Google Analytics 360'a Giriş sınav cevapları

Google Analytics 360’a Giriş sertifikası soruları ve yanıtları.

Cevapları olan tüm olası soruları mı arıyorsunuz? Aşağıdaki dosyayı indirin.

Aşağıda, gerçek sertifika sınavından seçilmiş bazı soruları bulacaksınız.

Değerlendirme 1

Aşağıdaki özelliklerden hangileri yalnızca Analytics 360 mülkleri için kullanılabilir? (üç şık seçin)

 • Toplu Raporlama
 • Özel Tablolar
 • Özel Dönüşüm Hunileri
 • Özel Boyutlar ve Metrikler

Hangi özellik Toplu Raporlama Mülklerine özgüdür?

 • BigQuery Export
 • Kaynak Mülkler raporu
 • Kullanıcı Akışı raporu
 • Kitle Analizi raporu

Hangi özelliklerin yeni Toplayıcı Mülkünüzün görünümleri kapsamında yapılandırılması gerekir? (üç şık seçin)

 • Filtreler
 • Etkinlikler
 • URL Sorgu Parametrelerini Hariç Tut
 • Hedefler

Özel Dönüşüm Hunileri hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? (üç şık seçin)

 • Özel Dönüşüm Hunileri geçmiş verilerle doldurulur.
 • Özel Dönüşüm Hunileri istenen sayıda aşama içerebilir.
 • Özel Dönüşüm Hunisi aşamaları sayfalara veya etkinliklere dayalı olabilir.
 • Tek bir aşama birden fazla kural içerebilir.

Aşağıdaki özel dönüşüm hunisinde 1 ve 2. aşama arasında dönüşüm hunisinden ayrılan kullanıcıların yüzdesi nedir?

 • %94,88
 • %5,12
 • %26,78
 • %69,47

Analytics 360 raporlarında ne zaman örnekleme ortaya çıkar?

 • Bir rapor yüksek kardinaliteye sahip bir boyut içerdiği zaman
 • Standart bir raporda altı aydan fazla süreyi kapsayan veri bulunduğunda
 • Geçici bir sorgu oturumlar için örnekleme eşiğini aştığı zaman
 • Standart bir rapor oturumlar için örnekleme eşiğini aştığı zaman

Raporunuzun satır sınırını aştığı nasıl anlaşılır?

 • Rapor, oturumların %100’ünü temel almadığını belirten bir mesaj gösterir.
 • Raporunuzdaki birincil boyut için satır olarak “(diğer)” gösterilir.
 • “Örneklenmemiş Raporlar” kullanılabilir Dışa Aktarma seçeneği olarak gösterilir.
 • Kullanıcı arayüzünde 5.000’den fazla satır gösteremezsiniz.

Örneklenmemiş Raporlarla karşılaştırıldığında Özel Tablolar’ın temel avantajı nedir?

 • Özel Tablolar, Google Analytics kullanıcı arayüzünde geçici rapor analizlerini destekler.
 • Özel Tablolar daha fazla örneklenmemiş geçmiş veri çekebilmenizi sağlar.
 • Özel Tabloların satır sınırları Örneklenmemiş Raporlara kıyasla daha fazladır.
 • Özel Tablolar her gün çalışacak şekilde planlanabilir

BigQuery nedir?

 • Veri Görselleştirme Aracı
 • Veri Ambarı
 • Dinamik Optimizasyon Aracı
 • Veri Aktarımı Hizmeti


Sınavları geçmek bir egzersiz değildir. Sınav sorularını yanıtlamak için saatler harcayarak hiçbir şey öğrenemezsiniz. Becerilerinizi geliştirmeye odaklanın.Aşağıdakilerden hangileri Analytics 360 verilerinizi analiz etmek için BigQuery kullanmanın avantajları arasındadır? (üç şık seçin)

 • İsabet düzeyi verilerine erişebilirsiniz.
 • Örneklenmemiş kullanıcı sayfa yollarını sorgulayabilirsiniz.
 • Hızlı ve paylaşması kolay gösterge tabloları ve grafikler oluşturabilirsiniz.
 • Analytics 360 verilerinizi diğer kaynaklardaki verilerle bir araya getirebilirsiniz.

BigQuery’de gerçekleştirilebilen ancak Google Analytics arayüzünde gerçekleştirilemeyen raporlama görevleri aşağıdakilerden hangileridir? (iki şık seçin)

 • Tüm web sitesi kullanıcıları için Kaynak/Aracı değerlerinin analizi ve görselleştirilmesi
 • İşletmenizin her bir markası için e-ticaret işlemi oranlarının raporlanması.
 • Birden çok oturumda gerçekleşen etkinlikler arasındaki sürenin raporlanması.
 • Kullanıcıların takip ettikleri örneklenmemiş sayfa görüntüleme yolları hakkında rapor verme.

Analytics 360 ile BigQuery entegrasyonunun tamamlanabilmesi için öncelikle oluşturulması gereken nedir?

 • Veri Tablosu
 • Google Drive
 • BigQuery API’si
 • Google Cloud Platform Projesi

BigQuery Export şeması kullanıldığında aşağıdaki alanlardan hangileri BigQuery’de kullanılabilir?

 • Özel boyutlar, açılış sayfası, isabet sayısı, istemci kimliği
 • Tıklama sayısı, gösterim sayısı, isabet sayısı, istemci kimliği
 • Özel kanal grupları, açılış sayfası, sayfada geçirilen süre
 • Özel boyutlar, isabet sayısı, istemci kimliği

Tüm Trafik > Kaynak/Aracı raporunda bildirilen DBM / BGBM oturum sayısı, Edinme > Google Marketing Platform > Display & Video 360 raporlarında bildirilen oturum sayısından neden farklıdır? (iki şık seçin)

 • Tüm Trafik > Kaynak/Aracı raporu görüntüleme oturumlarını içermez.
 • Tüm Trafik > Kaynak/Aracı raporu Google Analytics ilişkilendirme modelini (GA Modeli) kullanırken, Edinme > Google Marketing Platform > Display & Video 360 raporları Campaign Manager ilişkilendirme modelini (CM Modeli) kullanır
 • Tüm Trafik raporları Google Analytics’te belirlenen tarih aralığını kullanırken, Edinme > Google Marketing Platform > Display & Video 360 raporları yeniden inceleme aralığındaki oturumları raporlar
 • Tüm Trafik > Kaynak/Aracı raporu örneklenebilir, ancak Edinme > Google Marketing Platform > Display & Video 360 raporları hiçbir zaman örneklenmez

Dönüşümler > Çok Kanallı Dönüşüm Hunileri > En İyi Dönüşüm Yolu raporundaki Görüntülü Reklam Ağı kanal adımlarında yer alan “göz” simgesi neyi temsil eder?

 • Tıklama etkileşimi
 • Görüntülü reklam gösterimi
 • Veriye dayalı etkileşim
 • Çevrimdışı reklam etkileşimi

Campaign Manager, Display & Video 360 veya Search Ads 360 entegrasyonunun ardından hangi dönüşüm türleri Dönüşümler > Çok Kanallı Dönüşüm Hunileri’nde raporlanabilir? (üç şık seçin)

 • E-ticaret İşlemleri ve Google Analytics Hedefleri
 • Floodlight sayaçları
 • Floodlight satışları
 • Google Ads Dönüşümleri

Mülkünüz hem Display & Video 360 hem de Campaign Manager ile entegre edilmiş ve otomatik etiketleme özelliği etkinleştirilmişse Display & Video 360 oturumlarının kaynağı/aracısı ne olur?

 • dcm-dbm / bgbm
 • dfa-dbm / bgbm
 • dbm / bgbm
 • dfa / bgbm

Bir kullanıcı Campaign Manager reklamlarınızdan birini görür ve ertesi gün bir e-posta kampanyası üzerinden sitenize gider. Bu oturum, Campaign Manager > Kampanyalar raporunda nasıl raporlanır?

 • Tıklama Oturumu
 • Görüntüleme Oturumu
 • Tıklama Oturumu ve Görüntüleme Oturumu
 • Oturum, Campaign Manager > Kampanyalar raporu’nda raporlanmaz

Bir kullanıcı Campaign Manager reklamlarınızdan birini görür ve ertesi gün bir e-posta kampanyası üzerinden sitenize gider. Bu oturum, Campaign Manager > Kampanyalar raporunda nasıl raporlanır?

 • Tıklama ve Gösterimler doğrudan Campaign Manager’dan içe aktarılırken, Oturumlar kullanıcı siteyi Campaign Manager Kampanyası üzerinden ziyaret ettiğinde raporlanır.
 • Campaign Manager Reklamvereninin birden çok web mülküne trafik yönlendirmesi mümkündür.
 • “Campaign Manager ve Display & Video 360 raporlama entegrasyonunda otomatik etiketlemeyi (DCLID değerleri) geçersiz kılmak için manuel etiketlemeye (UTM -Urchin Trafik İzleme- değerleri) izin ver” seçeneğini etkinleştirmişsinizdir.
 • Tıklamalar ve oturumlar farklı sistemler tarafından farklı şekilde kaydedilir.

Tam satın alma yolundaki Görüntülü Reklam Ağı etkileşimlerinin dönüşümlere katkısını anlamak için hangi raporu kullanırsınız?

 • Desteklenen Dönüşümler
 • Gecikme Süresi
 • Yol Uzunluğu
 • Davranış Akışı

Campaign Manager entegrasyonunun ardından Campaign Manager boyutlarını Google Analytics’te nerede kullanabilirsiniz? (üç şık seçin)

 • Özel Segmentler
 • İkincil Boyutlar
 • Özel Raporlar
 • Özel Boyutlar

Edinme > Google Marketing Platform > Campaign Manager > Kampanyalar raporunda Google Analytics oturumlarını, Campaign Manager gösterim ve tıklama sayılarıyla yan yana görmek için hangi metrik grubunu seçmeniz gerekir?

 • Site Kullanımı
 • Tıklamalar
 • Floodlight
 • E-ticaret

Aşağıdakilerden hangileri Campaign Manager entegrasyonuyla birlikte otomatik etiketleme kullanmanın avantajlarındandır? (üç şık seçin)

 • Ek reklamcılık boyutları sunar
 • Manuel etiketleme hataları riskini ortadan kaldırır
 • Manuel etiket kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır
 • Daha güncel veriler sunar

Campaign Manager trafiğiniz için manuel etiket değerlerini görmeyi tercih ederseniz Google Analytics’te hangi özelliği düzenlersiniz?

 • Campaign Manager ve Display & Video 360 raporlama entegrasyonunda otomatik etiketlemeyi (DCLID değerleri) geçersiz kılmak için manuel etiketlemeye (UTM -Urchin Trafik İzleme- değerleri) izin verme
 • Google Ads ve Search Ads 360 entegrasyonunda otomatik etiketlemeyi (GCLID değerleri) geçersiz kılmak için manuel etiketlemeye (UTM -Urchin Trafik İzleme- değerleri) izin verme
 • Campaign Manager raporlama entegrasyonunu etkinleştirme
 • Campaign Manager entegrasyonunda Maliyet Verileri’ni devre dışı bırakma

Standart Varsayılan Kanal Gruplaması tanımlarını ve DCLID otomatik etiketleme özelliğini kullandığımız varsayıldığında, Display & Video 360 oturumlarını içeren kanal hangisidir?

 • Ücretli Arama
 • Referral
 • Görüntülü Reklam Ağı
 • Direct

Display & Video 360 ile entegre edildiğinde, Display & Video 360 raporlarını Analytics 360’ın hangi bölümünde bulabilirsiniz?

 • “Özelleştirme” altında, soldaki gezinme menüsünde
 • Sol gezinme menüsünde “Edinme”, ardından “Google Marketing Platform” altında
 • “Ürün Bağlantısı” altındaki Yönetici alanında
 • Hesap seçicide “Display & Video 360” seçilir

Aşağıdakilerden hangileri tek bir Özel Raporda kullanılabilir? (iki şık seçin)

 • Açılış Sayfası ve DV360 Reklamvereni (GA Modeli)
 • Açılış Sayfası ve DV360 Reklamvereni (CM Modeli)
 • Kaynak/Aracı boyutu ve DV360 Gösterimleri metriği
 • DV360 Reklam Öğesi Adı (CM Modeli) ve Ort. Oturum Süresi metriği

Google Analytics’te Display & Video 360 boyutlarına göre nasıl Kitle oluşturabilirsiniz? (iki şık seçin)

 • Var olan bir segmentten Kitle oluşturarak
 • Yönetici > Mülk > Kitle Tanımları’na giderek
 • Bir Display & Video 360 raporunda tablo filtresinden Kitle oluşturarak
 • Display & Video 360’taki bir Kitleyi Google Analytics’e aktararak

Aşağıdakilerden hangileri Display & Video 360 entegrasyonuyla yapılabilir? (üç şık seçin)

 • Belirli bir Display & Video 360 Sitesinde “görüntülenebilir” gösterimleri olan kullanıcıların dahil edildiği bir yeniden pazarlama listesi oluşturma.
 • Belirli bir Display & Video 360 Sitesinden gelen kullanıcıların ve alışveriş sepetlerine ekledikleri ürünlerin dahil edildiği bir yeniden pazarlama listesi oluşturma.
 • Belirli bir Display & Video 360 Kampanya Siparişi’nde tıklama oturumları olan kullanıcıları hedefleyen “benzer kitle” yeniden pazarlama listesi oluşturma.
 • Özel dönüşüm hunisinin bir aşamasına dayalı bir kitle oluşturma ve kitleyi yeniden pazarlama amacıyla Display & Video 360 ile paylaşma.

Aşağıdakilerden hangileri Search Ads 360 raporlama entegrasyonunun avantajları arasındadır? (üç şık seçin)

 • Segmentlerde Search Ads 360 boyutları kullanılabilir
 • Search Ads 360 verileri “Çok Kanallı Dönüşüm Hunileri” ve “İlişkilendirme” raporlarında mevcuttur
 • Organik arama motoru trafiği için ek raporlar sunar.
 • Edinme > Google Marketing Platform altında bir dizi yeni Search Ads 360 raporu sunar

Otomatik etiketleme, Search Ads 360 reklamlarınızdan gelen trafiğin hangi Varsayılan Kanal Gruplaması’na tutarlı olarak eklenmesini sağlar?

 • Sosyal
 • Ekran
 • Ücretli Arama
 • Organik Arama

Aşağıdakilerden hangileri ROAS’ı (Reklam Harcamasının Getirisi) hesaplamak için kullanılır? (iki şık seçin)

 • Kâr marjları
 • Reklam harcaması
 • Teklif sınırları
 • Gelir

Yüksek site etkileşimi alan genel anahtar kelimeleri belirlemek için hangi Search Ads 360 raporu ve metriğini görüntülemeniz gerekir? (iki şık seçin)

 • Search Ads 360 Ağaç Grafiği raporlarında hemen çıkma oranı
 • Search Ads 360 Kampanya raporlarında gelir
 • Search Ads 360 Anahtar Kelime Raporlarında Yeni Oturum Yüzdesi
 • Search Ads 360 Anahtar Kelime raporlarında hemen çıkma oranı

Site Bağlantıları, Teklif Ayarlamaları ve Arama Sorguları gibi ayrıntılı Google Ads boyutlarını görüntülemek için hangi rapor gruplarını kullanırsınız?

 • Edinme > Google Ads raporları
 • Edinme > Tüm Trafik raporları
 • Edinme > Google Marketing Platform > Search Ads 360 raporları
 • Bu düzeyde ayrıntılar yalnızca Google Ads kullanıcı arayüzünde görüntülenebilir.