Google Analytics IQ sınav cevapları

Google Analytics Individual Qualification sertifikası soruları ve yanıtları.

Tüm olası Google Analytics Bireysel Kalifikasyon sınav cevaplarını arıyorsanız, bu dosyayı kontrol edin.

Aşağıda, gerçek Google Analytics Bireysel Kalifikasyon sınavından seçilmiş bazı soruları bulacaksınız.

 • gclid=
 • adid=
 • urlid=
 • utm=

Aşağıdaki ölçütlerden hangisi Dinamik Yeniden Pazarlama kitlesi oluşturmak için kullanılamaz?

 • Satın aldıkları bir ürünü iade eden kullanıcılar
 • Bir ana sayfayı görüntüleyen kullanıcılar
 • Bir web sitesinde arama sonucu sayfasını görüntüleyen kullanıcılar
 • Ürün ayrıntısı sayfalarını görüntüleyen kullanıcılar

Kullanıcıları farklı cihazlarda tanımak için hangi özellik etkinleştirilmelidir?

 • Google Ads Bağlantısı
 • İlişkilendirme Modelleri
 • User ID
 • Kitle Tanımları

Önceden toplanan verileri organize etmek için yeni bir Özel Kanal Grubu geriye dönük olarak uygulanabilir.

 • Yanlış
 • Doğru

Çok Kanallı Dönüşüm Hunilerini kullanmak için hangi özellik etkinleştirilmelidir?

 • Sayfa İçi Analytics
 • Reklamcılık Özellikleri
 • Özel Boyutlar
 • Hedefler veya E-ticaret

Kullanıcıları ve oturumları birden çok alanda izlemek için öncelikle aşağıdakilerden hangisi ayarlanmalıdır?

 • Google Ads Bağlantısı
 • Web Alanları Arası İzleme
 • Ad Exchange Bağlantısı
 • Verileri İçe Aktarma

Segmentler aşağıdakilerden hangisini yapmanıza izin vermez?

 • Verileri birbirinden ayırıp analiz etmek
 • Oturumların veya kullanıcıların alt kümelerini oluşturmak
 • Verileri kalıcı olarak değiştirmek
 • Özel Yeniden pazarlama listeleri oluşturmak

Satış noktası sistemi gibi internete bağlı bir cihazdan Google Analytics’e veri göndermek için hangi özellik gerekir?

 • Measurement Protocol
 • Verileri İçe Aktarma
 • Tarayıcı Çerezleri
 • Ağ Protokolü

Google Analytics, her web sitesi ziyaretçisi için hangi varsayılan trafik kaynağı boyutlarını raporlar?

 • Kampanya ve Aracı
 • Kaynak ve Kampanya
 • Kaynak ve Aracı
 • Kampanya ve Reklam İçeriği

Aşağıdakilerden hangisi verileri analiz etmek için segmentler kullanmanın avantajlarından biri değildir?

 • Dönüşüm segmentlerini kullanarak belirli dönüşüm yollarını ayırıp analiz etme
 • Kullanıcıları tek veya birden çok oturum koşuluna göre analiz etme
 • Dönüşüm Sağlayanlar ile Dönüşüm Sağlamayanlar gibi kullanıcı grupları için davranış metriklerini karşılaştırma
 • Bir görünümdeki verileri kalıcı olarak değiştirme

1 günlük, 7 günlük, 14 günlük ve 30 günlük dönemlerde oturum açan kullanıcılar hangi raporda gösterilir?

 • Kullanıcı Akışı raporu
 • Kohort Analizi raporu
 • Etkin Kullanıcı Sayısı raporu
 • Kullanıcı Gezgini raporu

Analytics izleme kodu Google Analytics’e ne zaman sayfa görüntüleme isabeti gönderir?

 • Bir kullanıcı online alışveriş sepetine her ürün eklediğinde
 • Bir kullanıcı yerleşik izleme koduna sahip bir web sayfasını her yüklediğinde
 • Bir kullanıcı web sitesinde her arama yaptığında
 • Bir kullanıcı web sitesinde bir videoyu her tıkladığında

Metriklerin bir dizi haftaya yayılan bir dönemde kullanıcı edinme tarihine göre karşılaştırıldığı rapor hangisidir?

 • Kullanıcı Akışı
 • Kullanıcı Gezgini
 • Etkin Kullanıcı Sayısı
 • Kohort Analizi

Aşağıdakilerden hangisi Özel Raporlarda veri gösterilmesini engeller?

 • Tüm verileri kaldıran bir filtre
 • Özel Raporun kullanıcılarla aynı görünümde paylaşılmaması
 • Özel Raporda çok fazla metrik olması
 • Özel Raporda çok fazla boyut olması

Hangi filtre Kampanya raporlarına yalnızca “Okula Dönüş” kampanyasının verilerini dahil eder?

 • “Sayfa Başlığı” alanını ve “okula dönüş” kalıbını içeren özel Dahil Et filtresi
 • “Kampanya Adı” alanını, “okula dönüş” dizesini ve “dahil et” kalıbını içeren özel Ara ve Değiştir filtresi
 • “Kampanya Adı” alanını ve “okula dönüş” kalıbını içeren özel Dahil Et filtresi
 • “Okula dönüş” değerine “eşit” “ana makine adına yönelik trafik” değerini içeren önceden tanımlı Dahil Et filtresi

En çok trafik alan ve en yüksek etkileşimi elde eden web sayfaları hangi raporda gösterilir?

 • Sıklık ve Yenilik raporu
 • Etkileşim raporu
 • Etkin Kullanıcı Sayısı raporu
 • Tüm Sayfalar raporu

Kullanıcıların bir web sitesinden ayrılmadan önce görüntüledikleri son sayfa hangi raporda gösterilir?

 • Açılış Sayfaları raporu
 • Sayfalar raporu
 • Çıkış Sayfaları raporu
 • Tüm Sayfalar raporu

Hangi kampanya parametresi Google Analytics’te varsayılan olarak kullanılamaz?

 • utm_adgroup
 • utm_source
 • utm_content
 • utm_medium

Google Analytics’te hangi Hedefler kullanılabilir?

 • Konum, Etkinlik, Zaman, Oturum Başına Kullanıcı Sayısı
 • Sayfa Görüntüleme, Etkinlik, İşlem, Sosyal Ağ
 • Hedef, Etkinlik, Sayfa Görüntüleme, Sosyal
 • Hedef, Etkinlik, Süre, Oturum Başına Sayfa/Ekran Sayısı

Verileri içe aktarma özelliğinin etkinleştirilmediği görünümlerde, Özel Boyut değerleri, Özel Boyut oluşturulmadan önceki tarihler için görüntülenebilir.

 • YANLIŞ
 • DOĞRU


Sınavları geçmek bir egzersiz değildir. Sınav sorularını yanıtlamak için saatler harcayarak hiçbir şey öğrenemezsiniz. Becerilerinizi geliştirmeye odaklanın.Aşağıdakilerden hangisi Google Analytics’te bir varsayılan “aracı” olarak kabul edilmez?

 • referral
 • organic
 • cpc
 • google

Aşağıdaki kanallardan hangisi varsayılan Kanallar raporuna dahil edilmez?

 • Görüntülü Reklam
 • Organik Arama
 • Cihaz
 • Doğrudan

Google Analytics aynı kullanıcının oturumlarını ne zaman varsayılan olarak algılayamaz?

 • Oturumlar aynı cihazda aynı tarayıcıda gerçekleştiğinde
 • Oturumlar aynı tarayıcı çerezini paylaştığında
 • Oturumlar aynı gün aynı tarayıcıda gerçekleştiğinde
 • Oturumlar aynı cihazda farklı tarayıcılarda gerçekleştiğinde

Bir kanalın, son tıklamayla ilişkilendirmeden önce bir dönüşüme ne sıklıkla katkıda bulunduğu hangi metrikle raporlanır?

 • İkincil dönüşüm
 • Sondan bir önceki tıklamayla ilişkilendirme
 • Desteklenen dönüşüm
 • Birincil dönüşüm

Verilerin satırlar halinde sunulduğu statik ve sıralanabilir bir tablo hangi Özel Rapor türünde gösterilir?

 • Gezgin
 • Harita Yerleşimi
 • Düz Tablo
 • Pivot Tablo

Görünüm filtreleri, işlenmiş tüm verilere geriye dönük olarak uygulanabilir.

 • Doğru
 • Yanlış

İzleme kodu Google Analytics’e ne zaman etkinlik isabeti gönderir?

 • Bir kullanıcı her rezervasyon yaptığında
 • Bir kullanıcının sayfa görüntüleme izlemesi uygulanan her işleminde
 • Bir kullanıcının etkinlik izleme uygulanan her işleminde
 • Bir kullanıcı takvimine her etkinlik eklediğinde

Kampanyaları manuel olarak izlemek için önerilen üç kampanya parametresi hangileridir?

 • Aracı, Kaynak ve İçerik
 • Aracı, Kaynak ve Kampanya
 • Kampanya, İçerik ve Terim
 • Kaynak, İçerik ve Terim

Bir web sitesini ziyaret eden mobil cihaz türleri hangi raporda gösterilir?

 • Teknoloji > Ağ raporu
 • Mobil > Cihazlar raporu
 • Tüm Trafik > Kaynak/Aracı raporu
 • Site İçeriği > Açılış Sayfası raporu

Sadece Brezilya veya Arjantin’den kullanıcıları dahil etmek için görünüm filtresi nasıl yapılandırılmalıdır?

 • Filtre 1: Brezilya ve Arjantin dışındaki tüm ülkeleri hariç tut
 • Filtre 1: Brezilya’yı dahil et > Filtre 2: Arjantin’i dahil et
 • Filtre 1: Brezilya veya Arjantin’i dahil et
 • Filtre 1: Arjantin’i dahil et > Filtre 2: Brezilya’yı dahil et

Hangi kampanyalarda hedef URL’lere izleme için manuel etiket eklemek gerekir?

 • E-posta kampanyaları
 • Yukarıdakilerin hiçbiri
 • Google Ads kampanyaları
 • Otomatik olarak etiketlenen kampanyalar

Akıllı Hedefler oluşturmak için ne kullanılır?

 • Yeniden pazarlama kitlesi
 • Özel Raporlar
 • Analytics Hedefleri
 • Makine öğrenimi algoritmaları

Filtreler uygulandıktan sonra, filtrelenmiş verileri kurtarmak için hangi seçenek sunulur?

 • Filtrelenmiş veriler kurtarılamaz
 • Veriler 30 gün içinde kurtarılabilir
 • Veriler 5 gün içinde kurtarılabilir
 • Veriler 10 gün içinde kurtarılabilir

Kullanıcıların bir ürün kataloğunu indirme sayısını toplamak için hangi özellik kullanılır?

 • Hesaplanmış Metrikler
 • Özel Boyut
 • Etkinlik İzleme
 • Özel Rapor

Google Analytics hesabının hiyerarşik yapısını hangi model temsil eder?

 • Hesap > Mülk > Görünüm
 • Görünüm > Hesap > Mülk
 • Mülk > Hesap > Görünüm
 • Hesap > Görünüm > Mülk

Filtreler, toplanan veriler üzerinde hangi işlemi gerçekleştiremez?

 • Belirli alt alan adlarından gelen verileri dahil etme
 • Alışveriş tercihlerini dahil etme
 • Dinamik sayfa URL’lerini okunabilir metin dizelerine dönüştürme
 • Belirli IP adreslerinden gelen trafiği hariç tutma

Özel Raporda doğru verileri görüntülemek için aşağıdaki işlemlerden hangisinden kaçınılmalıdır?

 • Aynı raporda birden çok boyut kullanma
 • Farklı kapsamlara ait metrik ve boyutları eşleme
 • Özel Metriklerle rapor oluşturma
 • Birincil boyut olarak Özel Boyut kullanma

Hangi raporlar Reklamcılık Özelliklerinin etkinleştirilmesini gerektirir?

 • Coğrafi raporlar
 • Gerçek Zamanlı Analiz raporları
 • Kohort Analizi raporları
 • Demografi ve İlgi Alanları raporları

Web sitesi yönlendirmeleri, organik arama ve reklam kampanyalarının dönüşümleri nasıl desteklediği hangi raporlarda gösterilir?

 • E-ticaret raporları
 • Hedefler raporları
 • Edinme raporları
 • Çok Kanallı Dönüşüm Hunisi raporları

Aşağıdakilerden hangisi görünümlerdeki veriler için bir filtre ayarı değildir?

 • Dahil et
 • Hariç tut
 • Geri yükle
 • Değiştir

Satışların ve dönüşümlerin kredisinin dönüşüm yolundaki temas noktaları bazında nasıl atandığını hangi kurallar dizisi belirler?

 • Kanal Gruplamaları
 • İlişkilendirme modelleme
 • Çok Kanallı Dönüşüm Hunileri
 • Dönüşüm izleme

Site trafiğinin yüzde kaçının siteyi önceden ziyaret ettiği hangi raporda gösterilir?

 • Yönlendirmeler raporu
 • Satış Performansı raporu
 • Sıklık ve Yenilik raporu
 • Yeniler - Geri Gelenler raporu

Bir kullanıcı etkinlik izleme özelliğine sahip bir videoyu aynı oturumda üç kez izlerse Analytics’te kaç Tekil Etkinlik sayılır?

 • 1
 • 3
 • 6
 • 2

Google Analytics’te “Hemen Çıkma Oranı” nedir?

 • Toplam site çıkışlarının yüzdesi
 • Kullanıcıların belirli bir sürede web sitesine geri gelme sayısı
 • Bir kullanıcının ana sayfadan çıkış yaptığı oturumların yüzdesi
 • Bir kullanıcının web sitesine geldiği ve hiçbir etkileşimde bulunmadan çıkış yaptığı ziyaretlerin yüzdesi

Standart bir Google Analytics yapılandırmasından yararlanarak aşağıdaki özelliklerden hangisi özel bir segment oluşturmak için kullanılamaz?

 • Bir sosyal medya veya e-posta kampanyasıyla etkileşim kuran kullanıcılar
 • Çocukları olan kadın kullanıcılar
 • Bir web sitesinde sayfa görüntüledikten sonra video izleyen kullanıcılar
 • Tarayıcılarını İspanyolca’ya ayarlayan 25-34 yaş arası kullanıcılar

Kullanıcıların bir web sayfasında yaptığı yorumların sayısını toplamak için hangi özellik gerekir?

 • Özel Boyut
 • Özel Metrik
 • Özel Kanal Gruplamaları
 • Hesaplanmış Metrik

Hangi Yeniden pazarlama kitleleri varsayılan olarak tanımlanamaz?

 • Fiziksel bir mağazayı ziyaret etmiş olan kullanıcılar
 • Belirli bir dili konuşan kullanıcılar
 • Bir web sitesinde video izlemiş olan kullanıcılar
 • Bir web sitesinde belirli bir sayfayı ziyaret etmiş olan kullanıcılar

Hangi rapor, trafiğin bir web sitesine nasıl geldiğini gösterir?

 • Demografi
 • Davranış
 • Tüm Trafik
 • Coğrafi

Aşağıdakilerden hangisi Google Analytics’te varsayılan olarak bir “kaynak” şeklinde kabul edilmez?

 • google
 • email
 • (direct)
 • googlemerchandisestore.com

Web sitesindeki kullanıcı etkileşimleri hangi raporda görselleştirilir?

 • Açılış Sayfaları raporu
 • Davranış Akışı raporu
 • Ayrıntılı İçerik İncelemesi raporu
 • Treemap raporu

Özel Boyutlar ne olarak kullanılabilir?

 • Yukarıdakilerin tümü
 • Özel Raporlarda ikincil boyut
 • Standart raporlarda ikincil boyut
 • Özel Raporlarda birincil boyut

Bir web sitesiyle ilgili sorun yaşamış olabilecek tarayıcılar hangi raporda belirlenir?

 • Yeniler - Geri Gelenler raporu
 • Kaynak/Aracı raporu
 • Tarayıcı ve İşletim Sistemi raporu
 • Etkin Kullanıcı Sayısı raporu

Google Analytics hangi sistemlerden varsayılan olarak veri toplayamaz?

 • Çevrimdışı envanter veritabanı
 • İnternet üzerinden satış noktası sistemleri
 • Mobil cihazlar
 • Web siteleri

Yeniden pazarlama listesi oluşturmak için hangi öğe kullanılır?

 • Özel Metrik
 • Özel Segment
 • Özel Rapor
 • Özel Boyut

Google Analytics’te “metrik” nedir?

 • Bir veri kümesinde genellikle boyutlarla eşleştirilen sayılar
 • Site performansının analiz edilmesine yardımcı olabilecek bir boyut
 • Karşılaştırma için rapordan ayrılan bir veri segmenti
 • Bir tarih aralığındaki tarihler

Google Analytics’te “ikincil boyut” nedir?

 • Daha spesifik analiz için ek bir rapor metriği
 • Verilerin etkisini anlamak için bir görsel
 • Daha spesifik analiz için ek bir rapor boyutu
 • Daha spesifik analiz sunan bir gösterge tablosu widget’ı

Örnekleme, raporlara segmentasyondan önce uygulanır.

 • DOĞRU
 • YANLIŞ

Çok Kanallı Dönüşüm Hunisi Raporlarında varsayılan dönüşümlerin kredisi nasıl belirlenir?

 • İlk kampanya, arama veya reklam
 • Sondan bir önceki kampanya, arama veya reklam
 • Dönüşüm temas noktaları boyunca eşit kredi
 • Son kampanya, arama veya reklam

Google Analytics’te varsayılan oturum zaman aşımı süresi kaç dakikadır?

 • 5
 • 30
 • 10
 • 20

Veri toplama işlemi için, Analytics izleme kodu web sayfasının HTML’sinde nereye yerleştirilmelidir?

 • head kapanış etiketinin hemen öncesine
 • body kapanış etiketinin hemen öncesine
 • head açılış etiketinin hemen sonrasına
 • body açılış etiketinin hemen sonrasına

Aşağıdaki raporlardan hangisi kullanıcıların dönüşüm hunisine nerede girdiğini veya çıktığını gösterir?

 • Kullanıcı Zamanlamaları
 • Treemap
 • Kohort Analizi
 • Hedef Akışı

Bir web sitesinin belirli bölümlerinin performansıyla ilgili veriler hangi raporda sağlanır?

 • Konum raporu
 • Ayrıntılı İçerik İncelemesi raporu
 • En Başarılı Etkinlikler raporu
 • Sıklık ve Yenilik raporu

Aşağıdaki ölçütlerden hangisi Özel Segment oluşturmak için kullanılamaz?

 • Boyutlar
 • Metrikler
 • Reklam türü
 • Ardışık kullanıcı işlemleri

Görünümler, görünüm oluşturulmadan önce toplanan web sitesi verilerini içerebilir.

 • YANLIŞ
 • DOĞRU

Özel Raporlarda doğru raporlama için metrikler ve boyutlar aşağıdakilerden hangisini paylaşmalıdır?

 • Aynı Özel Rapor
 • Aynı görünüm
 • Aynı dizin
 • Aynı kapsam

Otomatik etiketleme hangi trafik türünden veri toplamak için kullanılır?

 • Google Ads Kampanya trafiği
 • Web sitesi yönlendirme trafiği
 • Sosyal medya trafiği

Varsayılan bir Analytics oturumu ne zaman sona erer?

 • Bir kullanıcı yeni bir tarayıcı penceresi açtığında
 • Kullanıcının bir web sayfasında 30 dakikadan uzun süre etkinliği olmadığında
 • Web sayfasındaki kullanıcı etkinliğine bakılmaksızın 30 dakika sonra
 • Her gün öğle vaktinde

Hangi öğeler Çözümler Galerisi’nde paylaşılamaz?

 • Hedefler
 • Özel raporlar
 • Segmentler
 • Özel Boyutlar

Bir kullanıcı yerleşik video içeren bir web sayfasını ziyaret edip hiçbir yeri tıklamadan ayrılırsa ve oturum zaman aşımına uğrarsa Google Analytics bu oturumu nasıl raporlar?

 • Hemen çıkma olarak
 • Tıklama olarak
 • Etkileşim olarak
 • Etkinlik olarak

Boyutlar ve metrikler için kullanılabilen kapsam düzeyleri nelerdir?

 • Etkinlik düzeyinde, oturum düzeyinde, işlem düzeyinde veya kullanıcı düzeyinde kapsam
 • Etkinlik düzeyinde, süre düzeyinde, işlem düzeyinde veya kullanıcı düzeyinde kapsam
 • Konum düzeyinde, süre düzeyinde, ürün düzeyinde veya kullanıcı düzeyinde kapsam
 • İsabet düzeyinde, oturum düzeyinde, ürün düzeyinde veya kullanıcı düzeyinde kapsam

Google Analytics’in raporları derleme hızı nasıl artırılabilir?

 • Görünüme uygulanan filtreler kaldırılarak
 • Rapora gelişmiş filtre uygulayarak
 • Örnekleme açılan menüsündeki “Daha hızlı yanıt” seçeneği kullanılarak
 • Örnekleme açılan menüsündeki “Daha fazla kesinlik” seçeneği kullanılarak

Google Analytics hangi isabet türlerini izler?

 • Etkinlik
 • İşlem
 • Yukarıdakilerin tümü
 • Sayfa görüntüleme

Paylaşılan bir Özel Raporun verileri ve rapor yapılandırması da paylaşılır.

 • DOĞRU
 • YANLIŞ

Aşağıdakilerden hangisi varsayılan Analytics izleme kodu tarafından toplanamaz?

 • Kullanıcının favori web sitesi
 • Tarayıcı dil ayarı
 • Cihaz ve işletim sistemi
 • Sayfa ziyaretleri

Google Analytics hangi verilerin toplanmasına izin vermez?

 • Ürün STB’leri
 • Kimlik bilgileri
 • Fatura adresinin bulunduğu şehir
 • Satın alma tutarı

Aşağıdaki kapsamlardan hangisi Özel Metrikler için geçerlidir?

 • Kullanıcı
 • Oturum
 • İsabet
 • Müşteri

Üye Durumu gibi şirkete özel veriler hangi özellik tarafından toplanır?

 • Özel Filtre
 • Etkinlik İzleme
 • Özel Boyut
 • Özel Metrik

Google Merchandise Store “/ordercomplete” şeklinde bir URL hedefi ve “İle başlayan” olarak bir Eşleme Türü belirlerse, www.googlemerchandisestore.com’da yer alan aşağıdaki sayfalardan hangisi hedef olarak SAYILMAZ?

 • /ordercomplete/thank_you.html
 • /order/complete.php
 • /ordercomplete/index.html
 • /ordercomplete.php

Rapor metrikleri ile web sitesi ortalaması hangi veri tablosu gösteriminde karşılaştırılır?

 • Yüzde
 • Performans
 • Karşılaştırma
 • Pivot

Bir web sitesinde müşteri arama terimlerini izlemek için hangi özellik gerekir?

 • Verileri İçe Aktarma
 • Site Arama
 • Arama filtreleri
 • Geliştirilmiş E-ticaret

Aşağıdaki metrik-boyut kombinasyonlarından hangisi geçerli değildir?

 • Oturum Sayısı / Kaynak
 • Toplam Etkinlik Sayısı / Kullanıcı Türü
 • Sayfada Geçirilen Ort. Süre / Cihaz Kategorisi
 • Oturum Sayısı / Hemen Çıkma Oranı

Bir müşteri ödül programında üyelik durumunu raporlayan bir Özel Boyut için hangi kapsam ayarlanmalıdır?

 • İsabet
 • Oturum
 • Kullanıcı
 • Ürün

Çok Kanallı Dönüşüm Hunisi Raporlarında hangi kanal bir dönüşümle ilişkilendirilmez?

 • Televizyon reklamları
 • Ücretli ve organik arama
 • Sosyal ağ
 • Web sitesi yönlendirmeleri

Kullanıcıların bir web sitesinde ilk ulaştıkları sayfalar hangi raporda gösterilir?

 • Açılış Sayfaları raporu
 • Tüm Sayfalar raporu
 • Konum raporu
 • Sayfalar raporu

Google Analytics’te “boyut” nedir?

 • Daha iyi analiz yapmak için düzenlenebilen bir veri kümesi özelliği
 • İki tarih aralığı arasındaki verilerin karşılaştırması
 • Belirli bir tarih aralığında bir kullanıcının yaşam boyu değeri
 • Kitleniz hakkında farklı demografik bilgiler sunan bir rapor

Google Analytics Hedefler raporu hangi verileri izleyemez?

 • Bültene kaydolma
 • Müşterinin yaşam boyu değeri
 • Video izleme
 • Satın alma

Aşağıdakilerden hangisi Google Analytics Yeniden Pazarlama özelliğinin avantajlarından biri değildir?

 • Sitenizi daha önce ziyaret eden müşterilere özel reklamlar göstermek
 • Mevcut Analytics snippet’inde değişiklik yapmadan yeniden pazarlama listeleri oluşturmak
 • Müşterilerin önceden satın aldıkları bir ürünü tekrar sipariş etmesine olanak tanımak
 • Özel segmentler ve hedeflere dayanarak yeniden pazarlama listeleri oluşturmak

Çevrimdışı işletme sistemi verilerini Google Analytics tarafından toplanan online verilerle birleştirebilen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 • User ID
 • Hedef izleme
 • Google Ads Bağlantısı
 • Verileri içe aktarma

Bültene kaydolma için bir Varış Noktası Hedefi oluşturulursa ve bir kullanıcı bültene üç ayrı oturumda üç kez kaydolursa Google Analytics kaç Hedef dönüşüm sayar?

 • 6
 • 2
 • 3
 • 1

Alanları farklı olan sayfalara aynı varsayılan izleme kodu yerleştirilirse ne olur?

 • Analytics, kullanıcıları ve oturumları herhangi bir alanla ilişkilendirmez
 • Analytics, kullanıcıları ve oturumları ilgili alanları ile ilişkilendirir
 • Analytics, kullanıcıları ve oturumları aynı alanla ilişkilendirir
 • Analytics yinelenen veriler toplandığı konusunda bir uyarı gönderir

Bir web sayfasının ziyaretçisi, Analytics çerezini tarayıcısından silerse ne olur?

 • Yukarıdakilerin tümü
 • Analytics, izlenen bir sayfanın tarayıcı tarafından bir sonraki yüklenişinde yeni bir tarayıcı çerezi oluşturur
 • Analytics, kullanıcı davranışı verilerini toplanmış olan geçmiş verilerle ilişkilendiremez
 • Analytics, izlenen bir sayfanın tarayıcı tarafından bir sonraki yüklenişinde yeni bir benzersiz kimlik oluşturur

Bir Google Ads hesabını Google Analytics hesabına bağlarken aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

 • Google Ads’deki anahtar kelime tekliflerini Google Analytics’ten ayarlama
 • Analytics Hedeflerini ve işlemlerini Google Ads’e dönüşüm olarak aktarma
 • Google Ads tıklama ve maliyet verilerini, Analytics’te site etkileşim verilerinin yanında görüntüleme
 • Google Ads kampanyalarında kullanmak için Analytics’te yeniden pazarlama listeleri oluşturma

Google Ads’de anahtar kelime tekliflerini değiştirmek için hangi kullanıcı özelliği KULLANILAMAZ?

 • saat
 • konum
 • reklam tercihi
 • cihaz

Bir Google Analytics Hedefine değer atamak aşağıdakilerden hangisine olanak tanır?

 • Gerçek zamanlı işletme gelirini izleme
 • Web sitesi dönüşüm hunisini analiz etme
 • Hedef dönüşümleri karşılaştırma ve bir web sitesinde yapılan değişiklikleri ölçme
 • Dönüşümlerden elde edilen gerçek geliri izleme

Raporlama için bir etkinlik isabetine eklenebilecek parametreler hangileridir?

 • Kategori, İşlem, Etiket, Tekil Etkinlik Sayısı
 • Etkinlik, Kategori, İşlem, Etiket
 • Kategori, İşlem, Etiket, Değer
 • Kategori, İşlem, Etiket, Toplam Etkinlik Sayısı

Görünüm filtreleri hangi sırayla uygulanır?

 • Alfabetik sıra
 • Oluşturulduğu tarih
 • Ardışık sıra
 • Rastgele sıra

Silinen bir görünüm kaç gün içinde geri yüklenebilir?

 • 15
 • 35
 • 5
 • 25

Bir web sitesini daha önce ziyaret eden trafiğin yüzdesi hangi raporda gösterilir?

 • İlgi Alanları > Yakın ilgi alanı kategorileri raporu
 • Tüm Trafik > Yönlendirmeler raporu
 • Davranış > Sıklık ve Yenilik raporu
 • Davranış > Yeniler - geri gelenler raporu

Kullanıcıları farklı cihazlarda tanımak için User ID’nin neye ihtiyacı vardır?

 • Raporlama için yeni bir Analytics hesabı
 • Google Etiket Yöneticisi
 • Benzersiz kimlikler oluşturan ve belirleyen oturum açma
 • Yukarıdakilerin tümü