Wygrywasz aukcję drugiej ceny, oferując dla zasobów reklamowych w Display & Video 360 stawkę w wysokości 12 zł. Druga najwyższa stawka wynosi 8 zł. Ile zapłacisz za wyświetlenia?

8 zł

8,01 zł

12,01 zł

12 zł


Program certyfikacji: 👉 Egzamin Certyfikacyjny z Usługi Display & Video 360 - Google Marketing Platforms

Wyjaśnienie: W aukcji drugiej ceny zwycięzca płaci drugą najwyższą ofertę plus minimalną różnicę, a więc zapłacisz 8,01 zł za wyświetlenia. W takiej aukcji cena, którą płaci zwycięzca, jest równa drugiej najwyższej ofercie, czyli 8 zł, z dodaniem minimalnej różnicy między drugą a trzecią najwyższą ofertą. W tym przypadku różnica ta wynosi 0,01 zł, więc suma, którą zapłacisz za wyświetlenia, wynosi 8,01 zł.

Zdawanie egzaminów to nie trening. Wielokrotne próby nie uczynią cię silniejszym.


Plik zawiera:

  1. Wszystkie możliwe pytania egzaminacyjne
  2. 100% poprawnych i zweryfikowanych odpowiedzi
  3. Wyjaśnienia sporządzone przez ekspertów
  4. Natychmiastowe bezpieczne pobieranie
  5. Bezpłatne dożywotnie aktualizacje

Oszczędź swój czas!
Uwaga: codziennie skanujemy, aby upewnić się, że plik odpowiada dokładnie najnowszej wersji prawdziwego egzaminu certyfikacyjnego.

Najpopularniejsze poradniki