Odpowiedzi: Test Google Ads z pomiaru skuteczności reklam

Certyfikat Google Ads z pomiaru skuteczności reklam. Tutaj znajdziesz odpowiedzi do najnowszej wersji egzaminu, która została niedawno zaktualizowana przez Google. Plik zawiera wszystkie możliwe pytania egzaminacyjne wraz ze zweryfikowanymi iw 100% poprawnymi odpowiedziami. Dzięki temu plikowi możesz zdobyć certyfikat w ciągu zaledwie kilku minut.

Być może zainteresuje Cię nasza oferta specjalna zawierająca odpowiedzi na WSZYSTKIE egzaminy certyfikacyjne z kategorii Google Ads. Wszystko w jednym pakiecie. Zapoznaj się z naszą ofertą tutaj - Google Ads Roll.

Oto kilka wybranych pytań z prawdziwego egzaminu certyfikacyjnego. Zapoznaj się z formatem egzaminu. Potrzebujesz wszystkich możliwych pytań wraz z odpowiedziami? Rozważ pobranie naszego pliku.

Co jest konieczne, aby można było wdrożyć tagowanie całej witryny?

 • Jeśli używane są tagi śledzenia kliknięć w adresach URL, trzeba sprawdzić, czy identyfikator kliknięcia Google nadal działa.
 • Trzeba korzystać tylko z tej części JavaScriptu, która dotyczy obrazów.
 • Trzeba wyłączyć automatyczne tagowanie na wszystkich kontach Google Ads, na których jest włączone tagowanie całej witryny.
 • Trzeba sprawdzić, czy tag wciąż działa, przez wczytanie go w innym tagu śledzenia, takim jak Floodlight.

Menedżerka ds. marketingu konfiguruje śledzenie konwersji i chce dodać kolumnę reprezentującą wartość konwersji / koszt. Jak oblicza się te dane?

 • Jest to iloraz liczby w kolumnie Konwersje i łącznej liczby odpowiednich interakcji.
 • Jest to iloraz łącznej wartości konwersji i liczby w kolumnie Konwersje.
 • Jest to iloraz łącznej wartości konwersji i łącznego kosztu wszystkich interakcji z reklamą.
 • Jest to iloraz łącznego kosztu i liczby w kolumnie Konwersje.

Strona Rekomendacje na koncie Google Ads może pomóc Ci zwiększyć skuteczność kampanii. W jaki sposób? Wybierz 2 opcje.

 • Zwiększając ilość czasu i wysiłek wkładany w optymalizowanie kampanii
 • Zwiększając budżet, jeśli wybierzesz automatyczne stosowanie rekomendacji
 • Pokazując Ci nowe funkcje i trendy w Google
 • Pomagając Ci maksymalnie wykorzystać budżet dzięki lepszym stawkom i słowom kluczowym

Co oznacza atrybucja, gdy mówimy o zagadnieniu ze świata reklamy?

 • Atrybucja polega na określaniu, jakie koszty wiążą się z każdym kanałem.
 • Atrybucja polega na określaniu, jak duży udział należy przypisać klientowi za jego rekomendację.
 • Atrybucja polega na określaniu, jak duży udział należy przypisać poszczególnym etapom danego procesu.
 • Atrybucja polega na określaniu, jakie są koszty każdego komponentu użytego w kampanii marketingowej.

Który opis pasuje do strategii ustalania stawek Docelowy ROAS?

 • Gdy wyszukiwanie użytkownika może wygenerować konwersję o wysokiej wartości, Docelowy ROAS ustali dla tego wyszukiwania niską stawkę.
 • Strategia Docelowy ROAS analizuje i inteligentnie prognozuje wartość potencjalnej konwersji za każdym razem, gdy użytkownik wyszukuje reklamowane produkty lub usługi, a następnie automatycznie dostosowuje stawki dla tych wyszukiwań w celu zmaksymalizowania zwrotu.
 • Gdy wyszukiwanie użytkownika może wygenerować konwersję o niskiej wartości, Docelowy ROAS ustali dla tego wyszukiwania wysoką stawkę.
 • Strategia Docelowy ROAS wykorzystuje historyczne i przesłane dane, aby wyznaczyć wartość konwersji za każdym razem, gdy użytkownik wyszukuje reklamowane produkty lub usługi, a następnie automatycznie dostosowuje stawki dla tych reklam w celu zmaksymalizowania zwrotu.

Po wdrożeniu śledzenia konwersji na stronie internetowej menedżer ds. marketingu przegląda na koncie Google Ads raport dotyczący kampanii. Widzi, że co najmniej 2 reklamy uzyskały ponad 100 konwersji po wyświetleniu. Które działanie można uznać za konwersję tego typu?

 • Gdy następuje ono wyłącznie w sklepie stacjonarnym i nie wymaga od klienta wcześniejszej interakcji z reklamą.
 • Gdy klient widzi reklamę, ale nie wchodzi z nią w interakcję, a później dokonuje konwersji na stronie internetowej firmy.
 • Gdy klient widzi reklamę i wchodzi z nią w interakcję, ale później nie dokonuje konwersji na stronie internetowej firmy.
 • Gdy występują tylko konwersje zgłaszane przez przeglądarki, które nie zezwalają na używanie jednego pliku cookie w różnych witrynach.

Jak opiszesz działanie atrybucji opartej na danych?

 • Atrybucja oparta na danych wykorzystuje dane dotyczące kraju lub regionu, aby przypisywać udział w konwersjach kilku spójnym punktom kontaktu z reklamą w całej sieci wyszukiwania.
 • Atrybucja oparta na danych traktuje priorytetowo określone punkty kontaktu i stosuje logikę statyczną, by przypisać stałą wartość do każdego punktu kontaktu na ścieżce konwersji.
 • Atrybucja oparta na danych przypisuje udział w konwersjach na zasadzie dowolności i może wpływać na optymalizację, zwłaszcza gdy korzystasz z danych automatycznego określania stawek.
 • Atrybucja oparta na danych wykorzystuje dane historyczne konta, aby przypisywać udział w konwersjach tym punktom kontaktu z reklamami w sieci wyszukiwania, YouTube i sieci reklamowej, które wpłynęły na klienta najbardziej.

Której platformy użyjesz, jeśli chcesz korzystać z danych opartych na zdarzeniach, a nie na sesjach?

 • Użyjesz Google Analytics 4.
 • Użyjesz klasycznej wersji Google Analytics.
 • Użyjesz śledzenia konwersji w Google Ads.
 • Użyjesz Universal Analytics.

Chcesz pomóc właścicielce sklepu internetowego dokończyć wdrażanie tagów śledzenia konwersji na jej stronie. Jak może Ci w tym pomóc Tag Assistant?

 • Tag Assistant może rozwiązać problemy z niezweryfikowanymi działaniami powodującymi konwersję.
 • Tag Assistant może Cię poinformować, które raporty Google Analytics są niepoprawne.
 • Tag Assistant może automatycznie tworzyć fragmenty kodu tagów.
 • Tag Assistant może utworzyć tag identyfikatora kliknięcia Google.

Jesteś marketerem i chcesz śledzić subskrypcje newslettera produktowego na Twojej stronie internetowej. Jakiego typu działania powodującego konwersję użyjesz?

 • Należy użyć działania typu instalacja aplikacji.
 • Należy użyć działania typu potencjalny klient.
 • Należy użyć działania typu odsłona.
 • Należy użyć działania typu zakup.

Potencjalna klientka chce kupić nowy samochód. Jakie działanie pozwala przypuszczać, że jest na etapie świadomości?

 • Oglądanie reklamy samochodu w internecie
 • Kontakt telefoniczny w sprawie jazdy próbnej
 • Wypełnienie formularza subskrypcji e-mail
 • Polecenie samochodu w mediach społecznościowych

Jaką metodę można wykorzystać do przeanalizowania zwrotu z inwestycji (ROI) w kanały komunikacji (oprócz atrybucji)?

 • Można wykorzystać modelowanie marketing miksu.
 • Można wykorzystać Zwiększenie liczby konwersji.
 • Można wykorzystać inteligentne określanie stawek.
 • Można wykorzystać CPM widocznych reklam.

Załóżmy, że masz restaurację Ristorante Abigaille we Florencji. Klientka odwiedza Twoją stronę po kliknięciu reklam, które wyświetlają się po wyszukaniu wszystkich tych wyrażeń: „restauracja toskania”, „restauracja florencja”, „3-gwiazdkowa restauracja florencja” i „3-gwiazdkowa restauracja abigaille florencja”. Rezerwuje stolik po kliknięciu reklamy, która pojawiła się po wyszukiwaniu hasła „3-gwiazdkowa restauracja abigaille florencja”. Do którego słowa kluczowego zostanie przypisana konwersja, jeśli używany jest model atrybucji opartej na danych?

 • Konwersja zostanie przypisana do ostatniego słowa kluczowego, dlatego otrzyma ono 100% udziału w konwersji.
 • Konwersja zostanie przypisana do pierwszego słowa kluczowego, dlatego otrzyma ono 100% udziału w konwersji.
 • Konwersja zostanie przypisana w równym stopniu do każdego słowa kluczowego, dlatego każde z nich otrzyma taki sam udział w konwersji (tj. 25%).
 • Konwersja zostanie przypisana proporcjonalnie do każdego słowa kluczowego, dlatego każde z nich otrzyma udział odpowiadający temu, jak bardzo przyczyniło się do konwersji.

Po dodaniu tagu śledzenia konwersji do jednej ze stron docelowych firmowej witryny analizujesz dane dotyczące zakupów i zauważasz w nich zduplikowane konwersje. Jak możesz je usunąć z liczby konwersji?

 • Wyłączając kolumnę z danymi o konwersjach po wyświetleniu.
 • Sortując dane według czasu i usuwając wpisy z powtarzającymi się datami i godzinami.
 • Modyfikując tag zdarzenia tak, by rejestrował on niepowtarzalny identyfikator zamówienia.
 • Wyłączając opcję możliwych duplikatów na górze wykresu.


Zdawanie egzaminów to nie trening. Wielokrotne próby nie uczynią cię silniejszym.

Oszczędź czas na zdawaniu egzaminów certyfikacyjnych i skup się na doskonaleniu umiejętności praktycznych.Jakie działanie podejmiesz na podstawie statystyk marketingowych?

 • Skupisz się na odpowiednich odbiorcach przekazu przedstawianego na tym etapie ścieżki do zakupu.
 • Zwiększysz inwestycję w kanał o mniejszej skuteczności.
 • Przesuniesz budżety ze skutecznych kanałów na kanały o mniejszej skuteczności.
 • Zwiększysz częstotliwość wyświetlania kreacji reklamowych o mniejszej skuteczności.

Jak działa atrybucja oparta na danych?

 • Przypisuje udział w konwersjach na zasadzie dowolności i może wpływać na optymalizację, zwłaszcza gdy korzystasz z danych automatycznego określania stawek.
 • Traktuje priorytetowo określone punkty kontaktu i stosuje logikę statyczną, by przypisać stałą wartość do każdego punktu kontaktu na ścieżce konwersji.
 • Wykorzystuje dane historyczne konta, aby przypisywać udział w konwersjach tym punktom kontaktu z reklamami w sieci wyszukiwania, YouTube i sieci reklamowej, które wpłynęły na klienta najbardziej.
 • Wykorzystuje dane dotyczące kraju lub regionu, aby przypisywać udział w konwersjach kilku spójnym punktom kontaktu z reklamą w całej sieci wyszukiwania.

Co pokazuje reklamodawcom modelowanie marketing miksu?

 • To sposób na ustalenie wpływu określonej zmiennej na grupę kontrolną i eksperymentalną.
 • Wykorzystuje dane o konwersjach, aby obliczyć udział każdej interakcji na całej długości ścieżki konwersji.
 • To analiza, która pokazuje wpływ marketingu na wyniki sprzedażowe marki.
 • Pozwala ocenić długookresową wartość marketingu dla określonego klienta, aby stworzyć dokładniejszy obraz skuteczności.

Porównujesz dane Google Ads ze swoimi danymi offline i zauważasz różnicę w liczbie rejestracji odnotowanych w tych 2 źródłach. Uważasz, że wyjaśnienie tkwi w tym, kiedy liczona jest konwersja. Jeśli tak jest, co jest prawdopodobną przyczyną tej rozbieżności danych?

 • Prawdopodobnie wynika ona z faktu, że Google Ads raportuje konwersje według unikalnego identyfikatora zdarzenia, które doprowadziło do kliknięcia. Drugie źródło danych może wykorzystywać kliknięcie w ramach samej konwersji.
 • Prawdopodobnie wynika ona z faktu, że Google Ads raportuje konwersje według daty i godziny kliknięcia, które doprowadziło do konwersji. Drugie źródło danych może wykorzystywać datę i godzinę samej konwersji.
 • Prawdopodobnie wynika ona z faktu, że Google Ads raportuje kliknięcia według daty i godziny zdarzenia, które doprowadziło do konwersji. Drugie źródło danych może wykorzystywać kliknięcie w ramach samej konwersji.
 • Prawdopodobnie wynika ona z faktu, że Google Ads raportuje wyświetlenia według typu urządzenia powiązanego z wyświetleniem, które nie spowodowało konwersji. Drugie źródło danych może wykorzystywać datę i godzinę samej konwersji.

Co to znaczy, że kampanie reklamowe są optymalizowane przez AI od Google?

 • Oznacza to, że korzystają one z AI i systemów uczących się, aby prognozować, co przyniesie najlepsze wyniki konwersji, i na tej podstawie optymalizować stawki, kreacje itp.
 • Oznacza to, że korzystają one z atrybucji opartej na danych, aby automatyzować zadania; proces ma do dyspozycji wszystkie niezbędne dane.
 • Oznacza to, że korzystają one z podstawowych zadań, a potem stosują oprogramowanie, aby automatyzować te zadania; proces ma do dyspozycji wszystkie niezbędne dane.
 • Oznacza to, że korzystają one z atrybucji opartej na regułach i oprogramowania, aby uzyskać pożądane, dostosowane do AI wyniki pozwalające wpływać na proces i uniknąć optymalizacji pod kątem tych wyników.

Przeglądasz na swoim koncie Google Ads raport dotyczący kampanii i zauważasz, że po wdrożeniu tagów śledzenia konwersji na stronie internetowej co najmniej 2 reklamy wygenerowały ponad 100 konwersji po wyświetleniu. Jakie działanie zostałoby uznane za konwersję tego typu?

 • Z działaniem powodującym konwersję po wyświetleniu mamy do czynienia, gdy klient widzi reklamę i wchodzi z nią w interakcję, ale później nie dokonuje konwersji na stronie internetowej firmy.
 • Z działaniem powodującym konwersję po wyświetleniu mamy do czynienia, gdy występują tylko konwersje zgłaszane przez przeglądarki, które nie zezwalają na używanie jednego pliku cookie w różnych witrynach.
 • Z działaniem powodującym konwersję po wyświetleniu mamy do czynienia, gdy klient widzi reklamę, ale nie wchodzi z nią w interakcję, a później dokonuje konwersji na stronie internetowej firmy.
 • Z działaniem powodującym konwersję po wyświetleniu mamy do czynienia, gdy następuje ono wyłącznie w sklepie stacjonarnym i nie wymaga od klienta wcześniejszej interakcji z reklamą.

Jak są śledzone połączenia telefoniczne na koncie reklamodawcy, który korzysta z oferowanej przez Google funkcji śledzenia konwersji telefonicznych?

 • Za pomocą dynamicznie tworzonego numeru Google do przekazywania połączeń
 • Za pomocą numeru telefonu podanego na oficjalnej stronie sklepu reklamodawcy
 • Za pomocą nazwy konwersji dla sklepu reklamodawcy
 • Za pomocą przypisanego identyfikatora kliknięcia Google skonfigurowanego na koncie reklamodawcy

Jesteś doradcą ds. marketingu internetowego. Jak opiszesz nowemu reklamodawcy, czym jest tag Google?

 • Używa się go do wdrażania i modyfikowania tagów Google i tagów innych usług.
 • Rozwiązanie to zastąpi Menedżera tagów, który udostępnia mniej dokładne dane.
 • Jest to platforma JavaScript znana również pod nazwą gtag.js.
 • Jest to fragment kodu tagu potrzebny Zakupom Google do śledzenia.

Który opis pasuje do strategii ustalania stawek Maksymalizacja liczby konwersji?

 • Maksymalizacja liczby konwersji automatycznie ogranicza konwersje, które nie są zgodne z docelową strategią ustalania stawek.
 • Maksymalizacja liczby konwersji dąży do osiągnięcia średniego zwrotu z nakładów na reklamę (ROAS), który jest zgodny z ustalonymi celami.
 • Maksymalizacja liczby konwersji to najbezpieczniejsza strategia ustalania stawek pozwalająca zoptymalizować określanie stawek firmom każdego typu.
 • Maksymalizacja liczby konwersji korzysta z systemów uczących się, aby uzyskiwać jak najwięcej konwersji w ramach wyznaczonego budżetu dziennego.

Czym różnią się eksperymenty związane z przyrostem wartości od eksperymentów typu A/B?

 • Wymagają one izolacji grupy eksperymentalnej, aby można było określić, która wersja reklamy jest skuteczniejsza.
 • Określają one wpływ reklam na decyzję konsumenta o dokonaniu lub niedokonaniu konwersji.
 • Zwykle wymagają one mniejszej próbki i mniej zaawansowanej analizy statystycznej.
 • Mierzą one względną skuteczność różnych wersji kampanii marketingowej.

Co powinien zrobić marketer, zanim wdroży tagowanie całej witryny?

 • Powinien wyłączyć automatyczne tagowanie na wszystkich kontach Google Ads, na których jest włączone tagowanie całej witryny.
 • Jeśli używane są tagi śledzenia kliknięć w adresach URL, powinien sprawdzić, czy identyfikator kliknięcia Google nadal działa.
 • Powinien korzystać tylko z tej części JavaScriptu, która dotyczy obrazów.
 • Powinien sprawdzić, czy tag wciąż działa, przez wczytanie go w innym tagu śledzenia, takim jak Floodlight.

W jaki sposób opiszesz kryteria związane ze śledzeniem konwersji polegających na wizycie w sklepie stacjonarnym?

 • To funkcja, która nie jest objęta wymogami dotyczącymi minimalnej liczby wyświetleń lub kliknięć.
 • To funkcja dostępna we wszystkich krajach i regionach, o ile typ działalności lub konto nie ma poufnego charakteru.
 • To funkcja dostępna dla wszystkich typów działalności, ale tylko w niektórych krajach.
 • To funkcja, która wymaga odpowiedniej ilości danych, aby dokładnie raportować wizyty w sklepie stacjonarnym i przekroczyć ustalone przez Google progi umożliwiające zachowanie prywatności.

Marketer chce śledzić subskrypcje newslettera produktowego na stronie internetowej firmy. Jaki to typ działania powodującego konwersję?

 • Zakup
 • Odsłona
 • Potencjalny klient
 • Instalacje aplikacji

Turystka podróżująca po Włoszech szuka miejsca, w którym będzie mogła coś zjeść. Znajduje Twoją restaurację, która działa pod szyldem Ristorante Abigaille we Florencji. Trafia na nią po wyszukaniu każdego z tych wyrażeń: „restauracja toskania”, „restauracja florencja”, „3-gwiazdkowa restauracja florencja” i „3-gwiazdkowa restauracja abigaille florencja”. Klika Twoje reklamy i rezerwuje stolik. Do którego słowa kluczowego zostanie przypisana konwersja, jeśli używasz modelu atrybucji opartej na danych?

 • Konwersja zostanie przypisana do ostatniego słowa kluczowego i to ono otrzyma 100% udziału w konwersji.
 • Konwersja zostanie przypisana w równym stopniu do każdego słowa kluczowego i każde z nich otrzyma taki sam udział w konwersji (tj. 25%).
 • Konwersja zostanie przypisana do pierwszego słowa kluczowego i to ono otrzyma 100% udziału w konwersji.
 • Konwersja zostanie przypisana proporcjonalnie do każdego słowa kluczowego i każde z nich otrzyma udział odpowiadający temu, jak bardzo przyczyniło się do konwersji.

W jaki sposób Tag Assistant może pomóc Ci dokończyć wdrażanie tagów śledzenia konwersji na stronie internetowej?

 • Informując Cię, które raporty Google Analytics są niepoprawne
 • Tworząc tag identyfikatora kliknięcia Google
 • Rozwiązując problemy z niezweryfikowanymi działaniami powodującymi konwersję
 • Automatycznie tworząc fragmenty kodu tagów

W jaki sposób możliwości sztucznej inteligencji Google mogą pomagać reklamodawcom?

 • Przez optymalizowanie skuteczności w czasie rzeczywistym
 • Przez zastępowanie niezbędnych rozwiązań analitycznych
 • Przez zmniejszanie liczby konwersji w sieci wyszukiwania
 • Przez ograniczanie statystyk marketingowych do minimum

Dlaczego warto importować konwersje z Google Analytics do Google Ads?

 • Aby połączyć konta w Google Analytics bez automatycznego tagowania
 • Aby umożliwić wysyłanie danych własnych ze stron internetowych
 • Aby zapewnić Google Ads dostęp do danych, które pomagają optymalizować stawki
 • Aby móc wyświetlać dane historyczne sprzed importu

Które 2 odpowiedzi opisują Menedżera tagów Google? Wybierz 2 opcje.

 • Można go używać wyłącznie do wdrażania i modyfikowania tagów usług zewnętrznych.
 • Umożliwia szybkie i łatwe aktualizowanie tagów w witrynie lub aplikacji mobilnej przez interfejs internetowy.
 • Udostępnia funkcje współpracy i obsługi wersji.
 • To platforma JavaScript wykorzystywana do bezpośredniego dodawania tagów Google do stron internetowych.

W jaki sposób eksperymenty przyczyniają się do wypracowania najlepszej w swojej klasie metody pomiaru?

 • Pomagają sprawdzać poprawność wniosków i je testować
 • Pomagają przypisać udział w konwersji poszczególnym punktom kontaktu
 • Pomagają określić ogólną strategię dotyczącą budżetu
 • Pomagają zbierać wiele punktów danych

Specjalistę ds. strategii marketingowych interesuje strategia ustalania stawek Docelowy ROAS. Jak można ją opisać?

 • Jeśli wyszukiwanie użytkownika może wygenerować konwersję o wysokiej wartości, Docelowy ROAS ustali dla tego wyszukiwania niską stawkę.
 • Ta strategia ustalania stawek wykorzystuje historyczne i przesłane dane, aby wyznaczyć wartość konwersji za każdym razem, gdy użytkownik wyszukuje reklamowane produkty lub usługi, a następnie automatycznie dostosowuje stawki dla tych reklam w celu zmaksymalizowania zwrotu.
 • Jeśli wyszukiwanie użytkownika może wygenerować konwersję o niskiej wartości, Docelowy ROAS ustali dla tego wyszukiwania wysoką stawkę.
 • Ta strategia ustalania stawek analizuje i inteligentnie prognozuje wartość potencjalnej konwersji za każdym razem, gdy użytkownik wyszukuje reklamowane produkty lub usługi, a następnie automatycznie dostosowuje stawki dla tych wyszukiwań w celu zmaksymalizowania zwrotu.

Marketer chce przeanalizować zwrot z inwestycji (ROI) w kanał komunikacji. Jakiej metody – oprócz atrybucji – powinien użyć w tym celu?

 • Powinien użyć modelowania marketing miksu.
 • Powinien użyć inteligentnego określania stawek.
 • Powinien użyć CPM widocznych reklam.
 • Powinien użyć Zwiększenia liczby konwersji.

Której platformy użyjesz, jeśli chcesz korzystać z danych opartych na zdarzeniach, a nie na sesjach?

 • Użyjesz klasycznej wersji Google Analytics.
 • Użyjesz Universal Analytics.
 • Użyjesz śledzenia konwersji w Google Ads.
 • Użyjesz Google Analytics 4.

Co jest przykładem kampanii, która nie osiągnęła wyznaczonego celu?

 • E-mailowa kampania remarketingowa, dla której oczekiwany wzrost świadomości marki to 5%, a rzeczywisty wzrost świadomości marki wyniósł 12%.
 • Kampania wideo, dla której oczekiwany i rzeczywisty wzrost pozytywnego nastawienia do marki wyniósł 5%.
 • Kampania w sieci wyszukiwania, dla której oczekiwany wzrost zwrotu z nakładów na reklamę to 50,12 zł, a rzeczywisty zwrot z nakładów na reklamę wyniósł 10 zł.
 • Kampania w sieci reklamowej, dla której oczekiwany wzrost świadomości marki to 10%, a rzeczywisty wzrost świadomości marki wyniósł 20%.

Na jakie 2 sposoby strona Rekomendacje na koncie Google Ads może pomóc Ci zwiększyć skuteczność kampanii? Wybierz 2 opcje.

 • Może pokazać Ci nowe funkcje i trendy w Google.
 • Może zwiększyć budżet, jeśli wybierzesz automatyczne stosowanie rekomendacji.
 • Może pomóc Ci maksymalnie wykorzystać budżet dzięki lepszym stawkom i słowom kluczowym.
 • Może zwiększyć ilość czasu i wysiłek wkładany w optymalizowanie kampanii.

Jak działa strategia ustalania stawek Ulepszony koszt kliknięcia (eCPC)?

 • Strategia eCPC sprawdza przebieg aukcji reklam, a potem podwyższa maksymalną stawkę za kliknięcie (CPC).
 • Strategia eCPC sprawdza podany docelowy zwrot z inwestycji (ROI), a potem podwyższa maksymalną stawkę za kliknięcie (CPC).
 • Strategia eCPC sprawdza podany docelowy zwrot z inwestycji (ROI), a potem obniża maksymalną stawkę za kliknięcie (CPC).
 • Strategia eCPC sprawdza przebieg aukcji reklam, a potem obniża maksymalną stawkę za kliknięcie (CPC).

Konwersje rozszerzone dotyczące potencjalnych klientów mogą przynieść reklamodawcy pewną korzyść. Jaką?

 • Funkcja ta może wykorzystać dane pochodzące od innych firm, aby poprawić pomiar liczby potencjalnych klientów offline.
 • Funkcja ta może śledzić sprzedaż i zdarzenia w witrynie.
 • Funkcja ta może poprawić pomiar konwersji online.
 • Funkcja ta może śledzić transakcje sprzedaży realizowane poza witryną przez korzystających z niej potencjalnych klientów.

Jak skonfigurujesz konwersje rozszerzone w kampaniach internetowych?

 • W interfejsie Google Ads API dla konwersji rozszerzonych
 • W narzędziu Google Tag Assistant
 • Za pomocą Menedżera tagów Google, tagu Google lub interfejsu Google Ads API
 • W narzędziu Google Analytics Manager

Menedżer ds. marketingu chce poznać proces liczenia konwersji po wyświetleniu. Jak to działa?

 • Konwersje po wyświetleniu są rejestrowane, gdy użytkownicy zobaczą reklamę, ale nie wejdą z nią w interakcję, a później dokonają konwersji.
 • Konwersje po wyświetleniu są rejestrowane, gdy nowi użytkownicy zobaczą reklamę i wejdą z nią w interakcję, a później dokonają konwersji.
 • Konwersje po wyświetleniu są rejestrowane, gdy powracający użytkownicy zobaczą reklamę, ale nie wejdą z nią w interakcję, a później dokonają konwersji.
 • Konwersje po wyświetleniu są rejestrowane, gdy użytkownicy zobaczą reklamę i wejdą z nią w interakcję, a później nie dokonają konwersji.

Jak definiuje się tag w świecie reklamy cyfrowej?

 • To długi fragment kodu umieszczany na stronie konwersji w witrynie.
 • To krótki fragment kodu umieszczany na każdej stronie w witrynie.
 • To krótki fragment kodu umieszczany na stronie konwersji w witrynie.
 • To długi fragment kodu umieszczany na stronie głównej witryny.

Jak można opisać konwersje rozszerzone dotyczące potencjalnych klientów?

 • Funkcja ta wymaga przechowywania identyfikatora kliknięcia Google.
 • Funkcja ta wykorzystuje dane pochodzące od innych firm.
 • Funkcja ta wymaga modyfikacji systemu do zarządzania relacjami z klientami (CRM).
 • Funkcja ta wykorzystuje zaszyfrowane dane własne.

Analityk ds. marketingu przygląda się danym o konwersjach z kampanii Google Ads w sieci wyszukiwania. Chce sprawdzić, jak zmiany w modelu atrybucji mogły wpłynąć na raportowanie konwersji. Który raport zawiera poszukiwane informacje?

 • Raport atrybucji
 • Raport „Konwersje”
 • Raport „Analiza kliknięć”
 • Raport „Kampanie”

Jak w Google Analytics 4 nazywane są interakcje na stronie lub w aplikacji?

 • Cel
 • Incydent
 • Zdarzenie
 • Konwersja

Który typ dopasowania słów kluczowych zapewnia inteligentnemu określaniu stawek najwięcej danych i elastyczność pozwalającą brać udział w odpowiednich aukcjach?

 • Dopasowanie do wyrażenia
 • Dopasowanie wykluczające
 • Dopasowanie ścisłe
 • Dopasowanie przybliżone

Po skonfigurowaniu śledzenia konwersji chcesz dodać kolumnę zawierającą wartość konwersji / koszt. Jak oblicza się te dane?

 • Przy obliczaniu dzieli się łączny koszt przez liczbę w kolumnie Konwersje.
 • Przy obliczaniu dzieli się łączną wartość konwersji przez łączny koszt wszystkich interakcji z reklamą.
 • Przy obliczaniu dzieli się liczbę w kolumnie Konwersje przez łączną liczbę odpowiednich interakcji.
 • Przy obliczaniu dzieli się łączną wartość konwersji przez liczbę w kolumnie Konwersje.

Co jest pierwszym krokiem przy konfigurowaniu śledzenia konwersji?

 • Dodanie tagu śledzenia konwersji do witryny lub aplikacji po zmodyfikowaniu go w Google Ads.
 • Skonfigurowanie w Google Ads działania powodującego konwersję w celu dokonywania pomiarów działań klientów, które uważasz za wartościowe.
 • Zmodyfikowanie tagu dla witryny lub aplikacji po zażądaniu jego udostępnienia od administratora sieci.
 • Zażądanie fragmentu kodu od administratora sieci i dodanie go do strony internetowej dla każdego użytkownika, którego chcesz śledzić.

Jak poprawnie opisać konwersje rozszerzone w kampaniach internetowych?

 • To funkcja, która używa danych pochodzących od innych firm, aby lepiej ustalać stawki.
 • To funkcja, która używa Google Analytics, aby lepiej ustalać stawki.
 • To funkcja, która używa zaszyfrowanych danych własnych, aby lepiej ustalać stawki.
 • To funkcja, która używa danych pochodzących od innych firm, aby zwiększyć dokładność pomiaru konwersji.

Jesteś marketerem i ustawiasz właśnie wartość działania powodującego konwersję online. Jak to zrobisz?

 • Niezależnie od wartości potencjalnego klienta zawsze ustawisz wartość działania na 1 zł.
 • Niezależnie od wartości potencjalnego klienta zawsze ustawisz wartość działania na 0 zł.
 • Jeśli średnia wartość potencjalnego klienta to 20 zł, przypiszesz do działania wartość 200 zł.
 • Jeśli średnia wartość potencjalnego klienta to 20 zł, przypiszesz do działania wartość 20 zł.

Która z tych opcji zawiera prognozę skuteczności konta Google Ads?

 • Wynik optymalizacji
 • Wynik jakości
 • Wynik atrybucji
 • Wynik rekomendacji

Jakie są 2 typy optymalizacji? Wybierz 2 opcje.

 • Optymalizacja media miksu
 • Optymalizacja stawek
 • Optymalizacja kanału
 • Optymalizacja kierowania reklam

Menedżerka ds. marketingu chce się dowiedzieć, jakie czynniki – oprócz opóźnienia konwersji – wpływają na liczbę konwersji. Które 3 dodatkowe czynniki wskażesz? Wybierz 3 odpowiedzi.

 • Zmiany związane z konkurencją lub sezonowością
 • Zmiany w modelu rozbieżności
 • Zmiany w modelu atrybucji
 • Zmiany w reklamach
 • Zmiany w domyślnej przeglądarce

Data konwersji w Google Ads różni się od daty konwersji w Google Analytics. Dlaczego może tak być?

 • Ponieważ Google Analytics przypisuje konwersję do daty wyświetlenia, które do niej doprowadziło.
 • Ponieważ Google Ads może przypisać konwersję do daty wyświetlenia, natomiast Google Analytics nie może tego zrobić.
 • Ponieważ Google Analytics przypisuje konwersję do dnia, w którym nastąpiła, a nie do daty wyświetlenia, które do niej doprowadziło.
 • Ponieważ Google Ads przypisuje konwersję do dnia, w którym nastąpiła, a nie do daty kliknięcia, które do niej doprowadziło.

Czym jest atrybucja w kontekście reklamy?

 • To określanie, jak duży udział należy przypisać poszczególnym etapom danego procesu
 • To określanie, jakie koszty wiążą się z każdym kanałem
 • To określanie, jak duży udział należy przypisać klientowi za jego rekomendację
 • To określanie, jakie są koszty każdego komponentu użytego w kampanii marketingowej

Chcesz reklamować swoją stronę internetową w Google Ads i zastanawiasz się nad wykorzystaniem jednej ze strategii inteligentnego określania stawek oferowanych przez Google. Która z tych opcji jest strategią inteligentnego określania stawek?

 • CPM widocznych reklam
 • Docelowy CPA
 • CPC ustawiany samodzielnie
 • Wyświetlenia rozszerzone

Potencjalny klient wyraża zainteresowanie kupnem nowego samochodu. Skąd wiadomo, że jest na etapie świadomości w procesie zakupu?

 • Ponieważ polecił samochód w mediach społecznościowych.
 • Ponieważ obejrzał reklamę samochodu w internecie.
 • Ponieważ wypełnił formularz subskrypcji e-mail.
 • Ponieważ zadzwonił w sprawie jazdy próbnej.

Marketer chce ustalić, jak często, średnio licząc, interakcja z reklamą prowadzi do konwersji. Które dane powinien sprawdzić, aby uzyskać tę informację?

 • Marketer powinien sprawdzić koszt konwersji.
 • Marketer powinien sprawdzić wartość konwersji / koszt.
 • Marketer powinien sprawdzić wartość konwersji / kliknięcie.
 • Marketer powinien sprawdzić współczynnik konwersji.

Co opisuje, ile razy unikalny użytkownik zobaczy reklamę w określonym przedziale czasu?

 • Wyświetlenie
 • Współczynnik zaangażowania
 • Częstotliwość
 • Zasięg

Co powinni zrobić marketerzy, aby ocenić swoje kampanie?

 • Sprawdzić, czy cały budżet kampanii został wykorzystany czy nie.
 • Wykorzystać analizę wartości od początku śledzenia, aby zbadać wpływ na dane dotyczące Wyników marki.
 • Sprawdzić, czy wyniki związane z określonym celem spełniły go czy nie.
 • Skupić się na najmniej skutecznych reklamach i zmniejszyć ich częstotliwość, a potem ocenić kampanie ponownie.

Odnotowujesz spory ruch, ale nie uzyskujesz z reklam wystarczającej liczby konwersji. Co trzeba zrobić, aby zwiększyć współczynnik konwersji?

 • Należy zmniejszyć budżety kampanii.
 • Należy użyć bardziej ogólnych słów kluczowych.
 • Należy dodać więcej wykluczających słów kluczowych.
 • Należy wyłączyć reklamy, aby zatrzymać ruch.

Który raport pomaga określić czas, jaki upływa między pierwszym kontaktem użytkownika z reklamą a późniejszą konwersją?

 • Raport dotyczący upływu czasu
 • Raport dotyczący sezonowości
 • Raport dotyczący historii zmian
 • Raport dotyczący nawigacji

Po dodaniu tagu śledzenia konwersji do jednej ze stron docelowych firmowej witryny analizujesz dane dotyczące zakupów i zauważasz w nich zduplikowane konwersje. Jak możesz je usunąć z liczby konwersji?

 • Modyfikując tag zdarzenia tak, by rejestrował on niepowtarzalny identyfikator zamówienia.
 • Sortując dane według czasu i usuwając wpisy z powtarzającymi się datami i godzinami.
 • Wyłączając opcję możliwych duplikatów na górze wykresu.
 • Wyłączając kolumnę z danymi o konwersjach po wyświetleniu.

Unikalny użytkownik widzi reklamę w określonym przedziale czasu pewną liczbę razy. Co wyraża tę liczbę?

 • Zasięg
 • Wyświetlenie
 • Współczynnik zaangażowania
 • Częstotliwość

Która odpowiedź przedstawia kryteria dotyczące śledzenia konwersji polegających na wizycie w sklepie stacjonarnym?

 • Śledzenie konwersji polegających na wizycie w sklepie stacjonarnym jest dostępne we wszystkich krajach i regionach, o ile typ działalności lub konto nie ma poufnego charakteru.
 • Śledzenie konwersji polegających na wizycie w sklepie stacjonarnym jest dostępne dla wszystkich typów działalności, ale tylko w niektórych krajach.
 • Śledzenie konwersji polegających na wizycie w sklepie stacjonarnym nie jest objęte wymogami dotyczącymi minimalnej liczby wyświetleń lub kliknięć.
 • Śledzenie konwersji polegających na wizycie w sklepie stacjonarnym wymaga odpowiedniej ilości danych, aby dokładnie raportować wizyty w sklepie stacjonarnym i przekroczyć ustalone przez Google progi umożliwiające zachowanie prywatności.

Istnieją 2 typy optymalizacji. Jakie? Wybierz 2 opcje.

 • Optymalizacja media miksu
 • Optymalizacja kanału
 • Optymalizacja stawek
 • Optymalizacja kierowania reklam

Marketerka dodała do strony docelowej w firmowej witrynie tag śledzenia konwersji. Przy analizowaniu danych dotyczących zakupów odkryła zduplikowane konwersje. Jak może usunąć je z liczby konwersji?

 • Może wyłączyć opcję możliwych duplikatów na górze wykresu.
 • Może posortować dane według czasu i usunąć wpisy z powtarzającymi się datami i godzinami.
 • Może zmodyfikować tag zdarzenia tak, by rejestrował on niepowtarzalny identyfikator zamówienia.
 • Może wyłączyć kolumnę z danymi o konwersjach po wyświetleniu.

Chcesz skonfigurować śledzenie konwersji. Co trzeba zrobić w pierwszej kolejności?

 • Zmodyfikować tag dla witryny lub aplikacji po zażądaniu jego udostępnienia od administratora sieci.
 • Dodać tag śledzenia konwersji do witryny lub aplikacji po zmodyfikowaniu go w Google Ads.
 • Skonfigurować w Google Ads działanie powodujące konwersję, aby dokonywać pomiarów działań klientów, które uważasz za wartościowe.
 • Zażądać fragmentu kodu od administratora sieci i dodać go do strony internetowej dla każdego użytkownika, którego chcesz śledzić.

Aby inteligentne określanie stawek mogło brać udział w odpowiednich aukcjach i dysponowało największą ilością danych i elastycznością, potrzebny jest określony typ dopasowania słów kluczowych. Który?

 • Dopasowanie ścisłe
 • Dopasowanie wykluczające
 • Dopasowanie przybliżone
 • Dopasowanie do wyrażenia

Co należy zrobić przy konfigurowaniu wartości działania powodującego konwersję online?

 • Jeśli średnia wartość potencjalnego klienta to 20 zł, do działania należy przypisać wartość 20 zł.
 • Niezależnie od wartości potencjalnego klienta zawsze należy ustawić wartość działania na 1 zł.
 • Jeśli średnia wartość potencjalnego klienta to 20 zł, do działania należy przypisać wartość 200 zł.
 • Niezależnie od wartości potencjalnego klienta zawsze należy ustawić wartość działania na 0 zł.

Które 3 czynniki – oprócz opóźnienia konwersji – wpływają na liczbę konwersji? Wybierz 3 odpowiedzi.

 • Zmiany w domyślnej przeglądarce
 • Zmiany w modelu atrybucji
 • Zmiany w reklamach
 • Zmiany związane z konkurencją lub sezonowością
 • Zmiany w modelu rozbieżności

Które dane informują, jak często, średnio licząc, kliknięcie reklamy lub inna interakcja z reklamą prowadzi do konwersji?

 • Współczynnik konwersji
 • Koszt konwersji
 • Wartość konwersji / koszt
 • Wartość konwersji / kliknięcie

Menedżer ds. marketingu dokładnie analizuje dane, aby ustalić, jak skuteczne są reklamy w zwiększaniu sprzedaży online i pozyskiwaniu potencjalnych klientów, którzy decydują się na rejestrację. Gdy menedżer porównuje dane Google Ads ze swoimi danymi offline, zauważa między nimi różnicę w liczbie rejestracji. Przyjmijmy, że wszystko działa poprawnie, a wyjaśnienie wiąże się z datą i godziną zliczania konwersji. Co jest prawdopodobnym powodem tej rozbieżności danych?

 • Google Ads raportuje konwersje według daty i godziny kliknięcia, które doprowadziło do konwersji. Drugie źródło danych może wykorzystywać datę i godzinę samej konwersji.
 • Google Ads raportuje wyświetlenia według typu urządzenia powiązanego z wyświetleniem, które nie spowodowało konwersji. Drugie źródło danych może wykorzystywać datę i godzinę samej konwersji.
 • Google Ads raportuje konwersje według unikalnego identyfikatora zdarzenia, które doprowadziło do kliknięcia. Drugie źródło danych może wykorzystywać kliknięcie w ramach samej konwersji.
 • Google Ads raportuje kliknięcia według daty i godziny zdarzenia, które doprowadziło do konwersji. Drugie źródło danych może wykorzystywać kliknięcie w ramach samej konwersji.

Jaka jest rola eksperymentów w najlepszej w swojej klasie metodzie pomiaru?

 • Eksperymenty pomagają zbierać wiele punktów danych.
 • Eksperymenty to sposób na sprawdzenie poprawności i przetestowanie wniosków.
 • Eksperymenty służą do określania ogólnej strategii dotyczącej budżetu.
 • Eksperymenty pomagają przypisać udział w konwersji poszczególnym punktom kontaktu.

Chcesz się dowiedzieć, jaka jest prognozowana skuteczność Twojego konta Google Ads. Czego należy do tego użyć?

 • Należy użyć wyniku rekomendacji.
 • Należy użyć wyniku atrybucji.
 • Należy użyć wyniku optymalizacji.
 • Należy użyć wyniku jakości.

Pewien głodny klient szuka restauracji we Florencji. Właśnie tam znajduje się Twój lokal o nazwie Ristorante Abigaille. Klient wyszukuje każde z tych wyrażeń: „restauracja toskania”, „restauracja florencja”, „3-gwiazdkowa restauracja florencja” i „3-gwiazdkowa restauracja abigaille florencja”. A potem klika reklamę i trafia na Twoją stronę. Rezerwuje stolik po kliknięciu reklamy, która pojawiła się po wyszukiwaniu hasła „3-gwiazdkowa restauracja abigaille florencja”. Do którego słowa kluczowego zostanie przypisana konwersja, jeśli używasz modelu atrybucji opartej na danych?

 • Pierwsze słowo kluczowe otrzyma 100% udziału w konwersji, ponieważ to do niego zostanie przypisana konwersja.
 • Ostatnie słowo kluczowe otrzyma 100% udziału w konwersji, ponieważ to do niego zostanie przypisana konwersja.
 • Każde słowo kluczowe otrzyma udział odpowiadający temu, jak bardzo przyczyniło się do konwersji, ponieważ konwersja zostanie przypisana proporcjonalnie do każdego z nich.
 • Każde słowo kluczowe otrzyma taki sam udział w konwersji (tj. 25%), ponieważ konwersja zostanie przypisana w równym stopniu do każdego z nich.

Właścicielka firmy odnotowuje duży ruch z reklam, ale nie uzyskuje wystarczającej liczby konwersji. Co może zrobić, aby zwiększyć współczynnik konwersji?

 • Zmniejszyć budżety kampanii.
 • Użyć bardziej ogólnych słów kluczowych.
 • Dodać więcej wykluczających słów kluczowych.
 • Wyłączyć reklamy, aby zatrzymać ruch.

Co powiesz, gdy ktoś poprosi Cię o opisanie konwersji rozszerzonych dotyczących potencjalnych klientów?

 • To funkcja wykorzystująca dane pochodzące od innych firm.
 • To funkcja wymagająca przechowywania identyfikatora kliknięcia Google.
 • To funkcja wykorzystująca zaszyfrowane dane własne.
 • To funkcja wymagająca modyfikacji systemu do zarządzania relacjami z klientami (CRM).

Jak zdefiniować tag w kontekście reklamy cyfrowej?

 • Tag to krótki fragment kodu umieszczany na stronie konwersji w witrynie.
 • Tag to krótki fragment kodu umieszczany na każdej stronie w witrynie.
 • Tag to długi fragment kodu umieszczany na stronie konwersji w witrynie.
 • Tag to długi fragment kodu umieszczany na stronie głównej witryny.

Menedżerka ds. marketingu chce wdrożyć strategię ustalania stawek Ulepszony koszt kliknięcia (eCPC). Jak można opisać tę strategię?

 • Strategia sprawdza przebieg aukcji reklam, a potem obniża maksymalną stawkę za kliknięcie (CPC).
 • Strategia sprawdza podany docelowy zwrot z inwestycji (ROI), a potem obniża maksymalną stawkę za kliknięcie (CPC).
 • Strategia sprawdza przebieg aukcji reklam, a potem podwyższa maksymalną stawkę za kliknięcie (CPC).
 • Strategia sprawdza podany docelowy zwrot z inwestycji (ROI), a potem podwyższa maksymalną stawkę za kliknięcie (CPC).

Specjalistka ds. strategii marketingowych jest zainteresowana konwersjami rozszerzonymi w kampaniach internetowych. Jak można przybliżyć jej tę funkcję?

 • Konwersje rozszerzone w kampaniach internetowych to funkcja, która używa danych pochodzących od innych firm, aby zwiększyć dokładność pomiaru konwersji.
 • Konwersje rozszerzone w kampaniach internetowych to funkcja, która używa Google Analytics, aby lepiej ustalać stawki.
 • Konwersje rozszerzone w kampaniach internetowych to funkcja, która używa zaszyfrowanych danych własnych, aby lepiej ustalać stawki.
 • Konwersje rozszerzone w kampaniach internetowych to funkcja, która używa danych pochodzących od innych firm, aby lepiej ustalać stawki.

Dlaczego data konwersji może różnić się w Google Ads i w Google Analytics?

 • Powodem różnic może być to, że Google Ads przypisuje konwersję do dnia, w którym nastąpiła, a nie do daty kliknięcia, które do niej doprowadziło.
 • Powodem różnic może być to, że Google Analytics przypisuje konwersję do daty wyświetlenia, które do niej doprowadziło.
 • Powodem różnic może być to, że Google Analytics przypisuje konwersję do dnia, w którym nastąpiła, a nie do daty wyświetlenia, które do niej doprowadziło.
 • Powodem różnic może być to, że Google Analytics nie może przypisać konwersji do daty wyświetlenia, natomiast Google Ads może to zrobić.

Jak można opisać kampanię, która nie osiągnęła swojego celu?

 • To na przykład kampania wideo, dla której oczekiwany i rzeczywisty wzrost pozytywnego nastawienia do marki wyniósł 5%.
 • To na przykład kampania w sieci reklamowej, dla której oczekiwany wzrost świadomości marki wynosił 10%, a rzeczywisty wzrost świadomości marki to 20%.
 • To na przykład e-mailowa kampania remarketingowa, dla której oczekiwany wzrost świadomości marki wynosił 5%, a rzeczywisty wzrost świadomości marki to 12%.
 • To na przykład kampania w sieci wyszukiwania, dla której oczekiwany wzrost zwrotu z nakładów na reklamę wynosił 50,12 zł, a rzeczywisty zwrot z nakładów na reklamę to 10 zł.

Korzystasz z usługi Google Analytics 4. Jak nazywane są w niej interakcje na stronie internetowej lub w aplikacji?

 • Cel
 • Zdarzenie
 • Konwersja
 • Incydent

Jakie 2 korzyści zapewnia strona Rekomendacje na koncie Google Ads, gdy zależy Ci na zwiększaniu skuteczności kampanii? Wybierz 2 opcje.

 • Strona Rekomendacje może zwiększyć budżet, jeśli wybierzesz automatyczne stosowanie rekomendacji.
 • Strona Rekomendacje może zwiększyć ilość czasu i wysiłek wkładany w optymalizowanie kampanii.
 • Strona Rekomendacje może pomóc Ci maksymalnie wykorzystać budżet dzięki lepszym stawkom i słowom kluczowym.
 • Strona Rekomendacje może pokazać Ci nowe funkcje i trendy w Google.

Jaka metoda – oprócz atrybucji – jest używana do analizowania zwrotu z inwestycji (ROI) w kanał komunikacji?

 • Inteligentne określanie stawek
 • Modelowanie marketing miksu
 • CPM widocznych reklam
 • Zwiększenie liczby konwersji

Co różni eksperymenty związane z przyrostem wartości od eksperymentów A/B?

 • Wymagają izolacji grupy eksperymentalnej, aby można było określić, która wersja reklamy jest skuteczniejsza.
 • Określają wpływ reklam na decyzję konsumenta o dokonaniu lub niedokonaniu konwersji.
 • Zwykle wymagają mniejszej próbki i mniej zaawansowanej analizy statystycznej.
 • Mierzą względną skuteczność różnych wersji kampanii marketingowej.

Importujesz konwersje z Google Analytics do Google Ads. Co jest jedną z zalet tego działania?

 • Możliwość wysyłania danych własnych ze stron internetowych
 • Zapewnienie Google Ads dostępu do danych, które pomagają optymalizować stawki
 • Wyświetlanie danych historycznych sprzed importu
 • Połączenie kont w Google Analytics bez automatycznego tagowania

Po udanym wdrożeniu tagów śledzenia konwersji na stronie internetowej menedżerka ds. marketingu przegląda na koncie Google Ads raport dotyczący kampanii. Zauważa, że co najmniej 2 reklamy wygenerowały ponad 100 konwersji po wyświetleniu. Które z tych działań może być uznawane za konwersję tego typu?

 • Działanie, w ramach którego występują tylko konwersje zgłaszane przez przeglądarki niezezwalające na używanie jednego pliku cookie w różnych witrynach.
 • Działanie, które następuje wyłącznie w sklepie stacjonarnym i nie wymaga od klienta wcześniejszej interakcji z reklamą.
 • Działanie, w ramach którego klient widzi reklamę, ale nie wchodzi z nią w interakcję, a później dokonuje konwersji na stronie internetowej firmy.
 • Działanie, w ramach którego klient widzi reklamę i wchodzi z nią w interakcję, ale później nie dokonuje konwersji na stronie internetowej firmy.

Specjalistę ds. strategii marketingowych interesuje strategia ustalania stawek Docelowy ROAS. Jak można ją opisać?

 • Ta strategia ustalania stawek analizuje i inteligentnie prognozuje wartość potencjalnej konwersji za każdym razem, gdy użytkownik wyszukuje reklamowane produkty lub usługi, a następnie automatycznie dostosowuje stawki dla tych wyszukiwań w celu zmaksymalizowania zwrotu.
 • Jeśli wyszukiwanie użytkownika może wygenerować konwersję o wysokiej wartości, Docelowy ROAS ustali dla tego wyszukiwania niską stawkę.
 • Ta strategia ustalania stawek wykorzystuje historyczne i przesłane dane, aby wyznaczyć wartość konwersji za każdym razem, gdy użytkownik wyszukuje reklamowane produkty lub usługi, a następnie automatycznie dostosowuje stawki dla tych reklam w celu zmaksymalizowania zwrotu.
 • Jeśli wyszukiwanie użytkownika może wygenerować konwersję o niskiej wartości, Docelowy ROAS ustali dla tego wyszukiwania wysoką stawkę.

W jaki sposób marketerzy powinni oceniać swoje kampanie?

 • Powinni sprawdzić, czy wyniki związane z określonym celem spełniły go czy nie.
 • Powinni wykorzystać analizę wartości od początku śledzenia, aby zbadać wpływ na dane dotyczące Wyników marki.
 • Powinni sprawdzić, czy cały budżet kampanii został wykorzystany czy nie.
 • Powinni skupić się na najmniej skutecznych reklamach i zmniejszyć ich częstotliwość, a potem ocenić kampanie ponownie.

Jaki typ działania powodującego konwersję wykorzysta marketer, który chce śledzić subskrypcje newslettera produktowego na swojej stronie internetowej?

 • Marketer wykorzysta działanie typu potencjalny klient.
 • Marketer wykorzysta działanie typu instalacja aplikacji.
 • Marketer wykorzysta działanie typu zakup.
 • Marketer wykorzysta działanie typu odsłona.

W jaki sposób działa atrybucja oparta na danych?

 • To proces, który przypisuje udział w konwersjach na zasadzie dowolności i może wpływać na optymalizację, zwłaszcza gdy korzystasz z danych automatycznego określania stawek.
 • To proces, który traktuje priorytetowo określone punkty kontaktu i stosuje logikę statyczną, by przypisać stałą wartość do każdego punktu kontaktu na ścieżce konwersji.
 • To proces, który wykorzystuje dane historyczne konta, aby przypisywać udział w konwersjach tym punktom kontaktu z reklamami w sieci wyszukiwania, YouTube i sieci reklamowej, które wpłynęły na klienta najbardziej.
 • To proces, który wykorzystuje dane dotyczące kraju lub regionu, aby przypisywać udział w konwersjach kilku spójnym punktom kontaktu z reklamą w całej sieci wyszukiwania.

Jak wykorzystasz statystyki marketingowe w działaniach praktycznych?

 • Przesuwając budżety ze skutecznych kanałów na kanały o mniejszej skuteczności.
 • Skupiając się na odpowiednich odbiorcach przekazu przedstawianego na tym etapie ścieżki do zakupu.
 • Zwiększając częstotliwość wyświetlania kreacji reklamowych o mniejszej skuteczności.
 • Zwiększając inwestycję w kanał o mniejszej skuteczności.

Chcesz sprawdzić, ile czasu upływa między pierwszym kontaktem użytkownika z reklamą a późniejszą konwersją. W którym raporcie znajdziesz tę informację?

 • W raporcie dotyczącym upływu czasu.
 • W raporcie dotyczącym historii zmian.
 • W raporcie dotyczącym sezonowości.
 • W raporcie dotyczącym nawigacji.

Jak wytłumaczysz pojęcie „atrybucja” używane w branży reklamowej?

 • Atrybucja określa, jak duży udział należy przypisać poszczególnym etapom danego procesu.
 • Atrybucja określa, jakie są koszty każdego komponentu użytego w kampanii marketingowej.
 • Atrybucja określa, jakie koszty wiążą się z każdym kanałem.
 • Atrybucja określa, jak duży udział należy przypisać klientowi za jego rekomendację.

Jedna z tych opcji jest przykładem strategii inteligentnego określania stawek. Która?

 • Wyświetlenia rozszerzone
 • CPC ustawiany samodzielnie
 • Docelowy CPA
 • CPM widocznych reklam

Dlaczego reklamodawca może zdecydować się na stosowanie konwersji rozszerzonych dotyczących potencjalnych klientów?

 • Ponieważ konwersje rozszerzone dotyczące potencjalnych klientów mogą wykorzystywać dane pochodzące od innych firm, aby poprawić pomiar liczby potencjalnych klientów offline.
 • Ponieważ konwersje rozszerzone dotyczące potencjalnych klientów mogą śledzić transakcje sprzedaży realizowane poza witryną przez korzystających z niej potencjalnych klientów.
 • Ponieważ konwersje rozszerzone dotyczące potencjalnych klientów mogą poprawić pomiar konwersji online.
 • Ponieważ konwersje rozszerzone dotyczące potencjalnych klientów mogą śledzić sprzedaż i zdarzenia w witrynie.

W jaki sposób marketer powinien ocenić swoją kampanię?

 • Przez sprawdzenie, czy wyniki związane z określonym celem spełniły go czy nie.
 • Przez wykorzystanie analizy wartości od początku śledzenia w celu zbadania wpływu na dane dotyczące Wyników marki.
 • Przez skupienie się na najmniej skutecznych reklamach i zmniejszenie ich częstotliwości, a potem ponowną ocenę kampanii.
 • Przez sprawdzenie, czy cały budżet kampanii został wykorzystany czy nie.

Próbujesz ustalić, jak skuteczne są reklamy w zwiększaniu sprzedaży online i pozyskiwaniu potencjalnych klientów, którzy decydują się na rejestrację. W tym celu porównujesz dane Google Ads ze swoimi danymi offline. Zauważasz różnicę w liczbie rejestracji w obu źródłach danych. Przyjmijmy, że wszystko działa poprawnie, a wyjaśnienie wiąże się z tym, kiedy policzono konwersję. Co jest Twoim zdaniem powodem tej rozbieżności danych?

 • Zapewne to, że Google Ads raportuje wyświetlenia według typu urządzenia powiązanego z wyświetleniem, które nie spowodowało konwersji. Drugie źródło danych może wykorzystywać datę i godzinę samej konwersji.
 • Zapewne to, że Google Ads raportuje konwersje według unikalnego identyfikatora zdarzenia, które doprowadziło do kliknięcia. Drugie źródło danych może wykorzystywać kliknięcie w ramach samej konwersji.
 • Zapewne to, że Google Ads raportuje kliknięcia według daty i godziny zdarzenia, które doprowadziło do konwersji. Drugie źródło danych może wykorzystywać kliknięcie w ramach samej konwersji.
 • Zapewne to, że Google Ads raportuje konwersje według daty i godziny kliknięcia, które doprowadziło do konwersji. Drugie źródło danych może wykorzystywać datę i godzinę samej konwersji.

Analizujesz dane o konwersjach z kampanii Google Ads w sieci wyszukiwania, aby sprawdzić, jak zmiany w modelu atrybucji mogły wpłynąć na raportowanie konwersji. W którym raporcie znajdziesz te informacje?

 • W raporcie analizy kliknięć.
 • W raporcie dotyczącym konwersji.
 • W raporcie atrybucji.
 • W raporcie dotyczącym kampanii.

Właściciel firmy chce wykorzystać Google Ads do reklamowania swojej strony internetowej. Rozważa wykorzystanie jednej ze strategii inteligentnego określania stawek oferowanych przez Google. Która z tych opcji jest strategią inteligentnego określania stawek?

 • Wyświetlenia rozszerzone
 • CPC ustawiany samodzielnie
 • Docelowy CPA
 • CPM widocznych reklam

Do jednej ze stron docelowych w pewnej witrynie został dodany tag śledzenia konwersji. W efekcie w danych pojawiły się zduplikowane konwersje. Co trzeba zrobić, aby usunąć je z liczby konwersji?

 • Wyłączyć opcję możliwych duplikatów na górze wykresu.
 • Wyłączyć kolumnę z danymi o konwersjach po wyświetleniu.
 • Zmodyfikować tag zdarzenia tak, by rejestrował on niepowtarzalny identyfikator zamówienia.
 • Posortować dane według czasu i usunąć wpisy z powtarzającymi się datami i godzinami.

Jak AI od Google może pomóc reklamodawcom?

 • Może ograniczać statystyki marketingowe do minimum.
 • Może optymalizować skuteczność w czasie rzeczywistym.
 • Zastępuje niezbędne rozwiązania analityczne.
 • Zmniejsza liczbę konwersji w sieci wyszukiwania.

Co jest jedną z zalet importowania konwersji z Google Analytics do Google Ads?

 • Możliwość wysyłania danych własnych ze stron internetowych
 • Możliwość wyświetlania danych historycznych sprzed importu
 • Możliwość zapewnienia Google Ads dostępu do danych, które pomagają optymalizować stawki
 • Możliwość połączenia kont w Google Analytics bez automatycznego tagowania

Co musisz zrobić, aby wdrożyć tagowanie całej witryny?

 • Jeśli używasz tagów śledzenia kliknięć w adresach URL, musisz sprawdzić, czy identyfikator kliknięcia Google nadal działa.
 • Sprawdzić, czy tag wciąż działa, przez wczytanie go w innym tagu śledzenia, takim jak Floodlight.
 • Wyłączyć automatyczne tagowanie na wszystkich kontach Google Ads, na których jest włączone tagowanie całej witryny.
 • Korzystać tylko z tej części JavaScriptu, która dotyczy obrazów.

Zatrudniono Cię na stanowisku doradcy właściciela sklepu internetowego. Musisz dokończyć wdrażanie tagów śledzenia konwersji na stronie sklepu. Jak może Ci w tym pomóc Tag Assistant?

 • Rozwiąże problemy z niezweryfikowanymi działaniami powodującymi konwersję.
 • Poinformuje Cię, które raporty Google Analytics są niepoprawne.
 • Utworzy tag identyfikatora kliknięcia Google.
 • Automatyczne utworzy fragmenty kodu tagów.

Które dane należy sprawdzić, aby ustalić, jak często – średnio licząc – kliknięcie reklamy lub inna interakcja z nią prowadzi do konwersji?

 • Trzeba sprawdzić wartość konwersji / kliknięcie.
 • Trzeba sprawdzić koszt konwersji.
 • Trzeba sprawdzić współczynnik konwersji.
 • Trzeba sprawdzić wartość konwersji / koszt.

Jak opiszesz strategię ustalania stawek Docelowy ROAS?

 • Jeśli wyszukiwanie użytkownika może wygenerować konwersję o niskiej wartości, strategia Docelowy ROAS ustali dla tego wyszukiwania wysoką stawkę.
 • Jeśli wyszukiwanie użytkownika może wygenerować konwersję o wysokiej wartości, strategia Docelowy ROAS ustali dla tego wyszukiwania niską stawkę.
 • Analizuje i inteligentnie prognozuje ona wartość potencjalnej konwersji za każdym razem, gdy użytkownik wyszukuje reklamowane produkty lub usługi, a następnie automatycznie dostosowuje stawki dla tych wyszukiwań w celu zmaksymalizowania zwrotu.
 • Wykorzystuje ona historyczne i przesłane dane, aby wyznaczyć wartość konwersji za każdym razem, gdy użytkownik wyszukuje reklamowane produkty lub usługi, a następnie automatycznie dostosowuje stawki dla tych reklam w celu zmaksymalizowania zwrotu.

Jak opisać kampanię, która nie osiągnęła wyznaczonego celu?

 • Może to być e-mailowa kampania remarketingowa, dla której oczekiwany wzrost świadomości marki to 5%, a rzeczywisty wzrost świadomości marki wyniósł 12%.
 • Może to być kampania wideo, dla której oczekiwany i rzeczywisty wzrost pozytywnego nastawienia do marki wyniósł 5%.
 • Może to być kampania w sieci wyszukiwania, dla której oczekiwany wzrost zwrotu z nakładów na reklamę to 50,12 zł, a rzeczywisty zwrot z nakładów na reklamę wyniósł 10 zł.
 • Może to być kampania w sieci reklamowej, dla której oczekiwany wzrost świadomości marki to 10%, a rzeczywisty wzrost świadomości marki wyniósł 20%.

Konfigurujesz wartość działania powodującego konwersję online. Jak należy to zrobić?

 • Dla działania zawsze należy ustawić wartość 1 zł niezależnie od wartości potencjalnego klienta.
 • Dla działania zawsze należy ustawić wartość 0 zł niezależnie od wartości potencjalnego klienta.
 • Jeśli średnia wartość potencjalnego klienta wynosi 20 zł, dla działania należy ustawić wartość 20 zł.
 • Jeśli średnia wartość potencjalnego klienta wynosi 20 zł, dla działania należy ustawić wartość 200 zł.

Klient chce kupić nowy samochód. Jaka czynność może oznaczać, że jest na etapie świadomości procesu kupowania auta?

 • Jeśli obejrzał reklamę samochodu w internecie
 • Jeśli wypełnił formularz subskrypcji e-mail
 • Jeśli zadzwonił w sprawie jazdy próbnej
 • Jeśli poleca samochód w mediach społecznościowych

Co się dzieje, gdy sztuczna inteligencja Google optymalizuje kampanię reklamową?

 • Kampania korzysta wtedy z AI i systemów uczących się, aby prognozować, co przyniesie najlepsze wyniki konwersji, i na tej podstawie optymalizować stawki, kreacje itp.
 • Kampania korzysta wtedy z atrybucji opartej na danych, aby automatyzować zadania. Proces ma do dyspozycji wszystkie niezbędne dane.
 • Kampania korzysta wtedy z podstawowych zadań, a potem stosuje oprogramowanie, aby automatyzować te zadania; proces ma do dyspozycji wszystkie niezbędne dane.
 • Kampania korzysta wtedy z atrybucji opartej na regułach i oprogramowania, aby uzyskać pożądane, dostosowane do AI wyniki pozwalające wpływać na proces i uniknąć optymalizacji pod kątem tych wyników.

W czym tkwi różnica między eksperymentami związanymi z przyrostem wartości a eksperymentami typu A/B?

 • Eksperymenty związane z przyrostem wartości mierzą względną skuteczność różnych wersji kampanii marketingowej.
 • Eksperymenty związane z przyrostem wartości określają wpływ reklam na decyzję konsumenta o dokonaniu lub niedokonaniu konwersji.
 • Eksperymenty związane z przyrostem wartości wymagają izolacji grupy eksperymentalnej, aby można było określić, która wersja reklamy jest skuteczniejsza.
 • Eksperymenty związane z przyrostem wartości zwykle wymagają mniejszej próbki i mniej zaawansowanej analizy statystycznej.

W jaki sposób konwersje rozszerzone w kampaniach internetowych mogą pomóc specjaliście ds. strategii marketingowych?

 • Umożliwiając lepsze ustalanie stawek na podstawie zaszyfrowanych danych własnych
 • Zwiększając dokładność pomiaru konwersji na podstawie danych pochodzących od innych firm
 • Umożliwiając lepsze ustalanie stawek przy użyciu Google Analytics
 • Umożliwiając lepsze ustalanie stawek na podstawie danych pochodzących od innych firm

Reklamodawca korzysta z oferowanej przez Google funkcji śledzenia konwersji telefonicznych. Jak są śledzone połączenia telefoniczne na koncie reklamodawcy?

 • Połączenia telefoniczne są śledzone za pomocą dynamicznie tworzonego numeru Google do przekazywania połączeń.
 • Połączenia telefoniczne są śledzone za pomocą nazwy konwersji dla sklepu reklamodawcy.
 • Połączenia telefoniczne są śledzone za pomocą przypisanego identyfikatora kliknięcia Google skonfigurowanego na koncie reklamodawcy.
 • Połączenia telefoniczne są śledzone za pomocą numeru telefonu podanego na oficjalnej stronie sklepu reklamodawcy.

W jaki sposób reklamodawca może skonfigurować konwersje rozszerzone w kampaniach internetowych?

 • Konwersje rozszerzone w kampaniach internetowych można skonfigurować za pomocą interfejsu Google Ads API dla konwersji rozszerzonych.
 • Konwersje rozszerzone w kampaniach internetowych można skonfigurować za pomocą Menedżera tagów Google, tagu Google lub interfejsu Google Ads API.
 • Konwersje rozszerzone w kampaniach internetowych można skonfigurować za pomocą narzędzia Google Tag Assistant.
 • Konwersje rozszerzone w kampaniach internetowych można skonfigurować za pomocą narzędzia Google Analytics Manager.

Jakie działanie możesz podjąć, bazując na statystykach marketingowych?

 • Możesz skupić się na odpowiednich odbiorcach przekazu przedstawianego na tym etapie ścieżki do zakupu.
 • Możesz przesunąć budżety ze skutecznych kanałów na kanały o mniejszej skuteczności.
 • Możesz zwiększyć częstotliwość wyświetlania kreacji reklamowych o mniejszej skuteczności.
 • Możesz zwiększyć inwestycję w kanał o mniejszej skuteczności.

Jesteś doradcą ds. marketingu internetowego i chcesz wyjaśnić nowemu reklamodawcy, czym jest tag Google. Którą definicję wybierzesz?

 • Tag Google to platforma JavaScript znana również pod nazwą gtag.js.
 • Tag Google to fragment kodu tagu potrzebny Zakupom Google do śledzenia.
 • Tag Google jest używany do wdrażania i modyfikowania tagów Google i tagów innych usług.
 • Tag Google zastąpi Menedżera tagów, który udostępnia mniej dokładne dane.

Jak działa strategia ustalania stawek Maksymalizacja liczby konwersji?

 • To najbezpieczniejsza strategia ustalania stawek pozwalająca zoptymalizować określanie stawek firmom każdego typu.
 • Automatycznie ogranicza konwersje, które nie są zgodne z docelową strategią ustalania stawek.
 • Dąży do osiągnięcia średniego zwrotu z nakładów na reklamę (ROAS), który jest zgodny z ustalonymi celami.
 • Korzysta z systemów uczących się, aby uzyskiwać jak najwięcej konwersji w ramach wyznaczonego budżetu dziennego.

Co charakteryzuje Menedżera tagów Google? Wybierz 2 odpowiedzi.

 • Menedżer tagów Google to platforma JavaScript wykorzystywana do bezpośredniego dodawania tagów Google do stron internetowych.
 • Menedżer tagów Google umożliwia szybkie i łatwe aktualizowanie tagów w witrynie lub aplikacji mobilnej przez interfejs internetowy.
 • Menedżer tagów Google udostępnia funkcje współpracy i obsługi wersji.
 • Menedżera tagów Google można używać wyłącznie do wdrażania i modyfikowania tagów usług zewnętrznych.

Która odpowiedź wyjaśnia, dlaczego data konwersji w Google Ads może różnić się od tej w Google Analytics?

 • Google Analytics przypisuje konwersję do dnia, w którym nastąpiła, a nie do daty wyświetlenia, które do niej doprowadziło.
 • Google Ads przypisuje konwersję do dnia, w którym nastąpiła, a nie do daty kliknięcia, które do niej doprowadziło.
 • Google Analytics nie może przypisać konwersji do daty wyświetlenia, natomiast Google Ads może to zrobić.
 • Google Analytics przypisuje konwersję do daty wyświetlenia, które do niej doprowadziło.

Która platforma używa danych opartych na zdarzeniach, a nie na sesjach?

 • Google Analytics 4
 • Universal Analytics
 • Śledzenie konwersji w Google Ads
 • Klasyczna wersja Google Analytics

Który opis pasuje do strategii ustalania stawek Ulepszony koszt kliknięcia (eCPC)?

 • Strategia eCPC najpierw sprawdza przebieg aukcji reklam, a następnie podwyższa maksymalną stawkę za kliknięcie (CPC).
 • Strategia eCPC najpierw sprawdza podany docelowy zwrot z inwestycji (ROI), a następnie obniża maksymalną stawkę za kliknięcie (CPC).
 • Strategia eCPC najpierw sprawdza przebieg aukcji reklam, a następnie obniża maksymalną stawkę za kliknięcie (CPC).
 • Strategia eCPC najpierw sprawdza podany docelowy zwrot z inwestycji (ROI), a następnie podwyższa maksymalną stawkę za kliknięcie (CPC).

Jak są zliczane konwersje po wyświetleniu?

 • Są rejestrowane, gdy powracający użytkownicy zobaczą reklamę, ale nie wejdą z nią w interakcję, a później dokonają konwersji.
 • Są rejestrowane, gdy użytkownicy zobaczą reklamę i wejdą z nią w interakcję, a później nie dokonają konwersji.
 • Są rejestrowane, gdy nowi użytkownicy zobaczą reklamę i wejdą z nią w interakcję, a później dokonają konwersji.
 • Są rejestrowane, gdy użytkownicy zobaczą reklamę, ale nie wejdą z nią w interakcję, a później dokonają konwersji.

Jak można opisać śledzenie konwersji polegających na wizycie w sklepie stacjonarnym?

 • Nie jest objęte wymogami dotyczącymi minimalnej liczby wyświetleń lub kliknięć.
 • Jest dostępne we wszystkich krajach i regionach, o ile typ działalności lub konto nie ma poufnego charakteru.
 • Wymaga odpowiedniej ilości danych, aby dokładnie raportować wizyty w sklepie stacjonarnym i przekroczyć ustalone przez Google progi umożliwiające zachowanie prywatności.
 • Jest dostępne dla wszystkich typów działalności, ale tylko w niektórych krajach.

Jak wyjaśnisz rolę modelowania marketing miksu?

 • Wykorzystuje ono dane o konwersjach, aby obliczyć udział każdej interakcji na całej długości ścieżki konwersji.
 • Pozwala ono ustalić wpływ określonej zmiennej na grupę kontrolną i eksperymentalną.
 • Zapewnia ono analizę, która pokazuje wpływ marketingu na wyniki sprzedażowe marki.
 • Pozwala ono ocenić długookresową wartość marketingu dla określonego klienta, aby stworzyć dokładniejszy obraz skuteczności.

Co można powiedzieć o konwersjach rozszerzonych dotyczących potencjalnych klientów?

 • Wykorzystują dane pochodzące od innych firm
 • Wymagają modyfikacji systemu do zarządzania relacjami z klientami (CRM)
 • Wykorzystują zaszyfrowane dane własne
 • Wymagają przechowywania identyfikatora kliknięcia Google

Jaką rolę odgrywają eksperymenty w najlepszej w swojej klasie metodzie pomiaru?

 • Mogą służyć do określania ogólnej strategii dotyczącej budżetu.
 • Mogą pomóc przypisać udział w konwersji poszczególnym punktom kontaktu.
 • Mogą być sposobem na sprawdzenie poprawności i przetestowanie wniosków.
 • Mogą pomóc zbierać wiele punktów danych.

Analizujesz dane o konwersjach z kampanii Google Ads w sieci wyszukiwania. Który raport pokazuje, jak zmiany modelu atrybucji mogły wpłynąć na raportowanie konwersji?

 • Raport atrybucji
 • Raport „Kampanie”
 • Raport „Analiza kliknięć”
 • Raport „Konwersje”

Co trzeba zrobić w pierwszej kolejności przy konfigurowaniu śledzenia konwersji?

 • Najpierw trzeba zmodyfikować tag dla witryny lub aplikacji po zażądaniu jego udostępnienia od administratora sieci.
 • Najpierw trzeba dodać tag śledzenia konwersji do witryny lub aplikacji po zmodyfikowaniu go w Google Ads.
 • Najpierw trzeba skonfigurować w Google Ads działanie powodujące konwersję, aby dokonywać pomiarów działań klientów, które uważasz za wartościowe.
 • Najpierw trzeba zażądać fragmentu kodu od administratora sieci i dodać go do strony internetowej dla każdego użytkownika, którego chcesz śledzić.

Jesteś marketerem i chcesz śledzić subskrypcje newslettera produktowego na Twojej stronie internetowej. Jakiego typu działania powodującego konwersję użyjesz?

 • Należy użyć działania typu instalacja aplikacji.
 • Należy użyć działania typu odsłona.
 • Należy użyć działania typu potencjalny klient.
 • Należy użyć działania typu zakup.

W jaki sposób doradca ds. marketingu internetowego opisałby tag Google nowemu reklamodawcy?

 • To platforma JavaScript znana również pod nazwą gtag.js.
 • Jest używany do wdrażania i modyfikowania tagów Google i tagów innych usług.
 • Zastąpi Menedżera tagów, który udostępnia mniej dokładne dane.
 • To fragment kodu tagu potrzebny Zakupom Google do śledzenia.

Które z tych pojęć odnosi się do liczby wyświetleń reklamy unikalnemu użytkownikowi w określonym przedziale czasu?

 • Częstotliwość
 • Zasięg
 • Współczynnik zaangażowania
 • Wyświetlenie

Masz już skonfigurowane śledzenie konwersji i chcesz dodać kolumnę reprezentującą wartość konwersji / koszt. Jak oblicza się te dane?

 • Dzieląc łączny koszt przez liczbę w kolumnie Konwersje
 • Dzieląc łączną wartość konwersji przez liczbę w kolumnie Konwersje
 • Dzieląc liczbę w kolumnie Konwersje przez łączną liczbę odpowiednich interakcji
 • Dzieląc łączną wartość konwersji przez łączny koszt wszystkich interakcji z reklamą

W jakim celu reklamodawca może stosować konwersje rozszerzone dotyczące potencjalnych klientów?

 • Aby śledzić transakcje sprzedaży realizowane poza witryną przez korzystających z niej potencjalnych klientów
 • Aby lepiej mierzyć konwersje online
 • Aby śledzić sprzedaż i zdarzenia w witrynie
 • Aby wykorzystać dane pochodzące od innych firm do lepszego pomiaru liczby potencjalnych klientów offline

Chcesz sprawdzić prognozowaną skuteczność Twojego konta Google Ads. Co do tego wykorzystasz?

 • Wykorzystasz wynik jakości.
 • Wykorzystasz wynik rekomendacji.
 • Wykorzystasz wynik optymalizacji.
 • Wykorzystasz wynik atrybucji.

Menedżerka ds. marketingu chce wypróbować strategię Maksymalizacja liczby konwersji. Na czym polega działanie tej strategii ustalania stawek?

 • Na zapewnianiu firmom każdego typu najbezpieczniejszej strategii pozwalającej zoptymalizować określanie stawek.
 • Na dążeniu do osiągnięcia średniego zwrotu z nakładów na reklamę (ROAS), który jest zgodny z ustalonymi celami.
 • Na korzystaniu z systemów uczących się do uzyskiwania jak największej liczby konwersji w ramach wyznaczonego budżetu dziennego.
 • Na automatycznym ograniczaniu konwersji, które nie są zgodne z docelową strategią ustalania stawek.

Co oznacza optymalizacja kampanii reklamowych przez AI od Google?

 • Korzystają one wtedy z podstawowych zadań, a potem stosują oprogramowanie, aby automatyzować te zadania; proces ma do dyspozycji wszystkie niezbędne dane.
 • Korzystają one wtedy z AI i systemów uczących się, aby prognozować, co przyniesie najlepsze wyniki konwersji, i na tej podstawie optymalizować stawki, kreacje itp.
 • Korzystają one wtedy z atrybucji opartej na danych, aby automatyzować zadania; proces ma do dyspozycji wszystkie niezbędne dane.
 • Korzystają one wtedy z atrybucji opartej na regułach i oprogramowania, aby uzyskać pożądane, dostosowane do AI wyniki pozwalające wpływać na proces i uniknąć optymalizacji pod kątem tych wyników.

W jaki sposób oferowana przez Google funkcja śledzenia konwersji telefonicznych śledzi połączenia telefoniczne na koncie reklamodawcy?

 • Funkcja ta śledzi połączenia telefoniczne za pomocą dynamicznie tworzonego numeru Google do przekazywania połączeń.
 • Funkcja ta śledzi połączenia telefoniczne za pomocą nazwy konwersji dla sklepu reklamodawcy.
 • Funkcja ta śledzi połączenia telefoniczne za pomocą przypisanego identyfikatora kliknięcia Google skonfigurowanego na koncie reklamodawcy.
 • Funkcja ta śledzi połączenia telefoniczne za pomocą numeru telefonu podanego na oficjalnej stronie sklepu reklamodawcy.

Zajmujesz się reklamą cyfrową. Jak zdefiniujesz tag?

 • Jako długi fragment kodu umieszczany na stronie głównej witryny
 • Jako krótki fragment kodu umieszczany na stronie konwersji w witrynie
 • Jako długi fragment kodu umieszczany na stronie konwersji w witrynie
 • Jako krótki fragment kodu umieszczany na każdej stronie w witrynie

Które 2 rzeczy charakteryzują Menedżera tagów Google? Wybierz 2 opcje.

 • Rozwiązanie to umożliwia szybkie i łatwe aktualizowanie tagów w witrynie lub aplikacji mobilnej przez interfejs internetowy.
 • To rozwiązanie, którego można używać wyłącznie do wdrażania i modyfikowania tagów usług zewnętrznych.
 • Jest to platforma JavaScript wykorzystywana do bezpośredniego dodawania tagów Google do stron internetowych.
 • Rozwiązanie to udostępnia funkcje współpracy i obsługi wersji.

Czego powinien użyć reklamodawca, który chce skonfigurować konwersje rozszerzone w kampaniach internetowych?

 • Reklamodawca powinien użyć narzędzia Google Analytics Manager.
 • Reklamodawca powinien użyć narzędzia Google Tag Assistant.
 • Reklamodawca powinien użyć Menedżera tagów Google, tagu Google lub interfejsu Google Ads API.
 • Reklamodawca powinien użyć interfejsu Google Ads API dla konwersji rozszerzonych.

Marketer zastanawia się, który typ dopasowania słów kluczowych zapewnia inteligentnemu określaniu stawek najwięcej danych i elastyczność pozwalającą brać udział w odpowiednich aukcjach. Który z tych typów dopasowania słów kluczowych powinien wybrać?

 • Powinien wybrać dopasowanie wykluczające.
 • Powinien wybrać dopasowanie ścisłe.
 • Powinien wybrać dopasowanie do wyrażenia.
 • Powinien wybrać dopasowanie przybliżone.

Jak w Google Analytics 4 nazywane są interakcje na stronie internetowej lub w aplikacji?

 • To incydenty.
 • To konwersje.
 • To cele.
 • To zdarzenia.

Co można zrobić, aby zwiększyć współczynnik konwersji, gdy odnotowujesz duży ruch z reklam, ale liczba konwersji Cię nie zadowala?

 • Można wyłączyć reklamy, aby zatrzymać ruch.
 • Można zmniejszyć budżety kampanii.
 • Można użyć bardziej ogólnych słów kluczowych.
 • Można dodać więcej wykluczających słów kluczowych.

Jakie 3 czynniki wpływają na liczbę konwersji (oprócz opóźnienia konwersji)? Wybierz 3 odpowiedzi.

 • Zmiany w domyślnej przeglądarce
 • Zmiany w reklamach
 • Zmiany w modelu atrybucji
 • Zmiany związane z konkurencją lub sezonowością
 • Zmiany w modelu rozbieżności

Jak zlicza się konwersje po wyświetleniu?

 • Gdy użytkownicy zobaczą reklamę, ale nie wejdą z nią w interakcję, a później dokonają konwersji.
 • Gdy powracający użytkownicy zobaczą reklamę, ale nie wejdą z nią w interakcję, a później dokonają konwersji.
 • Gdy użytkownicy zobaczą reklamę i wejdą z nią w interakcję, a później nie dokonają konwersji.
 • Gdy nowi użytkownicy zobaczą reklamę i wejdą z nią w interakcję, a później dokonają konwersji.