Search Ads 360 Sertifika sınavi cevapları

Google Ads 360 sertifikası soruları ve yanıtları.

Cevapları olan tüm olası soruları mı arıyorsunuz? Aşağıdaki dosyayı indirin.

Aşağıda, gerçek sertifika sınavından seçilmiş bazı soruları bulacaksınız.

Hangi üç düzeyde otomatik kurallar oluşturulabilir? (üç seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Ajans
 • Kampanyalar
 • Anahtar kelimeler
 • Motorlar

Hangi iki özellik çevrimdışı dönüşüm verilerini bir Search Ads 360 anahtar kelime kimliğine yüklemek için kullanılabilir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Toplu e-tablolar
 • Google Ads API’si
 • Campaign Manager API’si
 • Search Ads 360 API’si

Bir raporlama görünümü kaydedildiğinde kimler görünüme erişebilir?

 • Söz konusu reklamverenle ilgili tüm kullanıcılar
 • Yalnızca söz konusu reklamverende düzenleme erişimine sahip kullanıcılar.
 • Söz konusu reklamverenle ilgili kullanıcıları seçin
 • Söz konusu reklamverenle ilgili hiçbir kullanıcı

Değişiklik geçmişi raporunda hangi iki filtre kullanılabilir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Kampanya
 • Coğrafi
 • Değişiklik Türü
 • Oluşturulduğu tarih

Hangi iki yükleme türü sFTP ön ucu aracılığıyla gerçekleştirilebilir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Google Arama geçmişi
 • Dönüşümler
 • Envanter yönetimi feed’leri
 • Toplu e-tablolar

Bir envanter yönetim şablonunun varlık oluşturup oluşturmadığını kontrol etmek için hangi adım gerçekleştirilmelidir?

 • Şablonun ilerleme çubuğunu kontrol ederek
 • Raporlama gösterge tablosundaki hatalara filtre uygulayarak
 • Filtre içermeyen bir Yönetici Raporu oluşturma
 • Bir “Envanter şablonu kimliği” filtresi uygulama

Teklif stratejisi, tüm teklif portföyünün performansını optimize ederken hangi üç öğeyi hesaba katabilir? (üç seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Reklam grupları
 • Kampanyalar
 • Ajans
 • Anahtar Kelimeler / Ürün Grupları

Raporlama verilerine hangi iki segment UYGULANAMAZ? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Kullanıcı kimliği
 • İlişkilendirme modeli
 • İş verileri
 • Cihaz türü

Bir motor duraklatıldığında ne olur?

 • Tüm kampanyalar duraklatılır
 • Motordan senkronizasyonlar duraklatılır
 • Reklam grupları ve anahtar kelimeler duraklatılır
 • Etkin kampanyalar duraklatılır

Özel sütunlarda hangi iki dönüşüm kaynağı bildirilebilir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Google Ads Dönüşüm İzleyiciler
 • Gemini Dönüşüm İzleyiciler
 • Floodlight
 • Bing Dönüşüm İzleyiciler

Hangi iki motorun kampanyaları yalnızca aynı motor hesabı içinde kopyalanabilir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Reklam Pazarı
 • Bing Ads
 • Sosyal
 • Yahoo! Japan

Hangi metrikler cihazlar ve ortamlar arasındaki kullanıcı davranışını ölçen dönüşümleri tahmin eder?

 • Ortamlar arası metrikler
 • tıklamalar
 • ziyaretler
 • maliyet

Otomatik etiketleme etkinleştirildiğinde ne olur?

 • Bütçe ilerleme hızı raporunda bir Google Tıklama Kimliği bildirilir
 • Tüm Google Ads kampanyalarına bir etiket eklenir
 • Tüm Google Ads kampanyaları için bir programlanmış düzenleme oluşturulur
 • Tüm açılış sayfası URL’lerine bir Google tıklama kimliği eklenir

Bir dönüşüm özelliğini (ör. gönderim maliyeti) aktarmak için hangisi yapılmalıdır?

 • Özel Floodlight Değişkenini ilgili motor ön ucunu kullanarak ayarlama
 • Ek bir Floodlight etiketi ayarlayıp gönderim maliyetini gelir alanından aktarma
 • Özel Floodlight Değişkenini metrik olarak ayarlama
 • Özel Floodlight Değişkenini toplu e-tablolar kullanarak ayarlama

Hangi iki hedef türü Teklif Stratejilerinde hedeflenebilir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Gelir
 • İş verileri
 • Dönüşüm
 • Kâr Marjı


Sınavları geçmek bir egzersiz değildir. Sınav sorularını yanıtlamak için saatler harcayarak hiçbir şey öğrenemezsiniz. Becerilerinizi geliştirmeye odaklanın.Search Ads 360 hesap hiyerarşisi nedir?

 • Ajans > Reklamveren > Motor > Kampanya > Anahtar Kelime > Reklam Grubu > Reklam
 • Ajans > Reklamveren > Motor > Kampanya > Reklam Grubu > Reklam > Anahtar Kelime
 • Reklamveren > Motor > Kampanya > Anahtar Kelime
 • Ajans > Reklamveren > Motor > Kampanya > Anahtar Kelime

Özel Floodlight değişken verilerini düzenlemek için hangi özellik kullanılabilir?

 • Search Ads 360 API’si
 • Google Ads API’si
 • Toplu e-tablolar
 • Metin Düzenleyici

Hâlihazırda mevcut kampanya bulunmadığı varsayılırsa, yeni varlıklar hangi sırada oluşturulmalıdır?

 • Anahtar Kelime > Reklam Grubu > Kampanya
 • Kampanya > Reklam Grubu > Reklam > Anahtar Kelime
 • Anahtar Kelime > Kampanya > Reklam Grubu
 • Reklam Grubu > Anahtar Kelime > Kampanya

Hangi üç değiştirici bir teklif stratejisi tarafından otomatik hale getirilebilir? (üç seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Yeniden pazarlama hedefi teklif ayarlamaları
 • Konum hedefi teklif ayarlamaları
 • Mobil teklif ayarlamaları
 • Arama Ağı gösterim payı teklif ayarlamaları

Çevrimdışı dönüşüm verilerini entegre etmek için hangi üç özellik kullanılabilir? (üç seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Toplu e-tablolar
 • Search Ads 360 API’si
 • sFTP
 • Google Data Studio

Bir reklamveren oluşturmak için hangi izinler gereklidir?

 • Salt okuma
 • Ajans Yöneticisi
 • Reklamveren kullanıcısı (düzenleme erişimi)
 • Reklamveren görüntüleyicisi

Hangi iki yöntem bir Floodlight etkinliği üzerinden model türü, renk ve üretim yılı gibi dönüşüm özelliklerini aktarmak için kullanılabilir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Google Analytics’te bir Özel Boyut oluşturarak
 • Google Etiket Yöneticisi’nde bir özel Floodlight değişkeni oluşturarak
 • Search Ads 360’ta özel Floodlight değişkenini boyut olarak ayarlayarak
 • Dönüşüm özellikleri aktarılamaz

Hangi özellik belirli bir Floodlight dönüşümünü bildirmek için kullanılabilir?

 • Özel Sütun
 • İş verileri
 • Özel Boyut
 • Özel Metrik

Toplu e-tablolar hangi iki görevi tamamlamak için kullanılabilir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Etiket oluşturma
 • Formül sütunlarını toplu olarak oluşturma
 • Çevrimdışı dönüşümleri yükleme
 • Özel Floodlight değişken verilerini yükleme

Çevrimdışı dönüşüm verilerini aktaran Floodlight etiketine hangi ayar uygulanmalıdır?

 • Birincil kaynak: perakende
 • Birincil kaynak: çevrimdışı
 • Dinamik etiket
 • Yalnızca resim etiketi

Floodlight için varsayılan ilişkilendirme modeli nedir?

 • İlk Tıklama
 • Son Gösterim
 • Son Tıklama
 • İlk Etkileşim

Hangi Floodlight etiketi bir web sitesindeki satın alma işlemlerini ve geliri ölçer?

 • Eylem
 • İşlem
 • Gelir
 • Sayaç

Search Ads 360’ta Google Ads, Bing Ads ve Baidu verileri ne sıklıkta yenilenir?

 • 8 saat
 • 2 saat
 • 6 saat
 • 4 saat

Bir motor hesabı, reklamvereninkinden farklı bir saat dilimine ayarlanırsa kapsamı reklamveren düzeyi olarak belirlenen Floodlight metrikleri hangi saat diliminde gösterilir?

 • Greenwich Saati (GMT)
 • Reklamverenin saat dilimi
 • Motorun saat dilimi
 • Campaign Manager’ın saat dilimi

Formül sütunlarında hangi iki sütun kategorisi gösterilir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Dönüşüm metrikleri
 • Oluşturulma zamanı
 • Arama Ağı göstr. payı
 • Motor metrikleri

Bir teklif stratejisindeki anahtar kelime tekliflerinin otomatik olarak üzerine yazılıyorsa teklif stratejisinin söz konusu anahtar kelimelere teklif vermeye devam etmesi için ne kadar süre gerekir?

 • 1 saat
 • 6 saat
 • 12 saat
 • 24 saat

Hangi düzeydeki ayarlar toplu e-tablolarla DÜZENLENEMEZ? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Reklam Grubu
 • Kampanya
 • Reklamveren

Bir kullanıcı programlanmış düzenlemeleri kullanarak hangi üç değişikliği gerçekleştirebilir? (üç seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Hafta sonları anahtar kelime tekliflerini düşürme
 • Yeni bir teklif stratejisini etkinleştirme
 • Her Pazartesi saat 07:00’de anahtar kelime tekliflerini yükseltme
 • Belirli bir zamanda reklam veya anahtar kelimeleri etkinleştirme

Hangi iki kullanıcı türü dönüşüm API’sini etkinleştirebilir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Ajans kullanıcısı
 • Ajans yöneticisi
 • Reklamveren yöneticisi
 • Reklamveren kullanıcısı

Campaign Manager API’si aracılığıyla ücretli arama çevrimdışı dönüşümlerini yüklemek için hangi özellik kullanılabilir?

 • Eşleme Türü
 • GCLID
 • Kampanya Kimliği
 • Anahtar kelime

Reklamveren yöneticisinin bir reklamveren hesabında hangi iki değişikliği yapmasına izin verilir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Reklamveren ayarlarını düzenleme
 • Bir ajanstaki reklamverenlerin kullanıcı erişimini kaldırma
 • Reklamveren bileşenlerini düzenleme
 • Bir ajanstaki tüm reklamverenleri düzenleme

Hangi yapılandırma ayarı reklamverenler arasındaki yinelenen dönüşümleri ortadan kaldırır?

 • Paylaşılan Floodlight yapılandırması
 • Sayaç
 • Eylem
 • Gelir

Bir Search Ads 360 reklamvereni bağlantılı Campaign Manager’dan farklı bir para birimiyle eklendiğinde, Search Ads 360 reklamvereninin para birimini hangi ürün belirler?

 • Her ürün ayrı para birimi kullanır
 • Campaign Manager
 • Search Ads 360
 • Display & Video 360

Teklif stratejilerinde hangi iki dönüşüm kaynağı seçilebilir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Google Analytics
 • Floodlight
 • Bing Universal Etkinlik İzleme
 • Google Etiket Yöneticisi hedefleri

Birden çok ERS, ROAS ve EBM hedefine sahip bir özel strateji oluşturmak için hangi teklif stratejisi hedefi kullanılmalıdır?

 • Dönüşüm
 • Konum
 • Tıklamalar
 • Gelişmiş Hedefleme

Veri Hariç Tutma etkinlikleri, verileri minimum kaç saat hariç tutar?

 • 24 saat
 • 8 saat
 • 4 saat
 • 2 saat

Campaign Manager reklam sunucusu olarak kullanılmadığında, Search Ads 360 reklamverenleri Campaign Manager’da hangi öğeye bağlanmalıdır?

 • Kampanya
 • Reklamveren
 • Yerleşim
 • Yayıncı

İşlevsellik açısından etiketleri ve iş verilerini birbirinden ayıran iki temel özellik nelerdir? Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Teklif verilebilir öğeleri duraklatabilme
 • Kampanya düzeyinde raporlama yapabilme
 • Özel işletme boyutları dayalı metrikleri özetleyebilme
 • İş takvimine öğe ekleyebilme

Raporlar hangi üç sıklıkta programlanabilir? (üç seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Saatlik
 • Günlük
 • Haftalık
 • Aylık

Reklamverenler dönüşüme dayalı teklif stratejilerinde hangi iki sınırlamayı seçebilir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Kâr
 • Gösterim payı
 • Maks. EBM
 • Konum

URL Şablonları hangi iki düzeyde oluşturulabilir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Ajans
 • Kampanyalar
 • Motor
 • Reklamveren

Başarılı bir reklam metni testi çalıştırmak için hangi üç gereksinim karşılanmalıdır? (üç seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Tüm anahtar kelimeler ve motorlar duraklatılmalıdır
 • Reklamlar aynı anda yalnızca bir reklam metni testi içermelidir
 • Her reklam yalnızca bir açılış sayfası URL’si içermelidir
 • Her reklam grubu için gerekli minimum gösterim sayısı

Etkin bir teklif stratejisinin ilk haftasında hangi iki değişiklik öğrenme dönemini etkileyebilir? (iki seçenek belirleyin) (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Teklif stratejisi ayarındaki maksimum teklifi %40 düşürmek
 • Düşük performans gösteren 1 anahtar kelimeyi teklif portföyünden çıkarmak
 • Teklif portföyüne 2 yeni anahtar kelime eklemek
 • Teklif stratejisinin EBM hedefini %60 düşürmek

Bir teklif stratejisi için EBM, ERS veya ROAS hedefi belirlerken ne kadarlık bir dönüşüm geçmişi hesaba katılmalıdır?

 • 3 ay
 • 2 hafta
 • 1 hafta
 • 3-4 hafta

Bir teklif stratejisinin performansını değerlendirmek için hangi düzey kullanılmalıdır?

 • Teklif stratejisi
 • Tek kampanya
 • Tek reklam
 • Tek anahtar kelime

Hangi iki kampanya türü teklif stratejisi fırsatlarını analiz eder? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Google Ads manuel kampanyaları
 • Bing Ads manuel kampanyaları
 • Gemini manuel kampanyaları
 • Google Ads Uygulaması kampanyaları

Açılış sayfası testine hangi üç URL dahil edilir? (üç seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Kontrol
 • Kural
 • Deneme
 • Orijinal

Search Ads 360 API’si tarafından desteklenen üç motor aşağıdakilerden hangileridir? (üç seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Bing
 • Google Ads
 • Gemini
 • Ask.com

Arama izleme iş ortakları, Search Ads 360’a veri göndermek için hangi üç özelliği kullanabilir? (üç seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Search Ads 360 API’si
 • Campaign Manager API’si
 • Toplu e-tablolar
 • Özelleştirilebilen Değişkenler

“Son senkronizasyon” ayrıntıları sekmesinde hangi bilgiler gösterilir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Senkronizasyon sırasında meydana gelen hata sayısı
 • Senkronizasyonun gerçekleştiği saat
 • Hata türleri listesi
 • Değiştirilen kampanyaların listesi

Search Ads 360 erişimine sahip olmayan bir kullanıcıya Yönetici raporu göndermek için hangi iki yöntem kullanılabilir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Oluşturulan raporun paylaşılan bir sürümüne bağlantı verme
 • Paylaşılan sFTP’ye günlük dosya yayınlama
 • Yönetici raporları, Search Ads 360 erişimi olmayan bir kullanıcıya gönderilemez
 • İndirilen bir PDF veya Excel dosyası gönderme

Kaydedilen bir web sorgusu nerede bulunabilir?

 • Sağdaki menüde önce Reklamveren Ayarları’nı ardından Web Sorgusu’nu tıklayarak
 • Sağdaki menüde önce İlişkilendirme’yi ardından Web Sorgusu’nu tıklayarak
 • Soldaki menüde önce İndirilenler’i ardından Web Sorgusu’nu tıklayarak
 • Soldaki menüde önce Bütçe Yönetimi’ni ardından Web Sorgusu’nu tıklayarak

Bir Search Ads 360 reklamvereni Campaign Manager’a bağlandığında saat dilimini hangi ürün belirler?

 • Her ürün ayrı saat dilimi kullanır
 • Display & Video 360
 • Search Ads 360
 • Campaign Manager

Kendi açılış sayfasını veya Google Görüntülü Reklam Ağı ve Gmail’de tanıtılan kampanyaları belirten desteklenmeyen reklam türlerini izlemek için hangi özellik kullanılır?

 • Kurallar
 • İş verileri
 • Açılış sayfası testi
 • Yer tutucu anahtar kelime

Hangi ilişkilendirme modeli tüm krediyi dönüşümden önceki bir ücretli arama reklamındaki son tıklamaya atar?

 • İlk Etkileşim
 • Konuma Dayalı
 • Veriye Dayalı
 • Son ücretli arama etkileşimi

Envanter Yönetimi’nin bir kampanyada değişiklik yapmasını ne engelleyebilir?

 • Reklam rotasyonu ayarlarında yapılan düzenlemeler
 • Kampanya teklifleri veya teklif stratejilerinde yapılan düzenlemeler
 • Kampanya adı veya durumunda yapılan manuel düzenlemeler
 • Anahtar kelime URL şablonlarında yapılan manuel düzenlemeler

“Senkronizasyonu durdur” düğmesinin devre dışı olması ne anlama gelir?

 • Motor hesabı duraklatıldı.
 • Senkronizasyon güncellemeleri uyguluyor.
 • Senkronizasyon tamamlandı.
 • Motor türü “Diğer”.

Hangi teklif stratejisi türü, tahmin aracı tarafından desteklenir?

 • Maks. tıklama sayısı
 • Dönüşümler veya Gelir
 • Konum
 • Kurallar

Toplu e-tablolar kullanılarak hangi dönüşüm verileri yüklenebilir?

 • Google Analytics hedef verileri
 • Çevrimdışı dönüşüm verileri
 • Google Ads dönüşüm verileri
 • Özel Floodlight değişken verileri

ValueTrack parametreleri hangi işlevi gerçekleştirir?

 • Bilgileri dinamik olarak girme
 • Google Etiket Yöneticisi’ne otomatik olarak senkronize etme
 • Özel tarih segmentasyonu oluşturma
 • Ek dönüşüm türlerini izleme

Hangi iki Floodlight etkinlik grubu türü oluşturulabilir? (iki seçenek belirleyin) Tüm Doğru Yanıtları Seçin

 • Sayaç
 • Boyut
 • Satış
 • Metrik

Bir motor hesabı, reklamvereninkinden farklı bir para birimine ayarlanırsa kapsamı motor düzeyi olarak belirlenen metrikler hangi para biriminde gösterilir?

 • Reklam grubunun para birimi
 • Faturalandırma para birimi
 • Reklamverenin para birimi
 • Motorun para birimi