Google Creative Sertifikası Sınavı sınavi cevapları

Google Creative (Google Marketing Platforms) sertifikası soruları ve yanıtları.

Cevapları olan tüm olası soruları mı arıyorsunuz? Aşağıdaki dosyayı indirin.

Aşağıda, gerçek sertifika sınavından seçilmiş bazı soruları bulacaksınız.

Hangi dinamik strateji, dinamik reklamların aralıklı yayın planlamasına olanak tanır?

 • Başlangıç ve bitiş tarihi planlama
 • Dinamik hedefleme anahtarları
 • Ağırlıklı rotasyon
 • Campaign Manager Yerleşim Kimliği

Google Web Designer’da hangi üç bileşen kullanılabilir? (üç seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Sayaçlar
 • YouTube Video Player
 • Haritalar
 • Dokunma Alanı

HTML5 Etkinleştirici, bir reklam öğesinin HTML dosyasındaki hangi etikete eklenmelidir?

 • body
 • script
 • div
 • head

Bir feed’de dinamik tıklama URL’lerine ait bir sütun varsa, elle kodlanan bir reklam hangi işlevi kullanır?

 • Enabler.exitOverride()
 • Enabler.clickthrough()
 • Enabler.exitOnQuery()
 • Enabler.exit()

Hangi ikisi dinamik olabilecek reklam öğeleridir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Reklam kenarlığı
 • Reklam öğesi türü
 • Tıklama URL’leri
 • Metin

Genişleyen reklam oluşturmak için HTML’ye dahil edilmesi gereken üç panel hangileridir? (üç seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Otomatik genişleyen
 • Genişletilmiş
 • Asıl
 • Daraltılmış

Reklam öğesi resimleri ve videoları Studio’nun hangi bölümünde saklanır?

 • Dinamik İçerik
 • Öğeler
 • Reklam öğesi
 • Yönetici

Bir web sayfasının üzerinde kayan veya bir mobil cihaz ekranının tamamını dolduran iki reklam öğesi türü hangileridir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Genişletilebilir reklam öğesi
 • Banner reklam öğesi
 • Geçiş reklamı
 • Kayan reklam

Tek bir profil içinden farklı reklam öğesi boyutlarını desteklemek için birden çok resminiz olduğunda hangi işlemin yapılması gerekir?

 • Farklı reklam öğesi boyutları oluşturmak için Öğe Kitaplığı’na resimler yüklemek
 • Reklam boyutu başına tek bir feed oluşturmak
 • Tek bir feed oluşturup reklam boyutlarına göre filtrelemek
 • Studio otomatik olarak yeniden boyutlandıracağı için tek bir resim kullanmak

Reklam öğesi boyutlarına göre filtreleme yapmanın üç avantajı nedir? (üç seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Feed’deki reklam öğesi boyutları daha kolay eklenir ve kaldırılır
 • Daha çok reklam boyutu eklendikçe dinamik kampanyaların ölçeklendirilmesini sağlar
 • 5.-Adım: Önizleme’de reklam boyutu belirtmeden, tüm boyutlarda önizleme sayfaları alınmasını sağlar
 • Daha az sütun kullanılmasına olanak tanıyarak, reklam sunucusundan reklam öğesine gönderilen dinamik yanıt verilerinin miktarını azaltır.

Reklamı boş bir sayfada önizlemek için, açılır menüden hangi seçenek belirlenmelidir?

 • Örnek web sitesi
 • Özel URL
 • Ekranda
 • Boş sayfa

Campaign Manager kimliklerini değiştirmek için bir adlandırma kuralı kullanan dinamik strateji hangisidir?

 • Display & Video 360 satır öğesi filtreleme
 • Dinamik hedefleme anahtarları
 • Yeniden pazarlama
 • Veri iletme

Reklam boyutu filtreleme kullanırken, dinamik önizlemeleri doğru şekilde oluşturmak için hangi adımların uygulanması gerekir?

 • Reklam boyutlarını virgülle ayrılmış değerler olarak girme, ilgili reklam boyutlarını seçme ve “Uygula"yı tıklama
 • Tüm reklam öğesi boyutlarını seçme ve “Uygula"yı tıklama
 • Bir reklam öğesi boyutu girme, söz konusu boyut için reklam öğesini seçme ve “Uygula"yı tıklama
 • Reklam öğesi boyutunu girme ve “Uygula"yı tıklama

Dinamik önizleme sayfalarında hangi ikisini yapmak mümkündür? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Önizleme sayfasında düzenleme
 • .csv içe aktarma yoluyla toplu dinamik önizlemeler
 • PDF dosyası olarak indirme ve paylaşma olanağı
 • Studio erişimi olmayan paydaşlarla harici olarak paylaşma

Yeniden pazarlama feed’inin hedefleme sütununa hangi değerler dahildir?

 • Reklamverenin çerez değerleri
 • Floodlight özelleştirilebilen değişken (“u-var”) değerleri
 • Üçüncü taraf çerez değerleri
 • Floodlight kitle listesi kimlikleri


Sınavları geçmek bir egzersiz değildir. Sınav sorularını yanıtlamak için saatler harcayarak hiçbir şey öğrenemezsiniz. Becerilerinizi geliştirmeye odaklanın.Dinamik profiller hangi konumda bulunur?

 • Reklamveren adının yanındaki Dinamik İçerik sekmesinde
 • Hesap Ayrıntıları altındaki Öğeler sekmesinde
 • Dinamik reklam görüntülenirken Reklam Öğeleri sekmesinde
 • Reklamveren ilişkilendirmesi altındaki Reklamverenler’de

VPAID reklam öğeleri kullanıldığında izin verilen üç reklam türü hangileridir? (üç seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Banner
 • HTML5 doğrusal olmayan
 • Geçişli
 • Tam ekran genişleyen

Studio’da hangi üç dönüşümlü yayınlama ayarı kullanılabilir? (üç seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Sıralı
 • Optimize edildi
 • Ağırlıklı
 • Rastgele

Studio’da hangi öğe türleri kullanılabilir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • .webp
 • .tiff
 • .eps
 • .webp

Bir kullanıcı dinamik önizleme oluşturduğunda “Varsayılan reklam öğesi ayarlamadığınız veya uyguladığınız filtreler hiçbir feed satırıyla eşleşmediği için bir önizleme gösterilemiyor” hatasını alırsa, sorunu gidermek için gerçekleştirilmesi gereken ilk adım nedir?

 • Feed’i yeniden dönüştürme
 • Önizleme panelinde doğru feed filtreleme parametrelerinin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etme
 • Feed’in herhangi bir uyarı olmadan tamamlandığını onaylama
 • Feed’i yeniden yükleme

Bir feed’de bir konumu coğrafi olarak hedeflemek için uygun biçim hangisidir?

 • Los Angeles,Kaliforniya
 • Los Angeles,ABD,Kaliforniya
 • Los Angeles,Kaliforniya,ABD
 • Los Angeles,ABD

Dinamik hedefleme anahtarları hangi üründe oluşturulur?

 • Studio
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager
 • Search Ads 360

Bir dinamik feed’de filtre olarak kullanılabilecek iki Campaign Manager özelliği hangileridir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Standart coğrafi konum
 • Site Kimliği
 • Yerleşim Kimliği
 • Floodlight Kimliği

Bir dinamik önizleme, Studio profilinden nasıl kaldırılabilir?

 • Önizleme sayfasını silme
 • Önizleme sayfasını açıp “Geri al"ı tıklama
 • Önizleme sayfasıyla ilgili izinleri düzenleme
 • Önizleme sayfasını arşivleme

Bir feed’de tek bir başlığı 10 farklı kitle kimliğine hedeflemenin en etkili yolu hangisidir?

 • Bir hücreye virgülle ayrılmış 10 kitle kimliği eklemek
 • Her birinde bir kitle kimliği bulunan 10 satır ve 10 sütun eklemek
 • Her birinde farklı bir kitle kimliği bulunan 10 satır eklemek
 • Her birinde farklı bir kitle kimliği bulunan 10 sütun eklemek

Studio’da dinamik reklam kullanmanın iki avantajı hangileridir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Reklam boyutu başına yalnızca tek bir reklam oluşturabilme ve yönetebilme
 • Tek bir reklamla farklı reklam biçimlerini test edebilme
 • Tek bir reklamla farklı içerikleri test edebilme
 • Tek bir reklamla farklı boyutları test edebilme

Hangi özellik kullanıcıların feed yüklemelerine gerek kalmadan dinamik bir alan oluşturmalarına olanak tanır?

 • Feed planlama
 • Sabit değer eşleştirmesi
 • Feed satır kimliğine göre filtreleme
 • Profil alanı

Dinamik profil oluşturmak için, Dinamik İçerik bölümünde hangi adımlar uygulanmalıdır?

 • Studio Kampanyası’na gitme, bir dinamik reklam yükleme ve “Kaydet"i tıklama
 • Reklamverenin altında “Yeni Profil"i tıklama, adı güncelleme ve ardından “Oluştur"u tıklama
 • HTML5 reklam öğesi dosyalarını reklamverene atama ve “Dinamik Profil Oluştur"u tıklama
 • Kod Oluştur bölümündeki dinamik Etkinleştirici kodu reklam öğesine ekleme

Studio’daki “sayaçlar” neyi ölçer?

 • Bir işlemin reklam öğesinde gerçekleştirilme sayısı
 • Video reklam öğesinin oynatılma süresi
 • Reklam öğesiyle etkileşimde bulunmayan kullanıcıların sayısı
 • Reklam öğesiyle etkileşimde bulunma süresi

Hangi profil ayarı, Studio’nun gösterimde birden fazla satırı eşleştirmesine izin verir?

 • Miktar
 • Otomatik filtre
 • Profil alanı
 • Bağımlı seçim

Bir reklam için dinamik içerik tanımlamak üzere en sık hangi yöntem kullanılır?

 • E-tablo
 • Harici API
 • Reklamdaki kod
 • Campaign Manager

Bir reklam öğesinde bulunması zorunlu en az çıkış sayısı kaçtır?

 • 0
 • 1
 • 3
 • 2

Öğeler Reklam Öğesi bölümüne yüklendiğinde hangi işlem gerçekleşir?

 • Öğeler Öğe Kitaplığına kopyalanır
 • Öğeler Studio hesabındaki tüm reklamverenler arasında paylaşılır
 • Reklam öğeleri, trafik işlemleri için Campaign Manager’a iletilir
 • Öğeler otomatik olarak yeniden boyutlandırılır

Dinamik öğeler olarak hangi iki veri türü DESTEKLENMEZ? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Sayısal kesirler
 • HTML5 animasyonları
 • Metin
 • Ondalık sayılar

Dinamik verileri reklamdaki bir öğeye bağlamak için kullanılabilecek iki yöntem hangileridir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Özel JavaScript
 • Özel Floodlight değişkenleri
 • Campaign Manager’da bağlama
 • Google Web Designer’da bağlama

Studio için dinamik reklamlar oluşturmada kullanılabilecek iki yöntem nedir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Adobe Edge Animate
 • Google Web Designer
 • JQuery veya CreateJS gibi kitaplıklar
 • Elle kodlanmış HTML + Javascript

Dinamik önizleme oluşturmak için kullanılabilecek iki önizleme türü hangileridir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Feed öğesi adına göre filtreleme
 • Satır kimliğine göre filtreleme
 • Dinamik ölçütlere göre filtreleme
 • Raporlama etiketine göre filtreleme

Dinamik metinde özel yazı tiplerinin kullanımı için hangi yöntem DESTEKLENMEZ?

 • Google Fonts’tan yüklenen yazı tipleri
 • Studio’da bir reklamla yüklenen herhangi bir yazı tipi
 • Öğe Kitaplığına eklenen ve Studio’da bir reklama bağlanan yazı tipleri
 • Bir Dosya Aktarma Protokolü’nde (FTP) depolanan yazı tipleri

Dinamik bir profilde veri iletimi hedeflemesi için hangi alan türü kullanılır?

 • Yeniden Pazarlama Değeri
 • Display & Video 360 satır öğesi kimliği
 • Özel değer
 • Campaign Manager Site Kimliği

Dinamik reklam Studio’ya ne zaman yüklenmelidir?

 • Önizleme sayfasını oluşturduktan SONRA, ancak feed’i ve Studio profilini oluşturmadan ÖNCE
 • Feed’i ve Studio profilini oluşturduktan SONRA, ancak profili yayınlamadan ÖNCE
 • Feed’i oluşturduktan sonra, ancak Studio profilini oluşturup yayınlamadan ÖNCE
 • Feed’i oluşturduktan ve Studio profilini yayınladıktan SONRA

Video olmayan dosyalar için yükleme başına Öğe Kitaplığı dosya boyutu sınırı nedir?

 • 15 MB
 • 5 MB
 • 10 MB
 • 20 MB

“4. Adım: Kod Oluşturma"daki kod, elle kodlanan bir dinamik reklam tarafından ne zaman çağrılmalıdır?

 • Etkinleştirici başlatıldıktan SONRA, ancak dinamik içeriğe erişilmeden ÖNCE
 • Etkinleştirici başlatıldıktan ve dinamik içeriğe erişildikten SONRA
 • Etkinleştirici başlatılmadan ÖNCE ve dinamik içeriğe erişildikten SONRA
 • Etkinleştirici başlatılmadan ve dinamik içeriğe erişilmeden ÖNCE

Hangi iki video biçimi Studio’da Rich Media olarak oluşturulabilir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Banner içi video MPU
 • Video Reklamı Sunma Şablonu (VAST)
 • YouTube TrueView
 • Video Oynatıcı-Reklam Arayüzü Tanımı (VPAID)

Reklam öğesine gönderilmek üzere reklam sunucusu tarafından seçilen dinamik içeriğin hangisi olacağını belirleyen iki ayar nedir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Studio’daki hedefleme kuralları
 • Reklamdaki kod
 • Studio’daki rotasyon seçenekleri
 • Studio’daki raporlama boyutları

Kullanıcılar Studio’nun hangi bölümünde dinamik profiller oluşturabilir ve yönetebilir?

 • Dinamik İçerik
 • Yönetici
 • Reklam öğesi
 • Öğeler

Öğe Kitaplığı’nda bir öğe seçildiğinde, öğenin Ayrıntılar bölümünde hangi üç özellik görünür? (üç seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Öğe boyutları
 • Öğeyi kullanan reklamlar
 • Dinamik yol
 • Öğenin ayrı olarak bir önizlemesi

Studio’da dinamik reklamlar için desteklenen iki hedefleme türü hangileridir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Coğrafi hedefleme
 • Cihaz hedefleme
 • Dil hedefleme
 • Kitle hedefleme

Bir Studio profili, yayındaki kampanya etkilenmeden nasıl düzenlenebilir?

 • Feed’i düzenleme
 • Profile’ın taslak sürümünü oluşturma
 • Mevcut feed’i kullanarak yeni bir profile oluşturma
 • Feed’i yeniden dönüştürme

Bir dinamik profil ve feed oluşturmak veya bunları düzenlemek üzere okuma ve yazma erişimine hangi kullanıcı erişimi düzeyi izin verir?

 • Dinamik İçerik Kullanıcısı
 • İçerik Sahibi
 • İçerik Okuyucu
 • İçerik Yazarı

Video dosyaları için yükleme başına Öğe Kitaplığı dosya boyutu sınırı nedir?

 • 100 MB
 • 80 MB
 • 50 MB
 • 60 MB

Ayarlanan sınırlar içinde görünen ve genişlemeyen veya web sitesinin içeriğini örtmeyen reklam türü hangisidir?

 • Genişletilebilir reklam öğesi
 • Banner reklam öğesi
 • Geçiş reklamı
 • Kayan reklam öğesi

Dinamik iş akışında, tarih ve kuralları belirledikten sonra, dinamik reklam oluşturmak için hangi adıma geçilmelidir?

 • Önizleme sayfasını inceleme
 • Kod oluşturma
 • Raporlama boyutlarını ayarlama
 • Reklam öğesini Campaign Manager’da yayınlama

“Verileri Yönetin"in altında, Studio profiline yeni bir feed eklemek için hangi adımların uygulanması gerekir?

 • Bir “mevcut kaynak” seçilir ve içerik yeni feed’le güncellenir
 • “Yeni profil alanı” seçilir ve metin alanına bir ad girilir
 • Yeni feed seçilir ve ardından, “İçe aktarmayı başlat” tıklanır
 • Yeni İçerik ve ardından İçerik kaynağı seçilir ve “İçe Aktarmayı Başlat” tıklanır

Bir feed’de bulunması zorunlu iki sütun hangileridir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Benzersiz kimlik
 • Raporlama etiketi
 • Başlık metni
 • Tıklama URL’si

Tam ekrana genişletmeye başlamadan önce hangi adım gerçekleştirilmelidir?

 • Yükleme bekletici eklenir
 • Dinamik feed’inizle bağlantı oluşturulur
 • Etkinleştiricinin başlatılıp başlatılmadığı kontrol edilir
 • Ekranın boyutu belirlenir

Studio’nun hangi bölümünde kullanıcılar reklam dosyalarını yükleyebilir ve yönetebilir?

 • Öğeler
 • Dinamik İçerik
 • Yönetici
 • Reklam öğesi

Kuralların sıralı kombinasyonunu içeren bir profil üzerinde çalışırken, Kuralları Yönetme aşamasında hangi özellik kullanılmalıdır?

 • Sıralı rotasyon ve öncelikli kurallar
 • Öncelikli kurallar
 • Optimize edilmiş rotasyon
 • Ağırlıklı rotasyon

Açık optimizasyonun kullanılması için hangi iki seçenek doğru olmalıdır? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Feed’de yalnızca bir satır yayınlanmaya uygun olmalıdır
 • “3. Adım: Kuralları Yönetme"de rotasyon “optimize edildi” olarak ayarlanmalıdır
 • Feed’de birden fazla satır yayınlanmaya uygun olmalıdır
 • Dinamik feed, hücrede “optimize et” seçeneği bulunan bir satır içermelidir

Optimizasyon dinamik reklamlar için kullanıldığında neye öncelik verir?

 • Campaign Manager’daki en iyi performans gösteren yerleşim
 • Campaign Manager’daki en iyi performans gösteren reklam öğesi
 • Feed’deki en iyi performans gösteren satırlar
 • Feed’deki en iyi performans gösteren sütunlar

Kullanıcı erişimi Studio’nun hangi bölümünden yönetilir?

 • Öğeler
 • Dinamik İçerik
 • Yönetici
 • Reklam öğesi

Dinamik reklamların rotasyonunu optimize etmek için hangi iki değişken kullanılabilir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Tıklama dönüşümü oranı
 • Gösterimden-görüntülemeye oranı
 • Belirlenmiş ağırlıklar
 • Tıklama oranı (TO)

Bir dinamik reklam kaç Studio profiline bağlanabilir?

 • 2
 • Sınırsız
 • 3
 • 1

Bir feed’in tek bir hücresindeki birden fazla DoubleClick Campaign Manager kimliğini hedeflemek üzere, kimlikleri ayırmak için hangi karakter kullanılır?

 • Yüzde işareti (”%”)
 • Dikey çubuk ("|”)
 • Virgül (”,”)
 • Noktalı virgül (”;”)

Bağlantılı yeniden pazarlama hangi kaynaktan dinamik içerik kullanır?

 • Özel Floodlight değişkenleri
 • Reklam kodu
 • Feed
 • Dinamik kurallar

Bir feed’de aynı anda birden çok sütunu hedeflemek için hangi özellik kullanılabilir?

 • Trafik işlemleri kuralları
 • Feed önceliği
 • Rotasyon önceliği
 • Öncelikli kurallar

Bir öğenin dinamik yolu nerede bulunur?

 • Genel Bilgi bölümünde
 • Hesap Özeti sayfasında
 • Reklam Öğeleri bölümünde
 • Seçili öğenin Ayrıntılar bölümünde

Reklamın bir Studio hesabına bağlı mobil cihazda önizlenmesini hangi araç mümkün kılar?

 • Google Web Designer
 • Creative Preview uygulaması
 • QA Helper uzantısı
 • IAB VAST etiket aracı