Do czego przydaje się w kampanii panel Analiza w Display & Video 360?

Do sprawdzania, które zamówienie reklamowe ma zbyt wolne tempo

Do prognozowania poziomów wyświetleń nadchodzącej kampanii

Do przesyłania pojedynczej kreacji dla kilku elementów zamówienia

Do wybierania najbardziej odpowiednich zasobów reklamowych podczas negocjowania umowy


Program certyfikacji: 👉 Egzamin Certyfikacyjny z Usługi Display & Video 360 - Google Marketing Platforms

Wyjaśnienie: Panel Analiza w Display & Video 360 przydaje się głównie do sprawdzania, które zamówienie reklamowe ma zbyt wolne tempo. Jest to narzędzie analityczne, które pozwala reklamodawcom monitorować wydajność ich kampanii reklamowych, w tym tempo wyświetleń. Poprzez analizę danych dostępnych w panelu Analiza, reklamodawcy mogą zidentyfikować zamówienia reklamowe, które nie osiągają oczekiwanego tempa wyświetleń, co może wskazywać na problemy z wydajnością kampanii. Dzięki temu mogą szybko podjąć działania korygujące, takie jak zmiana ustawień lub optymalizacja kampanii, aby poprawić wyniki i efektywność działań reklamowych. Opcje pozostałych paneli, takie jak prognozowanie poziomów wyświetleń nadchodzącej kampanii czy wysyłanie pojedynczej kreacji dla kilku elementów zamówienia, nie są bezpośrednio związane z analizą tempa wyświetleń w bieżących kampaniach i dlatego nie są głównym zastosowaniem panelu Analiza. Dlatego właśnie panel Analiza jest przydatny do sprawdzania, które zamówienie reklamowe ma zbyt wolne tempo w kampanii w Display & Video 360.

Zdawanie egzaminów to nie trening. Wielokrotne próby nie uczynią cię silniejszym.


Plik zawiera:

  1. Wszystkie możliwe pytania egzaminacyjne
  2. 100% poprawnych i zweryfikowanych odpowiedzi
  3. Wyjaśnienia sporządzone przez ekspertów
  4. Natychmiastowe bezpieczne pobieranie
  5. Bezpłatne dożywotnie aktualizacje

Oszczędź swój czas!
Uwaga: codziennie skanujemy, aby upewnić się, że plik odpowiada dokładnie najnowszej wersji prawdziwego egzaminu certyfikacyjnego.

Najpopularniejsze poradniki