Youtube Müzik Hak Yönetimi sınav cevapları

YouTube Music Hak Yönetimi sertifikası soruları ve yanıtları.

Cevapları olan tüm olası soruları mı arıyorsunuz? Aşağıdaki dosyayı indirin.

Aşağıda, gerçek sertifika sınavından seçilmiş bazı soruları bulacaksınız.

YouTube’da telif hakkı yasası ile içerik arasındaki ilişkiyi en iyi nasıl tanımlayabilirsiniz?

 • YouTube’da telif hakkının önemi yoktur.
 • YouTube’daki telif hakkı ihlalleriyle YouTube’un avukatları ilgilenir ve bu yüzden kullanıcıların ilgilenmesi gerekmez.
 • YouTube’un araçları ve politikaları, hak sahiplerinin telif haklarını koruyacak şekilde tasarlanmıştır ve araçlarımız ile politikalarımıza uymayan kullanıcılar bazı sonuçlara tabi olur.
 • YouTube’a yüklenen her şey özgün eser olarak kabul edilir ve bu yüzden hiçbir telif hakkı yasasını ihlal etmez.

Can, ilham geldiği bir anda yeni bir şarkının akorlarını ve sözlerini yazıyor. Çalışmasını hangi telif hakkı türü korur?

 • Ses kaydı
 • Müzik bestesi
 • Müzik videosu
 • Yukarıdakilerin hiçbiri. Şarkı, yalnızca YouTube’a yüklendikten sonra telif hakkı yasasıyla korunur

Leyla, Can’ın yazdığı bir şarkıyı söylerken kendi videosunu kaydedip YouTube’a yüklüyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Müzik videosunun ve ses kaydının hakları Leyla’ya, temel müzik bestesinin hakları ise Can’a ait olur.
 • Video türev çalışma olduğundan videodaki tüm içeriğin hakları Leyla’ya ait olur.
 • Video, Can’ın yazdığı şarkı olmadan var olamayacağı için videodaki tüm içeriğin hakları Can’a ait olur.
 • Yalnızca ses kaydının hakları Leyla’ya ait olur. Müzik bestesinin ve videonun hakları Can’a ait olur.

YouTube’da müzik kaynaklı telif hakkı ihlallerini önlemek için aşağıdaki kaynaklardan hangisini kullanabilirsiniz?

 • YouTube Ses Kitaplığı
 • Creative Commons
 • Kamu Alanı
 • Yukarıdakilerin tümü

Leyla, Can’ın şarkısının cover’ını yaparak YouTube’a yüklüyor ancak Content ID videoda hak talebinde bulunuyor ve video engelleniyor. Leyla’nın videoyu yüklemeden önce hangi işlemi yapması gerekirdi?

 • Can’dan şarkısını kaydetmek için izin alması gerekirdi.
 • Video açıklamasında Can’ın adını belirtmesi gerekirdi.
 • Content ID’nin eşleşme bulamaması için şarkıyı değiştirmesi gerekirdi.
 • Yukarıdakilerin hiçbiri. Content ID, cover şarkıları YouTube’dan otomatik olarak engeller.

Rıfat popüler bir sanatçının şarkısındaki bas dizilimini çok beğeniyor ve kendi videosunda kullanmak istiyor. Ancak kullanma hakkına sahip olup olmadığından emin değil. Önce ne yapması gerekir?

 • Avukata danışmalı.
 • Videoyu YouTube’a yükleyip neler olacağına bakmalı.
 • YouTube iş ortağı temsilcisine sormalı.
 • Videoyu yükleyip sanatçıyı yorumlarda etiketlemeli.

Nil, kendisinin bir sanatçının yeni müzik videosunu incelediği videosunu yüklüyor ve içerikte müzik videosundan bir klibe yer veriyor. Content ID, sanatçının plak şirketi adına videosunda hak talebinde bulunuyor. Nil, hangi adımı atmalıdır?

 • Hak talebini kabul edip plak şirketinin videoya kendi politikalarını uygulamasına izin vermelidir.
 • Plak şirketi ve yayıncıdan klibi kullanma izni aldıysa hak talebine itiraz etmelidir.
 • Müzik videosu klibini videodan çıkarmalıdır.
 • Yukarıdakilerin tümü.

Berna bir yayıncılık şirketinde çalışıyor ve YouTube’da şirketinin beste haklarını yönetiyor. Şirket, “XYZ Şarkısı” için dünya genelinde beste haklarının sahibi fakat YouTube ile yalnızca ABD ve Kanada’da lisansı var. Berna, YouTube’da “XYZ Şarkısı” için sahiplik iddia etmeye nereden başlayabilir?

 • Yalnızca ABD ve Kanada.
 • ABD ve Kanada dışında her yer.
 • Dünya geneli.
 • Hiçbir yer.

Tamer bir plak şirketinde çalışıyor ve YouTube’da şirketin kataloğundan para kazanmayı yönetiyor. Plak şirketinin ses kayıtlarını kullanan kullanıcı cover’larından gelir elde etme konusunda aşağıdakilerden hangisi Tamer’e yardımcı olabilir?

 • Content ID eşleşmesi
 • Telif hakkı nedeniyle yayından kaldırmalar
 • Telif hakkı ihtarları
 • YouTube Analytics API’sı

Hangi araç, yalnızca Content ID’ye erişimi olan müzik iş ortaklarına sunulur?

 • YouTube Studio
 • İçerik Yöneticisi CMS
 • Sanatçılar için Analytics
 • Ses Kitaplığı


Sınavları geçmek bir egzersiz değildir. Sınav sorularını yanıtlamak için saatler harcayarak hiçbir şey öğrenemezsiniz. Becerilerinizi geliştirmeye odaklanın.Elif bir müzik yayıncılığı şirketi işletiyor ve YouTube’da şirketin beste öğelerini yönetmek için bir grup çalışana ihtiyaç duyuyor. Ancak çalışanların öğelere erişimini astı Rafet’in denetlemesini istiyor. Elif, bu işlemi İçerik Yönetici CMS’de en iyi nasıl yapabilir?

 • Elif, Rafet’e Yönetici erişimi verip diğer çalışanlar için daha kısıtlayıcı erişimi olan roller oluşturabilir.
 • Elif, Rafet’e içerik sahibi erişimi ve diğer çalışanlara Yönetici erişimi verebilir.
 • Elif, Rafet’e kanal yöneticisi erişimi ve diğer çalışanlara içerik sahibi erişimi verebilir.
 • Elif, tüm çalışanların kullanabileceği bir e-posta takma adı oluşturup bu ada Yönetici erişimi verebilir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • İçerik performansını tanımlayan Analytics verilerine YouTube Studio ve İçerik Yöneticisi CMS üzerinden ulaşılabilir.
 • CMS, İçerik Yönetim Sistemi anlamına gelir.
 • YouTube Studio, tek bir kanal için içeriği yönetmenizi sağlar.
 • Yukarıdakilerin tümü.

Aşağıdakilerden hangisi müzik öğesi türüdür?

 • Beste Paylaşımı
 • Web
 • Film
 • Televizyon Bölümü

YouTube’da öğeler ve videolar arasındaki ilişkiyi en iyi nasıl tanımlarsınız?

 • YouTube’daki her öğe bir veya daha fazla video içerir.
 • YouTube’daki her video bir veya daha fazla öğe içerir.
 • Videolar ve öğeler aynı şeyi ifade eder.
 • Videolar meta veri içerirken öğeler referans içerir.

Yeni iş arkadaşınız YouTube’da hak bilgilerini yayınlama konusunda eğitim alıyor ve size öğenin ne olduğunu soruyor. En iyi nasıl tanımlarsınız?

 • Albüm içindeki şarkılardan biridir.
 • Content ID’nin eşleşme işleminde kullandığı video veya ses içeriğidir.
 • YouTube’daki telif hakkıyla korunan içerikleri temsil eden bilgiler için bir kapsayıcıdır.
 • Bir şarkının içindeki temel sözcükler ve şarkı sözleridir.

Aleyna, bir yayıncılık şirketinde çalışıyor ve bir şarkı sözü yazarının kataloğu için YouTube’da öğeleri yayınlaması gerekiyor. Hangi bilgileri dahil etmesi gerekir?

 • Meta veriler, sahiplik bilgileri, hak talebinde bulunma politikaları ve Ses Kaydı Öğeleri’ne bağlı ilişkiler.
 • Meta veriler, referanslar ve Ses Kaydı Öğeleri’ne bağlı ilişkiler.
 • Referanslar, şarkı sözleri ve sahiplik bilgileri.
 • Meta veriler, ses kayıtları ve hak talebinde bulunma politikaları.

Hüseyin bir plak şirketinde çalışıyor ve bir sanatçının yeni albümü için öğeleri yayınlaması gerekiyor. Hangi bilgileri dahil etmesi gerekir?

 • Meta veriler, sahiplik bilgileri ve eşleşme politikaları.
 • Referanslar, şarkı sözleri ve sahiplik bilgileri.
 • Meta veriler, müzik besteleri ve eşleşme politikaları.
 • Meta veriler, referanslar, sahiplik bilgileri ve eşleşme politikaları.

YouTube’da öğelerin sahiplik bilgilerini doğru şekilde yansıtmak kimin sorumluluğudur?

 • Google
 • YouTube’un avukatları
 • İçerik yöneticileri ve hak sahipleri
 • Öğeyi içeren videoları yükleyen kullanıcılar

Melike’nin şirketi Kuzey Amerika’da bir öğenin sahibi ancak öğeden elde edilen reklam gelirini artırmak için dünya genelinde sahiplik hakkı talebinde bulunması gerektiğini düşünüyor. Bu neden kötü bir fikirdir?

 • YouTube öğeyi içeren videoları Kuzey Amerika dışındaki idari bölgelerde otomatik olarak engelleyeceği için.
 • Öğeye sahip olmadıkları idari bölgelerde sahiplik talebinde bulunmak, hatalı hak taleplerine ve şirketin YouTube ile iş ortaklığının sonlandırılmasına neden olabileceği için.
 • YouTube, Kuzey Amerika’da öğeyi içeren videolardan para kazanmayı otomatik olarak etkinleştireceği için.
 • Yukarıdakilerin hiçbiri.

X Yayıncısı, bir Beste Paylaşımı Öğesi’nin %50’si, Z Yayıncısı ise %60’ı için sahiplik hakkı talebinde bulunuyor. Her iki yayıncı Beste Paylaşımı Öğelerini Fransa’da aynı Ses Kaydı Öğesi’ne bağlamış durumda. Bu iki iş ortağının bulunduğu durumun adı nedir?

 • Çıkar çatışması
 • Hak talebi itirazı
 • Telif hakkı nedeniyle yayından kaldırma
 • Sahiplik anlaşmazlığı

Patronu, Demir’den sanatçılarının albümünün YouTube’da neden önceki albümler kadar gelir elde etmediğini öğrenmesini istiyor. Demir, ilgilenmesi gereken çok sayıda öğe sahipliği anlaşmazlığının olduğunu fark ediyor. Hangi adım, bu anlaşmazlıkları çözümlemesine yardımcı OLMAZ?

 • Öğe Anlaşmazlık Raporu’ndaki anlaşmazlıkları veya İçerik Yöneticisi CMS’deki Sorunlar listesini doğrulama.
 • Hata yapılan sahiplik bilgilerini düzenleme.
 • Diğer sahiplerle iletişime geçerek hata yaptılarsa kendi sahiplik bilgilerini güncellemelerini isteme.
 • Öğeleri silip yeniden yayınlama.

Referans yayınlama ile ilgili hangi ifade doğrudur?

 • Referanslar tüm YouTube kanallarından gelebilir.
 • Referanslar belirsiz ses kayıtlarını ve kamu alanı ritimlerini içerebilir.
 • Referanslar üçüncü taraf materyal içermelidir.
 • Referanslar yalnızca hak sahibinin sahip olduğu materyali içermelidir.

A Plak Şirketi ve B Plak Şirketi, farklı öğelerin sahibi olsalar da aynı malzemelerin yer aldığı bazı referanslar yayınlıyor. Bu ne tür bir sorundur ve bu sorunu nasıl çözebilirler?

 • Referans çakışması. YouTube iletişime geçerek arabuluculuk yapmalarına yardımcı olacaktır.
 • Referans çakışması. En yeni referansı yayınlayan plak şirketinin Sorunlar listesinde anlaşmazlığı gidermesi gerekir.
 • Referans sahipliği anlaşmazlığı. Plak şirketlerinden birinin, öğelerini farklı öğe sahipliği bilgileriyleyeniden yayınlaması gerekir.
 • Hak talebi itirazı. İlk yanıt veren plak şirketi, referansı kullanma hakkı elde eder.

Serhat’ın bir sanatçının yeni albümü için referansları YouTube’da yayınlaması gerekiyor. Şirketi albüm için bir müzik videosu oluşturdu fakat diğer şarkıların henüz resmi videoları bulunmuyor. Albümün öğeleri için ne tür referans malzeme yayınlaması gerekir?

 • Müzik Videosu Öğesi için bir müzik videosu ve diğer şarkılar için ses kayıtları.
 • Müzik videosu için ses kaydı ve diğer şarkılar için müzik videosu.
 • Albümün tamamı için uzun bir ses kaydı.
 • Albümün tamamı için tek bir görselden oluşan video.

Melis, bir sanatçının yeni albümünü YouTube’da yayınlıyor. Yükleme tamamlandığında Content ID videolarda hak talebinde bulunup Melis’in şirketinin içerikleri için belirlediği politikayı uyguluyor. Bu hak talebi türünün adı nedir?

 • Kullanıcı tarafından yüklenen
 • Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik
 • İş ortağı tarafından yüklenen
 • Manuel

Rüya, bir yayıncılık şirketinde çalışıyor ve şirket için YouTube’da şarkı sözü yazarlarının Beste Paylaşımı Öğelerini yönetiyor. A Sanatçısı, Rüya’nın şirketinin kataloğundaki şarkıların cover’larını yapmak için lisansa sahip. Bu nedenle, şirketin, cover videoları için bulunduğu tüm hak taleplerine itiraz etmeli. Rüya, gelecekte bu hak taleplerini önlemek için ne yapmalı?

 • A Sanatçısının videolarını hedefleyen manuel bir kampanya oluşturmalı.
 • Tüm yeni hak taleplerini otomatik olarak manuel incelemeye yönlendirmeli.
 • A Sanatçısının cover videoları için telif hakkı nedeniyle yayından kaldırma bildirimi göndermeli.
 • A Sanatçısının kanalını izin verilenler listesine almalı.

A Plak Şirketi, üçüncü taraf içeriklere sahip bir referans grubu yayınlıyor ve sonuç olarak çok sayıda geçersiz hak talebi alıyor. A Plak Şirketinin geçersiz hak taleplerini ne kadar hızlı ele alması gerekir?

 • 60 gün içinde.
 • Hiçbir zaman. Hak talepleri kendi kendine çözülür.
 • Bir an önce.
 • Yalnızca YouTube’dan resmi uyarı aldıktan sonra.

Gizem, birkaç şarkının karışımını içeren bir video yüklüyor ve bu şarkılar arasında B Sanatçısına ait hit bir tekli de bulunuyor. Content ID, B Sanatçısının plak şirketi adına Gizem’in videosunda hak talebinde bulunuyor. Gizem, hak talebine itiraz ediyor ve plak şirketi hak talebini yeniden etkinleştiriyor. Gizem yine de hak talebinin geçerli olduğuna inanmıyor ve karşılık veriyor. Bu hak talebi senaryosunu en iyi nasıl tanımlarsınız?

 • Kullanıcının yeniden itiraz ettiği, kullanıcı tarafından yüklenmiş hak talebi.
 • Hak talebinde bulunan kullanıcının itiraz ettiği, kullanıcı tarafından yüklenmiş hak talebi.
 • Kullanıcının itiraz ettiği, iş ortağı tarafından yüklenmiş hak talebi.
 • Hak talebinde bulunan kullanıcının itiraz ettiği, iş ortağı tarafından yüklenmiş hak talebi.

Hak talebinde bulunulan video ile hak talebinde bulunma politikaları arasındaki ilişkiyi aşağıdaki eşlemelerden hangisi doğru şekilde tanımlar?

 • Content ID, iş ortaklarının yüklediği içeriklerle ilgili hak taleplerine bir eşleşme politikası uygular.
 • Content ID, iş ortaklarının yüklediği içeriklerle ilgili hak taleplerine bir yükleme politikası uygular.
 • Content ID, kullanıcıların yüklediği içeriklerle ilgili hak taleplerine bir yükleme politikası uygular.
 • Content ID, kullanıcıların yüklediği içeriklerle ilgili hak taleplerine bir Engelleme politikası uygular.

Y Yayıncısı, YouTube’da C Şarkı Sözü Yazarının kataloğundan kazandığı geliri artırmak istiyor. C Şarkı Sözü Yazarının öğelerine hangi politikayı uygulamaları gerekir?

 • Takip Etme
 • Engelleme
 • Para Kazanma
 • Yukarıdakilerin tümü

Burak, yeni iş arkadaşına YouTube’un birden çok öğe tarafından hak talebinde bulunulan videolara uyguladığı politikaları açıklıyor ve en kısıtlayıcı politikadan başlıyor. Burak bu politikaları hangi sırayla açıklamalıdır?

 • Takip etme, engelleme, para kazanma.
 • Engelleme, takip etme, para kazanma.
 • Para kazanma, takip etme, engelleme.
 • Engelleme, para kazanma, takip etme.

D Plak Şirketinin bir sanatçının internete, yani YouTube’a sızan yeni albümündeki parçaların İspanya’daki kullanıcılar tarafından yüklenmesini engellemesi gerekiyor. D Plak Şirketinin oluşturduğu özel politikayı aşağıdakilerden hangisi tanımlayabilir?

 • Kullanıcıların yüklediği ve kullanıcı videosu eşleşme oranının %5’ten az olduğu videoları İspanya’da engelleme.
 • Kullanıcıların yüklediği ve görsel referans eşleşme oranının %50’den fazla olduğu videoları İspanya’da takip etme.
 • Kullanıcıların yüklediği ve ses referansı eşleşme oranının %95’ten fazla olduğu videoları İspanya’da engelleme.
 • İş ortaklarının yüklediği ve ses referansı eşleşme oranının %5’ten fazla olduğu videoları İspanya’da takip etme.

Z Plak Şirketi, neden sanatçı kanallarının tümüne gelen telif hakkı ihtarlarını izlemeli?

 • Tek bir ihtar bile hesabın feshedilmesine yol açabilir.
 • Birden fazla ihtar, özelliklere erişme olanaklarını etkileyebilir.
 • Kanallar, hesaplarına gelen ihtarlara karşı herhangi bir işlem yapamaz.
 • YouTube’daki iş ortağı ihtarlarının süresi asla dolmaz.

Hakan, cover videosu ile ilgili olarak X Yayıncısının Content ID hak talebine itiraz ederse bu itiraz karşılığında X Yayıncısı hangi seçeneği KULLANAMAZ?

 • Hak talebini yeniden etkinleştirme
 • İtirazı geri çekme
 • Hak talebini iptal etme
 • Telif hakkı nedeniyle yayından kaldırma

X Yayıncısı, Hakan’ın cover videosuyla ilgili telif hakkı nedeniyle yayından kaldırma talebinde bulunuyor. Aşağıdakilerden hangisi Hakan açısından iyi bir seçenek DEĞİLDİR?

 • Videonun YouTube’da kalmasını sağlamak için karşı bildirim göndermek.
 • X Yayıncısı ile iletişime geçerek geri çekme isteğinde bulunmak.
 • Yayından kaldırma talebini kabul etmek.
 • Videoyu silip farklı bir başlıkla yeniden yüklemek.

Z Plak Şirketi ile Y Plak Şirketi, aynı idari bölgede bir öğe için hak talebinde bulunuyor. Ancak Z Plak Şirketi Engelleme, Y Plak Şirketi ise Takip Etme eşleşme politikasını uyguluyor. Bu durumda YouTube, iş ortakları sahiplik anlaşmazlığını çözüme kavuşturana kadar hangi politikayı uygular?

 • Engelleme
 • Takip Etme
 • Para Kazanma
 • Hem Engelleme hem Takip Etme

Şeyma, A Öğesinin sahibi olduğu idari bölge için herhangi bir eşleşme politikası seçmedi. Bu durum, başka bir iş ortağının B Öğesi için dünya genelinde Para Kazanma politikası uyguladığı, birden çok hak talebi içeren senaryoyu nasıl etkiler?

 • Şeyma’nın idari bölgesinde video için para kazanma stratejisi uygulanır.
 • Şeyma’nın idari bölgesinde video için takip etme politikası uygulanır.
 • Diğer iş ortaklarının idari bölgelerinde video için engelleme politikası uygulanır.Şeyma politika belirleyene kadar video YouTube’da görünmez.

Content ID, sahipleri farklı olan X Öğesi ile Y Öğesine sahip videolar için hak talebinde bulunur. X Öğesi için Fransa’da Para Kazanma politikası ve Y Öğesi için dünya genelinde Takip Etme politikası uygulanır. Fransa’da video için hangi politika uygulanır?

 • Para Kazanma
 • Engelleme
 • Hiçbir politika uygulanmaz
 • Takip Etme

W Plak Şirketi, 10.000 şarkıdan oluşan bir kataloğun haklarını edindi. Şirketin ihtiyaçlarını en az hangi öğe yayınlama yöntemi karşılar?

 • Paket yükleyici
 • Temel YouTube.com kullanıcı arayüzü
 • DDEX
 • SFTP veya Aspera Dropbox’ı

W Plak Şirketi, öğe meta verilerini güncellemek için DDEX feed’i kullanmaya karar veriyor. Aşağıdakilerden hangisi yükleme hatalarını önlemek için önemli son adımlardan biridir? Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Meta verileri doğrulama
 • Öğe etiketleri ekleme
 • Özel kimlikler ekleme
 • Beste Paylaşımı Öğelerini Ses Kayıtlarına bağlama

Plak şirketlerinin YouTube’da yayınlaması gereken, fakat yayıncıların genellikle yayınlamadığı unsur nedir?

 • Öğeler
 • Referanslar
 • Meta veriler
 • Sahiplik bilgileri

Poyraz bir plak şirketinde çalışıyor ve yeni iş arkadaşına sanatçının kataloğunu YouTube’da nasıl yayınlayacağı konusunda bilgi veriyor. İş arkadaşı Poyraz’a müzik videosu olmayan şarkıları yayınlayıp yayınlamayacaklarını soruyor. Poyraz nasıl yanıt vermelidir?

 • Evet, çünkü şarkıları önce başka bir kullanıcı YouTube’da yayınlarsa ilgili kullanıcı hak sahibi olur.
 • Evet, çünkü şarkılar Resimli Müzik Videosu haline gelir ve YouTube ile YouTube Premium’da gelir elde etmek ve görünürlük kazanmak açısından kritik öneme sahiptir.
 • Hayır, çünkü yalnızca resmi müzik videoları YouTube’a aittir.
 • Hayır, çünkü Content ID müzik videosu olmayan şarkılar için hak talebinde bulunamaz.

Z Yayıncısı, Content ID’nin kendisi adına videolarda hak talebinde bulunduğundan emin olmak için yayınlama sırasında hangi iki unsur arasında bağlantı oluşturmalıdır?

 • Ses Kayıtları ve Müzik Videoları
 • Müzik Videosu Öğeleri ve Resimli Müzik Videoları
 • Beste Paylaşımı Öğeleri ve Ses Kaydı Öğeleri
 • Beste Paylaşımı Öğeleri ve Resimli Müzik Videoları

E Plak Şirketi, sanatçılarıyla ilgili toplu YouTube verilerini toplayan şirket içi bir uygulama geliştirdi. E Plak Şirketi, bu verileri nereden alabilir?

 • BigQuery
 • Content ID
 • YouTube Reporting API
 • İçerik Yöneticisi CMS

Patronu Veda’dan yeni veri projesi için bir araç önermesini istiyor. Veda BigQuery’i öneriyor. Proje için gerekli olan işlem ne olabilir?

 • İki kanal arasında gelir karşılaştırması yapmak.
 • Bir öğe için geliri karşılaştırmak.
 • Belirli bir planda birçok raporu aktarmak ve bu verileri saklamak.
 • İki içerik sahibi arasında verileri aktarmak.

Samet, birden çok sanatçının şarkı haklarını yönetiyor. İçerik Yöneticisi CMS ile yapabileceği fakat YouTube Studio Analytics ile yapamayacağı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yönettiği kanallar arasındaki öğe politikalarını karşılaştırma.
 • Videolar arasındaki öğe performansını karşılaştırma.
 • Videolar arasındaki izlenme süresi performansını karşılaştırma.
 • Bir sanatçının videoları arasında trafiği karşılaştırma.

Abonelik geliri raporları, nereden elde edilen gelir hakkında müzik iş ortaklarını bilgilendirir?

 • Canlı yayınlar
 • YouTube Premium ve YouTube Music ücretli abonelikleri
 • Üyelikler
 • Müzik dışı YouTube videoları

X ve Z Yayıncıları, farklı idari bölgelerde aynı öğeye sahipse her iki Yayıncının da bu öğeden doğru miktarda gelir elde etmesini kim sağlar?

 • X Yayıncısı
 • Z Yayıncısı
 • X ile Z Yayıncıları iş birliği yapmalıdır
 • YouTube

Reyhan, şirketine ait öğelerden bazılarının, başka bir şirketin aynı idari bölgelerde sahiplik iddiasında bulunmasından ötürü gelir elde etmediğinden şüpheleniyor. Reyhan, şüphelerini doğrulayacak veya giderecek bilgileri nerede bulabilir?

 • Referans Dosyalar Raporu
 • Reklam geliri raporları
 • Öğe Anlaşmazlık Raporu
 • Hak Talepleri Raporu

Aşağıdakilerden hangisi Content ID eşleştirme sürecinin parçası DEĞİLDİR?

 • Referanslar
 • DDEX
 • Varlıklar
 • İddialar