Inkomsten genereren met YouTube-items

Antwoorden op het examen ‘Inkomsten genereren met YouTube-items’. Alle mogelijke echte examenvragen met 100% correcte en geverifieerde antwoorden. Download onderstaand bestand als je alle mogelijke examenvragen met antwoorden en gratis updates nodig hebt.

Hieronder vindt u enkele vragen uit het eigenlijke certificeringsexamen. Maak kennis met de examenvorm.

Jij bezit de rechten van een interview van vijftien minuten met een beroemdheid. Je vindt het prima als fans een clip uploaden, zolang hun video maar andere content bevat die langer is dan jouw clip. Met welk aangepast beleid kun je dit bereiken?

 • Blokkeren als een gebruikersvideo voor meer dan 50% overeenkomt, inkomsten genereren als een gebruikersvideo voor minder dan 50% overeenkomt.
 • Blokkeren als een gebruikersvideo voor meer dan 10% overeenkomt, inkomsten genereren als een gebruikersvideo voor minder dan 10% overeenkomt.
 • Blokkeren als een gebruikersvideo voor 50% overeenkomt.
 • Blokkeren als een gebruikersvideo voor meer dan 90% overeenkomt, inkomsten genereren als een gebruikersvideo voor minder dan 90% overeenkomt.

Wie kan betalingen ontvangen van contenteigenaren?

 • Alleen creators op bedrijfsniveau
 • Creators die lid zijn van een netwerk of met een organisatie samenwerken die hun opbrengst beheert
 • Creators die samenwerken met andere kanalen
 • Kanaalbeheerders die samenwerken met merken

Wat is het verschil tussen een eigendomsconflict en een claim?

 • Bij een claim beweert een andere partij eigenaar te zijn van jouw item. Bij een conflict publiceert een andere partij een video die jouw item bevat.
 • Bij een claim uploaden twee contenteigenaren vergelijkbare referentiebestanden. Een conflict ontstaat als referenties niet aan items zijn gekoppeld.
 • Bij een conflict beweert een andere partij eigenaar te zijn van jouw item. Bij een claim publiceert een andere partij een video die jouw item bevat.
 • Bij een conflict uploaden twee contenteigenaren vergelijkbare referentiebestanden. Een claim is de manier waarop je referenties aan items koppelt.

Waarom zou je op het tabblad ‘Andere claims’ controleren of er nog andere claims zijn voor een bepaalde video?

 • Om vast te stellen of er nog andere items zijn die van invloed zijn op het toegepaste beleid.
 • Om de contactgegevens van de andere itemeigenaren te zien.
 • Om te zien welke claim de eerste was.
 • Om je overeenkomstbeleid te updaten op basis van de andere claims.

Welk rapport is downloadbaar?

 • Het rapport Opbrengst
 • Het rapport Advertentietarieven
 • Het rapport Video
 • Het rapport Demografie

Waarom kunnen partners gegevens van items zien waar ze in geen enkel land eigenaar van zijn?

 • De opbrengst van gedeelde items kan gelijk worden verdeeld tussen de partijen.
 • Dit kan voorkomen als er per ongeluk geen uploadbeleid is geselecteerd.
 • Om te controleren of de AdSense-accountgegevens van een partner kloppen.
 • Sommige rapporten bevatten verouderde gegevens van items die eerder zijn geclaimd.

Het is 1 juli en de financiële afdeling heeft de totale opbrengst van juni nodig. Waar vinden ze die?

 • In het rapport Opbrengst in YouTube Analytics
 • In het downloadbare maandelijkse rapport Advertentietarieven
 • De totale opbrengst is pas vanaf 10 juli beschikbaar
 • In de downloadbare maandelijkse rapporten Advertentieopbrengst

Welke belangrijke statistiek wordt door veel contenteigenaren gebruikt om de opbrengstverdeling tussen creators vast te stellen?

 • De opbrengst van items
 • Het aantal nieuwe kanaalabonnees
 • Het aantal door gebruikers geüploade video’s
 • De demografische gegevens van de doelgroep

Waar kun je de opbrengst van een item per land vinden?

 • In het rapport Demografie
 • In het rapport Opbrengst
 • In het itemrapport Advertentieopbrengst
 • In het rapport Item

Welke informatie vind je in het rapport Advertentietarieven?

 • Hoe de verschillende advertentietypen in de loop der tijd presteren ten opzichte van elkaar
 • De rapporteerbare netto-opbrengst uit advertentieverkoop op kanaal- en videoniveau
 • Hoe de advertentieopbrengst presteert ten opzichte van andere inkomstenbronnen
 • Op afspelen gebaseerde RPM’s op kanaal- en videoniveau

Wat kan er gebeuren als een partner een eigendomsconflict over een item negeert?

 • De partner moet het item mogelijk verwijderen.
 • De partner kan mogelijk geen nieuwe items maken.
 • De partner krijgt mogelijk een waarschuwing vanwege schending van de communityrichtlijnen.
 • De partner verliest mogelijk de opbrengst van dit item totdat het conflict is opgelost.


Examen doen is geen training. Meerdere pogingen zullen je niet sterker maken.

Slaag binnen enkele minuten voor de certificeringsexamens met onze antwoordlijsten. En focus op het verbeteren van je praktische vaardigheden.Hoe gaat Content ID om met claims voor video’s die door gebruikers zijn geüpload, als jij en andere partners eigenaar zijn van één item in verschillende gebieden?

 • Er kan maar één claim per item voor elke gebruikersvideo worden ingesteld.
 • Content ID genereert een unieke claim voor iedere itemeigenaar.
 • Een item kan maximaal vijf claims per video hebben.
 • Er ontstaat een claimconflict dat de eigenaren moeten oplossen.

Welk beleid wordt toegepast als partners in een scenario met meerdere claims verschillende vormen van overeenkomstbeleid hebben?

 • YouTube past het meest beperkende beleid toe op de geclaimde video.
 • YouTube past geen beleid toe op de geclaimde video.
 • YouTube past altijd het monitoringsbeleid toe op de geclaimde video.
 • YouTube past het minst beperkende beleid toe op de geclaimde video.

Partner A heeft het eigendom van een webitem ingesteld op de VS en Canada. Partner B heeft het eigendom van hetzelfde item ingesteld op de VS en Mexico. Partner A heeft als overeenkomstbeleid ‘wereldwijd monitoren’. Partner B heeft als overeenkomstbeleid ‘wereldwijd blokkeren’. Wat is het resultaat?

 • Monitoren in de VS en Canada, blokkeren in Mexico
 • Monitoren in de VS, Canada en Mexico
 • Monitoren in Canada, blokkeren in de VS en Mexico
 • Blokkeren in de VS, Canada en Mexico

Een gebruiker uploadt een mashup-video met scènes uit twee verschillende films. Jij bent eigenaar van de ene film in de VS en je overeenkomstbeleid is inkomsten genereren. Het overeenkomstbeleid van de partner die eigenaar is van de andere film in de VS is ook inkomsten genereren. Welk beleid wordt toegepast in de VS?

 • Inkomsten genereren
 • Blokkeren
 • Geen beleid
 • Monitoren

Je hebt een artiest gecontracteerd die originele hiphopnummers maakt. Hoe kun je het opnieuw uploaden blokkeren en inkomsten genereren met korte clips (korter dan twee minuten)?

 • Blokkeren als de overeenkomst met de gebruikersvideo gelijk is aan 100%.
 • Inkomsten genereren als een gebruikersvideo twee minuten overeenkomt.
 • Inkomsten genereren als een gebruikersvideo voor minder dan twee minuten overeenkomt, blokkeren als een gebruikersvideo voor meer dan twee minuten overeenkomt.
 • Inkomsten genereren als de overeenkomst met de gebruikersvideo kleiner is dan 100%.

Een video van een gebruiker wordt geclaimd door een item met het beleid om wereldwijd inkomsten te genereren. Ook wordt de video geclaimd door een ander item met het beleid om wereldwijd te blokkeren. Welk beleid wordt toegepast als beide partners wereldwijd eigenaar zijn van hun items?

 • Geen beleid
 • Wereldwijd blokkeren
 • Wereldwijd inkomsten genereren
 • Wereldwijd monitoren

Een item heeft in een scenario met meerdere claims in sommige gebieden geen eigenaar. Welk standaard overeenkomstbeleid past YouTube toe in die gebieden?

 • Blokkeren
 • Inkomsten genereren
 • Verwijderen
 • Monitoren

Wat kan erop duiden dat iemand inkomsten probeert te genereren met je items?

 • Als het aantal eigen weergaven op een kanaalpagina in het rapport Videoclaims lager is dan het totale aantal eigen weergaven, verlies je mogelijk opbrengst.
 • Het rapport Claims laat zien dat een video die wordt geclaimd door een van je gevolgde items, is geüpload door een kanaal dat geen partner van je is.
 • Het rapport Item laat zien dat de opbrengst van een bepaald item flink is gedaald.
 • Het rapport Itemconflict laat zien dat een item in een of meer gebieden in conflict is.

Wat is een voordeel van het controleren van itemprestaties van claims?

 • Je kunt je geclaimde items vergelijken met die van concurrenten.
 • Je kunt derden identificeren die het eigendom van je items claimen.
 • Je kunt het bereik en de mogelijke opbrengst van je items vaststellen.
 • Je kunt de mogelijke opbrengst vergelijken van twee verschillende kanalen die je beheert.

Wat is het belangrijkste zakelijke voordeel van het controleren van itemrapporten?

 • Je kunt de rechtsbescherming handhaven.
 • Je kunt auteursrechtschending voorkomen.
 • Je kunt potentieel opbrengstverlies identificeren.
 • Je kunt ongeoorloofde parodieën voorkomen.

Hoe wordt de opbrengst uitbetaald als een item eigendom is van partijen in verschillende gebieden?

 • De eigenaar van het grootste percentage van het item is verantwoordelijk voor de handmatige verdeling van de opbrengst.
 • YouTube geeft iedere eigenaar het juiste percentage van de opbrengst.
 • Een externe manager betaalt iedere eigenaar uit op basis van de itemprestaties.
 • Dit kan niet voorkomen. Items kunnen geen eigendom zijn van meerdere partijen.

Een partner zoekt een manier om video’s van gebruikers te monitoren die content bevatten waarvan de partner de eigenaar is. Welk veld uit de downloadbare rapporten kan deze persoon gebruiken om meerdere rapporten te koppelen en verbanden te leggen?

 • Oorsprong van claim
 • Item-ID
 • Eigenaarsbeleid
 • Contenttype

Een andere partner en jij hebben voor afzonderlijke items (geen muziek) als overeenkomstbeleid ‘Inkomsten genereren’. Wie ontvangt de opbrengst als een video van een gebruiker wordt geclaimd door jullie beide items, en niet door andere items?

 • Jullie ontvangen allebei vijftig procent van de opbrengst.
 • YouTube houdt de opbrengst apart totdat een partner zijn of haar claim vrijgeeft.
 • De opbrengst gaat naar de partner met de langste referentieovereenkomst.
 • De partner die de claim als eerste beoordeelt, ontvangt de opbrengst.

Een video die vaker wordt weergegeven, brengt toch niet meer op. Hoe kan dat?

 • De video wordt mogelijk betwist.
 • De video wordt mogelijk geclaimd door meerdere items.
 • De video wordt mogelijk geclaimd door een andere eigenaar.
 • De weergaven zijn mogelijk afkomstig van verschillende apparaten of uit verschillende landen.

Welk beleid wordt toegepast als een eigenaar van een item geen beleid instelt voor een gebied waarin deze persoon de eigenaar is?

 • Geen beleid
 • Monitoren
 • Inkomsten genereren
 • Blokkeren

Wat gebeurt er als een contenteigenaar in een scenario met meerdere claims voor verwijdering kiest?

 • De gebruiker die de video heeft geüpload, heeft dertig dagen de tijd om op het verwijderingsverzoek te reageren.
 • De video wordt geblokkeerd in de gebieden waarin de contenteigenaar de eigenaar is.
 • De andere contenteigenaren worden op de hoogte gesteld van een verwijdering die in behandeling is.
 • YouTube verwijdert de video.

Partner A en Partner B delen het eigendom van een item (in verschillende gebieden). Wie krijgt de claim te zien als een video van een gebruiker overeenkomt met dit item?

 • Alleen partner B ziet de claim
 • Zowel partner A als partner B ziet de claim.
 • Alleen partner A ziet de claim.
 • Niet genoeg informatie om dit te bepalen.

Welk contenttype moet nooit worden ingeschakeld voor Content ID-overeenkomsten?

 • Originele content
 • Akoestische muziek
 • Publiek domein
 • Nagesynchroniseerde content

Partner A heeft het eigendom van een item ingesteld op Japan en Partner B heeft het eigendom van hetzelfde item ingesteld op Korea. Partner A heeft als overeenkomstbeleid ‘wereldwijd inkomsten genereren’. Partner B heeft als overeenkomstbeleid ‘wereldwijd monitoren’. Welk beleid wordt toegepast als een video van een gebruiker overeenkomt met dit item en wordt geclaimd?

 • Inkomsten genereren in Japan en Korea
 • Inkomsten genereren in Japan, monitoren in Korea
 • Geen beleid
 • Monitoren in Japan en Korea

Een item is eigendom van Partner A in Canada en Partner B in Mexico. Partner A heeft als overeenkomstbeleid ‘wereldwijd inkomsten genereren’. Partner B heeft ook als overeenkomstbeleid ‘wereldwijd inkomsten genereren’. Welke partner krijgt de opbrengst als video’s van gebruikers overeenkomen met dit item en worden geclaimd?

 • Partner A krijgt de opbrengst voor Canada, partner B die voor Mexico.
 • Niet genoeg informatie om dit te bepalen.
 • De opbrengst wordt uitbetaald aan de partner die het referentiebestand heeft geüpload.
 • De opbrengst wordt uitbetaald aan de oorspronkelijke eigenaar van het item.

Wat is een belangrijk voordeel van regelmatige controle van je claims?

 • Je kunt foutieve claims verwijderen die impact kunnen hebben op creators of andere contenteigenaren.
 • Je kunt de advertentietarieven van verschillende bronnen vergelijken.
 • Je kunt inactieve claims verwijderen uit de lijst met claims.
 • Je kunt de totale opbrengst uit advertenties, transacties en abonnementen berekenen.

Bij het bekijken van je betwiste claims merk je dat je een referentiebestand van tien minuten van je nieuwsprogramma hebt geüpload dat een fragment van één minuut van een externe partij bevat. Hoe kun je dit verhelpen als de claim het gevolg is van het ingesloten fragment?

 • De claim vrijgeven, maar het segment niet uitsluiten van je referentie
 • Het referentiebestand deactiveren om toekomstige Content ID-overeenkomsten te voorkomen
 • De claim opnieuw instellen
 • De claim vrijgeven en het segment uitsluiten van je referentie

Waar kunnen partners definitieve, rapporteerbare opbrengstinformatie vinden?

 • In de wekelijkse opbrengstrapporten voor advertenties.
 • In de maandelijkse opbrengstrapporten voor advertenties.
 • In het rapport Opbrengst
 • In het rapport AdSense

Een video van een gebruiker wordt door twee verschillende items geclaimd. Het ene item heeft eigendom in Canada en als overeenkomstbeleid ‘wereldwijd inkomsten genereren’. Het andere item heeft wereldwijd eigendom en als overeenkomstbeleid ‘wereldwijd inkomsten genereren’. Welk beleid wordt toegepast?

 • Monitoren in Canada, inkomsten genereren in de rest van de wereld
 • Inkomsten genereren in Canada, in de rest van de wereld monitoren
 • Wereldwijd inkomsten genereren
 • Wereldwijd monitoren

Wat is een goed voorbeeld van het gebruik van een aangepast beleid?

 • Gedurende dertig dagen inkomsten genereren met virale video’s
 • Een verwijderingsverzoek indienen voor video’s die vanuit China zijn geüpload
 • Inkomsten genereren met covers, maar parodieën blokkeren
 • Inkomsten genereren met korte clips die door fans zijn geüpload, maar langere clips blokkeren

Aan welk beleid geeft YouTube prioriteit in een scenario met meerdere claims, waarbij de ene itemeigenaar het beleid ‘blokkeren’ heeft en de andere itemeigenaar het beleid ‘inkomsten genereren’?

 • YouTube past het meest beperkende beleid toe (blokkeren).
 • YouTube past het minst beperkende beleid toe (inkomsten genereren).
 • YouTube voegt beide beleidsvormen samen (blokkeren + inkomsten genereren = monitoren).
 • YouTube wijst willekeurig een van de beide beleidsvormen toe.

Welke stelling is van toepassing op items met meerdere eigenaren?

 • YouTube past geen beleid toe, tenzij ‘blokkeren’ het beleid is.
 • Alle itemeigenaren moeten wereldwijd hetzelfde beleid instellen.
 • Itemeigenaren bepalen welk beleid prioriteit krijgt.
 • YouTube past je beleid alleen toe in de gebieden waar je eigenaar bent.

Wat zijn de gevolgen van het niet instellen van een overeenkomstbeleid in een scenario met meerdere claims?

 • Geclaimde video’s worden automatisch geblokkeerd.
 • Je kunt geen DMCA-verwijderingsverzoek indienen voor gebruikersvideo’s.
 • Het overeenkomstbeleid van andere contenteigenaren wordt opgeschort.
 • Je gewenste overeenkomstbeleid wordt mogelijk niet toegepast op geclaimde gebruikersvideo’s.

Met welke tactiek kun je verlies van potentiële advertentieopbrengst voorkomen?

 • Je video’s verbergen
 • Zorgen dat de ingeschakelde advertentietypen zichtbaar zijn op de apparaten die je doelgroep gebruikt
 • ‘Blokkeren’ selecteren als uploadbeleid
 • Het rapport Video regelmatig bekijken

Wat is een voorbeeld van Content ID-misbruik?

 • Betaalde productplaatsingen opnemen in je videocontent
 • Referentiebestanden uploaden via spreadsheettemplates
 • De claims in je lijst Problemen een week lang negeren
 • Het claimen van door gebruikers opnieuw geüploade reclames die zijn ingesloten in jouw uitzendreferentie

Wat is een negatief gevolg van een eigendomsconflict over een item?

 • Je partnermanager neemt contact met je op om het op te lossen.
 • Actieve claims om inkomsten te genereren kunnen worden uitgesteld.
 • Het item wordt niet gebruikt voor Content ID-overeenkomsten.
 • Je hebt geen toegang tot YouTube Analytics voor dit item.

Welke stelling omschrijft het rapport Opbrengst het best?

 • Je vindt het in YouTube Analytics en het bevat informatie over de effectiviteit van verschillende advertentietypen in de loop der tijd ten opzichte van elkaar.
 • Het is een downloadbaar rapport dat informatie bevat over de effectiviteit van items in de loop der tijd ten opzichte van elkaar.
 • Je vindt het in YouTube Analytics en het bevat informatie over de drie belangrijkste inkomstenbronnen voor alle contenttypen.
 • Het is een downloadbaar rapport dat informatie bevat over de effectiviteit van verschillende advertentietypen in de loop der tijd ten opzichte van elkaar.

Partners A en B delen het eigendom van een item (in verschillende gebieden). Wat gebeurt er als partner A een claim op een video vrijgeeft?

 • Het eigendom van partner A wordt verwijderd.
 • Het beleid van partner A wordt verwijderd, maar het beleid van partner B blijft actief.
 • De claim wordt naar partner B gestuurd om de vrijgave te bevestigen.
 • De claim wordt vrijgegeven voor zowel partner A als partner B.

Je hebt een waarschuwing gekregen, omdat je te veel claims maakt. Wat kun je daaraan doen?

 • Items sorteren op het aantal claims en de items met de meeste claims controleren
 • Je hoeft niets te doen, want het is maar een waarschuwing.
 • Een willekeurige portie bekijken van de claims van de afgelopen maand en ongeldige claims vrijgeven
 • Het rapport Claims downloaden en alleen de inactieve claims onderzoeken

Welke van de volgende stappen zou je NIET nemen om verkeerde claims te identificeren?

 • De claims onderzoeken die worden betwist en waar bezwaar tegen is ingediend
 • Filters gebruiken om patronen in verkeerde claims te identificeren
 • Een itemcampagne maken
 • Items sorteren op actieve claims om te kijken waar je prioriteit aan moet geven

Wat kunnen partners verwachten die herhaaldelijk problemen hebben met Content ID?

 • Waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten
 • Geen gevolgen
 • Beëindiging van het partnerschap
 • Een boete van $ 150.000.

Welke stelling gaat op voor de handmatige beoordeling van claims?

 • Je beleid wordt pas toegepast als de claim actief is.
 • Bij handmatige beoordeling moet een voorwaarde voor kijkerslocaties zijn aangegeven.
 • YouTube past het meest beperkende beleid toe op mogelijke claims.
 • Je beleid wordt na dertig dagen automatisch toegepast.

Een item is eigendom van Partner A in Canada en van Partner B in de rest van de wereld. Partner A heeft als overeenkomstbeleid ‘wereldwijd inkomsten genereren’. Partner B heeft als overeenkomstbeleid ‘overal blokkeren, behalve in Canada’. Welk beleid wordt toegepast als een video van een gebruiker overeenkomt met dit item en wordt geclaimd?

 • Wereldwijd blokkeren
 • Inkomsten genereren in Canada, in de rest van de wereld blokkeren
 • Wereldwijd inkomsten genereren
 • Monitoren in Canada, in de rest van de wereld blokkeren

Wat is een goede strategie om je itemopbrengst te maximaliseren?

 • Zorgvuldig kiezen welke advertentietypen je inschakelt
 • Het standaard uploadbeleid voor alle items instellen op ‘Blokkeren’
 • Referentiebestanden uploaden en claims tijdig activeren
 • Alleen inkomsten genereren met langere video’s

Hoe kom je erachter met welke items inkomsten worden gegenereerd in alle landen?

 • Je gaat naar het rapport Item en sorteert op overeenkomstbeleid.
 • Je gaat naar het rapport Demografie en sorteert op overeenkomstbeleid.
 • Je gaat naar het rapport Video en sorteert op Advertenties ingeschakeld.
 • Je gaat naar het rapport Demografie en sorteert op Item.

Waarom kan het voorkomen dat de opbrengst in het rapport Item niet overeenkomt met de opbrengst in het rapport Video?

 • Dit kan voorkomen als items en de video’s die ze claimen een verschillend beleid voor het genereren van inkomsten hebben.
 • Dit kan voorkomen als een item meerdere eigenaren heeft in verschillende gebieden. De opbrengst kan van land tot land verschillen.
 • Dit kan voorkomen als een video meerdere items bevat. De opbrengst van alle items samen is de opbrengst van de video.
 • Dit kan alleen voorkomen bij muziek, als het eigendom is gesplitst tussen uitvoerings- en compositie-items.

Welke hulpbron van YouTube bevat de definitieve maandopbrengst?

 • Het downloadbare maandelijkse rapport Advertentieopbrengst
 • Het AdSense DoubleClick-account
 • Het rapport Opbrengst in YouTube Analytics
 • Het prestatierapport voor campagnes

Je hebt een grote verzameling geluidsopnamen, waaronder een aantal oude toespraken die binnen het publieke domein vallen. Hoe kun je hier wat betreft Content ID het best mee omgaan?

 • Je hele catalogus inschakelen voor Content ID-overeenkomsten en je rapport Claims elk kwartaal controleren
 • Een aangepaste ID gebruiken om deze geluidsopnamen te markeren als publiek domein, zodat je ze in de gaten kunt houden
 • Vaststellen welke toespraken binnen het publieke domein vallen en deze niet inschakelen voor Content ID-overeenkomsten
 • Beleid instellen om al je claims handmatig te beoordelen, zodat je claims tegen content in het publieke domein direct kunt vinden

Wat kan er gebeuren als een video wordt geclaimd door meerdere items?

 • De opbrengst van het item kan hoger zijn dan de opbrengst van de afzonderlijke video’s.
 • Je moet het rapport Claims raadplegen om het itemgebruik van andere kanalen te onderzoeken.
 • Geen enkele itemeigenaar wordt uitbetaald totdat het conflict is opgelost.
 • De opbrengst van de video kan hoger zijn dan de opbrengst van de afzonderlijke items.

Je hebt de regel ‘Laten beoordelen’ aan een aangepast beleid toegevoegd. Wat gebeurt er met de bijbehorende claims?

 • Ze worden automatisch actief als ze dertig dagen lang in behandeling zijn geweest.
 • Ze verschijnen in de wachtrij met mogelijke claims.
 • Ze worden ter goedkeuring doorgestuurd naar een partnermanager.
 • Er wordt een blokkeringsbeleid toegepast als ze niet binnen dertig dagen worden gecontroleerd.

Hoe kun je voorkomen dat je YouTube-video in Indonesië wordt bekeken?

 • Door weergaven op mobiele apparaten te blokkeren
 • Door Indonesië te verwijderen uit je itemeigendom
 • Door weergavebeperkingen in te stellen in de metadata van je item
 • Door een blokkeringsbeleid toe te voegen als de kijkerslocatie Indonesië is

Je hebt een waarschuwing gekregen voor Content ID-misbruik. Bij het bekijken van de verkeerde claims valt je op dat veel problemen afkomstig zijn van één kanaal, waarvan de content volledig bestaat uit filmtrailers van filmstudio’s. Wat kun je, naast het deactiveren van de verkeerde referenties en het vrijgeven van de ongeldige claims, nog meer doen?

 • Het kanaal verwijderen uit je contenteigenaar
 • Zorgen dat het kanaal geen referenties meer kan maken
 • Alle video’s van het kanaal verwijderen
 • Eisen dat alle claims worden doorgestuurd voor handmatige beoordeling

Wat draagt vaak bij aan ongeldige claims voor sportpartners?

 • Reclame
 • Nieuws
 • Virale video’s
 • Interviews met beroemdheden

Welke beleidsvoorwaarde kun je gebruiken om inkomsten te verdienen met korte clips die door fans zijn geüpload?

 • Blokkeren als de overeenkomst met de gebruikersvideo meer is dan 0:15 minuten.
 • Inkomsten genereren als de overeenkomst met de gebruikersvideo minder is dan 4:00 minuten.
 • Inkomsten genereren als de overeenkomst met de gebruikersvideo tussen 3:30 en 3:45 minuten ligt.
 • Inkomsten genereren als de overeenkomst met de gebruikersvideo meer is dan 8:00 minuten.

Wat is een goede reden om een aangepast beleid te heroverwegen?

 • Een kleine afname in het aantal claims na zes maanden
 • Een groot aantal betwiste claims
 • Een ongeldige referentie in je lijst Problemen
 • Claims uit meerdere gebieden

Welk downloadbaar rapport kan helpen de advertentieopbrengst per item te scheiden voor betalingen?

 • Rapport Opbrengst
 • Itemrapport
 • Itemrapport Advertentieopbrengst
 • Rapport Advertentietarieven

Wanneer worden claims ‘doorgestuurd voor handmatige beoordeling’?

 • Als items meer dan één eigenaar hebben
 • Als dit wordt aangegeven door een aangepast beleid van de partner
 • Als gebruikers een claim op een geüploade video betwisten of daar bezwaar tegen hebben ingediend
 • Als de overeenkomst audiovisueel is

Met welk rapport kun je een plotselinge sterke opbrengstdaling verklaren?

 • Het rapport Video
 • Het rapport Kijkersloyaliteit
 • Het rapport Advertentieopbrengst
 • Het rapport Demografie

Waarom kan de opbrengst in het rapport Advertentietarieven in YouTube Analytics verschillen van de opbrengst in de downloadbare rapporten Advertentieopbrengst?

 • Het rapport Advertentieopbrengst bevat de bruto-opbrengst.
 • Dit kan nooit voorkomen. Beide zijn altijd hetzelfde.
 • De rapporten Advertentieopbrengst bevatten eigendomssplitsingen en opbrengst van derden.
 • Het rapport Advertentietarieven bevat aanpassingen van het eind van de maand.

Met welke stelling wordt het rapport Advertentietarieven het beste omschreven?

 • Het is een downloadbaar rapport dat informatie bevat over de effectiviteit van verschillende advertentietypen in de loop der tijd ten opzichte van elkaar.
 • Het is een downloadbaar rapport dat informatie bevat over de effectiviteit van items in de loop van de tijd ten opzichte van elkaar.
 • Je vindt het in YouTube Analytics en het bevat informatie over de drie belangrijkste inkomstenbronnen voor alle contenttypen.
 • Je vindt het in YouTube Analytics en het bevat informatie over de effectiviteit van verschillende advertentietypen in de loop van de tijd ten opzichte van elkaar.

Welke type gegevens wordt pas na het maandeinde aan rapporten toegevoegd?

 • Verkeersbronnen
 • Uiteindelijke opbrengst
 • Geschatte opbrengst
 • Kijktijd

Wat is de beste manier om een overzicht van opbrengsttrends te krijgen?

 • Tel de totalen uit de rapporten Opbrengst, Transactieopbrengst en Abonnees bij elkaar op.
 • Tel de totalen uit de rapporten Advertentietarieven, Transactieopbrengst en Abonnees bij elkaar op.
 • Bekijk het rapport Advertentietarieven in Analytics.
 • Bekijk het rapport Opbrengst in Analytics.