Google Analytics Individual Qualification-examen

Antwoorden op het Google Analytics Individual Qualification-examen. Alle mogelijke echte examenvragen met 100% correcte en geverifieerde antwoorden. Download onderstaand bestand als je alle mogelijke examenvragen met antwoorden en gratis updates nodig hebt.

Hieronder vindt u enkele vragen uit het eigenlijke certificeringsexamen. Maak kennis met de examenvorm.

Welke parameters kunt u in een gebeurtenishit opnemen voor de rapportage?

 • Categorie, Actie, Label, Totale gebeurtenissen
 • Categorie, Actie, Label, Unieke gebeurtenissen
 • Gebeurtenis, Categorie, Actie, Label
 • Categorie, Actie, Label, Waarde

In welk rapport ziet u via welke typen mobiele apparaten een website is bezocht?

 • Alle verkeer > Rapport Bron/medium
 • Technologie > Rapport Netwerk
 • Mobiel > Rapport Apparaten
 • Site-content > Rapport Bestemmingspagina’s

Voor welke rapporten moet u Advertentiefuncties activeren?

 • Realtime-rapporten
 • Georapporten
 • Demografische en interesserapporten
 • Rapporten voor cohortanalyse
 • Doelen
 • Aangepaste rapporten
 • Segmenten
 • Aangepaste dimensies

Met welk filter worden alleen gegevens in campagnerapporten opgenomen van een campagne met de naam ‘Terug naar school’?

 • Een aangepast filter van het type ‘Zoeken en vervangen’ met het veld ‘Campagnenaam’, de tekenreeks ’terug naar school’ en het patroon ‘opnemen’
 • Een vooraf gedefinieerd filter van het type ‘Opnemen’ met ‘verkeer naar de hostnaam’, ‘gelijk aan’, en de tekenreeks ’terug naar school’
 • Een aangepast filter van het type ‘Opnemen’ met het veld ‘Campagnenaam’ en het patroon ’terug naar school’
 • Een aangepast filter van het type ‘Opnemen’ met het veld ‘Paginatitel’ en het patroon ’terug naar school’

Welke functie moet worden ingeschakeld om multi-channel trechters te gebruiken?

 • Advertentiefuncties
 • In-Page analyse
 • Doelen of E-commerce
 • Aangepaste dimensies

Als u een aangepast rapport deelt, worden de rapportconfiguratie en -gegevens opgenomen in het rapport.

 • WAAR
 • ONWAAR

In welk rapport kunt u de browsers zien die mogelijk problemen met een website hebben gehad?

 • Het rapport ‘Bron/medium’
 • Het rapport ‘Actieve gebruikers’
 • Het rapport ‘Nieuwe versus terugkerende bezoekers’
 • Het rapport ‘Browser en besturingssysteem’

Wat moeten statistieken en dimensies in aangepaste rapporten gemeen hebben voor nauwkeurige rapportage?

 • Dezelfde weergave
 • Hetzelfde bereik
 • Dezelfde index
 • Hetzelfde aangepaste rapport

Welke drie campagneparameters worden aanbevolen als u campagnes handmatig bijhoudt?

 • Bron, content en term
 • Campagne, content en term
 • Medium, bron en content
 • Medium, bron en campagne

Wat moet u niet doen als u in een aangepast rapport nauwkeurige gegevens wilt zien?

 • Een rapport met aangepaste statistieken maken
 • Een aangepaste dimensie als een primaire dimensie gebruiken
 • Meerdere dimensies in hetzelfde rapport gebruiken
 • Statistieken en dimensies met een verschillend bereik koppelen

Binnen hoeveel dagen kan een verwijderde weergave worden hersteld?

 • 25
 • 15
 • 35
 • 5

Welke campagneparameter is niet standaard beschikbaar in Google Analytics?

 • utm_adgroup
 • utm_content
 • utm_medium
 • utm_source

Wat wordt er gebruikt om slimme doelen te maken?

 • Remarketingdoelgroep
 • Analytics-doelen
 • Algoritmen voor machine learning
 • Aangepaste rapporten

In weergaven waarvoor ‘Gegevens importeren’ niet is ingeschakeld, kunnen waarden voor aangepaste dimensies worden weergegeven voor datums voorafgaand aan het moment waarop de aangepaste dimensie is gemaakt.

 • ONWAAR
 • WAAR

Welk rapport laat een visuele weergave zien van de gebruikersinteractie op een website?

 • Het rapport Bestemmingspagina’s
 • Het rapport ‘Gedetailleerd contentrapport’
 • Het rapport Gedrag
 • Het rapport Boomdiagrammen


Examen doen is geen training. Meerdere pogingen zullen je niet sterker maken.

Slaag binnen enkele minuten voor de certificeringsexamens met onze antwoordlijsten. En focus op het verbeteren van je praktische vaardigheden.Wanneer kan Google Analytics sessies van dezelfde gebruiker standaard niet herkennen?

 • Wanneer sessies in verschillende browsers op hetzelfde apparaat plaatsvinden
 • Wanneer de sessies gebruikmaken van dezelfde browsercookie
 • Wanneer de sessies in dezelfde browser op hetzelfde apparaat plaatsvinden
 • Wanneer de sessies in dezelfde browser op dezelfde dag plaatsvinden

Wat gebeurt er als dezelfde standaardtrackingcode op pagina’s met verschillende domeinen wordt geïnstalleerd?

 • Analytics koppelt gebruikers en sessies aan de bijbehorende domeinen
 • Analytics meldt dat gegevens dubbel worden verzameld
 • Analytics koppelt gebruikers en sessies aan één domein
 • Analytics koppelt gebruikers en sessies aan geen enkel domein

Wat kan niet worden verzameld door de standaard Analytics-trackingcode?

 • Paginabezoeken
 • Het apparaat en het besturingssysteem
 • De favoriete website van de gebruiker
 • De taalinstelling van de browser

Wat is niet mogelijk als u een Google Ads-account aan Google Analytics koppelt?

 • Google Analytics-doelen en -transacties als conversies importeren in Google Ads
 • Google Ads-gegevens voor klikken en kosten in Analytics naast de betrokkenheidsgegevens voor een site leggen
 • Remarketinglijsten maken in Analytics en deze gebruiken in Google Ads-campagnes
 • Zoekwoordbiedingen in Google Ads aanpassen vanuit Google Analytics

Wat is geen geldige combinatie van statistiek en dimensie?

 • Sessies/Bron
 • Sessies/Bouncepercentage
 • Gem. tijd op pagina/Apparaatcategorie
 • Totale gebeurtenissen/Gebruikerstype

Welk criterium kan niet worden gebruikt om een dynamische-remarketingdoelgroep te maken?

 • Gebruikers die een pagina met zoekresultaten op een website hebben bekeken
 • Gebruikers die pagina’s met productdetails hebben bekeken
 • Gebruikers die een gekocht item hebben geretourneerd
 • Gebruikers die een homepage hebben bekeken

Welk item wordt gebruikt om een remarketinglijst te maken?

 • Aangepaste statistiek
 • Aangepast segment
 • Aangepaste dimensie
 • Aangepast rapport

Als u een bestemmingsdoel aanmaakt voor aanmeldingen voor een nieuwsbrief en een gebruiker meldt zich in drie afzonderlijke sessies drie keer aan, hoeveel doelconversies telt Google Analytics dan?

 • 3
 • 2
 • 6
 • 1

Welk rapport bevat gegevens over de prestaties van specifieke delen van een website?

 • Het rapport ‘Frequentie en recentheid’
 • Het rapport Locatie
 • Het rapport Topgebeurtenissen
 • Het rapport ‘Gedetailleerd contentrapport’

Wat moet u instellen voordat u gebruikers en sessies voor meerdere domeinen kunt bijhouden?

 • Gegevens importeren
 • Google Ads koppelen
 • Ad Exchange koppelen
 • Cross-domein tracking

Welke functie is nodig om het aantal reacties te verzamelen dat gebruikers op een webpagina hebben gepost?

 • Berekende statistiek
 • Aangepaste statistiek
 • Aangepaste kanaalgroeperingen
 • Aangepaste dimensie

Als u een standaard Google Analytics-configuratie gebruikt, welke kenmerken kunnen dan niet worden gebruikt om een aangepast segment te maken?

 • Gebruikers die vrouw zijn en kinderen hebben
 • Gebruikers die hebben gereageerd op een social-media- of e-mailcampagne
 • Gebruikers die een pagina op een website hebben bezocht en vervolgens een video hebben bekeken
 • Gebruikers tussen de 25 en 34 jaar die hun browser hebben ingesteld op Spaans

In welk rapport wordt aangegeven waar gebruikers de conversietrechter binnenkomen of verlaten?

 • Gebruikerstiming
 • Boomdiagrammen
 • Doelprocesstroom
 • Cohortanalyse

Wanneer verstuurt de trackingcode een gebeurtenishit naar Google Analytics?

 • Telkens wanneer gebruikers een reservering maken
 • Telkens wanneer gebruikers een gebeurtenis aan hun agenda toevoegen
 • Telkens wanneer gebruikers een actie uitvoeren waarvoor paginaweergaven worden bijgehouden
 • Telkens wanneer gebruikers een actie uitvoeren waarvoor gebeurtenissen worden bijgehouden

Wanneer verloopt een standaard Analytics-sessie?

 • Als een gebruiker een nieuw browservenster opent
 • Als een gebruiker langer dan dertig minuten niet actief is op een webpagina
 • Na dertig minuten, ongeacht de activiteit van de gebruiker op een webpagina
 • Elk dag om twaalf uur ’s middags

Welk type gegevens mag niet worden verzameld in Google Analytics?

 • Persoonlijk identificeerbare informatie
 • Product-SKU’s
 • Aankoopbedragen
 • Plaatsen voor facturering

Een weergave kan websitegegevens bevatten die zijn verzameld voordat de weergave werd gemaakt.

 • WAAR
 • ONWAAR

In welk type aangepast rapport ziet u een statische, sorteerbare tabel met gegevensrijen?

 • Verkenner
 • Platte tabel
 • Kaartoverlay
 • Draaitabel

Welke pagina op www.googlemerchandisestore.com telt niet als doel als de Google Merchandise Store het URL-doel ‘/ordercomplete’ en het zoektype ‘Begint met’ instelt?

 • /ordercomplete/thank_you.html
 • /ordercomplete.php
 • /order/complete.php
 • /ordercomplete/index.html

Welke doelen zijn beschikbaar in Google Analytics?

 • Bestemming, Gebeurtenis, Paginaweergave, Sociaal
 • Locatie, Gebeurtenis, Tijd, Gebruikers per sessie
 • Paginaweergave, Gebeurtenis, Transactie, Sociaal
 • Bestemming, Gebeurtenis, Duur, Pagina’s/schermen per sessie

Wat schakelt u in als u een waarde toewijst aan een doel in Google Analytics?

 • Bedrijfsomzet in realtime bijhouden
 • Een websiteconversietrechter analyseren
 • De daadwerkelijke opbrengst van conversies bijhouden
 • Doelconversies vergelijken en verbeteringen aan een website meten

Welke typen hits houdt Google Analytics bij?

 • Gebeurtenis
 • Transactie
 • Alle bovenstaande
 • Paginaweergave

Wat wordt in Google Analytics niet standaard als ‘medium’ beschouwd?

 • verwijzing
 • cpc
 • organisch
 • google

Wanneer worden er geen gegevens in een aangepast rapport weergegeven?

 • Een filter waarmee alle gegevens worden verwijderd
 • Te veel dimensies in een aangepast rapport
 • Te veel statistieken in een aangepast rapport
 • Het aangepaste rapport is niet gedeeld met gebruikers in dezelfde weergave

Welke standaarddimensies voor verkeersbronnen rapporteert Google Analytics voor elke websitebezoeker?

 • Bron en campagne
 • Bron en medium
 • Campagne en medium
 • Campagne en advertentiecontent

Waar in de HTML van een webpagina moet de Analytics-trackingcode worden geplaatst om gegevens te verzamelen?

 • Direct na de openingstag head
 • Direct vóór de sluitingstag head
 • Direct na de openingstag body
 • Direct vóór de sluitingstag body

Welke parameter neemt Google Ads voor autotagging op in de bestemmings-URL?

 • adid=
 • urlid=
 • gclid=
 • utm=

Welke statistiek laat zien hoe vaak een kanaal bijdraagt aan een conversie vóór de laatste-klik-toeschrijving?

 • Ondersteunde conversies
 • De toeschrijving ‘voorlaatste klik’
 • Secundaire conversie
 • Primaire conversie

Welke functie schakelt u in als u gebruikers met verschillende apparaten wilt onderscheiden?

 • Google Ads koppelen
 • Toeschrijvingsmodellen
 • Doelgroepdefinities
 • User ID

In welke volgorde worden weergavefilters toegepast?

 • Alfabetische volgorde
 • Willekeurige volgorde
 • Opeenvolgende volgorde
 • Aanmaakdatum

Voor welke campagnes zijn handmatige tags voor bestemmings-URL’s voor tracking nodig?

 • Automatisch getagde campagnes
 • Geen van de bovenstaande
 • E-mailcampagnes
 • Google Ads-campagnes

Welk gebruikerskenmerk kan niet worden gebruikt om zoekwoordbiedingen in Google Ads te wijzigen?

 • apparaat
 • advertentievoorkeur
 • tijd van de dag
 • locatie

Welke functie heeft u nodig als u gegevens naar Google Analytics wilt verzenden via een apparaat dat is verbonden met internet, zoals een verkooppuntsysteem?

 • Gegevens importeren
 • Het Measurement Protocol
 • Browsercookies
 • Het netwerkprotocol

Aan welk kanaal wordt in rapporten voor multi-channel trechters geen conversie toegeschreven?

 • Betaalde en organische zoekresultaten
 • Sociaal netwerk
 • Verwijzingen op websites
 • Tv-reclame

Wat is geen voordeel van remarketing in Google Analytics?

 • U kunt klanten een item dat ze eerder hebben gekocht, snel opnieuw laten bestellen
 • U kunt remarketinglijsten maken op basis van aangepaste segmenten en doelen
 • U kunt remarketinglijsten maken zonder wijzigingen aan te brengen in uw bestaande Analytics-fragment
 • U kunt aangepaste advertenties laten zien aan klanten die uw site eerder hebben bezocht

Hoe moet een weergavefilter worden ingesteld om alleen gebruikers uit Brazilië en Argentinië op te nemen?

 • Filter 1: Argentinië opnemen > Filter 2: Brazilië opnemen
 • Filter 1: alle landen behalve Brazilië en Argentinië uitsluiten
 • Filter 1: Brazilië of Argentinië opnemen
 • Filter 1: Brazilië opnemen > Filter 2: Argentinië opnemen

Welke remarketingdoelgroepen kunnen niet standaard worden gedefinieerd?

 • Gebruikers die een fysieke winkel hebben bezocht
 • Gebruikers die een video hebben afgespeeld op een website
 • Gebruikers die een bepaalde taal spreken
 • Gebruikers die een specifieke pagina op een website hebben bezocht

Als een gebruiker tijdens één sessie drie keer dezelfde video bekijkt waarvoor gebeurtenissen bijhouden is ingeschakeld, hoeveel unieke gebeurtenissen worden er dan door Analytics geteld?

 • 6
 • 1
 • 2
 • 3

Welk rapport laat zien welk percentage van het siteverkeer een site eerder heeft bezocht?

 • Het rapport Verwijzingen
 • Het rapport ‘Nieuwe versus terugkerende bezoekers’
 • Het rapport ‘Frequentie en recentheid’
 • Het rapport Verkoopprestaties

Wat is een dimensie in Google Analytics?

 • Een kenmerk van een dataset die kan worden geordend voor een betere analyse
 • De lifetime value van een gebruiker in een bepaalde periode
 • Een vergelijking tussen gegevens uit twee perioden
 • Een rapport dat verschillende soorten demografische informatie biedt over uw doelgroep

Welk kanaal maakt geen deel uit van het standaardrapport Kanalen?

 • Apparaat
 • Direct
 • Display
 • Organisch zoeken

Welk bereik wordt ingesteld voor een aangepaste dimensie waarmee de lidstatus voor een klantloyaliteitsprogramma wordt gerapporteerd?

 • Sessie
 • Product
 • Gebruiker
 • Hit

Als een gebruiker een webpagina met een ingesloten video bezoekt, deze verlaat zonder ergens op te klikken en de sessie verloopt, hoe registreert Google Analytics de sessie dan?

 • Als klik
 • Als gebeurtenis
 • Als bounce
 • Als interactie

Welke mogelijkheid is er om gefilterde gegevens te herstellen nadat er filters zijn toegepast?

 • Gegevens kunnen binnen tien dagen worden hersteld
 • Gegevens kunnen binnen vijf dagen worden hersteld
 • Gegevens kunnen binnen dertig dagen worden hersteld
 • Gefilterde gegevens kunnen niet worden hersteld

Welk rapport geeft aan welke pagina gebruikers het laatst hebben bekeken voordat ze een website verlieten?

 • Het rapport Pagina’s
 • Het rapport Uitstappagina’s
 • Het rapport ‘Alle pagina’s’
 • Het rapport Bestemmingspagina’s

Welke gegevens kunnen niet worden bijgehouden met Google Analytics-doelen?

 • Aankopen die worden gedaan
 • De lifetime value van klanten
 • Aanmeldingen voor een nieuwsbrief
 • Video’s die worden bekeken

Wat wordt in Google Analytics niet standaard als bron beschouwd?

 • (direct)
 • google
 • googlemerchandisestore.com
 • e-mail

Van welke systemen kan Google Analytics niet standaard gegevens verzamelen?

 • Online verkooppuntsystemen
 • Mobiele apparaten
 • Websites
 • Databases voor offline voorraden

Waarmee kunnen gegevens uit offline bedrijfssystemen worden samengevoegd met online gegevens die door Google Analytics zijn verzameld?

 • User ID
 • Doelen bijhouden
 • Gegevens importeren
 • Google Ads koppelen

Weergavefilters kunnen met terugwerkende kracht worden toegepast op alle gegevens die zijn verwerkt.

 • Onwaar
 • Waar

Welk rapport vergelijkt statistieken over meerdere weken als het gaat om de datum van gebruiks- en aankoopinformatie van apps?

 • Cohortanalyse
 • Gebruiksanalyse
 • Actieve gebruikers
 • Gebruikersstroom

Wat is een secundaire dimensie in Google Analytics?

 • Een dashboardwidget die een diepgaandere analyse mogelijk maakt
 • Een extra rapportstatistiek voor een diepgaandere analyse
 • Een extra rapportdimensie voor een diepgaandere analyse
 • Een visualisatie waarmee u meer inzicht krijgt in de impact van gegevens

Bij welke typen verkeer wordt autotagging gebruikt om gegevens te verzamelen?

 • Verkeer via websiteverwijzingen
 • Verkeer van Google Ads-campagne
 • Verkeer via social media

In welke rapporten kunt u zien hoe verwijzingen op websites, organische zoekresultaten en advertentiecampagnes hebben bijgedragen aan het conversieproces?

 • Acquisitierapporten
 • E-commercerapporten
 • Doelrapporten
 • Rapporten voor multi-channel trechters

Hoe heet de verzameling regels die bepaalt hoe verkopen en conversies worden toegeschreven op basis van contactpunten in het conversiepad?

 • Multi-channel trechters
 • Conversies bijhouden
 • Toeschrijvingsmodellen
 • Kanaalgroeperingen

Welk bereik is van toepassing op aangepaste statistieken?

 • Sessie
 • Gebruiker
 • Klant
 • Hit

Hoe worden standaardconversies toegeschreven in multi-channel trechterrapporten?

 • Eerste campagne, zoekopdracht of advertentie
 • De op één na laatste campagne, zoekopdracht of advertentie
 • Evenveel waarde voor de contactpunten van de conversie
 • Laatste campagne, zoekopdracht of advertentie

Wat heeft u nodig voor de functie ‘User ID’ als u gebruikers met verschillende apparaten wilt onderscheiden?

 • Alle bovenstaande
 • Inloggegevens waarbij unieke ID’s worden gegenereerd en ingesteld
 • Google Tag Manager
 • Een nieuw Analytics-account voor rapportage

Wanneer stuurt de Analytics-trackingcode een hit voor paginaweergave naar Google Analytics?

 • Telkens wanneer een gebruiker op een website zoekt
 • Telkens wanneer een gebruiker een artikel aan zijn online winkelwagentje toevoegt
 • Telkens wanneer een gebruiker een webpagina met ingesloten trackingcode laadt
 • Telkens wanneer een gebruiker klikt op een video die op een website staat

Hoe ziet de hiërarchische structuur van een Google Analytics-account eruit?

 • Account > Property > Weergave
 • Account > Weergave > Property
 • Property > Account > Weergave
 • Weergave > Account > Property

Wat is geen filterinstelling voor gegevens in weergaven?

 • Herstellen
 • Opnemen
 • Wijzigen
 • Uitsluiten

Welke functie gebruikt u om bij te houden hoe vaak gebruikers een productcatalogus hebben gedownload?

 • Aangepaste dimensie
 • Berekende statistieken
 • Aangepast rapport
 • Gebeurtenissen bijhouden

Welk rapport gebruikt u om de gebruikers te zien die de afgelopen dag of de afgelopen zeven, veertien of dertig dagen een sessie zijn gestart?

 • Het rapport Gebruikersstroom
 • Het rapport Gebruiksanalyse
 • Het rapport Cohortanalyse
 • Het rapport ‘Actieve gebruikers’

Wat zijn de beschikbare bereikniveaus voor dimensies en statistieken?

 • Gebeurtenisniveau, sessieniveau, transactieniveau en gebruikersbereik
 • Gebeurtenisniveau, duurniveau, transactieniveau en gebruikersbereik
 • Hitniveau, sessieniveau, productniveau en gebruikersbereik
 • Locatieniveau, duurniveau, productniveau en gebruikersbereik

Welk rapport geeft het percentage verkeer weer dat een website eerder heeft bezocht?

 • Interesses > Rapport Affiniteitscategorieën
 • Gedrag > Rapport ‘Nieuwe versus terugkerende bezoekers’
 • Gedrag > Rapport ‘Frequentie en recentheid’
 • Alle verkeer > Rapport Verwijzingen

Welk rapport geeft aan op welke pagina’s van een website bezoekers het eerst terechtkwamen?

 • Het rapport Pagina’s
 • Het rapport Bestemmingspagina’s
 • Het rapport ‘Alle pagina’s’
 • Het rapport Locatie

Hoe kunnen aangepaste dimensies worden gebruikt?

 • Als primaire dimensies in aangepaste rapporten
 • Als secundaire dimensies in aangepaste rapporten
 • Als secundaire dimensies in standaardrapporten
 • Alle bovenstaande

Wat gebeurt er als een bezoeker van een webpagina de Analytics-browsercookie wist?

 • Alle bovenstaande
 • De eerstvolgende keer dat er een bijgehouden pagina in de browser wordt geladen, stelt Analytics een nieuwe unieke ID in
 • Analytics kan de gegevens over het gebruikersgedrag niet koppelen aan eerder verzamelde gegevens
 • De eerstvolgende keer dat er een bijgehouden pagina in de browser wordt geladen, stelt Analytics een nieuwe browsercookie in

Wat is het bouncepercentage in Google Analytics?

 • Het percentage bezoeken waarbij een gebruiker een website bezocht en deze verliet zonder enige interactie
 • Het percentage van het totale aantal siteverlatingen
 • Het percentage sessies waarbij een bezoeker een site vanaf de homepage heeft verlaten
 • Het aantal keren dat gebruikers naar een website terugkwamen in een bepaalde periode

Wat is een statistiek in Google Analytics?

 • Een gegevenssegment dat ter vergelijking wordt uitgelicht uit een rapport
 • De datums in een periode
 • Een dimensie die kan helpen de prestaties van de site te analyseren
 • De getallen in een dataset, vaak gecombineerd met dimensies

Welke rapporten laten zien hoe verkeer op een website is gekomen?

 • Gedrag
 • Alle verkeer
 • Geo
 • Demografie

Wat is geen voordeel van het gebruik van segmenten om gegevens te analyseren?

 • Gebruikers analyseren aan de hand van voorwaarden voor eenmalige of meervoudige sessies
 • Specifieke conversiepaden isoleren en analyseren met behulp van conversiesegmenten
 • De gegevens in een weergave permanent wijzigen
 • Statistieken over gedrag vergelijken voor groepen gebruikers, zoals converteerders versus niet-converteerders

Welk criterium kan niet worden gebruikt om een aangepast segment te maken?

 • Reeksen gebruikersacties
 • Dimensies
 • Statistieken
 • Advertentietype

Welk rapport laat zien welke webpagina’s het meeste verkeer en de sterkste betrokkenheid genereren?

 • Het rapport ‘Actieve gebruikers’
 • Het rapport ‘Frequentie en recentheid’
 • Het rapport Engagement
 • Het rapport ‘Alle pagina’s’

Met welke functie verzamelt u bedrijfsspecifieke gegevens, zoals de lidstatus?

 • Aangepast filter
 • Gebeurtenissen bijhouden
 • Aangepaste dimensie
 • Aangepaste statistiek

Wat kunt u niet doen met segmenten?

 • Gegevens isoleren en analyseren
 • Aangepaste remarketinglijsten maken
 • Gegevens permanent wijzigen
 • Subsets van sessies of gebruikers maken

In welke gegevenstabelweergave worden rapportstatistieken vergeleken met het gemiddelde van de website?

 • Draaitabel
 • Vergelijking
 • Prestaties
 • Percentage

Welke actie kunt u met filters niet uitvoeren voor verzamelde gegevens?

 • Dynamische pagina-URL’s converteren naar leesbare teksttekenreeksen
 • Voorkeuren voor Shopping opnemen
 • Gegevens van specifieke subdomeinen opnemen
 • Verkeer van bepaalde IP-adressen uitsluiten

Wat kunt u doen om de snelheid te verhogen waarmee Google Analytics rapporten samenstelt?

 • Een geavanceerd filter toepassen op het rapport
 • ‘Snellere reactie’ in het dropdownmenu ‘Steekproeven’ kiezen
 • ‘Hogere precisie’ in het dropdownmenu ‘Steekproeven’ kiezen
 • Alle filters voor de weergave verwijderen

Vóór de segmentering worden er steekproeven uitgevoerd voor rapporten.

 • ONWAAR
 • WAAR

U kunt een nieuwe aangepaste kanaalgroep met terugwerkende kracht toepassen om gegevens te organiseren die al eerder zijn verzameld.

 • Waar
 • Onwaar

Na hoeveel minuten treedt er in Google Analytics standaard een sessietime-out op?

 • 20
 • 30
 • 5
 • 10

Welke functie is nodig om zoektermen van klanten op een website bij te houden?

 • Zoekfilters
 • Gegevens importeren
 • Site Search
 • Geoptimaliseerde e-commerce