens dertig dagen verlengd.
 • De claim wordt standaard ingesteld op blokkeren en er kan vervolgens bezwaar tegen worden ingediend.
 • De claim wordt vrijgegeven.

Wanneer wordt auteursrecht toegepast op een creatief werk?

 • Als het is goedgekeurd door een lokale auteursrechtadvocaat
 • Als het creatieve werk een tastbare uitdrukkingsvorm heeft
 • Als het creatieve werk op wat voor manier dan ook aan anderen wordt bekendgemaakt
 • Als het creatieve werk is aangemeld bij het internationale auteursrechtkantoor

Je bedrijf heeft een andere partij het recht gegeven jouw content in zijn video’s te gebruiken. Hoe kun je voorkomen dat er een geautomatiseerde Content ID-claim wordt ingediend?

 • ‘Content ID-overeenkomsten inschakelen’ uitschakelen
 • De andere partij vragen om jouw kanaal-ID in de metadata van het item op te nemen
 • Het kanaal van de andere partij op de witte lijst zetten
 • Je item dupliceren zodat de andere partij eigendom aan de content kan toewijzen

Wat voor content is geschikt als Content ID-referentiebestand?

 • Content met een open licentie
 • Clips van derden die vallen onder redelijk gebruik of redelijke distributie
 • Content met exclusieve geografische rechten
 • Opnamen in het publieke domein

Welk contenttype mag NOOIT worden ingeschakeld voor overeenkomsten?

 • Audiocontent zonder video
 • Content uit het publieke domein
 • Animatie
 • Bestanden die langer zijn dan 45 minuten

Wat heb je nodig als je het auteursrechtelijk beschermde werk van iemand anders in je video wilt gebruiken?

 • Uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechteigenaar
 • Een verwijzing die aan het begin van de video in beeld staat
 • Een link naar het originele werk in de metadata
 • De volledige naam van de eigenaar in de aftiteling

Partners A en B leveren referentiebestanden met overlappende content. Op de pagina met referentie-overlappingen selecteert partner B ‘Uitsluiten’. Wat gebeurt er met gebruikersvideo’s die alleen overeenkomen met het uitgesloten deel?

 • Die worden nu niet meer geclaimd.
 • Die worden nu door beide partners geclaimd.
 • Die gaan naar partner B.
 • Die gaan naar partner A.

Wat mag je doen met content op YouTube met een Creative Commons-licentie?

 • Alleen voor niet-commerciële werken gebruiken
 • Als origineel werk claimen
 • Opnieuw gebruiken volgens de licentievoorwaarden
 • Zonder toeschrijving gebruiken

Een partner beschikt over de rechten van een video in Spanje, maar niet in andere regio’s. Hij wil de video naar zijn YouTube-kanaal uploaden, maar weet niet welke instellingen hij moet gebruiken. Wat zou je hem aanraden?

 • Het eigendom van het item instellen op Spanje en ‘Blokkeren buiten eigendom’ instellen voor de claim.
 • De partner moet het eigendom van het item instellen op alle landen en een overeenkomstbeleid instellen om te blokkeren buiten Spanje.
 • De partner hoeft alleen het eigendom van het item in te stellen op Spanje.
 • Er moet geen eigendom toegewezen worden totdat de partner de wereldwijde rechten heeft.

Wat moet je doen als je een YouTube-video ziet met schadelijke of gevaarlijke activiteiten?

 • Een e-mail sturen naar degene die de video heeft geüpload
 • Niets, het is vrijheid van meningsuiting
 • Een verwijderingsverzoek indienen wegens schending van auteursrecht
 • De video melden door deze te markeren

Wanneer moet je toestemming vragen om een auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken?

 • Voordat je je video naar YouTube uploadt
 • Als je inkomsten genereert met je video
 • Nadat de video ten minste honderd keer is bekeken
 • Terwijl de video wordt getranscodeerd voor gebruik

Wat is een claim?

 • Een link tussen een video die naar YouTube is geüpload en een item
 • Een juridische procedure waarmee intellectueel eigendom kan worden aangetoond
 • Een beleid waarbij inkomsten genereren wordt ingeschakeld voor alle video’s
 • Een drager van informatie over een stuk intellectueel eigendom

Wat is een methode om een referentiebestand te maken voor een nieuwe of niet-geclaimde video?

 • Een uploadbeleid selecteren
 • Alle video’s die door partners zijn geüpload, worden automatisch referenties
 • De video claimen en Content ID-overeenkomsten inschakelen
 • De privacy-instelling van de video wijzigen van Privé in Openbaar

Een gebruiker betwist een claim. Je bekijkt de video en besluit dat deze van YouTube verwijderd moet worden, omdat jouw auteursrechtelijk beschermde content is gebruikt. Wat gebeurt er als je Verwijderen selecteert voor de betwiste claim?

 • Er wordt een juridisch verwijderingsverzoek ingediend voor deze video.
 • De video wordt verwijderd uit de zoekresultaten, maar blijft nog wel gepubliceerd.
 • Het verzoek wordt ter evaluatie naar de partnermanager gestuurd.
 • De claim wordt vrijgegeven.

Een gebruiker betwist een claim, omdat het segment dat overeenkomt uit het publieke domein afkomstig is. Wat gebeurt er als je ‘Vrijgeven en uitsluiten’ selecteert voor deze claim?

 • De onderliggende referentiegegevens worden verwijderd om claims in de toekomst te voorkomen.
 • De gebruiker die de content heeft geüpload, ontvangt een juridisch verwijderingsverzoek.
 • De claim wordt vrijgegeven en er wordt een uitsluiting in het onderliggende referentiebestand gemaakt.
 • De prestatiegegevens worden niet opgenomen in de rapporten van YouTube Analytics.

Wat zijn de gebruiksrechten voor muziek uit de audiobibliotheek van YouTube?

 • Alle muziek mag in video’s worden gebruikt volgens de aangegeven voorwaarden.
 • Alleen geluidseffecten mogen worden gebruikt, maar geen nummers.
 • Je mag nummers gebruiken als je de eigenaar royalty’s betaalt.
 • Muziek mag alleen worden gebruikt voor video’s waarmee geen inkomsten worden gegenereerd.

Twee partners hebben een referentie-overlapping. Wat gebeurt er als de partner die als tweede het referentiebestand aanlevert ‘Exclusieve rechten laten gelden’ selecteert?

 • Gebruikersvideo’s die alleen met het uitgesloten deel overeenkomen, worden door beide partners geclaimd, maar worden niet opgenomen in de claimlijst van de andere partner.
 • De eerste partner verliest onmiddellijk alle claims op de content en moet het overlappende deel uit de referentie verwijderen.
 • De eerste partner wordt gevraagd de overlapping te controleren en de exclusieve rechten te laten gelden of het overlappende segment uit de referentie te verwijderen.
 • Gebruikersvideo’s die alleen met het uitgesloten deel overeenkomen, worden aan de tweede partner gegeven die ‘Exclusieve rechten laten gelden’ heeft geselecteerd.

Wat kan auteursrechtelijk worden beschermd?

 • Werkwijzen
 • Abstracte ideeën
 • Feiten
 • Foto’s

Een partner presenteert op YouTube de talkshow ‘Kattenpraat’. Een aflevering bestaat uit een interview van tien minuten met een dierenarts, gevolgd door een gedeelte van vijf minuten met virale kattenvideo’s die door andere gebruikers naar YouTube zijn geüpload. De partner heeft een commerciële gebruikslicentie van de uploaders om de kattenvideo’s voor Kattenpraat te gebruiken. De presentator van Kattenpraat wil nu Content ID gebruiken om inkomsten te generen met clips uit de show. Wat moet de partner doen?

 • De volledige aflevering als referentiebestand uploaden, omdat de partner een licentie heeft om de virale kattenvideo’s te gebruiken.
 • Alleen het interview van tien minuten als referentiebestand uploaden, omdat de partner niet over de exclusieve rechten voor de virale video’s beschikt.
 • De video helemaal niet als referentiebestand uploaden, omdat deze content van derden bevat.
 • De video helemaal niet als referentiebestand uploaden, omdat interviewmateriaal niet auteursrechtelijk kan worden beschermd.

In welk kijktijdrapport kun je zien waar op internet kijkers je content bekijken?

 • Geografie
 • Afspeellocaties
 • Verkeersbronnen
 • Apparaten

Hoe worden auteursrechtwetten internationaal toegepast?

 • Algemene standaarden worden jaarlijks aangepast.
 • Dat verschilt van land tot land.
 • Volgens precedenten van de EU of de VS.
 • Hetzelfde in alle landen.

Een partner stelt een Content ID-claim opnieuw in nadat deze is betwist door een gebruiker. De gebruiker maakt bezwaar tegen het opnieuw instellen van de claim. Wat is de volgende stap?

 • De partner moet beslissen of de claim wordt vrijgegeven of dat er een juridisch verwijderingsverzoek wordt ingediend.
 • De gebruiker krijgt automatisch toestemming om de video te gebruiken.
 • De gebruiker en de partner moeten buiten het geautomatiseerde Content ID-systeem naar een oplossing zoeken.
 • De partner kan ervoor kiezen om de claim opnieuw in te stellen om zijn rechten te laten gelden.

Het auteursrecht beschermt originele werken. Wat is een voorbeeld van een video die mogelijk niet auteursrechtelijk kan worden beschermd?

 • Commentaar en kritiek op auteursrechtelijk beschermde werken
 • Een serie reacties op video’s van anderen
 • Een video van jou waarin je thuis beautytips geeft
 • Een video die volledig bestaat uit een compilatie van grappige clips van YouTube-video’s van andere kanalen

Bij wie kun je terecht voor advies op het gebied van auteursrecht?

 • Het auteursrechtcentrum van YouTube
 • Het Amerikaanse auteursrechtkantoor
 • Een advocaat
 • Een accountmanager

Als wat wordt de vertaling van een bestaand werk beschouwd?

 • Collectief werk
 • Compilatie
 • Handelsmerk
 • Afgeleid werk

Een van mijn favoriete artiesten is overleden en ik wil als eerbetoon een van haar nummers in een video gebruiken. Wat moet ik als eerste doen?

 • Toestemming vragen om het nummer te gebruiken, aangezien het waarschijnlijk nog auteursrechtelijk wordt beschermd
 • Gewoon het nummer gebruiken omdat het nu automatisch deel uitmaakt van het publieke domein
 • Schatten in hoeveel andere video’s het nummer ook als eerbetoon wordt gebruikt
 • Alle claims die in behandeling zijn uit je account verwijderen voordat je nieuwe content toevoegt

Je bekijkt je geschillen en ziet een betwiste claim die is ingediend vanwege een overeenkomst met een korte clip met niet-exclusieve content. Deze clip is opgenomen in je referentiebestand, dat in alle andere opzichten wel geldig is. Wat kun je het beste doen?

 • De claim vrijgeven en het overeenkomende gedeelte uitsluiten uit je referentie om overeenkomsten in de toekomst te voorkomen
 • De claim vrijgeven en het referentiebestand deactiveren
 • De claim opnieuw instellen en je overeenkomstbeleid wijzigen in ‘blokkeren’
 • Verwijderen

Wat gebeurt er als het systeem van YouTube een overeenkomst met lage betrouwbaarheid detecteert?

 • De claim wordt vrijgegeven, maar kan na dertig dagen opnieuw worden geactiveerd.
 • Het overeenkomstbeleid wordt toegepast, tenzij dit ‘inkomsten genereren’ is.
 • Het bijbehorende referentiebestand krijgt de status ‘in behandeling’.
 • De claim wordt ter beoordeling doorgestuurd naar de contenteigenaar.

Hoe geef je aan welke advertentietypen door YouTube bij een video worden weergegeven?

 • Je geeft de advertentietypen aan via de advertentie-instellingen, die verschillen van een rechtenbeleid.
 • Je stelt de advertentietypen in via het gedeelte ‘Inkomsten genereren’ van Content ID.
 • YouTube selecteert automatisch de juiste advertentietypen.
 • Je geeft de advertentietypen op tijdens het maken van je kanaal.

Een partner besluit video’s te blokkeren die door gebruikers zijn geüpload. Wat gebeurt er met een door een gebruiker geüploade video die met dit beleid overeenkomt?

 • De video kan niet worden bekeken en de uploader ontvangt automatisch een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht.
 • De video kan alleen worden bekeken op YouTube (insluiten en andere afspeelmogelijkheden zijn uitgeschakeld).
 • De video kan niet worden bekeken, maar behoudt een unieke URL.
 • De video kan worden bekeken, maar de uploader ontvangt een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht.

Hoe leg je uit wat een beleid is aan een partner die content wil beheren op YouTube?

 • Beleid is het juridische kader van YouTube voor het beheer van auteursrechtschendingen.
 • Dit is hetzelfde als een licentie. Het geeft toestemming aan anderen om content op internet opnieuw te gebruiken.
 • Instructies die aangeven welke advertentie-indelingen bij video’s moeten worden geplaatst.
 • Regels die aangeven of er met een geclaimde video inkomsten moeten worden gegenereerd of dat deze moet worden gemonitord of geblokkeerd.

Wat is het voordeel van een standaard uploadbeleid?

 • YouTube past het standaard uploadbeleid toe op video’s die je naar je kanalen uploadt. Dit versnelt het instellingsproces.
 • Als je geen overeenkomstbeleid hebt, wordt het standaard uploadbeleid toegepast als overeenkomstbeleid.
 • Als je geen standaardbeleid selecteert, gebruikt YouTube het vooraf ingestelde beleid ‘Overal blokkeren’.
 • YouTube past het standaard uploadbeleid toe op video’s die gebruikers naar hun kanalen uploaden, waardoor je betere Content ID-overeenkomsten krijgt.