İleri Düzey Google Analytics sınav cevapları

İleri Düzey Google Analytics sertifikası soruları ve yanıtları.

Cevapları olan tüm olası soruları mı arıyorsunuz? Aşağıdaki dosyayı indirin.

Aşağıda, gerçek sertifika sınavından seçilmiş bazı soruları bulacaksınız.

Değerlendirme 1

Alanları farklı olan sayfalara varsayılan Google Analytics izleme kodunu yerleştirirseniz, Analytics bu kullanıcıları ve oturumları ayrı ayrı sayar.

 • Doğru
 • Yanlış

Raporlama için veri parametrelerini ileten URL’lere Google Analytics’te ne ad verilir?

 • Etiket
 • İsabet
 • Boyut
 • Metrik

Google Analytics izleme kodu Analytics’e ne zaman sayfa görüntüleme isabeti gönderir?

 • Bir kullanıcı videoyu her tıkladığında
 • Bir kullanıcı alışveriş sepetine her ürün eklediğinde
 • Bir kullanıcı bir web sitesinde her arama yaptığında
 • Bir kullanıcı bir web sayfasını her yüklediğinde

Google Analytics izleme kodu Analytics’e ne zaman etkinlik isabeti gönderir?

 • Bir kullanıcının sayfa görüntüleme izlemesi içeren her işleminde
 • Bir kullanıcı bir rezervasyon sitesinde her rezervasyon yaptığında
 • Bir kullanıcı takvimine her etkinlik eklediğinde
 • Bir kullanıcının işlemleri etkinlik izlemeyle her takip edildiğinde

Google Analytics yeni kullanıcılarla geri gelen kullanıcıları birbirinden ayırmak için ne kullanır? (uygun olan tüm yanıtları seçin)

 • Tarayıcı çerezi
 • Yapay zeka
 • Rastgele atanan benzersiz kimlik
 • Sıralı benzersiz kimlik

Kullanıcı Analytics çerezini tarayıcısından silerse ne olur? (uygun olan tüm yanıtları seçin)

 • Analytics kullanıcıya yeni bir Analytics çerezi ayarlaması gerektiğini bildirir
 • Analytics, kullanıcı davranışı verilerini izleme kodu tarafından toplanmış olan geçmiş verilerle ilişkilendiremez
 • Tarayıcı izlenen bir sayfayı yeniden yüklediğinde, Analytics yeni bir benzersiz kimlik ve tarayıcı çerezi ayarlar
 • Analytics, geri gelen kullanıcıları otomatik olarak tanıyacaktır

Google Analytics farklı tarayıcı ve cihazlarda başlatılan çeşitli oturumlar üzerinden geri gelen kullanıcıları varsayılan olarak tanır.

 • Doğru
 • Yanlış

Google Analytics’te bir oturumun varsayılan olarak zaman aşımına uğrama süresi kaç dakikadır?

 • 5
 • 15
 • 30
 • 60

Satış noktası sistemi gibi online bir cihazdan Google Analytics’e veri göndermek için hangi özellik kullanılmalıdır?

 • Verileri İçe Aktarma
 • Tarayıcı çerezleri
 • Networking protokolü
 • Measurement Protocol

Video aynı oturumda üç defa oynatılmışsa, video oynatma gibi tanımlanmış bir etkinlik hedefi için Google Analytics kaç Hedef dönüşümü kaydeder?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Hangileri Google Analytics’teki Hedef türleridir? (uygun olan tüm yanıtları seçin)

 • Hedef
 • Alışveriş Sepeti
 • Oturum başına sayfa/ekran sayısı
 • Süre

Veriler, filtre kullanılarak bir görüntülemeden hariç tutuluyorsa söz konusu veriler otuz gün içinde kurtarılabilir.

 • Doğru
 • Yanlış

Bu kapsamlardan hangileri boyut ve metrikler için kullanılabilir?

 • Etkinlik düzeyinde, oturum düzeyinde veya işlem düzeyinde kapsam
 • Konum düzeyinde, süre düzeyinde veya kullanıcı düzeyinde kapsam
 • İsabet düzeyinde, oturum düzeyinde veya kullanıcı düzeyinde kapsam
 • Etkinlik düzeyinde, süre düzeyinde veya işlem düzeyinde kapsam

Bir ölçüm planı belirlerken adımların sırası nasıl olmalıdır?

 • İş hedefleri > TPG’ler > temel işlemler
 • TPG’ler > temel işlemler > iş hedefleri
 • Temel işlemler > TPG’ler > iş hedefleri
 • İş hedefleri > temel işlemler > TPG’ler

Bir ölçüm planındaki makro dönüşümler nelerdir?

 • İşletmenin başarısını ölçmek için kullanılan metrik verileri
 • Kullanıcıların gerçekleştirdiği ve belirlenmiş işletme hedeflerini karşılayan temel web sitesi işlemleri
 • Kullanıcıların gerçekleştirdiği ve temel işlemlere dönüşecek olan ikincil web sitesi işlemleri
 • Google Analytics’te ölçüm görevleri için kullanılabilen klavye kısayollarının listesi


Sınavları geçmek bir egzersiz değildir. Sınav sorularını yanıtlamak için saatler harcayarak hiçbir şey öğrenemezsiniz. Becerilerinizi geliştirmeye odaklanın.Tek bir Google Analytics mülkünde farklı URL’lere sahip olan iki web sitesinden veri toplamak için hangi özelliğin ayarlanması gerekir?

 • Gelişmiş filtreler
 • Web Alanları Arası İzleme
 • Etkinlik izleme
 • Özel Boyutlar

Görünüm filtreleri, işlenmiş tüm verilere geriye dönük olarak uygulanabilir.

 • Doğru
 • Yanlış

ABD ve Kanada’daki kullanıcıların verilerini tek bir görünümde görebilmek için hangi filtre uygulanmalıdır?

 • Filtre 1: ABD’yi dahil et > Filtre 2: Kanada’yı dahil et
 • Filtre 1: Kanada’yı dahil et > Filtre 2: ABD’yi dahil et
 • Filtre 1: ABD ve Kanada’yı dahil et
 • Filtre 1: Avrupa ve Asya’yı hariç tut

Raporlardaki verileri Bronze, Gold ve Platinum durum seviyeleri gibi kullanıcı kategorilerine göre görüntülemek isterseniz, bu verilerin toplanması için hangi Google Analytics özelliğinin kullanılması gerekir?

 • Etkinlik İzleme
 • Özel Metrik
 • Özel Boyut
 • Özel Filtre

Metrikleri boyutlarla eşleştirmek için aralarında nasıl bir ortak nokta bulunmalıdır?

 • Aynı oluşturan
 • Aynı oluşturulma tarihi
 • Aynı görünüm
 • Aynı kapsam

Üyelik durumu (ör. ödül seviyesi) için Özel Boyut oluşturmak isterseniz hangi kapsam uygulanmalıdır?

 • İsabet
 • Ürün
 • Oturum
 • Kullanıcı

Özel Boyutlar hangi raporlarda kullanılabilir? (uygun olan tüm yanıtları seçin)

 • Standart raporlarda birincil boyutlar olarak
 • Standart raporlarda ikincil boyutlar olarak
 • Özel Raporlarda birincil boyutlar olarak
 • Özel Raporlarda özel metrikler olarak

Özel Boyut etkin olduğunda hangi veriler bundan etkilenir?

 • Özel Boyut uygulanmadan önce toplanmış veriler
 • Özel Boyut uygulandıktan sonra toplanan veriler
 • Mülkteki tüm veriler
 • Mülkteki hiçbir veri

Kullanıcıların bir web sitesi sayfasında yayınladığı yorum sayısını toplamak için hangi özellik kullanılır?

 • Özel Filtre
 • Özel Boyut
 • Özel Metrik
 • Özel Uyarı

Özel Metriklerin kapsamında neler olabilir? (uygun olan tüm yanıtları seçin)

 • İsabet
 • Ürün
 • Oturum
 • Kullanıcı

Raporlama amacıyla bir etkinlik isabetine eklenebilecek dört parametre nedir?

 • Kategori, İşlem, Etiket, Toplam Etkinlik Sayısı
 • Kategori, İşlem, Etiket, Tekil Etkinlik Sayısı
 • Kategori, İşlem, Etiket, Değer
 • Etkinlik, Kategori, İşlem, Etiket

Bir kullanıcı, etkinlik izlemenin etkin olduğu bir videoyu aynı oturumda üç kez izlediğinde kaç Benzersiz Etkinlik sayılır?

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

Raporlara uygulanan segmentler aşağıdaki gruplardan hangileri için veri analizi gerçekleştirebilir? (uygun olan tüm yanıtları seçin)

 • Tarayıcılarını İspanyolca diline ayarlayan 25-34 yaş arası kullanıcılar
 • Bir web sayfasını görüntüleyen ve ardından bir video izleyen kullanıcı grupları
 • Sosyal medya veya e-posta kampanyalarıyla etkileşim kuran kullanıcı grupları
 • 18 yaşından küçük çocukları olan kullanıcılar

Özel segmentler hangi kriterler kullanılarak oluşturulabilir? (uygun olan tüm yanıtları seçin)

 • Boyutlar
 • Metrikler
 • Oturum tarihleri
 • Kullanıcı işlemlerinden oluşan diziler

Bir defada kaç segment uygulanabilir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Segmentler örnekleme öncesinde uygulandığından segmentlere bölünmüş veriler örneklenmez.

 • Doğru
 • Yanlış

Kanala göre segmentlere bölünen veriler hangi raporda gösterilir?

 • Segmentasyon
 • Kaynak/Aracı
 • Kanallar
 • İlişkilendirme

Google Görüntülü Reklam Ağı’nda yayınlanan Google Ads ve Google Marketing Platform kampanyaları hangi kanal altında gruplanır?

 • Ücretli Arama
 • Organik Arama
 • Direct
 • Görüntülü

En çok trafik alan ve en yüksek etkileşimi elde eden web sayfaları hangi raporda analiz edilir?

 • Etkin Kullanıcılar raporu
 • Etkileşim raporu
 • Tüm Sayfalar raporu
 • Sıklık ve Yenilik raporu

Google Analytics, bir “son tıklama” ilişkilendirme modelinde dönüşüm kredisinin tamamını hangi kaynaklarla ilişkilendirir?

 • İlk pazarlama etkinliğiyle
 • Son pazarlama etkinliğiyle
 • Tek desteklenen dönüşümle
 • Tüm desteklenen dönüşümlerle

Çok kanallı dönüşüm hunisi raporları hangi kanallarda dönüşümlere kredi atayabilir? (uygun olan tüm yanıtları seçin)

 • Web sitesi yönlendirmeleri
 • Ücretli ve organik arama
 • Özel kampanyalar
 • Televizyon kanalları

Google Analytics, son etkileşimden önce dönüşüme katkıda bulunan bir kanala nasıl kredi atar?

 • Birincil dönüşüm
 • Desteklenen dönüşüm
 • Sondan bir önceki tıklamayla ilişkilendirme
 • Son tıklamayla ilişkilendirme

1 günlük, 7 günlük, 14 günlük ve 30 günlük dönemlerde oturum açan kullanıcılar hangi raporda gösterilir?

 • Kullanıcı Gezgini raporu
 • Etkin Kullanıcılar raporu
 • Kullanıcı Akışı raporu
 • Davranışa Genel Bakış raporu

Bir kitlenin edinme tarihine göre gruplandırıldığı ve davranış metriklerinin haftalık bazda karşılaştırıldığı rapor hangisidir?

 • Davranışa Genel Bakış raporu
 • Etkin Kullanıcılar raporu
 • Kullanıcı Akışı raporu
 • Kohort Analizi raporu

Özel Raporlarda hangi işlemler yapılabilir? (uygun olan tüm yanıtları seçin)

 • Aynı raporda birden çok boyut kullanma
 • Özel Metriklerle rapor oluşturma
 • Birincil boyut olarak Özel Boyut kullanma
 • Veriye dayalı ilişkilendirme kullanarak rapor oluşturma

Verilerin satırlar halinde sunulduğu statik ve sıralanabilir bir tablo hangi Özel Rapor türünde gösterilir?

 • Gezgin
 • Düz Tablo
 • Harita Yerleşimi
 • Pivot Tablo

Aşağıdakilerden hangisi Özel Raporlarda veri gösterilmesini engeller? (uygun olan tüm yanıtları seçin)

 • Verilerin tümünü filtreleyen bir filtre uygulanması
 • Özel raporun aynı görünümdeki kullanıcılarla paylaşılmaması
 • Farklı kapsamlara ait boyut ve metrikler
 • Özel rapora çok sayıda boyut uygulanması

Google Analytics’te “yeniden pazarlama” nedir?

 • Kullanıcılar bir web sitesini ilk kez ziyaret ettiğinde ve bir dönüşüm gerçekleştirdiğinde
 • Web sitenize geri gelmeye ve dönüşüm gerçekleştirmeye teşvik etmek için kullanıcılara hedefli reklamlar gösterildiğinde
 • Google Analytics tarayıcı çerezlerini sildiği için yeni kullanıcıyı diğerlerinden ayırt edemediğinde
 • Kullanıcı mevcut bir ürünü rakipten satın aldığında

Google Analytics’te yeniden pazarlamanın etkinleştirilebilmesi için önce hangi özellik etkinleştirilmelidir? (geçerli olanların tümünü seçin)

 • Reklamcılık Raporlama Özellikleri
 • Demografi ve İlgi Alanları
 • Google Ads veya Display & Video 360 hesabını bağlama
 • Özel Boyut

Google Analytics’te tanımlanabilen yeniden pazarlama kitleleri hangileridir? (geçerli olanların tümünü seçin)

 • Bir web sitesinde belirli bir sayfayı ziyaret etmiş olan kullanıcılar
 • Bir web sitesinde video izlemiş olan kullanıcılar
 • Belirli bir dili konuşan kullanıcılar
 • Google Arama’da bir ürün için arama yapmış olan kullanıcılar

Yeniden pazarlama kullanılarak hangi Google mülklerinde alakalı reklamlar gösterilebilir? (geçerli olanların tümünü seçin)

 • Google Görüntülü Reklam Ağı
 • Google Siteleri
 • Mobil uygulamalar
 • Google Arama

Bir kullanıcının yeniden pazarlama kitlesinde tutulabileceği en uzun süre ne kadardır?

 • 120 gün
 • 180 gün
 • 365 gün
 • 540 gün

Bir yeniden pazarlama kitlesini tanımlamak için hangi Google Analytics verileri kullanılabilir? (geçerli olanların tümünü seçin)

 • Önceden Tanımlı Segment
 • Özel Segment
 • Kullanıcı e-posta adresi
 • Web sitenizi hiç ziyaret etmemiş kullanıcılar
 • 100
 • 1000
 • 2000
 • 5000

Web sitesine geri getirmek amacıyla Dinamik Yeniden Pazarlama ile hangi kullanıcılar hedeflenebilir? (geçerli olanların tümünü seçin)

 • Popüler bir ürün yorumu yayınlamış olan kullanıcılar
 • Arama sonuçları sayfasındaki bir web sitesini görüntülemiş olan kullanıcılar
 • Ürün ayrıntısı sayfalarını görüntülemiş olan kullanıcılar
 • Alışveriş sepetlerini terketmiş olan kullanıcılar

Bir perakende sektörüne yönelik Dinamik Yeniden Pazarlama ayarlamak için aşağıdakilerden hangisi Google Ads’e bağlanmalıdır?

 • Google Arama Merkezi
 • Google Analytics Merkezi
 • Google Merchant Center
 • Google Yardım Merkezi

Dinamik Yeniden Pazarlama ayarlamak için Google Analytics’te önce aşağıdakilerden hangisi oluşturulmalıdır?

 • Özel Segment
 • Özel Metrik
 • Özel Boyut
 • Özel Rapor