Odpowiedzi na egzamin certyfikacyjny Google Analytics 4 (GA4)

Certyfikat Google Analytics 4 (GA4). Wszystkie możliwe prawdziwe pytania egzaminacyjne ze 100% poprawnymi i zweryfikowanymi odpowiedziami. Wszystko, czego potrzebujesz, aby szybciej osiągnąć sukces : 1) Wszystkie możliwe pytania 2) 100% dokładne i zweryfikowane odpowiedzi 3) Bezpłatne i dożywotnie aktualizacje.

Oto kilka wybranych pytań z prawdziwego egzaminu certyfikacyjnego. Zapoznaj się z formatem egzaminu. Potrzebujesz wszystkich możliwych pytań wraz z odpowiedziami? Rozważ pobranie naszego pliku.

Gdy użytkownik ogląda film na Twojej stronie internetowej, aktywowane jest zdarzenie. Która z podanych informacji jest parametrem tego zdarzenia?

 • Urządzenia, na których użytkownicy obejrzeli film na Twojej stronie
 • Tytuł filmu oglądanego na Twojej stronie
 • Liczba użytkowników, którzy obejrzeli film na Twojej stronie
 • Liczba użytkowników, którzy odwiedzili stronę z filmem w Twojej witrynie

Która funkcja Analytics 360 pozwala utworzyć nowy zbiór danych, który łączy dane z wielu usług źródłowych, a przez to zapewnia szeroki wgląd w informacje o firmie prezentowane według produktów, marek lub regionów?

 • Organizacje
 • Strumienie danych
 • Usługi o pełnym zakresie
 • Usługi podrzędne

Chcesz przeanalizować ruch w Twoim sklepie internetowym. Który wymiar pozwoli Ci określić, czy użytkownicy trafili na Twoją stronę z „bezpłatnych wyników wyszukiwania”, „odesłania” czy z innych miejsc?

 • Domyślne grupowanie kanałów
 • Nazwa zdarzenia
 • Tytuł strony
 • Kampania Google Ads

Jak Google Analytics mierzy i raportuje odrębne interakcje użytkowników, gdy usługa Google Analytics 4 działa w aplikacji mobilnej i na stronie internetowej?

 • Jako sesje
 • Jako wyświetlenia
 • Jako działania
 • Jako zdarzenia

Pewna funkcja Google Analytics wykorzystuje systemy uczące się do pomiaru konwersji, które nie są dostępne do bezpośredniej obserwacji. O którą funkcję chodzi?

 • Zdarzenia konwersji
 • Ścieżki konwersji
 • Modelowanie konwersji
 • Okno konwersji

Która metoda eksploracji pozwoli Ci dostosować dane i wymiary w formacie tabeli, gdy znajdujesz się w sekcji Eksplorowanie w swojej usłudze Google Analytics?

 • Eksploracja ścieżki
 • Eksploracja swobodna
 • Eksploracja kohort
 • Pokrywanie się segmentów

Masz nowe konto Google Ads i chcesz połączyć je z usługą Google Analytics, aby móc wyświetlać szczegółowe dane dotyczące kampanii marketingowych. Który obszar usługi Google Analytics 4 pozwala zarządzać połączeniami usług, na przykład połączeniem z Google Ads?

 • Reklamy
 • Eksplorowanie
 • Administracja
 • Konfiguracja

Z jaką platformą możesz połączyć Analytics, gdy chcesz uzyskać wgląd w bezpłatne wyniki wyszukiwania kierujące użytkowników na Twoją stronę?

 • Search Ads 360
 • Konsola wyszukiwania
 • Google Optimize
 • Reklamy Google

Który model atrybucji wykorzystuje algorytmy systemów uczących się do rozdzielania udziału w konwersji na różne punkty styczności z klientem?

 • Oparty na danych
 • Ostatnie kliknięcie
 • Pierwsze kliknięcie
 • Spadek udziału z upływem czasu

Zarządzasz blogiem, na którym swoje teksty publikuje kilku autorów. Co pozwoli Ci uwzględniać w raportach nazwisko autora z każdej strony z artykułem?

 • Dane niestandardowe
 • Tabela niestandardowa
 • Wymiar niestandardowy
 • Niestandardowy parametr użytkownika


Zdawanie egzaminów to nie trening. Wielokrotne próby nie uczynią cię silniejszym.

Oszczędź czas na zdawaniu egzaminów certyfikacyjnych i skup się na doskonaleniu umiejętności praktycznych.Chcesz znaleźć zaawansowane metody, które wykraczają poza standardowe raporty i pozwalają odkryć bardziej szczegółowe informacje o zaangażowaniu Twoich klientów. Która sekcja Twojej usługi Google Analytics zawiera takie rozwiązania?

 • Konfiguracja
 • Raporty
 • Eksplorowanie
 • Reklamy

Korzystasz z Google Analytics na potrzeby swojej witryny. W której sytuacji zajrzysz do raportu Zaangażowanie ogółem?

 • Chcesz poznać zainteresowania użytkowników, tj. przeglądane przez nich witryny i dokonywane przez nich zakupy.
 • Chcesz śledzić aktywność użytkowników w witrynie.
 • Chcesz sprawdzić, które strony w witrynie są odwiedzane najczęściej.
 • Chcesz się dowiedzieć, skąd użytkownicy trafiają do Twojej witryny.

Sprzedajesz produkty online, a dane na temat każdego z nich przechowujesz offline. Która funkcja pozwoli Ci przesłać plik CSV z danymi produktów i połączyć je z danymi Analytics?

 • Zmodyfikuj zdarzenie
 • Żądanie HTTP
 • Import danych
 • Protokół pomiarowy

Zarządzasz sklepem dla majsterkowiczów i zamieszczasz na jego stronie nowy film z instrukcjami, który ma pomóc klientom prawidłowo korzystać ze sprzedawanych w sklepie narzędzi. Google Analytics zawiera sporo informacji o interakcji użytkowników z tym filmem. Która z niżej wymienionych informacji jest uznawana za „właściwość użytkownika” rejestrowaną przez Google Analytics?

 • Liczba użytkowników, którzy odwiedzili stronę z filmem w Twojej witrynie
 • Ustawienia języka użytkowników, którzy oglądają film na Twojej stronie
 • Liczba użytkowników, którzy obejrzeli film na Twojej stronie
 • Tytuł filmu, który użytkownicy mogą obejrzeć na Twojej stronie

Która funkcja Analytics umożliwia powiązanie własnych identyfikatorów z poszczególnymi klientami, co pozwala łączyć ze sobą dane o ich zachowaniu w ramach różnych interakcji na różnych urządzeniach i platformach?

 • Dołączenie do grupy odbiorców
 • User-ID
 • Odbiorcy prognozowani
 • Identyfikator urządzenia

Jesteś właścicielem firmy. Chcesz analizować pewne informacje, na przykład to, jak użytkownicy trafiają na Twoją stronę internetową i do aplikacji oraz jak wyglądają ścieżki użytkowników na tych 2 platformach. Co wykorzystasz, aby wygenerować te dane?

 • Usługi Google Analytics 4
 • Platforma marketingowa Google
 • Usługi Universal Analytics
 • Google Optimize

Którą platformę możesz połączyć z Analytics, aby w ramach testowania wariantów Twoich stron internetowych kierować eksperymenty na określone grupy odbiorców?

 • Google Optimize
 • Konsola wyszukiwania
 • Baza ogniowa
 • Zmodyfikuj zdarzenie

Który z tych zakresów byłby ustawiony dla wymiaru niestandardowego zgłaszającego stan uczestnictwa klienta w programie lojalnościowym?

 • Zdarzenie
 • Użytkownik
 • Sesja
 • Produkt

Tworzysz raport, aby pokazać typy urządzeń, z których pochodzili użytkownicy w ostatnich 30 dniach. Chodzi o to, czy były to na przykład komputery czy komórki. Jakiego elementu składowego raportu użyjesz w tym celu?

 • Użytkownik
 • Dane
 • Wymiar
 • Zdarzenie

Przenosisz usługę do kosza na koncie Google Analytics. Ile dni trzeba poczekać na jej trwałe usunięcie?

 • 14
 • 60
 • 7
 • 35

Tworzysz raport, aby pokazać typy urządzeń, z których pochodzili użytkownicy w ostatnich 30 dniach. Chodzi o to, czy były to na przykład komputery czy komórki. Która z tych informacji stanowi „dane” w tym raporcie w Google Analytics?

 • Liczba użytkowników komórek
 • Miejsce, z którego użytkownicy przeszli na Twoją stronę
 • Typy urządzeń, komputery i komórki
 • Zakres dat ustawiony na ostatnie 30 dni

Eksportujesz dane z Google Analytics do BigQuery. Co możesz z nimi zrobić?

 • Możesz użyć zapytań SQL, aby uzyskać z danych odpowiedzi na swoje pytania i zdobyć informacje na temat produktów, użytkowników i kanałów
 • Możesz uzyskać dostęp do raportów dotyczących aplikacji, w tym danych o błędach, skuteczności powiadomień i skuteczności precyzyjnych linków
 • Możesz wykorzystać odbiorców do kierowania w eksperymentach w witrynie i testowania wariantów Twoich stron internetowych
 • Możesz wykorzystać konwersje do określania stawek w kampaniach reklamowych, odbiorców możesz natomiast użyć na potrzeby kierowania kampanii

Co trzeba wdrożyć, aby zacząć zbierać informacje dotyczące strony internetowej z myślą o ich wykorzystaniu w raportach Google Analytics?

 • Reklamy Google
 • Pakiet SDK Firebase
 • Pakiet SDK Analytics
 • Tag Analytics

Który model atrybucji rozdziela udział w konwersji po równo na wszystkie kanały, w których klient przed dokonaniem konwersji kliknął reklamę lub wszedł z nią w interakcję?

 • Liniowy
 • Oparty na danych
 • Spadek udziału z upływem czasu
 • Uwzględnienie pozycji

Na czym polega różnica między usługami Google Analytics 4 i usługami Universal Analytics?

 • Usługi Google Analytics 4 wykorzystują „sesje” jako podstawę gromadzenia danych i raportowania, natomiast usługi Universal Analytics używają do tego „wymiarów”.
 • Usługi Google Analytics 4 wykorzystują „zdarzenia” jako podstawę gromadzenia danych i raportowania, natomiast usługi Universal Analytics używają do tego „sesji”.
 • Usługi Google Analytics 4 wykorzystują „sesje” jako podstawę gromadzenia danych i raportowania, natomiast usługi Universal Analytics używają do tego „zdarzeń”.
 • Usługi Google Analytics 4 wykorzystują „wymiary” jako podstawę gromadzenia danych i raportowania, natomiast usługi Universal Analytics używają do tego „zdarzeń”.

W sekcji Eksplorowanie tworzysz nową eksplorację sekwencji ścieżki, aby dowiedzieć się, na które strony najczęściej przechodzą nowi użytkownicy po odwiedzeniu strony głównej. Chcesz udostępnić te informacje koleżance z pracy. Kto domyślnie może wyświetlić taką eksplorację?

 • Każdy użytkownik usługi może otworzyć eksplorację w trybie „tylko do odczytu”.
 • Tylko Ty, ale możesz ją udostępnić innym użytkownikom usługi i umożliwić im wprowadzanie zmian.
 • Każdy użytkownik usługi może otworzyć eksplorację i wprowadzać w niej zmiany.
 • Tylko Ty, ale możesz ją udostępnić innym użytkownikom usługi w trybie „tylko do odczytu”.

W ramach zarządzania stroną sklepu internetowego tworzysz nowe grupy odbiorców, aby dopasować segmenty użytkowników do potrzeb Twojej firmy. Takim segmentem mogą być na przykład użytkownicy, którzy dokonali zakupu. Która z tych propozycji jest przykładem odbiorców prognozowanych?

 • Użytkownicy, którzy prawdopodobnie dokonają zakupu w ciągu najbliższych 7 dni
 • Użytkownicy, którzy dodali produkty do listy życzeń
 • Użytkownicy, którzy dokonali zakupu w ciągu ostatnich 30 dni
 • Użytkownicy, którzy rozpoczęli proces płatności, ale nie dokonali zakupu

Na Twojej stronie internetowej jest wiele wartościowych zdarzeń, takich jak zakup produktów lub subskrypcja newslettera. Chcesz oznaczyć te zdarzenia jako ważne i przypisać ich wystąpieniom określoną wartość. Jak należy oznaczyć te zdarzenia w usłudze Google Analytics 4?

 • Zdarzenia niestandardowe
 • Zdarzenia konwersji
 • Cele
 • Zalecane zdarzenia

Masz już skonfigurowany strumień danych z sieci, a dane z Twojej strony internetowej napływają do usługi Google Analytics. Zauważasz, że dla strumienia danych z sieci włączony jest pomiar zaawansowany. Co się stanie, gdy to ustawienie pozostanie włączone?

 • Zdarzenia będzie można połączyć z zalogowanymi użytkownikami na potrzeby raportowania działań użytkowników na różnych urządzeniach
 • Z dotychczasowymi danymi ze strony będzie można połączyć zdarzenia z aplikacji mobilnej
 • Na Twojej stronie internetowej będą rejestrowane dodatkowe zdarzenia, przy czym nie będzie to wymagało zmiany jej kodu
 • Raportowanie konwersji dla strumienia danych z sieci będzie wykorzystywać systemy uczące się do rozdzielania udziału w konwersji na różne kanały

Która z tych definicji opisuje strumień danych w odniesieniu do Google Analytics?

 • Strumień danych funkcjonuje w ramach usługi i zapewnia przepływ informacji z aplikacji lub strony internetowej do Analytics
 • Strumień danych funkcjonuje w ramach sekcji Raporty i pozwala segmentować oraz porównywać dane
 • Strumień danych funkcjonuje w ramach konta i stanowi kontener na dane, które napływają z aplikacji i stron internetowych
 • Strumień danych funkcjonuje w ramach sekcji Eksplorowanie, a po zdefiniowaniu można go dodać do dowolnej eksploracji

Szukasz gotowych kart z odpowiedziami na typowe pytania dotyczące interakcji użytkowników z aplikacją lub stroną internetową. W której sekcji je znajdziesz?

 • Raporty
 • Eksplorowanie
 • Administracja
 • Konfiguracja

Używasz atrybucji ostatniego kliknięcia. Ciekawi Cię jednak, jaka byłaby wartość poszczególnych kanałów i kampanii w modelu atrybucji pierwszego kliknięcia. Który raport zawiera tę informację?

 • Eksploracja ścieżki
 • Ścieżki konwersji
 • Porównanie modeli
 • Pokrywanie się segmentów

Który schemat odzwierciedla hierarchiczną strukturę konta Google Analytics?

 • Usługa > Konto > Strumień danych
 • Strumień danych > Konto > Usługa
 • Konto > Usługa > Strumień danych
 • Usługa > Strumień danych > Konto

Która z tych funkcji Analytics 360 pozwoli Ci przefiltrować dane i utworzyć nowy zbiór danych na potrzeby określonego przypadku użycia lub konkretnej grupy odbiorców?

 • Organizacje
 • Usługi podrzędne
 • Strumienie danych
 • Usługi o pełnym zakresie

Dodajesz do strony internetowej nową opcję, która pozwala użytkownikom zapisać się na newsletter. Chcesz zliczać nowe zdarzenia subskrypcji jako konwersje. Tworzysz nową grupę odbiorców zawierającą użytkowników, którzy zamówili newsletter. Która sekcja w usłudze Google Analytics 4 zawiera funkcje do zarządzania zdarzeniami, konwersjami i grupami odbiorców?

 • Administracja
 • Konfiguracja
 • Eksplorowanie
 • Reklamy

Co można zrobić przy użyciu reguł dołączenia do grupy odbiorców?

 • Utworzyć nowe zdarzenia na podstawie dotychczasowych parametrów zdarzeń
 • Utworzyć nowe zdarzenia na podstawie spełnienia reguły dotyczącej grup odbiorców
 • Utworzyć nowe grupy odbiorców na podstawie danych prognozowanych
 • Utworzyć nowe grupy odbiorców na podstawie konkretnych aktywowanych zdarzeń

Jeśli włączysz tę funkcję, Analytics będzie łączyć dane zdarzeń zbierane od użytkowników Twojej strony lub aplikacji z kontami Google zalogowanych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na udostępnianie takich informacji. O której funkcji mowa?

 • Sygnały Google
 • User-ID
 • Konsola wyszukiwania Google
 • Reklamy Google

Jakie zdarzenia są uwzględniane w raporcie Czas rzeczywisty?

 • Zdarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 30 minut
 • Zdarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 12 godzin
 • Zdarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 60 minut
 • Zdarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 8 godzin

Która odpowiedź trafnie opisuje, jak Google Ads może wykorzystać zdarzenia konwersji z Google Analytics, gdy usługi te są ze sobą połączone?

 • Google Ads może wykorzystać te konwersje, aby wyświetlić dane branżowej analizy porównawczej
 • Google Ads może wykorzystać te konwersje, aby dostosować i zoptymalizować tekst reklamy
 • Google Ads może wykorzystać te konwersje, aby wygenerować nowe propozycje słów kluczowych
 • Google Ads może wykorzystać te konwersje, aby zoptymalizować stawki dla miejsc docelowych reklam

Użytkownicy znajdują Twoją stronę i trafiają na nią z różnych miejsc, w tym z wyników wyszukiwania i mediów społecznościowych. Która sekcja w obszarze Raporty w Google Analytics pozwoli Ci sprawdzić, jak użytkownicy trafili na stronę?

 • Pozyskanie
 • Generowanie przychodu
 • Dane demograficzne
 • Zaangażowanie

Która funkcja zbierania danych pozwala kontrolować czas przechowywania danych na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia w Google Analytics?

 • Tryb uzyskiwania zgody
 • Ustawienia adresu IP
 • Okres przechowywania danych
 • Wyłączenie zbierania danych

Masz aplikację mobilną i chcesz zbierać oraz wysyłać dane z aplikacji do swojej usługi Google Analytics 4. Które z tych rozwiązań wykorzystasz?

 • Reklamy Google
 • Tag witryny
 • Pakiet SDK Firebase
 • Platforma marketingowa Google

Twoja firma ma stronę internetową i oferuje osobne aplikacje na iOS i Androida. Chcesz analizować zdarzenia i użytkowników dla tych 3 obszarów. Jak będzie wyglądać konfiguracja Twojego konta?

 • Jedna usługa z jednym strumieniem danych z sieci dla strony internetowej i jednym strumieniem danych dla aplikacji
 • Jedna usługa z jednym strumieniem danych z sieci dla strony internetowej i dwoma strumieniami danych dla aplikacji, po jednym dla iOS i Androida
 • Jedna usługa ze strumieniem danych z sieci dla strony internetowej i osobna usługa ze strumieniem danych dla aplikacji
 • Jedna usługa ze strumieniem danych z sieci dla strony internetowej i osobna usługa z dwoma strumieniami danych dla aplikacji, po jednym dla iOS i Androida

Masz w swojej usłudze włączoną personalizację reklam, ale chcesz wykluczyć konkretne zdarzenia. Co oznacza takie wykluczenie dla danych związanych z tymi zdarzeniami?

 • Dane te będą dostępne tylko w sekcjach Raporty i Eksplorowanie
 • Dane te będą dostępne tylko w sekcji Reklamy
 • Dane te będą wykorzystywane tylko do celów pomiarowych
 • Dane te będą wykorzystywane tylko na potrzeby odbiorców w Google Ads

Chcesz wyeksportować dane z Google Analytics do BigQuery, aby wykonywać zapytania i połączyć część danych offline z danymi Analytics. Który typ usługi Analytics umożliwia eksportowanie danych do BigQuery?

 • Usługi standardowe lub usługi Analytics 360 korzystające z GA4
 • Tylko usługi Analytics 360 w GA4 lub Universal Analytics
 • Tylko usługi standardowe w GA4 lub Universal Analytics
 • Usługi standardowe lub usługi Analytics 360 korzystające z Universal Analytics

Chcesz się dowiedzieć, jak Twoje poszczególne reklamy współdziałają ze sobą na ścieżce konwersji. Gdzie znajdziesz raport „Ścieżki konwersji” w usłudze Google Analytics 4?

 • Reklamy
 • Raporty
 • Konfiguracja
 • Eksplorowanie

W jaki sposób Google Ads może wykorzystać grupy odbiorców z Google Analytics, gdy usługi te są połączone?

 • Grupy odbiorców można wykorzystać w Google Ads do kontaktowania się z klientami w ramach dotyczących ich badań
 • Grupy odbiorców można wykorzystać w Google Ads do kierowania kampanii reklamowych
 • Grupy odbiorców można wykorzystać w Google Ads do dostosowywania kierowania geograficznego kampanii reklamowych
 • Grupy odbiorców można wykorzystać w Google Ads do wyświetlania danych branżowej analizy porównawczej

W systemie punktu sprzedaży zbierasz dane, które można wykorzystać razem z danymi wysyłanymi do Google Analytics z Twojej strony internetowej i aplikacji. Która z tych funkcji umożliwia rejestrowanie i wysyłanie zdarzeń bezpośrednio na serwery Google Analytics?

 • Zmodyfikuj zdarzenie
 • Żądanie HTTP
 • Import danych
 • Protokół pomiarowy

Gdy użytkownik wyświetla dowolną stronę w Twojej witrynie, za każdym razem wywołuje zdarzenie page_view (odsłona). Postanawiasz zdefiniować nowe zdarzenie, które będzie aktywowane, gdy użytkownicy wyświetlą konkretną stronę (na przykład stronę główną). Przechodzisz do interfejsu Google Analytics i otwierasz sekcję Zdarzenia. Którą dostępną tam opcję wykorzystasz?

 • Zmodyfikuj zdarzenie
 • Utwórz zdarzenie
 • Oznacz zdarzenie jako konwersję
 • Importuj zdarzenie

Ciekawi Cię, jakie kroki podejmują użytkownicy na ścieżce do kluczowego działania lub konwersji. Która metoda eksploracji pozwoli Ci zwizualizować te kroki i ocenić skuteczność ich wykonywania?

 • Eksploracja kohort
 • Eksploracja swobodna
 • Pokrywanie się segmentów
 • Eksploracja ścieżki

Którą sekcję w swojej usłudze Google Analytics otworzysz, aby za pomocą zaawansowanych metod odkryć bardziej szczegółowe informacje dotyczące zaangażowania Twoich klientów?

 • Konfiguracja
 • Reklamy
 • Raporty
 • Eksplorowanie

Który model atrybucji rozdziela udział w konwersji na różne punkty styczności z klientem za pomocą algorytmów systemów uczących się?

 • Pierwsze kliknięcie
 • Oparty na danych
 • Spadek udziału z upływem czasu
 • Ostatnie kliknięcie

Pewna funkcja Analytics pozwala łączyć dane o zachowaniu klientów w ramach różnych interakcji na różnych platformach i urządzeniach, ponieważ umożliwia powiązanie własnych identyfikatorów z poszczególnymi klientami. Jaka to funkcja?

 • Dołączenie do grupy odbiorców
 • User-ID
 • Odbiorcy prognozowani
 • Identyfikator urządzenia

Prowadzisz małą firmę, która ma stronę internetową oraz osobne aplikacje na iOS i Androida. Zależy Ci na analizowaniu zdarzeń i użytkowników we wszystkich tych 3 obszarach. Jak skonfigurujesz konto?

 • Jedna usługa ze strumieniem danych z sieci dla strony internetowej i osobna usługa ze strumieniem danych dla aplikacji
 • Jedna usługa z jednym strumieniem danych z sieci dla strony internetowej i dwoma strumieniami danych dla aplikacji, po jednym dla iOS i Androida
 • Jedna usługa z jednym strumieniem danych z sieci dla strony internetowej i jednym strumieniem danych dla aplikacji
 • Jedna usługa ze strumieniem danych z sieci dla strony internetowej i osobna usługa z dwoma strumieniami danych dla aplikacji, po jednym dla iOS i Androida

Zarządzasz blogiem, na którym pojawiają się teksty różnych autorów. Co możesz wykorzystać, aby móc uwzględniać w raportach nazwisko twórcy tekstu z każdej strony artykułu?

 • Dane niestandardowe
 • Tabela niestandardowa
 • Niestandardowy parametr użytkownika
 • Wymiar niestandardowy

Postanawiasz włączyć w swojej usłudze personalizację reklam, ale chcesz wykluczyć konkretne zdarzenia. Jak będą traktowane dane dotyczące takich wykluczonych zdarzeń?

 • Dane te będą dostępne tylko w sekcji Reklamy
 • Dane te będą wykorzystywane tylko do celów pomiarowych
 • Dane te będą dostępne tylko w sekcjach Raporty i Eksplorowanie
 • Dane te będą wykorzystywane tylko na potrzeby odbiorców w Google Ads

W którym z tych scenariuszy przyda Ci się raport Zaangażowanie ogółem, jeśli korzystasz w witrynie z Google Analytics?

 • Chcesz się dowiedzieć, skąd użytkownicy trafiają do Twojej witryny.
 • Chcesz sprawdzić, które strony w witrynie są odwiedzane najczęściej.
 • Chcesz śledzić aktywność użytkowników w witrynie.
 • Chcesz poznać zainteresowania użytkowników, tj. przeglądane przez nich witryny i dokonywane przez nich zakupy.

Zarządzasz sklepem internetowym. Klienci trafiają do niego z różnych miejsc, takich jak wyszukiwarki, reklamy i media społecznościowe. Chcesz sprawdzić, które z tych źródeł generuje dla sklepu najwięcej nowych klientów i konwersji. Który wymiar wyświetla takie oznaczenia jak „bezpłatne wyniki wyszukiwania” lub „odesłanie”, dzięki czemu pokazuje, skąd użytkownicy trafili na Twoją stronę?

 • Kampania Google Ads
 • Nazwa zdarzenia
 • Domyślne grupowanie kanałów
 • Tytuł strony

Konfigurujesz strumień danych z sieci, aby Twoja strona dostarczała dane Twojej usłudze Google Analytics. Co się stanie, jeśli przy konfiguracji tego strumienia zostawisz włączoną opcję pomiaru zaawansowanego?

 • Na Twojej stronie internetowej będą rejestrowane dodatkowe zdarzenia, przy czym nie będzie to wymagało zmiany jej kodu
 • Raportowanie konwersji dla strumienia danych z sieci będzie wykorzystywać systemy uczące się do rozdzielania udziału w konwersji na różne kanały
 • Zdarzenia będzie można połączyć z zalogowanymi użytkownikami na potrzeby raportowania działań użytkowników na różnych urządzeniach
 • Z dotychczasowymi danymi ze strony będzie można połączyć zdarzenia z aplikacji mobilnej

Którą z tych platform można połączyć z Analytics, aby móc testować warianty stron internetowych wśród odpowiednio dobranych odbiorców?

 • Baza ogniowa
 • Google Optimize
 • Zmodyfikuj zdarzenie
 • Konsola wyszukiwania

Masz utworzoną usługę Google Analytics 4 dla swojej strony internetowej i aplikacji mobilnej. W jaki sposób Google Analytics mierzy i raportuje odrębne interakcje użytkowników, gdy korzystają oni ze strony i aplikacji?

 • Jako zdarzenia
 • Jako wyświetlenia
 • Jako sesje
 • Jako działania

Która z tych metod eksploracji pomoże Ci zwizualizować kroki podejmowane przez użytkowników na ścieżce do kluczowego działania lub konwersji i ocenić skuteczność wykonywania tych kroków?

 • Eksploracja kohort
 • Eksploracja swobodna
 • Pokrywanie się segmentów
 • Eksploracja ścieżki

Ścieżki konwersji pozwalają określić, jak różne reklamy współdziałają ze sobą na drodze do konwersji. Gdzie znajduje się raport „Ścieżki konwersji” w usłudze Google Analytics 4?

 • Eksplorowanie
 • Konfiguracja
 • Raporty
 • Reklamy

Chcesz sprawdzić, na które strony najczęściej przechodzą nowi użytkownicy po odwiedzeniu strony głównej. Dlatego w obszarze Eksplorowanie tworzysz nową eksplorację sekwencji ścieżki, którą zamierzasz udostępnić współpracownikom. Kto – zgodnie z ustawieniami domyślnymi – może wyświetlić tę nową eksplorację ścieżki?

 • Tylko Ty, ale możesz ją udostępnić innym użytkownikom usługi w trybie „tylko do odczytu”.
 • Każdy użytkownik usługi może otworzyć eksplorację w trybie „tylko do odczytu”.
 • Tylko Ty, ale możesz ją udostępnić innym użytkownikom usługi i umożliwić im wprowadzanie zmian.
 • Każdy użytkownik usługi może otworzyć eksplorację i wprowadzać w niej zmiany.

Ile dni trzeba poczekać na trwałe usunięcie usługi, którą przeniesiesz do kosza na koncie Google Analytics?

 • 35
 • 7
 • 14
 • 60

Jedna z tych funkcji pozwala po włączeniu łączyć dane zdarzeń zbierane od użytkowników Twojej aplikacji lub strony z kontami Google zalogowanych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na udostępnianie takich informacji. Która?

 • Reklamy Google
 • Sygnały Google
 • Konsola wyszukiwania Google
 • User-ID

Która z tych funkcji pozwoli Ci kontrolować, jak długo Google Analytics będzie przechowywać dane na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia?

 • Tryb uzyskiwania zgody
 • Ustawienia adresu IP
 • Wyłączenie zbierania danych
 • Okres przechowywania danych

Co może zrobić Google Ads z grupami odbiorców z Google Analytics, gdy obie te usługi są połączone?

 • Grupy odbiorców można wykorzystać w Google Ads do kontaktowania się z klientami w ramach dotyczących ich badań
 • Grupy odbiorców można wykorzystać w Google Ads do dostosowywania kierowania geograficznego kampanii reklamowych
 • Grupy odbiorców można wykorzystać w Google Ads do kierowania kampanii reklamowych
 • Grupy odbiorców można wykorzystać w Google Ads do wyświetlania danych branżowej analizy porównawczej

Przygotowujesz raport, który pokaże, ilu użytkowników z ostatnich 30 dni pochodziło z poszczególnych typów urządzeń, takich jak komputery i komórki. Jakiego elementu składowego raportu użyjesz w tym celu?

 • Dane
 • Użytkownik
 • Wymiar
 • Zdarzenie

Zarządzasz stroną internetową. Niektóre zdarzenia, na przykład zakup produktów lub subskrypcja newslettera, są dla Ciebie szczególnie wartościowe. Chcesz je oznaczyć jako ważne i przypisać im wartość. Jakiego oznaczenia dla tych zdarzeń użyjesz w usłudze Google Analytics 4?

 • Zdarzenia niestandardowe
 • Cele
 • Zdarzenia konwersji
 • Zalecane zdarzenia

Chcesz utworzyć nowe grupy odbiorców dla Twojego sklepu internetowego. W tym celu przygotowujesz przydatne dla swojej firmy segmenty użytkowników, wyodrębniając na przykład klientów, którzy dokonali zakupu. Która z podanych grup to odbiorcy prognozowani?

 • Użytkownicy, którzy prawdopodobnie dokonają zakupu w ciągu najbliższych 7 dni
 • Użytkownicy, którzy rozpoczęli proces płatności, ale nie dokonali zakupu
 • Użytkownicy, którzy dokonali zakupu w ciągu ostatnich 30 dni
 • Użytkownicy, którzy dodali produkty do listy życzeń

Chcesz przefiltrować dane i utworzyć nowy zbiór danych na potrzeby określonego przypadku użycia lub konkretnej grupy odbiorców. Którą funkcję Analytics 360 wykorzystasz?

 • Usługi podrzędne
 • Usługi o pełnym zakresie
 • Strumienie danych
 • Organizacje

Chcesz uzyskać wgląd w bezpłatne wyniki wyszukiwania, które kierują użytkowników na Twoją stronę. Z jaką platformą możesz połączyć Analytics, aby mieć taką możliwość?

 • Konsola wyszukiwania
 • Google Optimize
 • Reklamy Google
 • Search Ads 360

Która funkcja Google Analytics dokonuje pomiaru konwersji niedostępnych do bezpośredniej obserwacji, wykorzystując w tym celu systemy uczące się?

 • Zdarzenia konwersji
 • Okno konwersji
 • Ścieżki konwersji
 • Modelowanie konwersji

Masz stronę internetową i chcesz zacząć zbierać informacje na jej temat oraz wykorzystać je w raportach w Google Analytics. Co musisz w tym celu skonfigurować?

 • Tag Analytics
 • Pakiet SDK Analytics
 • Reklamy Google
 • Pakiet SDK Firebase

Chcesz wyświetlać szczegółowe dane dotyczące kampanii marketingowych, dlatego postanawiasz połączyć nowo utworzone konto Google Ads ze swoją usługą Google Analytics. Który obszar w usłudze Google Analytics 4 umożliwia zarządzanie połączeniami usług, w tym połączeniem z Google Ads?

 • Administracja
 • Konfiguracja
 • Reklamy
 • Eksplorowanie

Zdarzenie page_view (odsłona) jest aktywowane za każdym razem, gdy użytkownik wyświetla w Twojej witrynie dowolną stronę. Którą opcję w sekcji Zdarzenia w interfejsie Google Analytics wykorzystasz, gdy chcesz zdefiniować nowe zdarzenie wyświetlenia określonej strony (na przykład strony głównej)?

 • Oznacz zdarzenie jako konwersję
 • Importuj zdarzenie
 • Zmodyfikuj zdarzenie
 • Utwórz zdarzenie

W jaki nowy sposób możesz wykorzystać dane Google Analytics, które wyeksportujesz do BigQuery?

 • Możesz uzyskać dostęp do raportów dotyczących aplikacji, w tym danych o błędach, skuteczności powiadomień i skuteczności precyzyjnych linków
 • Możesz użyć zapytań SQL, aby uzyskać z danych odpowiedzi na swoje pytania i zdobyć informacje na temat produktów, użytkowników i kanałów
 • Możesz wykorzystać konwersje do określania stawek w kampaniach reklamowych, odbiorców możesz natomiast użyć na potrzeby kierowania kampanii
 • Możesz wykorzystać odbiorców do kierowania w eksperymentach w witrynie i testowania wariantów Twoich stron internetowych

W jaki sposób Google Ads może wykorzystać zdarzenia konwersji z Google Analytics, gdy obie te usługi są połączone?

 • Google Ads może wykorzystać te konwersje, aby wygenerować nowe propozycje słów kluczowych
 • Google Ads może wykorzystać te konwersje, aby dostosować i zoptymalizować tekst reklamy
 • Google Ads może wykorzystać te konwersje, aby wyświetlić dane branżowej analizy porównawczej
 • Google Ads może wykorzystać te konwersje, aby zoptymalizować stawki dla miejsc docelowych reklam

Która funkcja Analytics 360 pozwoli Ci utworzyć nowy zbiór danych przez połączenie danych z wielu usług źródłowych, a przez to uzyskać szeroki wgląd w informacje o firmie prezentowane według produktów, marek lub regionów?

 • Usługi podrzędne
 • Usługi o pełnym zakresie
 • Strumienie danych
 • Organizacje

Który z tych modeli atrybucji rozdziela udział w konwersji po równo na wszystkie kanały, w których klient kliknął reklamę lub wszedł z nią w interakcję, zanim nastąpiła konwersja?

 • Uwzględnienie pozycji
 • Liniowy
 • Spadek udziału z upływem czasu
 • Oparty na danych

Dane, które zbierasz w systemie punktu sprzedaży, mogą uzupełniać dane wysyłane do Google Analytics przez Twoją stronę internetową i aplikację. Która funkcja umożliwia rejestrowanie i wysyłanie zdarzeń bezpośrednio na serwery Google Analytics?

 • Żądanie HTTP
 • Protokół pomiarowy
 • Import danych
 • Zmodyfikuj zdarzenie

Twoim zadaniem jest skonfigurowanie strumienia danych w ramach ustawień Google Analytics. Czym jest strumień danych?

 • Strumień danych funkcjonuje w ramach sekcji Eksplorowanie, a po zdefiniowaniu można go dodać do dowolnej eksploracji
 • Strumień danych funkcjonuje w ramach usługi i zapewnia przepływ informacji z aplikacji lub strony internetowej do Analytics
 • Strumień danych funkcjonuje w ramach konta i stanowi kontener na dane, które napływają z aplikacji i stron internetowych
 • Strumień danych funkcjonuje w ramach sekcji Raporty i pozwala segmentować oraz porównywać dane

Ile dni zajmuje trwałe usunięcie usługi, gdy przeniesiesz ją do kosza na koncie Google Analytics?

 • 60
 • 35
 • 14
 • 7

Dodajesz do strony internetowej nową funkcję, dzięki której użytkownicy mogą zamówić newsletter. Chcesz oznaczać te nowe zdarzenia subskrypcji jako konwersje i tworzysz grupę odbiorców zawierającą użytkowników, którzy dołączyli do grona odbiorców newslettera. Który obszar w usłudze Google Analytics 4 pomoże Ci zarządzać zdarzeniami, konwersjami i grupami odbiorców?

 • Administracja
 • Konfiguracja
 • Reklamy
 • Eksplorowanie

Jedno ze zdarzeń na Twojej stronie internetowej jest aktywowane, gdy użytkownik ogląda film. Co może być parametrem tego zdarzenia?

 • Urządzenia, na których użytkownicy obejrzeli film na Twojej stronie
 • Tytuł filmu oglądanego na Twojej stronie
 • Liczba użytkowników, którzy obejrzeli film na Twojej stronie
 • Liczba użytkowników, którzy odwiedzili stronę z filmem w Twojej witrynie

Która z tych konfiguracji przedstawia hierarchiczną strukturę konta Google Analytics?

 • Usługa > Konto > Strumień danych
 • Konto > Usługa > Strumień danych
 • Usługa > Strumień danych > Konto
 • Strumień danych > Konto > Usługa

Masz aplikację mobilną. Co możesz wykorzystać, aby zbierać i wysyłać dane z aplikacji do swojej usługi Google Analytics 4?

 • Tag witryny
 • Pakiet SDK Firebase
 • Platforma marketingowa Google
 • Reklamy Google

Która funkcja Analytics 360 umożliwia filtrowanie danych i tworzenie nowych zbiorów danych na potrzeby określonej grupy odbiorców lub konkretnego przypadku użycia?

 • Strumienie danych
 • Usługi o pełnym zakresie
 • Usługi podrzędne
 • Organizacje

Aby określić, ilu użytkowników pochodzi z poszczególnych typów urządzeń, takich jak komputery i komórki, przygotowujesz raport za ostatnie 30 dni z odpowiednio podzielonymi danymi. Która z tych informacji stanowi „dane” w tym raporcie w Google Analytics?

 • Liczba użytkowników komórek
 • Typy urządzeń, komputery i komórki
 • Miejsce, z którego użytkownicy przeszli na Twoją stronę
 • Zakres dat ustawiony na ostatnie 30 dni

Chcesz utworzyć nowy zbiór danych, który będzie łączył dane z wielu usług źródłowych i zapewni Ci szeroki wgląd w informacje o firmie prezentowane według produktów, marek lub regionów. Która funkcja Analytics 360 Ci to umożliwi?

 • Usługi podrzędne
 • Usługi o pełnym zakresie
 • Strumienie danych
 • Organizacje

Chcesz zwiększyć ruch na stronie, dlatego postanawiasz reklamować się online w różnych miejscach. Otwierasz usługę Google Analytics 4 i szukasz informacji o tym, jak poszczególne reklamy współdziałają ze sobą na ścieżce konwersji. Gdzie znajdziesz w tym przypadku raport „Ścieżki konwersji” w usłudze Google Analytics 4?

 • Raporty
 • Eksplorowanie
 • Konfiguracja
 • Reklamy

Ciekawi Cię, na które strony najczęściej przechodzą nowi użytkownicy po odwiedzeniu strony głównej, dlatego w sekcji Eksplorowanie tworzysz nową eksplorację sekwencji ścieżki. Kto – zgodnie z ustawieniami domyślnymi – może wyświetlić utworzoną przez Ciebie eksplorację?

 • Każdy użytkownik usługi może otworzyć eksplorację i wprowadzać w niej zmiany.
 • Każdy użytkownik usługi może otworzyć eksplorację w trybie „tylko do odczytu”.
 • Tylko Ty, ale możesz ją udostępnić innym użytkownikom usługi w trybie „tylko do odczytu”.
 • Tylko Ty, ale możesz ją udostępnić innym użytkownikom usługi i umożliwić im wprowadzanie zmian.

Czym różnią się usługi Google Analytics 4 od usług Universal Analytics?

 • Usługi Google Analytics 4 wykorzystują „sesje” jako podstawę gromadzenia danych i raportowania, natomiast usługi Universal Analytics używają do tego „wymiarów”.
 • Usługi Google Analytics 4 wykorzystują „sesje” jako podstawę gromadzenia danych i raportowania, natomiast usługi Universal Analytics używają do tego „zdarzeń”.
 • Usługi Google Analytics 4 wykorzystują „zdarzenia” jako podstawę gromadzenia danych i raportowania, natomiast usługi Universal Analytics używają do tego „sesji”.
 • Usługi Google Analytics 4 wykorzystują „wymiary” jako podstawę gromadzenia danych i raportowania, natomiast usługi Universal Analytics używają do tego „zdarzeń”.

Którą platformę można połączyć z Analytics, aby testować różne wersje stron internetowych wśród określonych grup odbiorców?

 • Zmodyfikuj zdarzenie
 • Baza ogniowa
 • Google Optimize
 • Konsola wyszukiwania

Niektóre zdarzenia na Twojej stronie są dla Ciebie szczególnie wartościowe. Chodzi na przykład o zakup produktu lub subskrypcję newslettera. Chcesz oznaczyć te zdarzenia jako ważne i przypisać im określoną wartość. Jakie oznaczenie przypiszesz do nich w usłudze Google Analytics 4?

 • Zdarzenia konwersji
 • Cele
 • Zdarzenia niestandardowe
 • Zalecane zdarzenia

Jakie dane zawiera raport Czas rzeczywisty?

 • Zdarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 60 minut
 • Zdarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 8 godzin
 • Zdarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 12 godzin
 • Zdarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 30 minut

Jesteś w sekcji Eksplorowanie swojej usługi Google Analytics i chcesz dostosować dane i wymiary w formacie tabeli. Która metoda eksploracji pozwoli Ci to zrobić?

 • Pokrywanie się segmentów
 • Eksploracja swobodna
 • Eksploracja ścieżki
 • Eksploracja kohort

Która z tych sekcji w Raportach w Google Analytics pozwala określić, skąd użytkownicy przeszli na Twoją stronę (na przykład z mediów społecznościowych)?

 • Dane demograficzne
 • Zaangażowanie
 • Pozyskanie
 • Generowanie przychodu

Konfigurujesz Google Analytics i masz przy tym za zadanie ustawić strumień danych. Która odpowiedź zawiera opis strumienia danych?

 • Strumień danych funkcjonuje w ramach usługi i zapewnia przepływ informacji z aplikacji lub strony internetowej do Analytics
 • Strumień danych funkcjonuje w ramach sekcji Raporty i pozwala segmentować oraz porównywać dane
 • Strumień danych funkcjonuje w ramach sekcji Eksplorowanie, a po zdefiniowaniu można go dodać do dowolnej eksploracji
 • Strumień danych funkcjonuje w ramach konta i stanowi kontener na dane, które napływają z aplikacji i stron internetowych

W którym miejscu w usłudze Google Analytics 4 będziesz szukać odpowiednich opcji, gdy chcesz połączyć nowe konto Google Ads z usługą Google Analytics, aby móc wyświetlać szczegółowe dane dotyczące kampanii marketingowych?

 • Reklamy
 • Eksplorowanie
 • Konfiguracja
 • Administracja

Chcesz wykonywać zapytania i połączyć część danych offline z danymi Analytics. W tym celu zamierzasz wyeksportować dane z Google Analytics do BigQuery. Które usługi Analytics mają taką możliwość?

 • Usługi standardowe lub usługi Analytics 360 korzystające z GA4
 • Tylko usługi Analytics 360 w GA4 lub Universal Analytics
 • Usługi standardowe lub usługi Analytics 360 korzystające z Universal Analytics
 • Tylko usługi standardowe w GA4 lub Universal Analytics

Jak skonfigurujesz konto, jeśli chcesz analizować zdarzenia i użytkowników na stronie internetowej Twojej firmy oraz w jej osobnych aplikacjach na iOS i Androida?

 • Jedna usługa ze strumieniem danych z sieci dla strony internetowej i osobna usługa z dwoma strumieniami danych dla aplikacji, po jednym dla iOS i Androida
 • Jedna usługa ze strumieniem danych z sieci dla strony internetowej i osobna usługa ze strumieniem danych dla aplikacji
 • Jedna usługa z jednym strumieniem danych z sieci dla strony internetowej i jednym strumieniem danych dla aplikacji
 • Jedna usługa z jednym strumieniem danych z sieci dla strony internetowej i dwoma strumieniami danych dla aplikacji, po jednym dla iOS i Androida

Chcesz analizować ścieżki użytkowników na stronie internetowej i w aplikacji oraz dowiedzieć się, jak na stronę i do aplikacji trafiają nowi użytkownicy. Które z tych narzędzi wykorzystasz, aby uzyskać te statystyki?

 • Google Optimize
 • Usługi Universal Analytics
 • Usługi Google Analytics 4
 • Platforma marketingowa Google

Obsługujesz sklep internetowy sprzedający karty z piłkarzami, a dane o każdym produkcie przechowujesz offline. Która z tych funkcji pozwoli Ci przesłać plik CSV z danymi produktów, aby połączyć je z danymi Analytics?

 • Żądanie HTTP
 • Protokół pomiarowy
 • Zmodyfikuj zdarzenie
 • Import danych

Która sekcja Google Analytics zawiera gotowe karty z odpowiedziami na często zadawane pytania dotyczące interakcji użytkowników z aplikacją lub stroną internetową?

 • Eksplorowanie
 • Raporty
 • Administracja
 • Konfiguracja

Użytkownicy odwiedzający witrynę wywołują zdarzenie page_view (odsłona) za każdym razem, gdy wyświetlają w witrynie dowolną stronę. Chcesz zdefiniować nowe zdarzenie, które będzie aktywowane, gdy użytkownicy trafią na określoną stronę, na przykład stronę główną. Którą opcję w sekcji Zdarzenia w interfejsie Google Analytics możesz wykorzystać, aby zdefiniować zdarzenie wyświetlenia strony głównej?

 • Utwórz zdarzenie
 • Importuj zdarzenie
 • Zmodyfikuj zdarzenie
 • Oznacz zdarzenie jako konwersję

Potrzebujesz wymiaru niestandardowego, który będzie informował o stanie uczestnictwa klienta w programie lojalnościowym. Który z tych zakresów ustawisz w tym celu?

 • Produkt
 • Użytkownik
 • Zdarzenie
 • Sesja

Chcesz wyświetlić kroki podejmowane przez użytkowników na ścieżce do kluczowej konwersji. Która metoda eksploracji umożliwia wizualizowanie kroków podejmowanych przez użytkowników na ścieżce do kluczowego działania lub konwersji oraz ocenę skuteczności wykonywania tych kroków?

 • Eksploracja ścieżki
 • Eksploracja kohort
 • Pokrywanie się segmentów
 • Eksploracja swobodna

Masz utworzoną usługę Google Analytics 4 dla swojej aplikacji mobilnej i strony internetowej. Jak Google Analytics będzie mierzyć i raportować odrębne interakcje użytkowników?

 • Jako sesje
 • Jako zdarzenia
 • Jako działania
 • Jako wyświetlenia

Włączasz w swojej usłudze personalizację reklam, ale chcesz wykluczyć konkretne zdarzenia. Co stanie się z danymi dotyczącymi tych zdarzeń?

 • Dane te będą dostępne tylko w sekcjach Raporty i Eksplorowanie
 • Dane te będą dostępne tylko w sekcji Reklamy
 • Dane te będą wykorzystywane tylko na potrzeby odbiorców w Google Ads
 • Dane te będą wykorzystywane tylko do celów pomiarowych

Obecnie używasz atrybucji ostatniego kliknięcia. Który z tych raportów pozwoli Ci sprawdzić, jaką wartość przypisałby poszczególnym kanałom i kampaniom model atrybucji pierwszego kliknięcia?

 • Porównanie modeli
 • Ścieżki konwersji
 • Eksploracja ścieżki
 • Pokrywanie się segmentów

Obsługujesz sklep internetowy z odzieżą vintage, a dane sprzedawanych produktów przechowujesz offline. Która z tych funkcji pozwala przesłać plik CSV zawierający dane produktów z myślą o ich połączeniu z danymi Analytics?

 • Protokół pomiarowy
 • Żądanie HTTP
 • Import danych
 • Zmodyfikuj zdarzenie

Z jaką platformą możesz połączyć Analytics, aby uzyskać wgląd w bezpłatne wyniki wyszukiwania, które kierują użytkowników na Twoją stronę?

 • Search Ads 360
 • Konsola wyszukiwania
 • Reklamy Google
 • Google Optimize

Która z tych funkcji Analytics łączy po włączeniu dane zdarzeń zbierane od użytkowników Twojej aplikacji lub strony z kontami Google zalogowanych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na udostępnianie takich informacji?

 • User-ID
 • Konsola wyszukiwania Google
 • Reklamy Google
 • Sygnały Google

Co pozwalają zrobić reguły dołączenia do grupy odbiorców?

 • Utworzyć nowe grupy odbiorców na podstawie danych prognozowanych
 • Utworzyć nowe grupy odbiorców na podstawie konkretnych aktywowanych zdarzeń
 • Utworzyć nowe zdarzenia na podstawie dotychczasowych parametrów zdarzeń
 • Utworzyć nowe zdarzenia na podstawie spełnienia reguły dotyczącej grup odbiorców

Która funkcja pozwala wyznaczyć czas przechowywania danych na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia w Google Analytics?

 • Ustawienia adresu IP
 • Tryb uzyskiwania zgody
 • Wyłączenie zbierania danych
 • Okres przechowywania danych

W systemie punktu sprzedaży zbierasz dane, które mogą uzupełniać dane wysyłane do Google Analytics z Twojej strony internetowej i aplikacji. Która z tych funkcji pozwoli Ci rejestrować i wysyłać zdarzenia bezpośrednio na serwery Google Analytics?

 • Protokół pomiarowy
 • Zmodyfikuj zdarzenie
 • Import danych
 • Żądanie HTTP

Chcesz utworzyć nowe grupy odbiorców dla Twojego sklepu internetowego, dlatego segmentujesz użytkowników na podstawie dopasowanych do niego parametrów. Wydzielasz na przykład użytkowników, którzy dokonali zakupu. Która z podanych grup pozwoli Ci uzyskać listę odbiorców prognozowanych?

 • Użytkownicy, którzy rozpoczęli proces płatności, ale nie dokonali zakupu
 • Użytkownicy, którzy dodali produkty do listy życzeń
 • Użytkownicy, którzy dokonali zakupu w ciągu ostatnich 30 dni
 • Użytkownicy, którzy prawdopodobnie dokonają zakupu w ciągu najbliższych 7 dni

Która sekcja w Raportach w Google Analytics zawiera informacje o tym, gdzie byli użytkownicy (na przykład na stronie z wynikami wyszukiwania) przed wizytą na Twojej stronie internetowej?

 • Zaangażowanie
 • Generowanie przychodu
 • Dane demograficzne
 • Pozyskanie

Chcesz zacząć zbierać informacje dotyczące swojej strony internetowej i raportować je w Google Analytics. Co musisz wdrożyć, aby zacząć zbierać i wysyłać te dane do Google Analytics?

 • Pakiet SDK Firebase
 • Pakiet SDK Analytics
 • Reklamy Google
 • Tag Analytics

Na blogu, którym zarządzasz, pojawiają się teksty kilku autorów. Chcesz, aby w raportach można było uwzględnić nazwisko twórcy artykułu z każdej strony tekstu. Co możesz do tego wykorzystać?

 • Tabela niestandardowa
 • Dane niestandardowe
 • Wymiar niestandardowy
 • Niestandardowy parametr użytkownika

Zarządzasz firmą, która zajmuje się budowaniem basenów. Na jej stronie internetowej zamieszczasz nowy film z instrukcjami na temat prawidłowej konserwacji basenu. Google Analytics zawiera sporo informacji o interakcji użytkowników z tym filmem. Która z nich należy do „właściwości użytkownika” rejestrowanych przez Google Analytics?

 • Liczba użytkowników, którzy odwiedzili stronę z filmem w Twojej witrynie
 • Liczba użytkowników, którzy obejrzeli film na Twojej stronie
 • Ustawienia języka użytkowników, którzy oglądają film na Twojej stronie
 • Tytuł filmu, który użytkownicy mogą obejrzeć na Twojej stronie

Co możesz zrobić za pomocą reguł dołączenia do grupy odbiorców?

 • Utworzyć nowe grupy odbiorców na podstawie danych prognozowanych
 • Utworzyć nowe zdarzenia na podstawie spełnienia reguły dotyczącej grup odbiorców
 • Utworzyć nowe grupy odbiorców na podstawie konkretnych aktywowanych zdarzeń
 • Utworzyć nowe zdarzenia na podstawie dotychczasowych parametrów zdarzeń

Szukasz zaawansowanych metod, które wykraczają poza standardowe raporty i pomagają odkryć bardziej szczegółowe trendy dotyczące zaangażowania Twoich klientów. W której sekcji w swojej usłudze Google Analytics je znajdziesz?

 • Reklamy
 • Eksplorowanie
 • Konfiguracja
 • Raporty

Jeden z tych modeli atrybucji rozdziela udział w konwersji po równo na wszystkie kanały, w których klient przed dokonaniem konwersji kliknął reklamę lub wszedł z nią w interakcję. Który?

 • Uwzględnienie pozycji
 • Spadek udziału z upływem czasu
 • Oparty na danych
 • Liniowy

Co znajdziesz w raporcie Czas rzeczywisty?

 • Zdarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 30 minut
 • Zdarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 12 godzin
 • Zdarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 8 godzin
 • Zdarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 60 minut

Która z tych funkcji Google Analytics wykorzystuje systemy uczące się, aby dokonywać pomiaru konwersji niedostępnych do bezpośredniej obserwacji?

 • Ścieżki konwersji
 • Modelowanie konwersji
 • Zdarzenia konwersji
 • Okno konwersji

W której z tych sytuacji możesz wykorzystać raport Zaangażowanie ogółem w Google Analytics?

 • Chcesz się dowiedzieć, skąd użytkownicy trafiają do Twojej witryny.
 • Chcesz poznać zainteresowania użytkowników, tj. przeglądane przez nich witryny i dokonywane przez nich zakupy.
 • Chcesz sprawdzić, które strony w witrynie są odwiedzane najczęściej.
 • Chcesz śledzić aktywność użytkowników w witrynie.

Jak można wykorzystać zdarzenia konwersji z Google Analytics w Google Ads, gdy usługi te są ze sobą połączone?

 • Google Ads może wykorzystać te konwersje, aby zoptymalizować stawki dla miejsc docelowych reklam
 • Google Ads może wykorzystać te konwersje, aby dostosować i zoptymalizować tekst reklamy
 • Google Ads może wykorzystać te konwersje, aby wygenerować nowe propozycje słów kluczowych
 • Google Ads może wykorzystać te konwersje, aby wyświetlić dane branżowej analizy porównawczej

Jaka jest kluczowa różnica między usługami Google Analytics 4 i usługami Universal Analytics?

 • Usługi Google Analytics 4 wykorzystują „zdarzenia” jako podstawę gromadzenia danych i raportowania, natomiast usługi Universal Analytics używają do tego „sesji”.
 • Usługi Google Analytics 4 wykorzystują „sesje” jako podstawę gromadzenia danych i raportowania, natomiast usługi Universal Analytics używają do tego „zdarzeń”.
 • Usługi Google Analytics 4 wykorzystują „sesje” jako podstawę gromadzenia danych i raportowania, natomiast usługi Universal Analytics używają do tego „wymiarów”.
 • Usługi Google Analytics 4 wykorzystują „wymiary” jako podstawę gromadzenia danych i raportowania, natomiast usługi Universal Analytics używają do tego „zdarzeń”.

Zarządzasz firmą ogrodniczą i zamieszczasz na jej stronie internetowej nowy film z instrukcjami dla klientów. W Google Analytics znajdziesz sporo informacji o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z tym filmem. Która z tych informacji należy do „właściwości użytkownika” zbieranych przez Google Analytics?

 • Liczba użytkowników, którzy obejrzeli film na Twojej stronie
 • Ustawienia języka użytkowników, którzy oglądają film na Twojej stronie
 • Liczba użytkowników, którzy odwiedzili stronę z filmem w Twojej witrynie
 • Tytuł filmu, który użytkownicy mogą obejrzeć na Twojej stronie

Jaki zakres należy ustawić dla wymiaru niestandardowego zgłaszającego stan uczestnictwa klienta w programie lojalnościowym?

 • Użytkownik
 • Sesja
 • Zdarzenie
 • Produkt

Twój zespół zarządza sklepem internetowym, do którego klienci trafiają z najróżniejszych miejsc, w tym mediów społecznościowych, reklam i wyszukiwarek. Który z tych wymiarów pozwoli Ci ustalić, czy ruch na stronie pochodzi z „bezpłatnych wyników wyszukiwania”, „odesłania” lub innych źródeł?

 • Domyślne grupowanie kanałów
 • Kampania Google Ads
 • Nazwa zdarzenia
 • Tytuł strony

Które z tych narzędzi możesz wykorzystać, aby zbierać i wysyłać dane z aplikacji mobilnej do swojej usługi Google Analytics 4?

 • Platforma marketingowa Google
 • Pakiet SDK Firebase
 • Tag witryny
 • Reklamy Google

Twoja firma ma stronę internetową i aplikację. Chcesz analizować ścieżki użytkowników na tych 2 platformach oraz określić, jak na Twoją stronę i do aplikacji trafiają nowi użytkownicy. Co należy wykorzystać, aby uzyskać te informacje?

 • Usługi Universal Analytics
 • Platforma marketingowa Google
 • Google Optimize
 • Usługi Google Analytics 4

Który z tych schematów reprezentuje hierarchię dla konta Google Analytics?

 • Konto > Usługa > Strumień danych
 • Strumień danych > Konto > Usługa
 • Usługa > Konto > Strumień danych
 • Usługa > Strumień danych > Konto

Jesteś w sekcji Eksplorowanie w swojej usłudze Google Analytics. Która metoda eksploracji umożliwi Ci dostosowanie danych i wymiarów w formacie tabeli?

 • Eksploracja ścieżki
 • Eksploracja kohort
 • Pokrywanie się segmentów
 • Eksploracja swobodna

Jak można wykorzystać odbiorców z Google Analytics w Google Ads, gdy obie te usługi są ze sobą połączone?

 • Grupy odbiorców można wykorzystać w Google Ads do kierowania kampanii reklamowych
 • Grupy odbiorców można wykorzystać w Google Ads do dostosowywania kierowania geograficznego kampanii reklamowych
 • Grupy odbiorców można wykorzystać w Google Ads do wyświetlania danych branżowej analizy porównawczej
 • Grupy odbiorców można wykorzystać w Google Ads do kontaktowania się z klientami w ramach dotyczących ich badań

Masz skonfigurowany strumień danych z sieci, dlatego Twoja strona internetowa dostarcza już dane do Twojej usługi Google Analytics. Zauważasz, że dla strumienia danych z sieci włączony jest pomiar zaawansowany. Co się stanie, gdy to ustawienie pozostanie włączone?

 • Raportowanie konwersji dla strumienia danych z sieci będzie wykorzystywać systemy uczące się do rozdzielania udziału w konwersji na różne kanały
 • Zdarzenia będzie można połączyć z zalogowanymi użytkownikami na potrzeby raportowania działań użytkowników na różnych urządzeniach
 • Na Twojej stronie internetowej będą rejestrowane dodatkowe zdarzenia, przy czym nie będzie to wymagało zmiany jej kodu
 • Z dotychczasowymi danymi ze strony będzie można połączyć zdarzenia z aplikacji mobilnej

Którą funkcję Analytics wykorzystasz, jeśli chcesz powiązać własne identyfikatory z poszczególnymi klientami, aby połączyć dane o ich zachowaniu w ramach różnych interakcji na różnych platformach i urządzeniach?

 • Identyfikator urządzenia
 • Dołączenie do grupy odbiorców
 • Odbiorcy prognozowani
 • User-ID

Tworzysz nową opcję, która pozwoli użytkownikom Twojej strony internetowej zamówić newsletter. Chcesz oznaczyć nowe zdarzenia subskrypcji jako konwersje i tworzysz nową grupę odbiorców zawierającą użytkowników, którzy zdecydowali się na subskrypcję. W którym miejscu w usłudze Google Analytics 4 możesz zarządzać zdarzeniami, konwersjami i grupami odbiorców?

 • Reklamy
 • Eksplorowanie
 • Administracja
 • Konfiguracja

Jeden z tych modeli atrybucji wykorzystuje algorytmy systemów uczących się przy przypisywaniu udziału w konwersji do poszczególnych punktów styczności z klientem. Który?

 • Oparty na danych
 • Ostatnie kliknięcie
 • Pierwsze kliknięcie
 • Spadek udziału z upływem czasu

Zależy Ci na wyeksportowaniu danych z Google Analytics do BigQuery, aby móc wykonywać zapytania i połączyć niektóre dane offline z danymi Analytics. Które usługi Analytics mogą eksportować dane do BigQuery?

 • Usługi standardowe lub usługi Analytics 360 korzystające z GA4
 • Tylko usługi Analytics 360 w GA4 lub Universal Analytics
 • Tylko usługi standardowe w GA4 lub Universal Analytics
 • Usługi standardowe lub usługi Analytics 360 korzystające z Universal Analytics

Co możesz zrobić z danymi, które wyeksportujesz z Google Analytics do BigQuery?

 • Możesz wykorzystać odbiorców do kierowania w eksperymentach w witrynie i testowania wariantów Twoich stron internetowych
 • Możesz użyć zapytań SQL, aby uzyskać z danych odpowiedzi na swoje pytania i zdobyć informacje na temat produktów, użytkowników i kanałów
 • Możesz uzyskać dostęp do raportów dotyczących aplikacji, w tym danych o błędach, skuteczności powiadomień i skuteczności precyzyjnych linków
 • Możesz wykorzystać konwersje do określania stawek w kampaniach reklamowych, odbiorców możesz natomiast użyć na potrzeby kierowania kampanii

Na Twojej stronie jest skonfigurowane zdarzenie, które jest aktywowane, gdy użytkownik ogląda dostępny na niej film. Która z tych informacji może być parametrem tego zdarzenia?

 • Liczba użytkowników, którzy obejrzeli film na Twojej stronie
 • Tytuł filmu oglądanego na Twojej stronie
 • Liczba użytkowników, którzy odwiedzili stronę z filmem w Twojej witrynie
 • Urządzenia, na których użytkownicy obejrzeli film na Twojej stronie

W Google Analytics znajduje się sekcja, która zawiera karty z odpowiedziami na często zadawane pytania dotyczące interakcji użytkowników z aplikacją lub stroną internetową. O którą sekcję chodzi?

 • Eksplorowanie
 • Administracja
 • Raporty
 • Konfiguracja

Korzystasz z atrybucji ostatniego kliknięcia, ale chcesz sprawdzić, jaką wartość przypisałby poszczególnym kanałom i kampaniom model atrybucji pierwszego kliknięcia. Który raport możesz wykorzystać, aby znaleźć tę informację?

 • Ścieżki konwersji
 • Porównanie modeli
 • Eksploracja ścieżki
 • Pokrywanie się segmentów